http://www.atomcsill.elte.hu/letoltes/foliak/2_evf/atomcsill_2_03_Cserti_Jozsef.pdf

Cserti József fizikus (Eötvös Egyetem) előadása a szivárványról (38 dia), a 7. dián Gáspárdy Géza felvétele (egy ligetben szökőkút és szivárvány látható)

 

VEGYES

Könyvek -  sok könyvtárban megtalálhatók

Szilágyi M., Gáspárdy G.: Radiológiai vonatkozások. In: id. Gáspárdy G.: A láb mozgásszervi betegségei Golden Book, Budapest  ISBN 963 8232 58 7 1998 33-67.  240 oldalas könyv

 

 

 

Gáspárdy Géza - A láb mozgásszervi betegségei

 

http://osski50.atw.hu/ 

Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A., Deák V., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Holland J.-né, Horváth Gy., Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z.., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy., Turai I.: Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet 50 éve. OTH Nyomda, Budapest ISBN 978-963-87459-2-7 2007  194 oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszterek

  • Párizsban, európai sugárvédelmi kongresszuson, Bécsben (2006)
  • Nemzetközi radiation medicine konferencián (2006)
  • Budapesten, közép- és kelet-európai röntgen workshopon (2007) 
  • Sugárvédelmi kongresszuson, Brassóban (2007) 
  • Buenos Airesben, a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság (IRPA) XII. kongresszusán (2008)

http://www.irpa12.org.ar/fullpapers/FP0781.pdf

 

Szakcikkek

Pl. Magyar Radiológia 2007

http://www.socrad.hu/upload/radiologia/magazine/2007_01_32.pdf

 

http://www.elitmed.hu/upload/pdf/a_diagnosztikai_rontgenberendezesek_minoseg_ellenorzo_vizsgalata_magyarorszagon-1018.pdf

 

Magyar Radiológia 2009

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/magyar_radiologia/minek_nevezzelek/

Szimmetria és aszimmetria

 

Magyar Radiológia 2010

http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/magyar_radiologia/koszvenyes_hiressegek_5687/

Köszvényes hírességek

 

Folyóirat referátumok (mintegy 250)  

Pl. Magyar Reumatológia 1989, Magyar Radiológia 1994, Magyar Radiológia 2003

http://www.elitmed.hu/upload/pdf/az_orvosfizikus_szakmai_es_jogi_felelossege-2211.pdf

 

 

Könyvismertetések

Pl. Magyar Onkológia 2007, Magyar Tudomány 2008, az OSSKI honlapja 2009, Magyar Onkológia 2010, Fizikai Szemle 2011, Magyar Tudomány 2011, Magyar Radiológia 2013, MBA 2013

http://www.webio.hu/huon/2007/51/3/0283/0283a.pdf

http://www.matud.iif.hu/08aug/12.html#6

http://www.osski.hu/kiadvanyok/summa/summa.html 

http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=hirek_reszletek&hirazon=827

http://www.akademiai.com/content/xu071k71850p6877/fulltext.pdf

http://epa.oszk.hu/00300/00342/00255/pdf/FizSzem-201111_393-398.pdf

http://www.matud.iif.hu/2011/03/27.htm

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/tulassay_zsolt_szerk_a_maj_daganatai.html

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/fejezetek_a_magyar_endokrinologia_tortenetebol__dr_gaspardy_geza.html

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/konyvekrol___.html

 

Megemlékezések

Magyar Radiológia 2012

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/elhunyt_dr_luzsa_gy_rgy.html

Luzsa György 

 

Magyar Radiológia 2013

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/emlekezes_csobaly_sandor_tanar_urra_1940_2012.html

Csobály Sándor 

 

Évforduló

http://moft-hsmp.hu/sites/default/files/upload/vittay_pal.pdf

Vittay Pál professzor 80 éves, Gáspárdy Géza előadása a MÁV Kh.-ban 2009. június 6-án (11 dia)

 

Bibliográfiák

http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/gaspardy_hu_rad_konyv.pdf

http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/gaspardy_XX_valogatott.pdf 

 

Beszámolók rendezvényekről

Pl. Orvos- és Kórháztechnika 2007, Magyar Radiológia 2011

http://delmed.hu/Orki%202007-03.pdf

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/paraklinikai_r_ntgen_f_rum_viii.html

 

 

Magyar-kínai sugárvédelmi gyűlés

T. Porubszky, Cs. Váradi, G. Gáspárdy
Introduction of acceptance testing of X-ray diagnostic equipments in Hungary.
OSSKI-NIRP (Kína) szeminárium Bp. 2008

 

Markusovszky emléklapok

Siófok, Hotel Azur 2006. V. 5. Fehér János professzortól Gáspárdy Géza emléklapot kapott "...munkájáért, amellyel hozzájárult a folyóirat továbbképző tevékenységéhez".

OH 2006, 147 (18): 853-855

Markusovszky Lajos emlékülés 2006 

"Kiemelkedő referensi munkájukért emléklapot kaptak: 

Apor Péter dr., Bán András dr., Besznyák István dr., Dési Illés dr., Fischer Tamás dr., Gáspárdy Géza dr., Hollander Erzsébet dr., Iványi János dr., Jakobovits Antal dr., Jójárt György dr., Kétyi Iván dr., Major László dr., Prugberger Emil dr. és Puskás Tamás dr."

 

2014. május 7. oklevél és reklámtáska

 

http://www.orvosihetilap.com/sites/default/files/2015-markusovszky-dijazottak.pdf

2015. május 6. utolsó dia, illetve 13. dia

 

2016. május 4. oklevél és reklámtáska

 

Magyar Radiológia folyóirat

Rovatvezető 2009-2013 (sugárfizikai és sugárbiológiai, sugárvédelmi rovat)

2010-ben egy tudományos közlemény lektora

 

Radiológiai Közlemények folyóirat

GG 2000-ben 36. évfolyamban és 2001-ben 37. évfolyamban egy supplementum egyik szerkesztője (Dr. Bohár Lászlóval és Németh Zsuzsannával együtt)

 

Fordítások

Elek Richárd mérnökkel együtt (lektorálta Dr. Porubszky Tamás)

http://members.iif.hu/por5345/Segedanyagok/EPQC_4_HU_Supp_tervezet.pdf

 

Dr. Gaizler Gyula egyik szakcikkének fordítása

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/gaizler_gyula__bioarchitektura___egy_regi_cikk_felidezese.html

 

Rövid hozzászólás Dr. Lombay Béla  egyik virtuális jegyzetéhez

http://www.radiologia.hu/aktualis/virtualis_jegyzetek__lombay_belatol/2035.html

 

Nem teljes lista

http://www.osski.hu/publikaciok/gaspardygezadr/gaspardygezadr.html

 

Az ELFT Sv. Szakcsoport "50 éves a Szakcsoport" Budapest, 2012 könyvben köszönetnyilvánítás

http://www.kfki.hu/elftsv/ELFTSV50/ELFTSV50.pdf

"Köszönet illeti Andrási Andort, Ballay Lászlót, Csige Istvánt, Deme Sándort, Fehér Ákost, Fehér Istvánt, Gáspárdy Gézát, Jung Józsefet, Neográdi Gábort, Vincze Árpádot a könyv készítésében nyújtott közreműködésükért."

 

Hivatkozás

Legoza József: Modern képalkotó diagnosztika és sugáregészségügy Egészségtudomány 2010, LIV. évf. 2:17-27 Legoza tanár úr hivatkozott Bohár László és Gáspárdy Géza egyik cikkére (A röntgensugárzás felfedezésének centenáriuma OK 1996, 71:44-45).

 

Turai István és Köteles György 2014-ben megjelent, "Sugáregészségtan" c. könyvében a 313. oldalon hivatkozás Gáspárdy Géza egyik cikkére (Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A.: Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi vonatkozásai Magy. Radiol. 2007, 81(1-2): 32-39).

 

Megemlékezés

Bérczi V.  és Mózsa Sz.: Dr. Vittay Pál emlékezete (1929-2016) MRO online 2016. 7. évfolyam 3. szám

http://www.radiologia.hu/szakma/mro/cikk/dr_vittay_pal_emlekezete__1929_2016_.html

"80. születésnapján a Magyar Radiológia folyóiratban Dr. Gáspárdy Géza és Dr. Lombay Béla "Egy humanista polihisztor a XX. századból" c. portrétanulmánnyal köszöntötte. Ez a szép és igaz megemlékezés hiteles, őszinte, tárgyilagos és a szakma szeretetét tükröző munka."