IDÉZETEK 2.

 

 

FEJSZÁMOLÁS

 

  „e=2,71828…egy nevezetes szám. Richard Feynman fejben kiszámította, hogy jó közelítéssel e0,7=2, e1,4=4, e2,3=10, e3,3=27.”(Természet Világa)

 

 

INFORMATIKA

 

   "A számítógép (computer) mindössze két értékből álló - igen és nem, 1 és 0 - álló, bináris egységekkel (bit) dolgozik." (Fráter Lóránd)

 

 

FIZIKA

 

  "A röntgencsövekben keletkező fékezési sugárzás (Bremsstrahlung) spektrumára vonatkozóan elsőként Kramers (1923) adott meg elméleti formulát, már kvantummechanikai megfontolásokkal. A Kramers-formula csaknem 50 éven át egyeduralkodó volt. A Kramers-elmélet nem veszi figyelembe a target (azaz az anód) önabszorpcióját, másfelől kiindulásként azt tételezi fel, hogy infinitezimálisan vékony target spektruma - zérus energia és a beeső elektronok energiája között - konstans. Hogy mégis tűrhető spektrumközelítést ad, az onnan ered, hogy a két elhanyagolt ellentétes hatás többé-kevésbé kompenzálja egymást." (Porubszky Tamás)

 

  "A szivárvány a természet csodálatos tüneménye, amely számtalan festőt, költőt megihletett (például Arany János: A gyermek és a szivárvány), valamint számos fizikus tanulmányozta a jelenséget...Végső soron a szivárvány létrejötte annak tulajdonítható, hogy az elektromágneses tér (fény) egy közel gömb alakú vízcseppen szóródik." (Cserti József)

 

   "Az atommagban nem tartózkodhatnak elektronok." (Marx György)

 

   "Elektronokat nem lehet ciklotronban gyorsítani." (Faiz Kahn)

 

   "Szabad kvarkot soha nem sikerült igazolni." (Hegyi Sándor)

 

  "A proton jellemző mérete, 10-15 m olyan piciny, hogy semmiképpen nem tudjuk hétköznapi méretekkel érzékeltetni. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a proton akkora a gombostûfejhez képest, mint a gombostûfej a Naphoz képest (amelyeknek nagyságát ugyancsak nem tudjuk megfelelõen felfogni, hiszen nincs közvetlen tapasztalatunk róla)." (Trócsányi Zoltán)

 

  "Az atomot, az anyag alapvető építőkövét sokat vizsgálták, és egyre bonyolultabb kép alakult ki róla. Mégis az atom viszonylag egyszerű naprendszer modellje - egy mag körül keringő elektronok - sok atomi jelenség kielégítő magyarázatára alkalmas és előnye, hogy könnyű elképzelni." (William Hendee)

 

  "Gondolatkísérlet: gyorsulással zuhanó liftben vagyunk! (még szerencse, hogy nem valóság!)" (J. Fialkov)

 

  "Az elektron az atomnál sokkal könnyebb és minden atom alkotórésze." (J. J. Thomson) 

 

    "Noha nevét csak a XIX. században kapta, a röntgensugárzás éppoly régóta létezik, mint maga a világegyetem." (Fráter L.) 

 

 

FIGYELEMFELKELTŐ FEJEZETCÍMEK

 

G. Gamow: Mr. Tompkins in Wonderland c. könyv

1. A városi sebességkorlátozás

2. A professzor előadása a relativitáselméletről

3. Tompkins úr szabadságra megy

4. A professzor előadása a görbült térről, a gravitációról és az univerzumról  

5. A pulzáló világegyetem

6. Kozmikus opera

7. Kvantumbiliárd

8. Kvantumőserdő

9. Maxwell-démon

10. Az elektronok vidám nemzetsége

10.5. Az előző előadás egy része, amit Tompkins úr átaludt

12. Az atommagon belül

13. A fafaragó

14. Lyukak a semmiben

15. Tompkins úr megkóstolja a japán ételeket

 

 

KÉMIA

 

   "A szerves vegyületek száma szinte végtelen." (Kajtár Márton)

 

    "A középkori alkimistáknak az arany előállítása nem sikerült, azonban sok vegyületet felfedeztek és értékes eszközöket találtak fel pl. desztillációs készüléket." (Henry Margenau és David Bergamini)

 

 

 

 A TERMÉSZET 

 

   "Elaborate designs are often found in nature. Even very simple plants and animals, like the mushroom and the chiton (a kind of mollusk) show symmetry of an intricate order." (Henry Margeau and David Bergamini)

 

 

A FRAKTÁLOK

 

   "A fraktálok két csoportra oszthatók, véletlen (random) és szabályos (nem-random) fraktálokra...Szabályos fraktál a természetben nem fordul elő." (D. Stauffer és  H. Stanley)

 

       "A természetben előforduló fraktál alakzatok véletlen fraktálok." (Stauffer és Stanley)

 

   „Lenyűgöző, hogy a természet meglehetősen bonyolult alakzatait egyetlen számmal, a df fraktáldimenzióval kvantitatívan jellemezni lehet.” (Stauffer és Stanley)

 

     "Az a tény, hogy a természetben előforduló valódi alakzatok nem maradnak a teljes skálán fraktálok, nem von le semmit érdekességükből, sőt, a hosszúságskálának az az értéke, amelyen a homogén viselkedésre történő átmenet megjelenik, még értékes információt is jelenthet. Azonban ezekkel a megszorításokkal együtt is tény, hogy a természet bővelkedik fraktálokban." (D Stauffer és H. Stanley)

 

       

 

 

 

 

 

PATOLÓGIA, BIOKÉMIA, RADIOLÓGIA STB.

 

  

 

 

A MÁJ ÉS AZ EPERENDSZER

 

 

A MÁJ

  

    "A máj a humán szervezet legnagyobb szerve. Vérellátása kettős." (Jakab Lajos)

 

 

ZSÍRMÁJ

 

     "Makroszkóposan a zsírosan degenerált szervek az átlagosnál valamivel nagyobbak, puhábbak, törékenyek, színük sárgás árnyalatú, zsírfényű, és speciális szerkezetük elmosódott. Mikroszkóposan zsíroldó anyagoktól mentes fixálókban történt rögzítés után zsírfestő oldatokkal mutathatjuk ki a sejtben levő zsírcseppeket." (Endes Pongrác)

 

    "A májszövet valódi zsírtartalma és a CT-képeken mért átlagdenzitás között lineáris összefüggés van: 10%-os zsírtartalomcsökkenésnek 17 H denzitáscsökkenés felel meg ...Amikor a májparenchyma denzitása 20-30 H-nál alacsonyabb, az ún. fekete máj képét látjuk." (Bartha László)

 

  "A zsírmáj gyakorisága igen nagy, a Föld népességének mintegy 20%-a, nevezik korunk májbetegségének is." (Lengyel Gabriella, Barsi Ádám)

 

   "A máj zsírtartalmának növekedése lehet több kórkép kísérő jelensége (pl. diabetes mellitus, obesitas, krónikus alkoholizmus), de előfordulhat esszenciális metabolikus anomaliaként is. A májszövet normálisan 4-5% körüli zsírtartalma esetenként akár 75%-ra is felemelkedhet." (Nemesánszky Elemér)

 

   „Különböző károsító hatások miatt (vírusok, anyagcserezavarok, táplálkozási tényezők, toxikus ártalmak, autoimmun folyamatok) kóros májműködés lép fel, amely a máj elzsírosodásához és kötőszövetes átépüléséhez vezet. A progresszió folyamata összetett, több útvonalon megy végbe, számos tényező befolyásolja.” (Egresi Anna, Lengyel Gabriella, Somogyi Anikó, Blázovics Anna, Hagymási Krisztina)  

 

      "A máj elzsírosodása jelentkezhet a következő esetekben:

a) alcoholismus

b) diabetes mellitus

c) malnutritio

d) anaemia

e) CCl4 mérgezés (Lapis és Suba)

 

    "Sejt zsírosodás (zsíros degeneratio)

    A zsírok lerakódása nem zsírsejtekben 

    Etiológia:

 • Túltápláltság
 • Alkohol
 • Diabetes mellitus
 • Morbus Cushing
 • Hypoxia
 • Mérgezések (foszfor)
 • Bakteriális toxinok (diphtheria)

     Morfológia: máj, szív

 • Máj: centrális zsírosodás
 • Szív: tigrisszív, zsíros szív" (Szende Béla)

 

 

 

ALBUMIN

 

  "A máj által termelt albumin mennyisége naponta kb. 10-12 g. Ez a maximális szintetikus kapacitás 1/4 részét jelenti." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Májcirrhosisban az alacsony albuminszintézis a normál szint 1/3-ára (napi 3-4 g) csökken." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Felnőtt egyénekben napi kb. 10 g albumin szintetizálódik. Ebből számítva az derül ki, hogy minden egyes májsejt másodpercenként kb. 5000 albuminmolekulát képez."(Kelemen Endre)

 

    „Az albumintartalom nem nő, csak csökken, az össz-globulin nem csökken, csak nő.” (Kelemen Endre)

  

   "Hypalbuminaemia jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

  

    

ANALBUMINÉMIA

 

     „Az analbuminémia nagyon ritka recesszív betegség, a betegnek nincs keringő albuminja, bár normálisan az albumin a legabundánsabb plazmafehérje és sok funkciója van.”  (S. Watkins, J. Madison, M. Galliano és társai)

 

     "A paradoxon az, hogy az analbuminémia rendkívül ritka (a gyakoriság<1/1000000); ugyanakkor az albumin teljes hiánya jól tolerálható sok funkciója ellenére...A társult hiperlipidémiától, kisfokú ödémától és enyhe fáradékonyságtól eltekintve az analbuminémiás egyéneknek kevés panaszuk van vagy panaszmentesek és teljes élettartamot élhetnek." (S. Watkins, J. Madison, M. Galliano és társai)

 

     „Az albumin hiányának eddig legjobban ismert esete Bennhold régi esete. Az analbuminaemia klinikai képét pozitív kolloid és labilitási próbák, erősen gyorsult süllyedés jellemezte. Oedema-képződés paradox módon nem volt.” (Magyar Imre)

 

     „A veleszületett albumin-hiány rendkívül ritka (magas vörösvértest-süllyedés, oedema-készség).” (Kelemen Endre)

 

 

 

 MÁJCIRRHOSIS

 

   

        "A megnövekedett portális venás nyomás oka felnőttekben - az esetek túlnyomó többségében- a májparenchyma diffúz betegsége, legtöbbször májcirrhosis." (Harkányi Z.)

 

    "Májcirrhosisban az alacsony albuminszintézis a normál szint 1/3-ára (napi 3-4 g) csökken." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Hypalbuminaemia  jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

 

   "A cirrhosis és a májrák közt határozott összefüggés van, a hepatocellularis carcinomák túlnyomó része egyidejű cirrhosis mellett található." (Endes Pongrác)

 

 

PRIMAER BILIARIS CIRRHOSIS 

 

  "PBC-s betegek 95-99%-a AMA-pozitív és ezáltal az AMA a betegség egyik legfontosabb diagnosztikai markere lett. Az újabb vizsgálatok megerősítették, hogy PBC-re az anti-M2 antitestek jellemzőek." (Szalay Ferenc és Pár Alajos)

 

    "Anti-M2.PBC-ben 95-99%-ban pozitív. Már a betegség ún. aszimptomatikus fázisában, az icterus megjelenése, a cirrhosis kialakulása előtt kimutatható a serumban, s a betegség során nem is tűnik el...Anti-M8.Ezt az AMA-típust a gyorsan progrediáló PBC-esetekben figyelték meg...Anti-M9. Az ún, korai, aszimptomatikus és különösen az anti-M2 negatív PBC-esetek diagnosztikájában van jelentősége." (Szalay Ferenc és Pár Alajos)

 

 

 

KLINIKAI ENZIMOLÓGIA

 

ASAT, ALAT

 

  "Gyakorlatilag nem fordulhat elő akut hepatitis a transzaminázok aktivitásának fokozódása  nélkül. Ilyen esetekben a szérum ALAT-aktivitása rendszerint magasabb, mint az ASAT-értéke." (Nemesánszky Elemér)

 

   "Alkoholos etiológiájú kórképekben jellemzően magasabb ASAT/ALAT arányok találhatók, ez a mitokondriumok károsodásával magyarázható." (Nemesánszky E.)

 

  "A transzferázok meghatározásának diagnosztikus értéke fokozható, ha az ASAT/ALAT hányados változásait is figyelembe vesszük.. Ez az arány egészségesekben kissé nagyobb, mint 1. A máj akut károsodásakor az index akár a felére is csökkenhet. A krónikus májbetegségek, illetve a cirrhosis az ASAT/ALAT arányt nem befolyásolják karakterisztikusan. Alkoholos etiológiájú májbetegségekben viszont a magas ASAT- aktivitások miatt az index értéke általában fokozódik."(Nemesánszky Elemér)

Az ASAT/ALAT vagy GOT/GPT arányt nevezik de Ritis indexnek is.

 

    „A májsejtkárosodás legtöbb oka 1-nél kisebb AST/ALT indexszel társul; azonban az ALT/AST 2:1 vagy annál nagyobb aránya alkoholos májbetegséget sugall, különösen emelkedett GGT esetén.”(Moussavian, Becker, Piepmeyer és társai) 

 

 

 

LAKTÁT-DEHIDROGENÁZ, LDH  

 

  „Haemolyticus icterusban a kontrollhoz képest jelentős LDH1-, LDH2-izoenzim aktivitásfokozódás alakul ki. Akut májparenchyma károsodás viszont elsősorban a májspecifikus LDH5-izoenzim aktivitását fokozza.” (Nemesánszky E.) 

 

 

 

 CHOLESTASIS, ILL. ICTERUS

 

 

  "A canaliculusok általában 2-3 hepatocytával érintkeznek, nagy felületet képeznek a belsejüket beborító microvillusok által. E nagy felületű membránok felszínén élénk anyagcsere folyik, melyet számos, ún. membránenzim irányít. Gyakorlati szempontból legfontosabbak az ALP, GGT és LAP enzimek, melyek aktivitásának emelkedése a szérumban elsősorban az epe elfolyásának akadályozottságát és kevésbé érzékenyen a májparenchyma károsodását jelzik."(Nemesánszky E.)

 

  "A sárgaságok következő lehetőségei jönnek szóba. 1. Parenchymás sárgaság, amelyet a májsejtek működési zavara okoz. 2. Mechanikus sárgaság, amelyet az epeutak elzáródása okoz. 3. Haemolytikus sárgaság, mely azáltal jön létre, hogy a nagy számban pusztuló vörösvérsejtek Hb-jából keletkező bilirubint a máj nem képes kiválasztani."(Magyar Imre)

 

  "A hepatikus kóma elsősorban a sárgaságról ismerhető fel, amely csak igen kivételes esetben hiányzik." (Magyar Imre)

 

  "A szérum epesavszint-emelkedés viszketéssel jár." (Gógl Árpád)

 

     "A gyógyszerek - megzavarva a máj kiválasztó tevékenységét - az epekomponensek felhalmozódását okozhatják, klinikailag ezt az állapotot sárgaság, viszketés és esetleges xanthomák megjelenése jellemzi. A sárgaság kialakulásáért az epepigment, a viszketésért az epesavak felszaporodása a felelős. A gyógyszeres cholestasishoz csatlakozó sárgaság lassan alakul ki, általában nem mély, világossárga, hasonló az enyhe haemolysisben látotthoz. A viszketés kínzó, gyakran egyedül jelentkező tünet. Xanthoma megjelenésére akkor számíthatunk, ha a teljes lipid-tartalom több mint negyede cholesterin, és a serum-szintje magasabb, mint 12 mmol/l. A beteg mája kissé megnagyobbodott, puha lekerekített szélű. Ha az anamnézisben nincs hepatitist felvető adat. de szerepel gyanúsítható gyógyszer, esetleg a vérképben eosinophiliát is látunk, a gyógyszeres cholestasis fennállása több, mint valószínű." (Gógl Árpád) 

 

 

PSEUDOICTERUSOK

 

     "A pseudoicterusokról is említést kell tennünk, nemegyszer megtévesztik az orvost. Icterushoz hasonló bőrelszíneződéssel járhat a carotinaemia, a karotintartalmú ételeket (sárgarépa, sütőtök) fogyasztókon. Ilyenkor főleg a tenyér és talp bőre színeződik el, a sclera nem sárga. Sárga bőrszínt okozhatnak egyes színező gyógyszerek (pl. akridinszármazékok) is." (Fehér János)      

 

 

 

 RÖNTGEN, ULTRAHANG ÉS CT

  

   "A máj nagy és homogén szerv, ezért sok képalkotó eljárással kiválóan vizsgálható." (P. R. Ros és társai)

 

    "A jobb fossa iliacába érő Riedel-lebeny. Két epekő." (Janett Murfitt)

 

    „Ismert adat, hogy a máj craniocaudalis átmérője egészséges felnőttekben nem haladja meg a 15 cm-t.” (Harkányi Zoltán)

 

  „A reflektív máj okai a zsíros infiltráció, a cirrhosis, a krónikus hepatitis, a diffúz metasztázis, a pangásos szívelégtelenség és a haemochromatosis.” (J. Murfitt)

 

    "A normális máj kontúrja sima, echoszerkezete homogén, kissé echogénebb, mint a vese és a lép, azonban enyhén kevésbé reflektív, mint a pancreas." (J. Murfitt)

 

 


LABORATÓRIUMI LELETEK

 

 

   "A beteg vizeletében epefesték jelent meg, ugyanakkor azonban a szérum epefesték-tartalma normális volt. Csak laboratóriumi hibáról lehet szó - gondoltuk - hiszen a vizeletben nem lehet epefesték, ha hyperbilirubinaemia nincs. Amikor azonban a bilirubinuria kétségtelenné vált, nehezen találtunk magyarázatot. Csak a sectio bizonyította, hogy az egyébként gyomorcarcinomában szenvedő beteg köves epehólyagja a húgyhólyagba perforált, és ez volt a hyperbilirubinaemia nélküli bilirubinuria oka." (Magyar Imre)

 

  "A lipoprotein-X (LP-X) egy olyan lipoprotein, melynek jelenléte cholestasisra utal. (Cholestasison kívül csecsemők és LCAT-hiányban szenvedő betegek serumában mutatható ki.)" (Romics László) 

 

 

 

WILSON-KÓR

 

       "Melyik betegség alapul a rézanyagcsere zavarán?

a) Addison-kór

b) bronz-diabetes

c) Gierke-kór

d) Werlhof-kór

e) Wilson-kór" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

        "Wilson-kórban mely szervekben alakulnak ki súlyosabb elváltozások?

a) szív

b) tüdő

c) máj

d) agy

e) gonádok" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

      "A Wilson-kór, Wilson's disease, WD ritka autoszomális recesszív anyagcserezavar, oka az ATP7B gén mutációja, amely a 13q141,2 kromoszómán van. Az ATP7B gén kódol egy réz-szállító adenozin trifoszfatáz (ATPáz) fehérjét,  amely főleg a májban van és felelős az epében a réz kiválasztásáért. Ennek a génnek hibái miatt, a réz akkumulálódik számos szervben, különösen a májban, agyban (a basalis ganglionokban) és a corneában Klinikailag a betegeknek főleg hepatológiai, pszichiátriai és neurológiai tüneteik vannak,  különösen dystonia, termor és parkinsonismus. A Kayser-Fleischer gyűrű egy fontos fizikális tünet és a a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok a szérum cöruloplazmin és a vizelet réz szintek. " (Hélio A. G. Teive, Egberto R. Barbosa  és Andrew J. Lees)

 

 

HIPURIKÉMIA

 

        "Súlyos akut májkárosodás hipurikémiához vezethet." (Mituszova Mila)

 

 

 

MÁJDAGANATOK

 

 

      "A tumor mérete nem irányadó biológiai természetének meghatározásában. Az ún. "minute" kis májrákok átmérője 3 cm alatt van, de észleltek 20 cm-t is meghaladó átmérőt focalis nodularis hyperplasiában." (Schaff Zsuzsa, Sárosi Ildikó és Lapis Károly)

       

    "Az ezredforduló óta használt 90Y-mal feltöltött mikroszemcsék ígéretesebb választásnak bizonyultak. Mivel tiszta béta-sugárzó izotóp, a sugárzás nem hagyja el a beteg testét. Szöveti hatótávolságuk kicsi (2,5-10 mm) és a felezési idejük rövid (64,2 óra). Az izotóp tulajdonságai lehetővé teszik, hogy ha kellően szelektíven juttatjuk a HCC-be, az ott jelentős sugárterhelést okoz, a környező májszövetet azonban megkíméli." (Bánsághi Zoltán és Doros Attila)

 

        "A cirrhosis és a májrák közt határozott összefüggés van, a hepatocellularis carcinomák túlnyomó része egyidejű cirrhosis mellett található. A differenciáltabb formák, olykor még metastasisaikban is,zöldessárga színűek, a tumorban megnyilvánuló epekiválasztás folytán." (Endes P.)

 

 

MÁJCYSTÁK

 

         "Az epeút eredetű májcysták lehetnek solitaerek, míg hepar polycysticum esetén a máj állománya számtalan, változó nagyságú, savós tyrtalmú tömlővel átszőtt. A kép általában a vesék és a pancreas hasonló jellegű elváltozásával társul, és a secernáló és a kivezető rész nem megfelelő találkozásán alapul." (Endes Pongrác)  

 

        "Hepar polycysticum metszéslapja. 7580 g tömegű máj; a 61 éves nőbetegben egyidejűleg a vesék is polycystásak voltak." (Endes Pongrác)

 

 

 

ŐSSEJTEK

 

    "Egyre több adat támasztja alá azt, hogy a májban létezik egy fakultatív őssejtpopuláció. E sejtpopuláció aktiválását szabályozó tényezők jobb megértése a májbetegségek kezelésében teljesen új szemlélet alapja lehet. A károsodott májparenchyma pótlása őssejtekkel a májtranszplantáció vonzó alternatívája lehet." (Nagy Péter) 

 

A MÁJ MÉRETE

 

    "A testtömeg 0,6%-ánál kisebb máj nem elegendő az élethez." (Fehérvári Imre)

  

     "A heveny sárga májsorvadás lényegében a májszövet massiv necrosisának felel meg, mely elég nagy százalékban halállal végződik. Boncoláskor többé-kevésbé súlyos icterus mellett a máj jelentősen megkisebbedett, tömege néha csak 700-800 g, főleg magassági átmérője csökkent. A kisebb máj rendkívül petyhüdt, szerkezete elmosódott, egynemű, sárgás vagy sárgászöld színű. A metszlapon levegőn állás után, fehéres, kristályos lepedék figyelhető meg,ami a széteső máj-parenchymából kristály formában kicsapódó leucinnak és tyrosinnak felel meg.

     Ezenkívül általános oedema, mérsékelt ascites és hydrothorax található, a savós- és nyálkahártyákon vérzések. A lép és a nyirokcsomók mérsékelten megnagyobbodtak, a szívizom, a vesék icterusosak és zsírosan degeneráltak." (Endes Pongrác)

 

    „Ismert adat, hogy a máj craniocaudalis átmérője egészséges felnőttekben nem haladja meg a 15 cm-t.” (Harkányi Zoltán)

 

       "Hepar polycysticum metszéslapja. 7580 g tömegű máj; a 61 éves nőbetegben egyidejűleg a vesék is polycystásak voltak." (Endes Pongrác)

 

          

 

PORPHYRIA CUTANEA TARDA

 

           "A porphyria cutanea tarda (PCT) a leggyakoribb porphyria, aminek kialakulásában alapvető szerepű az uroporphyrinogen-dekarboxiláz (UROD) aktivitásának csökkenése a májban. Az UROD elégtelen működése következtében a szervezetben (a bőrben is) felhalmozódó porfirinek napfényexpozíció hatására fototoxikus reakciókat eredményezhetnek, amelyek bőrelváltozásokhoz vezetnek...Csaknem minden beteg kórelőzményében szerepel egy vagy több olyan ártalom, amely májkárosodáshoz vezethet mint pl. túlzott alkoholfogyasztás vagy más környezeti hatás." (Kószó Ferenc és Simon Miklós)

 

 

       

 

 

 

 

EPEHÓLYAG, EPEUTAK, EPEKÖVEK, CHOLECYSTITIS

 

 

         "Az epehólyag-nyálkahártya élőben halványvöröses színű, és a hullában látható sötét barnászöld szín postmortalis jelenség." (Endes Pongrác)  

 

   „Megemlítjük az epehólyag, az epeutak és a duodenum nyálkahártyájának sárgászöldes, epefestékes imbibitioját. Élőben ezek nem mutatnak sárgászöld elszíneződést, de a halál után vagy a műtétileg eltávolított epehólyagban az epe megfesti a szöveteket.” (Endes Pongrác)

 

     "Az epekőképződésben szerepel az epe összetételének megváltozása, az epepangás és az epehólyag gyulladása. Ugyanakkor az epekő is legtöbbször epehólyaggyulladást von maga után. Az epekövesség négyszer gyakoribb nőkben, mint férfiakban, és gyakoribb 40 év feletti, kövér egyénekben." (Endes Pongrác)

 

          "More women have gallstones than men; it is said that gallstones are seen with the 3 Fs - fat, female and forty." (Rosenbaum és Hildner)

 

    „Az epekövek sugárelnyelése összefügg kalciumtartalmukkal és 10-20 %-uk látható a natív felvételeken. Esetleg kövek képződnek az epeutakban, azonban ritkán meszesednek. A sludge pigment és koleszterin kristályokból áll és ritkán sugárelnyelő.” (Janet Murfitt)

 

   "A sludge gyakran fordul elő éhező vagy intravénásan táplált betegekben, akut vagy krónikus cholecystitisben és epeúti elzáródásban. Ultrahangképen a sludge mobilis és mérsékelten echogén, hangárnyék nélkül. Gyakran képez folyadék-folyadék nívót (fluid-fluid level)." (J. Murfitt)

 

   „A normális choledochus keskenyebb, mint a vena portae és átmérője 7 mm-nél kisebb. Az átmérő növekszik idős korban, amikor a normális vezeték meghaladhatja a 7 mm-t; cholcystectomia után 10 mm-ig normálisnak fogadják el. Az epehólyag falvastagsága normálisan a 3 mm-t nem haladja meg. A normális cholecysta 10x5 cm-nél kisebb.” (Janet Murfitt)

 

    "Az epekövek szövődményei az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a d. cysticus elzáródása (mucocele, empyema, mésztejepe, porcelánepehólyag), a d. choledochus elzáródása (icterus, Mirizzi-szindróma), akut pancreatitis, epekőileus, valamint epehólyag carcinoma." (J. Murfitt)

 

        "A mésztejepe nagyon viszkózus, nagy kalciumkarbonát tartalma van, diffúz árnyékot ad a natív felvételen, amely kolecisztográfiára emlékeztet. Álló felvételen gyakran van folyadéknívó. A ductus cysticust rendszerint kő zárja el és az epehólyag nem működik. Ultrahanggal az epe echogén és mögötte hangárnyék látszik." (J. Murfitt)

 

      "Az epehólyag-carcinoma főleg idősebb nőkben keletkezik, és az esetek mintegy 90 %-ában egyidejűleg cholelithiasis is van." (Endes Pongrác)

 

      "Az epehólyag carcinomája ritka tumor, amely időskorban fordul elő és epekövekkel társul. Porcelánepehólyag viszonylag gyakori szövődménye is lehet. Tünetei az icterus, a fájdalom és a fogyás. A prognózis nagyon rossz." (J. Murfitt)

  

      "Az epe denzitása CT-képen  -5-+15 Hounsfield egység. A tágult epeutak jól látszanak mint lineáris, elágazódó, a májkapuhoz konvergáló vízdenzitású képletek." (Janet Murfitt)

 

    "A normális máj denzitása kb. 40-70 HU. A normális epeutak denzitása kontrasztanyag beadása után nem nő, a v. portae és ágai attenuációja növekszik. (J. Murfitt)

  

    "Az epehólyag falvastagodásának okai az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a kontrahált epehólyag, az ascites, a hipoalbuminémia, a kongesztív szívelégtelenség és az epehólyag carcinoma." (J. Murfitt)

 

        "A pikkelysömör epesavval történő kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres kezelés, hanem egy élettani anyaggal való hiánypótlás." (Gyurcsovics Klára és Bertók Lóránd) 

 

          "Egy epekő nagyon nagyra nőhet és kitöltheti az epehólyagot. Az ilyen epehólyagok begyulladhatnak, ez összenövésekhez vezet az epehólyag és a duodenum között. A nagy epekő esetleg a két képlet egybeolvadt falain áthatolhat és bejuthat a béltraktusba és bélelzáródást okoz. Az események ezen sorozata valószínű, hogy öreg egyéneken fordul elő. Az epekőileus idős személyekben az ileus elég gyakori oka.

       Az epekőileus diagnosztizálható abnormis helyzetű epekő, ileus és epeúti levegő alapján. A gáz a bélből jut az epeutakba egy sipolyon át, melyet az epekő hozott létre." (Rosenbaum és Hildner)

 

        "Az epekőileus idősebb nők elektív akut megbetegedése. A hasi röntgenképen nagy, kerekded-ovális meszes képlet tűnhet fel." (Kelemen Endre Jr.)

 

        "A beteg az explorativ laparotomia során tapintott kemény resistentia miatt carcinoma capitis pancreatis diagnózissal került boncolásra, amikor vastagfalú, hegesedett, sűrű gennyet és két cseresznye nagyságú követ tartalmazó epehólyagot találtak, de daganatot nem. Az esetet végképpen a szövettani vizsgálat tisztázta: hegesen megvastagodott epehólyagfalban krónikus lobos beszűrődés mellett primaer adenocarcinomát találtak." (Farkas K. és Molnár I.)

 

 

 

 

 

  PANCREAS

  

  "Az akut pancreatitisszel foglalkozó irodalmat tanulmányozva az az érzésünk támadhat, hogy alapvetően két iskola köré csoportosulnak az irányadó vélemények. Az első a több mint száz éves múlttal rendelkező "autodigesztív teória", a második az utóbbi évtizedben kibontakozó "gyulladásos robbanás elmélet"." (Telek Géza és társai 2000) 

 

   "Ötéves fiú. Echográfiás felvétel. Tompa hasi trauma után 3 héttel a pancreas farki régiójában éles határú cisztózus  képlet látható." (Harkányi Zoltán)

 

   "A pancreas farka a lép hilusát csapkodja." (Kelemen János Tibor)

 

  "Az insulinomák és metasztázisaik nagyon erezettek, jellegzetes blusht produkálnak angiográfiával és a kontrasztanyagot nagyfokban halmozzák dinamikus CT vizsgálatkor. A többi szigetsejtdaganat kevésbé erezett." (J. Murfitt)

 

 

 

APPENDICITIS 

 

     "Az appendicitis diagnózisa nemcsak abból áll, mint sokan hiszik, hogy odaböknek az appendix tájékára és ha a beteg felszisszen, akkor ajánlják az appendix kiirtását." (Pólya Jenő Sándor)

 

     "Alapvetően gennyes folyamatról lévén szó, kézenfekvő a gennykeltő baktériumok etiológiai szerepe." (Szende Béla)  

 

    "A pangás etiopatogenetikai szerepe mellett sok patológiai megfigyelés szól. A pangás létrejöttében fontos szerepet játszik a bélsárkő, a koprolith. Ez főleg renyhe bélműködésű, obstipáló betegek esetében jelentkezik és akár 1-2 cm átmérőjű is lehet." (Szende Béla)

 

       "Az akut appendicitis a cholelithiasis mellett a has leggyakoribb sebészi betegsége, gyakori előfordulása miatt még mindig népbetegségnek számít: elsősorban az első évtizedekben szokott jelentkezni." (id. Dubecz Sándor)

 

     "Nem is ritka eset, amikor appendicitis acuta klinikai tünetei miatt  végzik az appendectomiát, de más szerv gyulladása, ill. perforációja áll fenn...

  Appendicitis acutával került műtétre egy 20 éves férfi. Kórszövettanilag az appendix nyálkahártyája és izomrétege ép volt, míg a serosán gennyes gyulladást találtunk. A sebésszel konzultálva a peritonitisben szenvedő beteg reoperációjára került sor, melynek folyamán eltávolították a perforált Meckel-diverticulumot. A beteg meggyógyult." (Szende Béla) 

 

     "Különleges patológiai megítélést igényel az appendicitis acuta olyan esetekben, melyekben - általában májbetegség következtében - ascites áll fenn. Ha a gyulladásos folyamat a serosát eléri, ilyenkor menthetetlenül, igen gyorsan diffúz gennyes hashártyagyulladás lép fel, mivel az ascitesfolyadék kiváló táptalajt jelent a baktériumok számára, és egyben azok tovaszállítását is biztosítja a hasüreg más pontjaira." (Szende Béla)

 

     "A mechanikus behatás kóros megnyilvánulásainak jellegzetes példáját láttuk egy 60 éves nő esetében, aki 11 évvel halála előtt esett át appendicitis acután, mely periappendicularis tályog hátrahagyásával került klinikailag tünetmentes állapotba. A betegnél halála előtt 1 nappal epekőműtétet végeztek, mely után gennyes peritonitis alakult ki. Boncoláskor a periappendicularis tályog fennállásán kívül a tályog falának átszakadását állapítottuk meg, mely valószínűleg a műtét során bekövetkezett vongálás miatt alakult ki." (Szende Béla)

 

      "Appendicitis által okozott, súlyos toxikus szervkárosodás következtében halt meg az az erőteljes 25 éves férfibeteg, kinek szomorú esete  már csak azért is hosszú ideig emlékezetes marad, mert halála azon a napon és órában következett be, amikor esküvője lett volna.

            A kórházba 48 órával panaszai kezdete után utalták be. Ezek a panaszok 12 órával rántott hús, felvágott és sajt fogyasztása után kezdődtek és a betegség kezdetét észlelő orvosban a gyomorrontás benyomását keltették. A beteg az epigastriumban fájdalmat érzett és több ízben hányt, hőemelkedése volt. Másnapra fájdalma az epigastriumban állandósult és a has jobb alsó negyedében is jelentkezett, hőmérséklete hidegrázás kíséretében 39 C°-ra emelkedett. Ekkor utalták sebészetünkre.

            Felvételekor feltűnt a sclera enyhén sárga színe. A deréktájon és a has jobb alsó negyedében spontan és nyomási fájdalmat jelzett, mely fájdalom a nyomás hirtelen megszüntetésekor fokozódott. Kifejezett izomvédekezés nem volt. Felvétele napján vizeletében fehérje nem volt, ubg: kissé fokozott, üledékben 2-3 vvs. volt látható. A következő napon a vizeletben fehérje: +++, ubg: fokozott, üledékben 10-15 vvs. Fvs.:12 000, sebiru: 3,6 mg%, MN: 69 mg%.

            Az előzetes dg.: heveny epehólyaggyulladás vagy periappendicularis tályog, amely a magasan felcsapott, retrocoecalisan fekvő féregnyúlvány gyulladását követően alakult ki. Valószínűbbnek azonban ez utóbbi látszott. A sebész várakozó álláspontra helyezkedett. A beteg panaszai azonban nem szűntek, láza antibioticum kezelés ellenére 38 C° körül maradt, fizikális lelete nem változott és fehérvérsejt száma betegségének negyedik napján 11 000 volt. 96 órával a heveny panaszok kezdete után került műtétre. Ennek során hátra és felcsapott, átfúródott, üszkös féregnyúlványt találtak, melynek distalis felét retrocoecalis periappendicularis tályog vette körül, a tályogban 100 ml zavaros, sűrű, zöld színű genny volt. A féregnyúlvány eltávolítása után a hasüregbe antibiotikumot helyeztek és a hasüreget drainálták.

           A beteg közérzete a műtétet követő 48 órában javult, de a műtét utáni harmadik napon hasa megfuffadt, igen nyugtalan lett, légszomjról panaszkodott, szapora érverés keletkezett és vizeletmennyisége csökkent. Bélperisztaltika nem volt hallható, fvs. 12 000 volt. 72 órával a műtét után keringési elégtelenség tünetei közt halt meg.

     A klinikusok a halált diffus peritonitisszel, sepsissel és hepatorenalis insufficientiával magyarázták. Boncolása során peritonitist nem találtak. Igen feltűnő volt a máj és a vese állományának törékeny volta, a máj lebenykés szerkezetének elmosódottsága, valamint a vese kéregállományának halványsága és a kéreg-velő határ elmosódottsága." (Farkas Károly és Molnár István)

 

   "Újabban az ultrahangvizsgálatot javasolták az acut appendicitis diagnosztikájára. A tágult, folyadékkal telt, vastag falú, fixált helyzetű appendix nagyon gyanús appendicitisre." (D. F. Caroline 1990)

 

     "Az appendix egy kis szerv, amely nagy bajt okozhat." (Henry Suarez)

 

    "Hol fordul elő leggyakrabban coprolith?

a) epehólyag

b) gyomor

c) appendix

d) nyálmirigy

e) vékonybél (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

AKUT HAS

 

   "71 éves ő elsődleges hörgőrákja kiterjedt áttéteket okozott, gerincáttétei miatt az V-VI. háti szelvénytől lefelé teljes érzéskiesése volt. Daganata által okozott senyvedésben halt meg. Gyomorpanasza sem megelőzően, sem betegsége alatt nem volt. A boncolás nyombélfekély friss perforatioját és következményes peritonitist derített ki. A teljes érzéskiesésben szenvedő betegen a perforatio és peritonitis klinikai tüneteket nem okozott. Láza és magasabb vvs.-süllyedése daganatos alapbetegségével és kiterjedt gangraenescaló decubitusával függött össze. 

    Fájdalommentes hasi katasztrófa tabes dorsalisban szenvedőkön is észlelhető, közismertek az igen tünetszegényen lezajolható hasi katasztrófák steroid hormonnal történő kezelés alatt.

        55 éves, gyomorrákban szenvedő férfi senyvedés tünetei közt halt meg. A beteg hasi fájdalmait, csuklását és ascitesét metastasisokkal magyarázták. A boncolása gyomor kisgörbületét infiltráló, kifekélyesedett daganat által okozott perforatiot és peritonitist állapított meg. A beteg fájdalmai enyhítésére morphint kapott, és ez segítette a kórkép elfedését. " (Farkas K. és Molnár I.) 

 

 

 

VÉKONYBÉL

  

  "A képalkotó vizsgálat nem mindig tud pontos diagnózist adni, mert a vékonybél a különböző inzultusokra korlátozott módon reagál." (D. F. Caroline és D. D. T. Maglinte)

 

  "Az intesztinális zsírsavkötő fehérje (I-FABP) alkalmasnak látszik a Crohn-betegség aktivitásának jelzésére." (Sarikaya és társai)

 

  "Az ascites gyakori nem-specifikus lelet a Crohn-betegségben." (K. Seitz)

 

   "A tápcsatorna melyik szakaszán fordul elő a Meckel-diverticulum?

a) oesophagus

b) duodenum

c) jejunum

d) ileum

e) colon" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

 

 

VESE, URETER, HÓLYAG

 

A VESE MÉRETE 

 

        "A normális vese hossza felnőttben 9-12 cm. Az ultrahanggal mért értékek kisebbek, mint az urográfiánál mértek, mert urográfiánál a vesék megduzzadnak a kontrasztanyag okozta ozmotikus diurézis miatt és a vetülési nagyítás következtében." (Nancy S. Curry)

 

        "A vesék súlya felnőttben átlag 300 gramm, újszülöttben 24 gramm."(Endes Pongrác)

 

 

VESEKÖVEK

 

       "A húgyúti kövek mintegy 90%-a sugárelnyelő. Ezek a kövek mucoprotein matrix, kalcium foszfát, kalcium karbonát, magnézium- ammónium foszfát és urátok gyakran aggregátumai. A tiszta cisztinkövek gyengén sugárelnyelők és tejüvegszerűek, míg a tiszta húgysav, xantin és matrix kövek radiolucensek. (Nancy S. Curry)

 

      "Az örökletes csökkent húgysavképződés klasszikus megnyilvánulása a xantinuria. Ez a vizonylag ritkán előforduló betegség a xantinoxidáz recesszív öröklésmenetet mutató hiánya miatt alakul ki. Ennek következménye a húgysav prekurzorok fokozott képződése és ürítése, amit az oxipurinok clearencének növekedése mutat (a húgysav clearencének 6-16-szorosa is lehet!) és mindez xantinkőképződéshez vezethet a vesékben és esetleg kristályok kiválásához az izmokban. Az öröklött xantinuriára jellemző a hipurikémia és hipurikozúria." (Mituszova Mila)

 

      "Frang szerint a kórházi és klinikai statisztikai adatok alapján Magyarországon az összes vesekövek 12-15%-a húgysavkő. A húgysavkövek erősen savas vizeletben keletkeznek, részben abban a pH-tartományban, amelyben már az oxalátkövek is gyakran fordulnak elő. Ennek az a következménye, hogy a tisztán húgysavból álló kövek mellett gyakran fordulnak elő húgysavból és Ca-oxalátból álló vegyes kövek is." (Mituszova Mila)

 

 

VESEDAGANATOK

 

   "A hypernephroid carcinoma vagy világossejtes veserák, régebbi és hibás nevén hypernephroma. A malignus vesetumoroknak több, mint 80 %-át adja, férfiakban gyakoribb, és általában a 40. éven túl látjuk.

     A tumor kezdetben gömbölyded, tok által élesen határolt, metszlapja okkersárga, vérzéses foltokkal tarkítva. Betörhet a vesekelyhekbe, gyakran a vesevenákba, és azokat kitöltve akár a vena cavába, sőt a jobb pitvarba terjedő daganatos masszát alkot." (Endes Pongrác)

 

  "Az ún. reninomák jellemző klinikai tünete az extrém hypertensio, amely a tumor eltávolítása után egy csapásra megszűnik." (Endes Pongrác)  

 

 "A vese angiomyolipomája klinikailag fontos, jóindulatú mesenchymalis daganat. Hamartomának is nevezik, három szövettípusból áll: zsírszövet, simaizom és vérerek. Az angiomyolipoma előfordul sclerosis tuberosás betegek 80%-ában, jellemzően kétoldali és multifokális. Előfordulhat sclerosis tuberosától függetlenül is, középkorú nőkben, ezekben az  esetekben rendszerint egyetlen daganat. Autopsziánál a vesék akár 10%-ában találhatnak 1 cm-nél kisebb hamartomát." (Nancy S. Curry)

 

 

VESECISZTÁK

 

    "A szimplex vesecysták CT jellemzői: 1. homogenitás, 2. alacsony denzitás (<+20 Hounsfield egység), 3. a cysta és a parenchyma határa éles, 4. a cysta a kontrasztanyagot egyáltalán nem halmozza és 5. fala nem látható a CT képen." (N. S. Curry)

 

 

PROTEINURIA

 

      "A proteinuriának sokféle oka lehet, azonban vesebaj következtében a leggyakoribb." (Petrányi Gyula)

 

  "Hypalbuminaemia  jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

 

 

                                           TRANSZPLANTÁLT VESE

 

       "A transzplantált vese az ultrahangvizsgálatok számára ideális helyzetű szerv, a kóros eltérések 2D-, illetve Doppler-vizsgálatokkal általában megítélhetők." (Morvay Zita)

 

 

A FENACETIN NEFROTOXICITÁSA

 

   „37 éves gyógyszerésznő 10 éven át átlag napi 5 Karilt (összesen tehát 8,76 kg phenacetint), ezen felül a szintén phenacetint tartalmazó Salvador tablettából pontosabban meg nem határozható – de mindenesetre nagy – mennyiséget szedett. Feltűnő volt a beteg bőrének halványszürkés árnyalata és a látható nyálkahártyák cyanosisa. Vérnyomása 140/90 Hgmm, a szemfenék ép. Anaemiája nem volt, reticulocytaszáma 15 ezrelék. Vizelete albumint nyomokban tartalmazott.” Maradék nitrogén 26 mg%. Endogen creatinin clearence 57 ml/min. Polyuria: napi vizelet mennyiség 2500-3500 ml, a koncentrálási kísérletben a vizelet maximális fajsúlya 1014.” (Farkas Károly és Molnár István)

 

 

END STAGE KIDNEY

 

   "Az „end stage kidney", a végállapotú vese hasonló, függetlenül az októl. A cortex fibrotikus, a glomerulusok scleroticusak, elszórtan krónikus gyulladásos sejt infiltratumok vannak és az arteriák megvastagodtak. A tubulusok gyakran tágultak és rózsaszín öntvények töltik ki őket és "tireoidizáció" képét adják.” (Kiss András)

 

 

 VESEMEGBETEGEDÉS ÉS HIPERTÓNIA

 

    "Négy betegünknél az egyoldali vesemegbetegedés és hypertonia okozta összefüggést csak a boncolás alapján tételeztünk fel...A harmadik beteg 78 éves férfi, 25 éve cukorbeteg; systolés vérnyomása 12 év óta 180-200 Hgmm. Uraemiának megfelelő panaszai négy héttel halála előtt kezdődtek, két napi kórházi tartózkodás után halt meg. Vérnyomás: 200/160 Hgmm. MN: 155 mg%, vércukor: 300 mg%. Vizeletfajsúly: 1011, 1012. Glucosuria nincs, albumin:+, vizeletüledék: látóterenként 20-30 fvs. Bonclelet: A vesék súlya 200 gr. A bal vese-arteria szájadéka, szervült fali rögösödés folytán, ceruzabélnyire beszűkült. A bal ureter kisujjnyira tágult a hólyagba való beszájadzás helyén kisbabnyi kő van beékelődve. A jobb vese típusos vörös szemcsés vesének felel meg, a bal vese kevésbé szemcsés. Szövettani vizsgálat: mindkét vesében, a kis- és nagyereken kifejezett sclerosis. A negyedik, feltételezhetően egyoldali vesemegbetegedés következtében fejlődött hypertoniát és ennek halált okozó szövődményét (emollitio cerebri) egy nem egészen két napig észlelt 66 éves férfin láttuk. Évek óta tudott magas vérnyomásáról. Évek óta keveset és nehezen vizelt, hat év előtt prostataműtétet végeztek rajta. Kórházunkba, a felvétele előtt 10 nappal kezdődött és napok alatt teljessé vált, jobboldali paresis miatt utalták be. Igen elesett állapota és szombatról vasárnapra virradó éjjel történt beszállítása miatt részletes vizsgálat (labor, szemfenék stb.) nem történt. Keringési elégtelenség tünetei közt halt meg. Klinikai dg.: Morbus  hypertonicus, arteriosclerosis universalis, emollitio cerebri. A boncolás a klinikai diagnózisban foglaltak mellett még baloldali, hegesedő pyelonephritist is megállapított. A bal vese nagyfokban zsugorodott, tokja nehezen volt levonható, felszíne durván szemcsézett és heges. A jobb vese tokja könnyen levonható, felszíne szemcsés. A bal vese szövettani vizsgálata pyelonephriticus zsugorvesét, a jobbé csatornahámdegeneratiot árult el." (Farkas K. és Molnár I.)

 

 

 

HÓLYAGDIVERTICULUM

 

  „A legtöbb húgyhólyagdiverticulum az ureterovesicalis junkcióknál fordul elő (Hutch diverticulumok). A diverticulum kialakulásában szerepet játszik a fokozott intravesicalis nyomás, a prostata hypertrophia és a neurogén zavar.” (Nancy S. Curry)   

 

 

VON HIPPEL-LINDAU SZINDRÓMA

 

    „Von Hippel–Lindau-szindróma (VHL-szindróma) A VHL-szindróma autoszomális domináns öröklődésű, MEN-1-hez hasonló prevalenciájú ritka kórkép (1:36 000). A VHL-szindrómára világos sejtes veserák, retinaangioma, központi idegrendszeri, főként cerebellaris haemangioblastoma, a középfül endolymphaticus daganatai, hasnyálmirigycysta, cystadenoma és neuroendokrin daganatok, epididymis cystadenoma, valamint phaeochromocytoma kialakulása jellemző. A VHLszindróma két alcsoportra osztható a phaeochromocytoma előfordulása alapján, 1-es típusában phaeochromocytoma nem fordul elő, míg a 2-es típusban előfordul. A 2-es típust további három altípusra osztjuk: VHL2Aban a világos sejtes veserák kockázata kicsi, VHL2B-ben nagy, míg VHL2C-ben kizárólag phaeochromocytoma fordul elő.” (Igaz Péter)

 

 

 

 

 MEDIASTINUM

 

 TERATOMÁK

 

   "Lokalizáció tekintetében a mediastinalis teratomák 99%-a az elülső mediastinumban fordul elő." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

     „A teratoma elnevezés (teras=csoda) nem teljesen indokolatlanul illeti ezeket a tumorokat. A teratomákat makroszkópos és mikroszkópos képek alapján egyaránt a legváltozatosabb megjelenésű tumoroknak tarthatjuk.” (Besznyák, Szende és Lapis)

 

 

 

 

 

 

THYMUS, THYMOMÁK, MYASTHENIA GRAVIS

 

   "Mai ismereteink szerint a thymus szerepe az immunreaktív készség fenntartásában és a neuromuscularis transmissio szabályozásában van." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

  "Sajátos sejttípus a Hassal-testek közelében, többnyire a velőállomány centrális részében elhelyezkedő, nagy, kerek, eozinofil plazmájú, a vázizomzatra emlékeztető csíkoltságú, myoid sejtnek nevezett sejt. 1964-ben vált ismertté, hogy a thymus velőállományának ezen sejtjei myasthenia gravisban szenvedő betegek szérumával reagálnak éppúgy, mint a vázizomzat." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A thymus tumorai igen jelentős százalékban tünetmentesek. Ez a tény, valamint az, hogy a thymus betegségeire utaló specifikus tünet - bizonyos mértékig eltekintve a myasthenia gravistól - nincs, érthetővé teszik, hogy az esetek zömében a szűrővizsgálatok vagy egyéb okból végzett mellkas röntgenvizsgálatok során észlelt elüldő mediastinalis árnyék alapján merül fel csak a thymus tumor vagy hyperplasia gyanúja." (Besznyák, Szende és Lapis)   

 

  "A thymomák osztályozása nehéz feladat." (Szobor Albert)

 

  "Anyagunkban a thymus tumorok ultrastrukturális képe meglehetősen változatos volt." (Szobor A.)

 

     "A thymomás betegek mintegy 10%-a szenved myasthenia gravisban, és a myasthenia gravisos betegek kb. 15%-ának van thymomája. A thymoma egyéb társulásai a Cushing-szindróma, a thyreotoxicosis, az Addison-kór és a hipogammaglobulinémia.

   A hagyományos mellkasfelvételen kerekded elülső mediastinális massza látható, esetleg perifériás vagy centrális meszesedéssel." (M. Rubens)

 

   "A thymectomia, a thymus teljes exstirpációja eddig a leghatékonyabb és legszélesebb körben alkalmazott kezelés myasthenia gravisban." (Szobor A.)

 

     "Melyik szerv tumora társulhat myasthenia gravis kialakulásával?

a) mellékvese

b) tüdő

c) thymus

d) ovarium

e) egyik sem" (Lapis és Suba)

 

     "Melyik kórkép szövődik gyakran thymus-hyperplasiával, vagy thymomával:

a) SLE

b) Wilson-kór

c) rheumás láz

d) dystrophia muscularis progressiva

e) myasthenia gravis" (Lapis és Suba)

 

   "Egy magyar citosztatikum, a mezileritrit bizonyult a legjobbnak i. v. injekció formájában alkalmazva...Ez a kitűnő citosztatikus szer, amely beadás után rövid időn belül hatékony és alig van mellékhatása, többé nem hozzáférhető." (Szobor A.)

 

  "Denny-Brown professzor a kórház folyosóján azt mondta Mary Walkernek: "Nos a myasthenia gravis olyan, mint egy curare mérgezés."Mary Walker azt gondolta: "Ha ez a betegség a curare mérgezésre emlékeztet, akkor miért nem próbálunk meg fizosztigmint adni, ami a méreg ismert antidotuma?" Kipróbálta és a hatás azonnali és drámai volt. Az eredményt a Lancetnek írt levélben publikálta 1934-ben." (Szobor A.)

 

 

AZYGOSLEBENY

 

     "A lobus venae azygos valójában nem számfölötti lebeny, hanem részben kettéosztott jobb felső lebeny." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

        "A lobus venae azygos a jobb felső lebenyben fordul elő viszonylag gyakran (0,5-1,0 %). Bal oldali előfordulás irodalmi ritkaság. Nem önálló lebeny, mert nincs saját arteriobronchialis ellátása. Úgy jön létre, hogy a jobb felső lebenybe a v. azygos mintegy belevág, és maga előtt tolja a pleurakettőzetet. Röntgenképe jellegzetes." (Csákány György)

 

 

VEGYES

 

    "A germinatív tumorok, ill. a seminoma megjelenését a mediastinumban többféleképpen magyarázzák anélkül, hogy eredetét pontosan magyarázni tudnák." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

        "A gátor idegeredetű daganata változó nagyságú lehet. Weiss és Koebele betegénél 4030 g súlyt ért el." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

      "A mediastinalis phaeochromocytomák rendkívül ritkák, körülírtak, majdnem mindig tokba zártak, általában puhák, metszlapon sárgás- vagy vörösesbarna színűek. Rendkívüli mértékben vaszkularizáltak." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZGÁSSZERVEK 

  

 

 

KÖSZVÉNY

 

  "McCarty és Hollander 1961-ben elsőként észleltek fénymikroszkópos vizsgálattal mononátriumurát kristályokat köszvényes betegek gyulladásos ízületeiben. Nem sokkal később klinikailag akut köszvényre emlékeztető kórképekben nem urát természetű kristályokat mutattak ki szinoviális folyadékban. A kristályok patogenetikai jelentőségére először Koch hívta fel a figyelmet és ezzel utat nyitott a kristály okozta gyulladások celluláris és molekuláris tanulmányozása előtt." (Mituszova Mila)

 

    "A köszvényes betegség biokémiai jellemzője a magas húgysavszint." (Mituszova Mila)

 

   "A kolchicin hatása annyira specifikus köszvényre, hogy ha a roham 24-48 órán belül szanálódik, köszvény fennállása valószínű." (Mituszova Mila)

 

  "A krónikus köszvény arterosclerosissal, vesemegbetegedéssel, urátkövek képződésével (visceralis köszvény), gyakran diabetessel jár együtt. E megbetegedések köszvényes rohamok vagy ízületi reakciók nélkül is létrejöhetnek.

Rotterdami Erasmus Morus Tamáshoz írt levele ennek az összefüggésnek az akkori ismeretét bizonyítja: "Neked veseköved van, nekem köszvényem. Két testvért vettünk feleségül."" (Magyar Imre)

 

 

  "A köszvény és a rheumatoid arthritis társulása oly ritka, hogy a két kórfolyamat szinte kizárja egymást." (Mituszova M.)  

 

   "A köszvény és a rheumatoid arthritis együttesen is előfordulhat." (Horváth Ferenc)

 

  "A vesekövesedés köszvényben 10-szer gyakrabban fordul elő, mint az átlagpopulációban." (Mituszova Mila)

 

   "A tophusok már a beteg fizikális vizsgálata kapcsán észlelhetők a bőralatti szövetekben, izmokban, bursákban, inak felett, sclerán. Predilekciós helyei férfiakon - a fülkagylók és az I. MTP. ízület, nőkön a kézujjak és az olecranon tájéka. Ritkán fordul elő az orron, szemhéjon, sclerán, nyelven, hangszalagokon, Achilles-ínon, herében." (Mituszova M.)

 

    "Köszvényes gyulladás kapcsán már 1961-ben sikerült a szinoviális folyadékban a mononátriumurát kristályokat polarizált fénymikroszkóp-vizsgálattal kimutatni. A mononátriumurát 2-20 μm hosszúságú és 0,5-2 μm szélességű, polarizált fényben erősen negatív kettős törést mutató tű alakú kristály, mely akut gyulladás folyamán gyakran kimutatható a leukocitákban. A kristályok mérete lényeges szerepet játszik az akut gyulladás keletkezésében. A túl kis méretű, vagy 20 μm-nál nagyobb kristályok viszonylag békések, de az μm körüliek igen reaktívak. Az urát kristályok szférikus aggregátumok is lehetnek." (Mituszova M.)

 

    "Ismeretes, hogy a köszvény elsősorban a férfiak betegsége. Általában 40-45 éves korban kezdődik, de családi előfordulása esetében (30 %) már korábban jelentkeznek a köszvényre jellemző tünetek. A köszvényes betegek csupán 10%-a nő, a betegség általában a menopauza után kezdődik, lefolyása kevésbé súlyos és ritka a vesekárosodás.

  A szekunder köszvény a kórházi betegek között mieloproliferatív betegségek, különösképpen polycytaemia rubra vera esetében fordul elő, míg az általános orvosi gyakorlatban inkább diuretikumok alkalmazása kapcsán kell ezzel a lehetőséggel számolni." (Mituszova Mila)

 

    "A szexuális hormonok szerepe köszvényben régóta ismert...Terhes nők húgysavszintje az ösztradiolszint emelkedésével egyidejűleg esik. In vitro kísérletekben a 17-béta-ösztradiol befolyásolja a leukocitafunkciókat és kivédi a mononátrium urát kristályok litikus hatását." (Mituszova M.)

 

   "A köszvényt elsősorban férfiak betegségeként tartják számon. A nők köszvénye legtöbbször atípusos, klasszikus formája ritkaságszámba megy...A köszvényes nők fertilitása csekély." (Mituszova Mila)

 

   „Már az V. században behozták Ázsiából az őszi kikericset (Colchicum autumnale) és alkalmazták a podagra ellen.” (Dunky és Geringer) 

 

     "Nagy hatású citosztatikus szerek keresése közben 1963-ban amerikai kutatóknak sikerült előállítaniuk az allopurinolt (hydroxypyrazolo-pyrimidin). Az allopurinol, a hipoxantin strukturális analógja gátolja a xantinoxidáz enzimet, amely a hipoxantin xantinná, illetve a xantin húgysavvá való átalakulását katalizálja." (Mituszova Mila)

 

      "Az alábbiak közül melyik betegségre jellemzők az ún. tophusok?

a) cystinosis 

b) Fanconi-syndroma 

c) köszvény 

d) rheuma

e) ochronosis (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

    „Gondolni kell arra, hogy nemcsak a (szekunder) köszvény krónikus vesemegbetegedés szövődményeként léphet fel, hanem  éppenúgy a (primer) köszvény köszvényes nefropátiát és veseelégtelenséget válthat  ki. Van tehát vese eredetű köszvény (Nierengicht) is és köszvényes vesekárosodás (Gichtniere) is!” (Wolfgang Dihlmann)

 

 

ÓLOMKÖSZVÉNY, SATURNINE GOUT

         

   “Az ólomköszvény szinte olyan régi, mint maga a civilizáció. Az utóbbi évtizedekben végzett vizsgálatok megmagyarázzák a hiperurikémia és a köszvény kialakulását, ugyanis az ólom gátolja  a tubuláris uráttranszportot és csökkent urátkiválasztást okoz. Ólommérgezés esetén ezek a hatások gyakran társulnak veseelégtelenséggel, azonban előfordulhatnak ólommérgezés és vesekárosodás klinikai tünetei nélkül is. Az ólomköszvény klinikai tünetei lényegében hasonlóak a primer köszvényhez, azonban az akut rohamok gyakrabban a térdben, mint az I. MTP ízületben fordulnak elő. Az akut rohamok köszvényben gyakran poliartikulárisak és tophusok ritkán alakulnak ki.     

 

    Az ólomköszvény diagnózisa az ólomexpozíció anamnézisén, az ólommérgezés klinikai tünetein, a magas szérum ólom szintek és egyéb biokémiai eltérések biokémiai igazolásán és a köszvény egyéb formáinak kizárásán alapul. A kezelés a páciens további ólom expozíciótól való óvásából, a keláló ágensek révén az ólom eltávolításából és az akut köszvényes arthritis és a hiperurikémia kezeléséből áll.” (Poór Gyula és Mituszova Mila)

 

    "Vesemegbetegedések kapcsán a következő esetekben kell köszvényre számítani: krónikus ólom nefropátia (50%!, policisztás vese, veseamiloidózis, medulláris cisztikus rendellenesség, bilaterális hidronefrózis." (Mituszova Mila).

 

 

URÁT ÉS CPPD KRISTÁLYOK

   

    "Using simple light microscopy, UA crystals are needle-like in shape, with different sizes. They can be seen clearly with 600× magnification. More magnification allows identification of further details. These can be easily distinguished from pseudogout (CPPD) crystal, which are usually rhomboidal in shape. Size can be similar to MSU crystals. Similar magnification to UA crystals ranging from 600× to 1000× can easily differentiate both crystals from each other.

Using a polarized filter helps better detection of crystals and birefringence. MSU crystals appear as shiny strong negatively birefringent crystals against dark background. They appear yellow when aligned parallel to the axis of red plate compensator. CPPD crystals, on the other hand, show positive birefringence and appear blue in color under the same circumstances." (Ragab, Elshahaly és Bardin)

 

CHONDROCALCINOSIS

  "A chondrocalcinosis articularis röntgenképe (a térdben). A térdmeniscusok, az ízületi hialin porc és ritkábban az ízületi lágyrészek kalciumpirofoszfát impregnációja. A térd a chondrocalcinosis tesztízülete!" (W. Dihlmann)

   „A CPPD kristálylerakódási betegség leggyakrabban középkorúakban vagy idősekben fordul elő. A kalcium pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristályok lerakódhatnak bármely ízületi vagy periartikuláris képletben. Ez a chondrocalcinosis jellegzetes radiológiai képéhez vezet, az ízületi porc és a rostos porc eltérései. Az előbbi megfigyelhető mint vékony lineáris meszesedés, amely párhuzamos a szubkondrális csont felszínével, míg az utóbbi szabálytalan kalcifikáció leggyakrabban a térd meniscusaiban, a csukló trianguláris rostos porcában és a symphysisben...A térdben (a chondrocalcinosisban a leggyakrabban érintett ízületben) gyakran látszik a meniscusok meszesedése.” (C. S. Resnik)

 

 

OCHRONOSIS

 

    "A lumbális discusok az arthropathia ochronotica (alcaptonurica) tesztízületei." (W. Dihlmann)

       "Az ochronosis elkülönítő diagnosztikája. A klinikai és laboratóriumi leletek alapján kell kizárni más, sötét színű vizelettel (porfiria, akut hemolízis, melanuria stb.) és bőrpigmentációval (Addison-kór, argyrosis, arzénmelanosis stb.) járó betegségek lehetőségét." (Forgács Sándor)

 

LIPOID-KÖSZVÉNY 

   "Ha az urát tophusok kedvenc helyein vannak xanthomák (fül, láb I. ujj stb.), akkor a betegséget lipoid-köszvénynek is nevezik. Ez azonban megtévesztő elnevezés, a köszvény klinikai tünetei hiányoznak." (Forgács Sándor)

 

ARTHROPATHIÁK

 

   "A legtöbb arthropathiánál vannak úgynevezett tesztízületek, melyeken az az arthropathia különösen gyakran jelenik meg, például köszvénynél az I. MTP ízület, diabetes mellitusnál a láb ízületei, ochronosisnál a torakális és lumbális gerinc mozgásszegmentumai." (Wolfgang Dihlmann)

 

 

 

 

 

 

ÍZÜLETI TOK

 

  "A synovialis réteg igazán figyelemre méltó. Mindössze néhány sejtréteg. Finom kapilláris hálózata van, amelyen sok vér áramlik át. A kapillárisoknak nincs bazális membránja, a vérből ultrafiltrálódik az ízületi folyadék. A nagy vérátfolyás és a bazálmembrán hiánya ellenére az ízületi tokban a metasztázisok nagyon ritkán fordulnak elő." (Ian Watt)

 

 

SYNOVIALIS FOLYADÉK

 

    "Az ízületi nedv, a synovia normális mennyisége igen csekély. Az ízfelszínek között csak minimális vékonyságú hártya formájában foglal helyet. A térdízületben, amely a szervezet egyik legnagyobb ízülete, átlagban 0,5 ml synovia van, és ritkán találtak 1 ml-t meghaladó értékeket." (Schulhof Ödön)

  

   "Hialuronánban igen gazdag a köldökzsinór, a cumulus oophoricus és az ízületi synovialis fluidum." (Jakab Lajos)

 

      "A normális synoviaban vörösvérsejt nincs." (Schulhof Ödön)

 

 

 

ÍZÜLETI PORC, ARTHROSIS

 

      "A hialin porc igazán figyelemre méltó. Viszonylag kevés komponensből (kollagén rostok, proteoglikán és kondrociták) áll." (Ian Watt) 

 

    "Az ízületi  porcban nincsenek vérerek, nyirokerek és idegek...Legnagyobb mennyiségű komponense, akár 80%-a víz." (Alice Fox és társai)

 

     "A porc rugalmasan nyújtható és összenyomható, s ez teszi alkalmassá lökéselhárító (ütköző) szerepének betöltésére. A porc rugalmassága nagymértékben függ kémiai összetételétől és víztartalmától...A felnőtt egyén ízületi porcában nincsenek sem vérerek, sem nyirokerek. A porc táplálékát a synovialis folyadék felől diffúzió útján kapja. A tápláló folyadékáramlást nagyfokban segíti elő a váltakozó megterhelés által létrehozott összenyomás és kitágulás szivacsszerű kipréselő és szívó hatása." (Schulhof Ödön) 

 

     "Az üvegporc az ízületi felszínen négy rétegből áll...réteges felépítésű." (Hodinka László)

 

      "Az ízületi porc kékesfehér, áttetsző jellegű." (Endes Pongrác)

 

     "Az ízület mozgatását könnyíti az ízületi porc alacsony súrlódási együtthatója: a gördülő kerékével vagy a jégen sikló korcsolyáéval egyenlő." (Hodinka László)  

 

       "Az ízületi csontvégeket rugalmas, sejtszegény, érmentes hyalinporc borítja, amely bradytroph szövet, csupán az ízületi nedv táplálja. Az ízületi porc lassú anyagcseréje, nagy mechanikai igénybevétele miatt különböző regressiv-degenerativ elváltozásokra, így elmeszesedésre, felrostozódásra, a felszínre merőleges finom hasadékok képződésére hajlamos." (Endes Pongrác)

 

   "A cartilago mintegy fürdőzik a synovium termelte folyadékban. Ez mucinosus glikoproteineket (GP) tartalmaz, fontos komponense a lubricin. A porcszövet domináns összetevője a II. típusú kollagénrostozat, az aggrecan és más proteoglikán (PG) kifejezetten negatív elektromos töltéssel rendelkezve. Az aggrecanmolekulák nagyon hosszú hialuronanláncokon helyezkednek el, chondrocyták termelik avascularis környezetben. Fontos mátrixkomponensek az enzimek, citokinek, növekedési faktorok, amelyek hatásai autokrin/parakrin módon érvényesülnek. A porcmátrixban szintetikus/katabolikus folyamatok eredményeképp dinamikus egyensúlyi állapot érvényesül. A II. típusú kollagénrostokat a mátrixproteinekkel együtt enzimek (például kollagenázok, stromelysin) bontják el. Az aggrecanbontás főként az aggrecanok (ADAM: a disintegrin and metallopeptidase; ADAMTS: a disintegrin and metallopeptidase with thrombospondin type motif) és mátrixproteinázok (MP) feladata. Az aggrecan és aggrecanaz körbefogják a chondrocytákat. A synovium és chondrocyták számos növekedési faktort és citokint termelnek. Az interleukin-1 (IL-1) serkenti a chondrocytákat, fokozza proteintermelésüket. Hasonló hatásokat keltenek a tumor necrosis factor-α (TNF-α), prosztaglandin-2 (PGE2), NO és a bone morphogenic protein 2 (BMP2). Az utóbbi hatá- sos metabolikus stimuláns, a szöveti gátló pedig a tissue inhibitor of MP (TIMP). A chondrocytaregulációban lényeges szerep jut az insulin-like növekedési faktoroknak (IGF) és a TNF-nek." (Jakab Lajos)

 

  „Az ízületi porc chondrocytákból és extracelluláris mátrixból (porcalapállományból) áll.

A chondrocyták. Az extracelluláris mátrixban a chondrocyták az ízületi porc felszínére merőlegesen, oszlopszerűen helyezkednek el. Az ízületi porc térfogatának kevesebb, mint 1 %-át teszik ki. Az egészséges chondrocyta a glukózt  laktáttá metabolizálja és az aerob glikolízis révén energiát nyer, szintetizáló tevékenységéhez erre szüksége van. Itt felismerhető egy visszacsatolás, szabályozás.

Az extracelluláris mátrix. A chondrocyták szintetizálják a proteoglikánokat is és a kollagén rostokat is, főleg a 2. típusú kollagént. Eltekintve attól, hogy az extracelluláris mátrix több mint kétharmadát víz teszi ki, a porcsejtek termelik a porcszövet két biomechanikailag legfontosabb alkotórészét.

A proteoglikán makromolekulák kitűnnek rendkívüli hidrofíliájukkal. Az ízületi porcban alulhidratáltak, mert a környező kollagén fibrillum váz duzzadásukat jelentősen korlátozza." (W. Dihlmann)

 

    "Az ízületi porc fizikai-kémiai összetétele miatt csak kevés röntgensugarat nyel el, így sugáráteresztő a röntgenfelvételen. A radiolucens ízületi porc, a synovialis folyadékkal telt ízületi üreggel együtt alkotja a röntgenízületi rést."  (A. Greenspan)   

 

  "Az arthrosis akkor keletkezik, amikor az ízületi porc degradációja a porcalapanyag szintézisét meghaladja. Akkor az ízületi porc elveszíti azt a képességét, hogy mint ún. lökéselnyelő (Schockabsorber) hasson; elváltozások lépnek fel, amelyek a röntgenképen visszatükröződnek:

- a röntgen ízületi rés: kezdetben kiszélesedik a porc alapállománynak víztartalmának növekedése révén , később az ízületi rés keskenyedése

- a csont: adaptív szubkondrális szklerózis

- a geröllcysta: a szubkondrális csontgerendák felszívódása 

- a marginális oszteofita: a porc és a csont határán" (W. Dihlmann)

 

     "Az osteoarthrosis chronica deformans:

a) fertőzés következménye

b) gyulladásos

c) főleg a kevésbé igénybe vett ízületek elváltozása

d) ankylosissal jár

e) degeneratív elváltozás" (Lapis és Suba)

 

 „Az arthrosis a leggyakoribb ízületi betegség. Bármely ízületben előfordulhat, leggyakrabban a teherviselő ízületekben.” (Charles Resnik)

 

 

 

 

  

 RHEUMATOID FAKTOR, RHEUMATOID ARTHRITIS

 

   "A legnagyobb fájdalomtól az fogja megszabadítani az emberiséget, aki meg tudja majd gyógyítani a rheumát." (Farkas Károly)

 

          "Számos baktérium- és vírus- (Clostridium perfringens, diphteroidok, mycoplasmák, oncornavirus) antigénnel lehet rheumatoid arthritishez hasonló betegségeket kiváltani kísérleti állatokon. Úgy képzeljük el a betegség keletkezését, hogy a fogékony szervezet bizonyos, nem specifikus külső behatásra specifikus szervezeti reakcióval válaszol. A rheumatoid arthrisben szenvedők 60-70%-a HLA-DR4-antigenitású, és az ezeket kódoló gének azonosak az immunregulációt kormányzó génekkel. A gyulladás a későbbiekben már kiváltó etiológiai faktor nélkül is fenntartja önmagát." (Bálint Géza)

 

    "A rheumatoid arthritis HLA-asszociált betegség.  A rheumatoid arthritises betegek akár 70%-a rendelkezik ezzel az antigénnel, míg a kontrollpopulációban csak legfeljebb 30%-ban lép fel." (W. Dihlmann)

 

   "Az RA etiológiája ismeretlen. Családon halmozódás gyakori. Az RA-s betegek 50%-a HLA-DR4 szöveti antigénnel rendelkezők közül kerül ki. Ezen antigén előfordulása átlagnépességben 20%. A HLA-DR4 antigénnel bíró RA-s betegek betegsége súlyosabb, mint az e szöveti antigénnel nem rendelkezőké. 

     A genetikailag öröklődő hajlamon kívül minden bizonnyal külső tényezők szerepe is szükséges a betegség geneziséhez. Számos kórokozót, baktériumot, Mycoplasmát, vírust tettek már felelőssé a betegség okozójaként, de eddig egyik szerepét sem tudták bizonyítani. Újabban az Epstein-Barr vírus kórokozó szerepe került előtérbe." (Bálint Géza)

 

    "This study showed that there is a significant and an extremely high conditio per quam relationship RA)=1) between Epstein-Barr virus and®(p(EBV rheumatoid arthritis. Together with the establishment of a conditio per quam relationship between Epstein-Barr virus and rheumatoid arthritis, our present study indicates that not only Epstein-Barr virus implicates rheumatoid arthritis but Epstein-Barr virus is a cause of rheumatoid arthritis (k=+0,546993718, p-value = 0,00001655). About 100*(15/32) = 47% of rheumatoid arthritis is caused by Epstein-Barr virus. Consequently, Epstein-Barr virus, a DNA-containing herpesvirus which is infecting more than 98% of the human population by the age of 40 years 47 and which is extremely prevalent worldwide, is not the cause of rheumatoid arthritis but a main cause (k=+0,546993718, p-value = 0,00001655) of rheumatoid arthritis." (Ilja Barukcsics)

 

   "A szerzők öt rheumatoid neuropathiás beteg perifériás idegeit vizsgálták elektrofiziológiailag és nervus suralis biopsziával…A fő idegkárosodás az axon degeneráció és némi szegmentális demielinizáció volt. A vasa nervorum elzáródását tekintik a neuropátia fő okának.” (R. O. Weller, F. E. Bruckner, Anne Chamberlain)

 

    "A szerzők 9 rheumatoid arthritises betegen klinikailag szenzoros és szenzomotoros neuropathia tüneteit észlelték...A perifériás ideg károsodását vasculitises eredetűnek vélik." (Dombay M. és társai)

 

   "A rheumatoid faktor rheumatoid arthritisben, p.c.p.ben kimutatható anti-IgG antitest, amely általában az IgM, ritkábban az IgG osztályba tartozik és in vivo könnyen disszociáló komplexet képez." (Gergely János és Hans Ott)

 

     "1937-ben Waaler a komplement kötést tanulmányozva megfigyelte azt, hogy a birka vörösvértestek még nagy hígításban is egy szérummal agglutinálódtak. A savó egy súlyos rheumatoid arthritises betegé volt. Ugyanezt a jelenséget látta más RA betegek szérumainál is. Ezt az eredményt 1940-ben közölte." (V. R. Joshi, V. R. Poojary)

 

     "Az autoantitestek jelentősége reumás betegségekben visszavezethető 1939-ig, amikor Erik Waaler norvég orvos felfedezést tett: az RA-s betegek szérumában felismerte a hemagglutinációt birka vörösvértestekkel, szemben az egészséges egyénekből nyert savókkal. A pontos patológiai mechanizmus kezdetben nem volt világos, így az ismeretlen okot a rheumatoid betegek szérumában “rheumatoid factor”-nak nevezték el."(M. Diller és M. Fleck) 

    

      "Az anti-gammaglobulin factorok kimutatása korántsem váltotta be a kezdetben jogosnak látszó reményeket a mozgásszervi betegségek diagnosticájában. Az anti-gammaglobulin factorok ugyanis - az alkalmazott próbák érzékenységétől függően - klinikailag biztos progressiv chronicus polyarthritises betegek csak mintegy 60-90%-ában mutathatók ki a vérsavóból, másrészt viszont számos, a progressiv chronicus polyarthritistől távolálló kórképben (hepatitis, subacut bacterialis endocarditis, sarcoidosis stb.) különböző szerzők 10-60%-os "rheumatoid factor" pozitivitást is leírtak." (Reumatol. Balneol. Allergol.)

 

          "A hallux varus rheumaticus az egy ezrelék előfordulási gyakoriságot sem éri el, ezzel szemben az öregujj valgus deformitása rheumatoid arthritisben 50-60%-os előfordulási gyakoriságú." (Magy. Reumatol.)

 

          "Iatrogen betegségben  halt meg az a 40 éves nőbeteg, ki súlyos polyarthritise miatt kisebb megszakításokkal másfél éven át szedett Diadresont.  Ezt a kezelést halála előtt öt hónappal duodenalis ulcusból keletkezett vérzése miatt beszüntették. Fokozódó gyengeség és laboratóriumi leletekkel igazolt mellékvesekimerültség tünetei közepette halt meg. A boncolás, a klinikus várakozásának megfelelően extrém fokú mellékvesesorvadást, váratlan leletként pedig sajtos, tüdőkapubeli és aortamenti nyirokcsomókat, valamint tüdő-, hashártya- és vesegümőkórt mutatott ki." (Farkas Károly és Molnár István)

 

        "A gerinc minden mozgásszegmentuma beteg lehet RA-ben. Azonban a nyaki gerincen igen gyakori az RA, mintha az emberi test 5. végtagja ("Die 5. Extremität") volna." (W. Dihlmann)

 

    "Az atlantoaxiális instabilitás RA-ban nemritkán előfordul és stabilizáló műtéttel gyógykezelhető." (Pásztor Emil)

 

 

 

SYSTEMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)

 

       "Az SLE autoimmun betegség, és ellenanyagesőről beszélhetünk." (Budavári István)

 

        "SLE-ben az icterus az esetek mintegy 3%-ában fordul elő." (Gergely János és Hans Ott)

 

 

 

SPA, BECHTEREW-KÓR, ILL. HLA-B27

 

    "Az alsó háti és a lumbális csigolyák elülső kontúrja kiegyenesedik, ún. kockacsigolyák jönnek létre, ez az SPA egyik legkoraibb röntgentünete." (Adam Greenspan) 

 

  "Az 1973-ban közölt 90% körüli HLA-B27 asszociáció egyes esetekben való diagnosztikus használhatósága korlátozott értékű. Ugyanis a tipikus klinikai és radiológiai jelek esetén fölösleges a rutinszerűen nem beállítható vizsgálatot igénybe venni. Kétséges esetekben pedig éppen az SNSA egy másik betegsége jöhet szóba leginkább az elkülönítő diagnózisban, s akkor a HLA-B27 "nem tud differenciálni." Ugyanakkor a típusos betegek 10%-a nem rendelkezik az antigénnel; az antigénnel rendelkezőknek viszont csak 1,7%-a lesz beteg!" (Gömör Béla) 

 

  "Ha valakinek HLA-B27 antigénje van, mintegy 90-szer nagyobb az esélye (rizikója), hogy Bechterew-kórt kapjon, mint anélkül." (Petrányi Gyula)   

 

  "Japánoknál, afroamerikaiak között sokkal ritkább az SPA; a Haida indián rezervátumban viszont 6% felett fordult elő. Kiderült, hogy a különböző populációkban a betegség előfordulási különbözőségének megfelelő arányban mutatható ki a B27 antigén." (Gömör Béla és Walko Rózsa)

 

   "Japánban és Afrikában a HLA B27 ritkább (1%), mint fehér európaiakban és észak-amerikaiakban (6-8%). Ezzel szemben Kanadában, a Haida indiánok mintegy 50%-a HLA B27 pozitív." (W. Dihlmann)

 

  "Az alkat (öröklődés) és a környezet (mikroorganizmusok) összeesküvése: a szeronegatív (HLA-B27-asszociált) spondarthritis" (W. Dihlmann)

 

   "A spondylarthritis ankylopoetica genetikai tényezők (familiaritás, egypetéjű ikrek, rasszbeli különbségek) és kiváltó hatású infekciók (urethritis, prostatitis, salpingitis, enterocolitis) eredőjeként jön létre; az egyéb szeronegatív spondylarthritisek etiológiája is azonos, s a sacroileitis és HLA B27 a közös láncszem." (Gömör B., Walko R.)

 

 

BEHCET-KÓR 

 

  "A Behcet szindrómások gyakran hordoznak HLA B51 antigént." (W. Dihlmann)

 

 

 

 

A NYAK ÉS FELSŐ VÉGTAG BETEGSÉGEI

 

    "A nyak és a felső végtag betegségeit azért indokolt egy fejezetben tárgyalni, mert éppen a fejlődéstani sajátosságok miatt veleszületett rendellenességeik gyakran együtt jelennek meg, és a szerzett betegségekben is sokszor összefonódnak a nyakon és a felső végtagon jelentkező panaszok, mivel beidegzésük közös. A plexus brachalis ugyanis  az első háti szegment kivételével az alsó cervicalis ideggyökökből szedődik össze." (Szepesi Kálmán)

 

 

 

DUPUYTREN-CONTRACTURA

 

    "Mi károsodik a Dupuytren-contracturában?

a) a csont

b) az izmok

c) a fascia palmaris

d) az ízület

e) a meniscus" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

   "A Dupuytren-contractura a palmaris aponeurosis zsugorodása. A kéz ujjai flexiós helyzetben zsugorodnak. A 3. évtizedben vagy később jelentkezik. Férfiakon sokszorta gyakoribb, mint nőkön, különösen cukorbetegeken. Családi halmozódást is megfigyeltek. Ritkán a talpon is előfordul." (Szepesi Kálmán)

 

     "Melyik betegséggel járhat együtt az induratio penis plastica?

a) syphilis

d) dermatomyositis

c) Dupuytren-contractura

d) priapismus

e) eunuchoidismus" (Lapis és Suba)

      

     "A Ledderhose-szindróma (fibromatosis plantaris) a láb ritka megbetegedése, a kézen előforduló Dupuytren contracturának megfelelő elváltozás. Az irodalomban mindössze néhány olyan eset ismeretes, ahol a két megbetegedést ugyanazon a személyen észlelték." (Orv. Hetil.)

 

     "Dupuytren a róla elnevezett elváltozást 1831-ben írta le. A Dupuytren kontraktúra a felületes tenyéri bőnye hyperplasiájának, majd zsugorodásának a következménye, ami másodlagosan a II-V. ujjak hajlításos kontraktúráját eredményezheti." (Orv. Hetil.)

 

      "Említésre méltónak tartjuk, hogy ismeretesek olyan betegek is, akiknél a tenyéri bőnye fibromatosisa mellett, egyidejűleg a hímvessző corpus cavernosumának hegesedését, induratio penis plasticát észleltek. A hímvesszőnek ezt az elváltozását de la Peyronie írta le. Dupuytren kontraktúra, Ledderhose szindróma és de la Peyronie szindróma együttesen is előfordulhat, ez azonabn a patogenetikai hasonlóság ellenére is irodalmi ritkaságnak tekinthető." (Orv. Hetil.) 

   

     „A Dupuytren-betegség (DD) Clostridium hystolyticum kollagenázzal történő kezelését 2009-ben alkalmazták először, és az Európai Orvosi Ügynökség (European Medical Agency) 2011-ben engedélyezte a DD kezelésére Xiapex , illetve  Xiaflex néven.” (Bíró Vilmos)

 

 

DITMAR-FELVÉTEL, SPONDYLOLYSIS, SPONDYLOLISTHESIS

 

     "A ferde lumbális gerinc felvételen láthatók a kisízületek, a felső és alsó ízületi nyúlvány, az ívgyökök és a pars interarticularisok. A félferde felvétel mutatja a szomszédos csigolyák elemeinek jellegzetes, skót kutyához (Scotty dog) hasonló alakját." (A. Greenspan)

   

    „A spondylolisthesis Meyerding által javasolt gradingje az előrecsúszás mértékén alapul.” (A. Greenspan)

 

   "Spondylolysisről beszélünk, ha a csigolyaív legvékonyabb részén, a pars interarticularison a csont folytonossága megszakad. Ha a szakadás kétoldali, akkora csigolya lényegében kettéválik.

       Ha a csigolya mindkét pars interarticularisa megszakad, a csigolyatest - a felette levő csigolyákkal együtt - előrefelé csúszhat, és spondylolisthesis jön létre. A leggyakoribb az 5. ágyékcsigolya előrecsúszása (70-80%). A 4. ágyéki csigolya elcsúszásának gyakorisága 25% és ennél magasabb segmentumban mindössze 4%.

     A spondylolysis előfordulása gyakorisága változó. Európában 2-4% gyakoriságról írnak, eszkimók között 26-27%-ban fordul elő."  (Riskó Tibor)

 

 

ACROMEGALIA

 

    "Akromegáliás térd, erősen kiszélesedett ízületi rés, amelyben kezdődő degeneráció jelenként jobb oldalon vákuumjel, az ízfelszínek peremei megvastagodtak, az eminentiák deformálódtak." (Forgács Sándor)

 

  "Akromegáliás kéz, tágult ízületi rések, deformált epifízisek, a körömnyúlványokon vaskos, az ujjpercek diafízisein finomabb perioszteális felrakódások." (Forgács Sándor)

 

 

 CSONTRENDSZER

  

    "A legelső röntgenkép csontokat ábrázolt, Röntgen asszony kezéről készítette illusztris férje 1895 végén. Érthető, hogy az első felvétel csontokról készült, mert nagy kalcium tartalmuk ideálissá teszi őket a röntgen értékeléshez." (Rosenbaum és Hildner)

  

    "A csont élő, állandóan változó szerv." (Rosenbaum és Hildner)

 

   "Az oszteoklasztok egymagvú sejtek fúziója következtében létrejövő sokmagvú óriássejtek." (Holló István)

 

     "A skeleton 213 csontból álló tömege a testtömeg 20%- át teszi ki. Funkciója többirányú. Fő jellemzője szilárdsága és rezisztens mivolta. Ezek révén védelmet nyújthat a vitális szerveknek, kellő rugalmasság mellett akár az izomzat jelentős segítsége nélkül. Tartalmaz életfontos (nyom)elemeket, termel különböző, például hormonszerű anyagokat. A szervezet kalciumraktára, részesedik az energiametabolizmus stabilitásában. Maga a csontszövet immunsejtanalógokat tartalmaz és védi, magában foglalja a csontvelőt." (Jakab Lajos)

  

    "A csontrendszer 1. a szervezet szilárd vázát képezi 2. életfontos szervek számára a csontrendszer védelmet nyújt 3. a vérképzés helye 4. az ásványi anyagok raktára.” (Oláh József)

 

   "A testünkben levő kalcium 99%-a a csontokban található." (Holló István)

 

 

 

DYPLASIA CLEIDO-CRANIALIS

 

     "A koponya és a kulcscsontok kötőszövetesen preformált csontjainak autoszomális domináns öröklődésű csontosodási zavara A kulcscsontok egészében vagy részben hiányoznak, a kutacsok és a koponyavarratok élethosszan nyitva maradnak." (Peter Matzen és ifj. Peter Matzen)

 

 

 

 

ANYAGCSERE-CSONTBETEGSÉGEK 

 

        

       "Szücs megfigyelése, hogy minél magasabb egy urémiás beteg szérumkalcitonin-értéke, relatíve annál kisebb a csontelváltozás." (Holló István)  

 

         "Kalcipéniás oszteopátiában a csontok megbetegedésének legkorábbi jele a csontok áttűnő válása a mésztartalma megfogyása következtében. Az ilyen felvételek első pillanatra aluleponáltnak látszanak. A folyamat előrehaladtával különösen a csigolyák áttűnősége fokozódik, és a szivacsos állomány szerkezete mindinkább elmosódik. Előbb-utóbb azonban a zárólemezek is elvékonyodnak, és a csigolyák közti porckorongok turgora következtében betörnek. Ezért gyakori kalcipéniás osztepátiában a Schmorl-féle porcsérvkéződés. A csigolyák a megterhelés hatására mindinkább összenyomódnak, lelapulnak. A háti szakaszon többnyire ék alakú deformitás alakul ki porózisos háti kifózist, kifoskoliózist okozva. Az ágyéki szakaszon a csigolyák bikonkáv alakot öltenek. Ezek az ún. halcsigolyák. A kalcipéniás csöves csontok röntgenképe szintén áttűnő. Legjellegzetesebb azonban ezeken a csontokon a kéregállomány elkeskenyedése. Nagyon súlyos esetekben a csontok kéregállománya szinte papírvékonyságúvá válik." (Holló István)

 

       "A kék sclerát az osteogenesis imperfectára jellemző tünetnek tartják. A sclerák kékes elszíneződés azonban szerzett oszteoporózis esetén, sőt iatrogen szteroidoszteoporózisban is előfordul. Kék sclerát írtak le az ugyancsak oszteoporózissal járó Turner-szindrómában is.

         A kék ínhártya oka annak elvékonyodása és főleg áttűnőbbé válása. A jelenség tehát az áttűnő bőrhöz hasonló." (Holló István) 

 

         "A kalcitonin központi idegrendszeri jelentőségére utal anorexigén hatása, amely azonban lényegesen kisebb, mint a szatietiné. Az anyagcsere-csontbetegségek terápiája szempontjából fontos a kalcitonin központi idegrendszeri eredetűnek gondolható, fájdalomcsillapító hatása is." (Holló István)

 

               „A szteroid-indukált osteoporosist, akár a Cushing-syndroma során, akár különböző kortikoszteroidokkal történő kezelés során fordul elő, csökkent csontképzés és fokozott csontreszorpció jellemzi. Noha az axiális csontok a leggyakrabban betegek, a perifériás csontok is érintettek lehetnek. Egy 53 éves krónikus limfoid leukémiában szenvedő nőbeteget nagy dózisú szteroiddal kezeltek. Generalizált osteoporosis alakult ki, amely a perifériás csontokat is érintette. A láb AP felvételén a csontok áttetszők, a cortikálisok pedig jelentősen elkeskenyedtek az osteopenia miatt.” (Adam Greenspan)

 

            "Cushing-kór. A mellkasfelvételen bőséges callus az előzetes fájdalmatlan bordatörések helyénél." (Jeremy W. R. Young)

 

      "A kortikális vastagság meghatározása a kézközépcsontok (rendszerint a II. vagy a III.) kortikálisainak mérésén alapul. Kifejezhető a két egymással szemben levő kortikális vastagságának összege vagy az összeg osztva a a csont teljes vastagságával, amely esetben a csonttömeg indexének tekintik." (Adam Greenspan) 

 

 

OSTEONECROSISOK

 

  "Az aszeptikus csontnekrózis mindenekelőtt ischaemia következménye; átmehet arthrosisba." (W. Dihlmann)

 

 

 

NEUROGÉN OSTEOARTHROPATHIÁK

 

   "Régóta tudjuk, hogy  idegrendszeri betegségekhez csont-ízületi elváltozások csatlakozhatnak. 1868-ban Charcot írta le a tabes dorsalishoz társuló térdízületi folyamatot. Ez a típusos "Charcot-ízület", de más etiológiájú, más lokalizációjú hasonló jellegű elváltozásokat is ezzel a névvel illetnek. Sokáig a tabest és a syringomyeliát tartották a neurogén osteoarthropathiák legfőbb okának. Újabban egyre több a diabéteszes neuropathia talaján kialakult eset." (Forgács S.)

 

    "Az anarchikus szó törvény nélkülit jelent. Egy megbetegedett ízület röntgenképén ez a kötő- és támasztószövet roncsolódását jelenti...A Charcot-ízületeket Jean M. Charcot korában alapvetően tabeses, ill. szifiliszes okra vezették vissza. Ez illik az akkori orvostudomány akkori szelleméhez, akkoriban a legkülönbözőbb betegségek okának a (pikáns) lueszt feltételezték.(W. Dihlmann)

 

 

SYRINGOYMELIÁS ARTHROPATHIA

 

   "A syringomyelia leggyakrabban a nyaki és a felső háti gerincvelőben fordul elő. Ezért a syringomyeliás osteoarthropathia mindenek előtt a felső végtagokon lép fel. Ennek a diszráfiának az anatómiai szubsztrátuma a gerincvelő szürkeállományának a cisztikus gliózisa, amely rendszerint a 20. és 40. életév között manifesztálódik klinikailag és lassan progrediál." (W. Dihlmann)

 

 

 

 

  

CSONTVELŐI ZSÍRSZÖVET

 

  "Érdekes módon, annak ellenére, hogy a csontvelő nagy részét zsírszövet alkotja, ritkán fejlődik ki a csontban jó- vagy rosszindulatú, zsírszövet eredetű tumor." (Vizkelety Tibor és Szendrői Miklós)

 

 

 

BURSÁK

 

     "Akut és krónikus gyulladások, degenerációk, meszesedések leggyakoribbak a bursa subdeltoidea, olecrani, trochanterica és Achillea területén, de előfordulhatnak testszerte mindenütt, ahol az izmok és inak mozgását elősegítő bursák találhatók." (Schulhof Ödön)

 

 

 

VÁZIZMOK

 

    „A test tömegének 40%-át adó harántcsíkolt izomzat sokáig aránylag elhanyagolt területe volt a pathologiának. ” (Endes Pongrác)

 

      

 

VEGYES

 

      "Újszülöttek discusában 90%, 12 évesekében 80%, a 70 év felettiekében 70% a víztartalom. (Figyelmet érdemelnek e szempontból az állatkísérleti adatok: 4 hónapos patkány kollagénrostja 130-szoros, 16 hónaposoké 80-szoros és a 26 hónaposoké mindössze 40-szeres vízkötő képességű.)" (Farkas és Molnár) 

 

    " Ismertetjük egy chronicus myelomonocytás leukaemiában szenvedő beteg esetét, akinek ízületi gyulladása alakult ki. Arthritis előfordulhat leukaemiában, ennek mechanizmusa pl. a leukaemia infiltrálja az ízületi tokot, az ízületben urátkristályok rakódnak le." (Márkus Ilona, Korányi Ágnes és Benedek Szabolcs)

 

    "Törpékben előfordul a hibásan fejlődött csípőízület és a coxarthrosis." (Vértes Péter)

 

     "Üvegcsont (Glasknochen) a csont olyan nagyfokú olyan mésztelenedését jelenti, hogy a csont és a környező lágyrészek sugárgyengítése között alig van különbség." (Wolfgang Dihlmann)

 

   "A kaméleonok olyan hüllők, amik képesek színüket változtatni. Az artropátiák átvitt értelemben színüket változtatják. A legtöbb artropátiánál vannak tesztízületek pl. a köszvény gyakori az I. MTP ízületben, a diabetes a láb ízületeiben, az ochronosis a lumbális gerincen." (Wolfgang Dihlmann)

 

 

  „A kalcium alkáliföldfém és ubikviter a szervezetben. Amikor a lágyrészekben, incl. a porcszövetben kicsapódik, a röntgenképen lokális vagy szisztémás anyagcserezavar indikátora lesz. A lerakódott kalciumsó a lágyrészben arthritist, periarthritist, tendinitist vagy az intersticiális kötőszövet gyulladását válthatja ki. A kristályosodott kalciumsók ennélfogva a kóros elváltozás indikátorai is és iniciátorai is!”(W. Dihlmann)

  

   "Az építőzsír, Baufett az ízületi tokban is előfordul. Az ízületi tok két rétege, a külső rostos és a belső synovialis réteg között rendszerint van építőzsír, a synovialis szövet mély rétegében, a subintimában is van zsírszövet. A subintimalis szövet a synovialis intimával zárul, melyet synovialocyták (Deckzellen, lining cells) szegélyeznek kívülről (Tillmann 1987). Ez a szövet mindenekelőtt laza kötőszövetből áll, amelyben zsírsejtek is kimutathatók.

   A zsírsejtek változó mennyisége dönti el, hogy a röntgenképen az intrakapszuláris zsírszövet mint "fekete csík" felismerhető-e. Ez a zsírcsík az ízület volumenének nagyobbodásakor, folyadék gyülem vagy tokvastagodás esetén  diszlokálódhat. Viszonylag leggyakrabban az I. CMC ízületben látható a röntgenfelvételen a betegek egy részében." (Wolfgang  Dihlmann)

 

    "Peltola (1953) a Heberden-csomók keletkezését a nyakcsigolyák spondylosisára vezeti vissza... Ezt az elméletet nehezen fogadhatjuk el." (Chatel Andor)

    

     "A torsiós scoliosis Cobb-féle processus spinosus módszerénél a csigolyát hat egyenlő részre osztják. Normálisan a tövisnyúlvány a középvonalban van. Migrációja a görbület konvexitása felé jelzi a torsió mértékét. Moe ívgyök módszere a torsio mérésére a csigolyát szintén hat egyenlő részre osztja fel. Normálisan az ívgyökök a külső részeken láthatók. A "pedicle" vándorlása a scoliosis domborulata felé meghatározza a torsio mértékét." (Adam Greenspan)

   

   „A chordoma a chorda dorsalis maradványaiból keletkező malignus csonttumor. Ezért ezek a tumorok szinte kizárólag a csontrendszer középvonalában fordulnak elő.” (Adam Greenspan)

    

 "A bokasérülések nagyon gyakoriak. Ezt a viszonylag kis ízületet az egész testsúly terheli." (Harold Rosenbaum)

  

 "22 éves hypogonadismusban szenvedő beteg térdfelvétele; gracilis, csökkent mésztartalmú csontok; nyitott epifízisek." (Forgács S.)

 

  

 

 

HEMATOLÓGIA 

 

CSONTVELŐ

 

     "Kiszámították azt, hogy a csontvelő 126.1010 sejtet tartalmaz és a sejttermelés 18,8.107

 

/ testsúlykg/óra. A vérsejtképző csontvelő nagyon specializált szerv. A vérképzést velőtlen és velős idegrostok és serkentő és gátló humorális faktorok szabályozzák." (Theodor Fliedner és társai)

 

 

ANAEMIÁK

 

  "Az anaemia nem betegség, hanem tünet. Fennállásának megállapítása után eredetét, okát, az azt létrehozó folyamatot kell megtalálnunk." (Kelemen Endre)

 

 "Vashiányos anaemia esetén milyen elváltozás jellemző a vörösvértestekre?

a) poikilocytosis

b) anisocytosis

c) hypochromia

d) fragilitas

e) polychromasia (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

"A vashiány tünetei

A vashiányos tünetcsoport az anaemia általános, valamint a vashiány nem hematológiai tüneteiből tevődik össze. Az utóbbiak: száraz bőr, hajhullás, száj- nyálkahártya-atrophia, nyelvégés, berepedések a szájzugban, nyelési zavar (Plummer-Vinson-szindróma). A köröm törékennyé válik, ellaposodik, koilonychia alakul ki.

A vashiány kialakulása során először a raktározott vas mennyisége csökken, megelőzve a szérum vas- és a transzferrinszintjének változását (praelatens vashiány). A szérumferritin koncentrációjának csekély volta jól és korán jelzi a raktárvas mennyiségének csökkenését. Ha a vasraktár teljesen kiürül, csökken a szérumvasszint is, és kompenzálóan nő a szérum- transzferrin (és a szolubilis transzferrinreceptor) szintje, és fokozódik a vas felszívódása, de még normális a hemoglobin (latens vashiány)." (Petrányi Gyula) 

"Vashiányos anaemiák

A vérszegénységnek ebben a formájában az erythroid elemek proliferatioja normális, a Hb képzés a vashiány következtében gátolt, így a vér Hb koncentráciojának csökkenése nagyobb mértékű, mint a vörösvérsejt számé. Az eredmény: a normálisnál kisebb térfogatú (MCV 80 fl alatt) vvs-ek (microvolumnia). A vvs-ek Hb tartalma is alacsony, és nagyon súlyos esetben hemoglobin-koncentrácioja (MCHC) is a normális alsó határa alá kerül (hypochromia).

A perifériás vérkenetben a vvs-ek a szokottnál kisebbek (microcytosis), egyenlőtlen nagyságúak (anisocytosis), színük halvány (hypochromasia) , a sejt közepén levő Hb-szegény, halvány terület a szokottnál nagyobb, a sejtek gyűrű alakúnak látszanak (anulocytosis). A csontvelőkép nem jellemző, de berlini kék festéssel a vasraktárakban alig, vagy egyáltalán nem mutatható ki vas.

A reticulocytaszám ugyancsak nem kórjelző, csökkent, normális és kissé emelkedett értékek is előfordulhatnak. A szérum bilirubin szint a lassult Hb metabolismus és synthesis következtében alacsony lehet, a vvs-ek osmoticus resistentiaja növekedett (laposságuk miatt a gömb alak eléréséhez hígabb medium szükséges), de ez a vizsgálat sem nélkülözhetetlen a diagnozishoz. A tünetek közül az anaemia általános tünetei állnak előtérben, a részben ismeretlen pathomechanizmusú, a régebbi tankönyvekben klasszikus tünetként leírt eltérések (pl. nyelési zavarok, nyelvatrophia) az esetek többségében hiányoznak." (Losonczy György és László Előd)

 

  „Az autoimmun haemolyticus anaemia (AIHA) viszonylag ritka betegség, amely súlyos következményekkel járhat." (Nyilasi Renáta és társai)

 

 

  "Anaemia perniciosás betegek LDH-izoenzimei közül az 1. és 2. izoenzim aktivitása igen jelentősen, a 3. izoenzim mérsékeltebben fokozott aktivitású." (Nemesánszky Elemér)

 

 "Az anaemia hematológiai jellegű népbetegség, Magyarországon 300 000-500 000 beteg." (Egyed Miklós)

 

    "Az alábbiak közül milyen következménye lehet az osteopetrosisnak? 

a) anaemia

b) polycytaemia

c) leukocytosis

d) amyloidosis

e) vesekőképződés" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

LEUKÉMIA ÉS MIELOPROLIFERATÍV KÓRKÉPEK

 

 "A sugárártalom szerepe a leukaemia keletkezésében közismert és egységesen elfogadott. Abban az időben, amikor a radiológusok sugárvédelme még nem volt kielégítő, radiológusok között hat-nyolcszor annyi volt a leukaemiások száma, mint nem-radiológusokon." (Kelemen Endre)

 

   "19 éves subacut paramyeloblastos leukaemiában meghalt férfi beteg (bjk. 94/1956), kinek betegsége kezdetén észlelt 1 600 000 fvs. száma, mercaptopurin-ACTH-cortison adására, napok alatt 3600-ra, majd 800-ra csökkent és panmyelophtysis képe alakult ki. Az ilyen fordulat a leukaemia végső szakában nem ritka. A boncolás a leukaemia kórisméjét megerősítette; emellett a májban, lépben, nyirokcsomókban és tüdőkben nekrotizáló, szövettanilag sejtszegény gümőket találtunk. A kép submiliaris tbc-nek felelt meg." (Farkas Károly és Molnár István)

 

  "A CML a fehérvérsejtek egy részét létrehozó csontvelő myeloid őssejtvonalát érinti. A betegséget a BCR-ABL génfúziót hordozó úgynevezett Philadelphia kromoszóma jellemzi, amelynek következtében túlzott mennyiségű kóros fehérvérsejt termelődik. A CML betegségre jellemző Philadelphia kromoszóma a 22-es és a 9-es kromoszóma reciprok transzlokációjával jön létre, t(9;22) (q34;q11). A 22-es kromoszóma hosszú karján kialakul a BCR-ABL onkogén, amiről egy hibás BCR-ABL fúziós fehérje íródik át. Ez az aktív tirozinkinázként működő fehérje foszforilálja szubsztrátjait,amelyek sejtproliferációs kaszkádot indítanak el. Ez a kontrollálatlan sejtosztódás az, ami a CML -sejtek folyamatos termelődését eredményezi." (Kirschner Gyöngyi, Balla Bernadett, Kása János Pál és társai)

 

 "Ph-negatív myeloproliferatív kórkép a polycytaemia vera, az essentialis thrombocytaemia, valamint a primaer myelofibrosis is." (Orv. Hetil.)

 

 

 

 

EOSINOPHILIA

 

  "Az eozinofília oka lehet bélférgességen kívül autoimmun és allergiás betegségek, malignus tumorok, egyes gyógyszerek etc." (Holló István)

 

 

HAEMOPHILIA

 

   "A spanyol és orosz uralkodó családokban való előfordulása miatt a hemofíliát sokan tévesen "királyi betegségnek" ("royal disease") tekintették."(Louis Aledort)

 

 

HAEMOLYSIS 

 

   "A normál vörösvértest élettartama 120 nap... A haemolysis: csökkent vörösvértest-élettartam. Extrém esetben 7 nap is lehet." (Kelemen Endre)

 

 

LEUKOCITA-FUNKCIÓ

 

    "A gyermekkori krónikus granulomatózus betegség ritka és abból ered, hogy a fehérvérsejtek fagocitálják  a baktériumokat, de nem képesek őket elpusztítani. A leukociták egyik enzime hiányzik, ezért nem termelnek H2O2-ot, amely szükséges a baktériumok elpusztulásához." (Harold Rosenbaum) 

 

 

NAGYON NAGY VVT. SÜLLYEDÉS  

 

  "Nagyon nagy vérsejtsüllyedés (120-150 mm/óra) paraproteinémiára (pl. myelomára vagy makroglobulinémiára) tereli a gyanút." (Gráf Ferenc)

 

 

A HEMATOLÓGIA IRÁNYAI

 

  "A modern haematologiát a funkcionális, illetve biokémiai irány jellemzi. Az új megismerések alapján pl. az erythrocytopathiás haemolysisek magyarázatát nem a vörösvértestek alaki eltéréseiben keressük, hanem megismertük a kóros haemoglobin-molekula jelentőségét, valamint a vörösvértestek bizonyos enzymrendszereinek eltéréseivel összefüggő haemolysiseket. A thrombocyták retractiojában megismertük a magas energiájú phosphat-esterek jelentőségét stb." (Kelemen Endre)

 

 

A VVT-EK ALAKJA

   

  A sztomatociták, echinociták, valamint e két átalakulás végső alakjaként ismert mikroszferociták kóros állapotokban is előfordulnak. De a kóros sejtalakok száma ennél sokkal kiterjedtebb. Bessis szép pásztázó elektronmikroszkópos felvételgyűjteményt állított róluk össze. A hematológusok Bessis állatkertjének nevezik ezt a kiadványt, mert kis fantáziával a kengurutól a flamingón át a tengeri sünig a legkülönbözőbb állatalakokat lehet felfedezni köztük.” (Gárdos György, Szász Irma és Sarkadi Balázs)

 

    EGY  BÖLCS TANÁCS

 

    "Ritka betegséget ritkán diagnosztizáljunk!" (Kelemen Endre)

 

       

 .

    

 

 LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

 

      "Önmagában egy laboratoriumi adatra diagnosist alapítani nem lehet. Pl. tudjuk, hogy a cukorvizelés nem azonos a cukorbaj, a fehérjevizelés a vesegyulladás, vagy a magas fehérvérsejtszám a fehérvérűség kórisméjével stb." (Molnár István)

 

 

 

KLINIKAI ENZIMOLÓGIA

 

ALT, AST 

 

    "Gyakorlatilag nem fordulhat elő akut hepatitis a transzaminázok aktivitásának fokozódása nélkül. Ilyen esetekben a szérum ALAT-aktivitása rendszerint magasabb, mint az ASAT-értéke." (Nemesánszky Elemér) 

 

    "A transzferázok meghatározásának diagnosztikus értéke fokozható, ha az ASAT/ALAT hányados változásait is figyelembe vesszük.. Ez az arány egészségesekben kissé nagyobb, mint 1. A máj akut károsodásakor az index akár a felére is csökkenhet. A krónikus májbetegségek, illetve a cirrhosis az ASAT/ALAT arányt nem befolyásolják karakterisztikusan. Alkoholos etiológiájú májbetegségekben viszont a magas ASAT- aktivitások miatt az index értéke általában fokozódik."(Nemesánszky Elemér)   

 

 

GGT

 

    "Extrém mértékű szérum-GGT-aktivitások tartósan meglevő epepangásban és/vagy malignus folyamatban fordulnak elő. Ilyenkor nem ritkák a normál aktivitás felső határát 50-100-szorosan meghaladó értékek sem." (Nemesánszky Elemér)

 

 

LDH ÉS IZOENZIMEI

 

   "Anaemia perniciosás betegek LDH-izoenzimei közül az 1. és 2. izoenzim aktivitása igen jelentősen, a 3. izoenzim mérsékeltebben fokozott aktivitású." (Nemesánszky Elemér)

 

  „A májsejtekeken kívül a szívizom, a harántcsíkolt izomszövet, a vese és a nyirokszervek cytoplasmájában is magas az LDH-aktivitás. A vörösvértestek nagy LDH-tartalma miatt a különböző haemolysisek folyamán kórosan fokozott szérum-LDH-aktivitások alakulnak ki. Extrém mértékű emelkedés esetén fokozott vörösvérsejt-pusztulásra, megaloblastos vérképzésre (anaemia perniciosa), a vvs-systema malignus megbetegedésére vagy egyéb szervre lokalizált rosszindulatú folyamatra kell gondolni. Hypoxiával járó állapotokban ugyancsak nagyságrenddel lehet fokozott a szérum-LDH (pl. shock, acidosis). Jelentősebb LDH-szint-emelkedés még a következő kórképekben látható: myocardialis infarctus, pulmonalis embolisatio, különböző leukaemiák, a nyirokrendszer megbetegedései, mononucleosis infectiosa, myositisek és izomatrophiák.”(Nemesánszky Elemér)

 

    "A laktát-dehidrogenáz (LDH) súlyos sejtkárosodást követően nő a szérumban. Májkárosodásra utal  az LDH3, 4 és 5 izoforma. Májrákban az LDH4/LDH5 arány az esetek 95%-ában 1,05 érték alatti, ezzel ellentétben májáttétben 82%-ban 1,05 feletti." (Müller Veronika)

 

 

 

                                                      ALKALIKUS FOSZFATÁZ (AP)

 

 

  „A csontszövet alapállományát az osteoblastok képezik,  amelyek a kötőszövet fibroblastjaitól és a porc chondroblastjaitól a többi között abban különböznek, hogy  alcalicus phosphataset termelnek. Ez a jól vizsgálható enzym lehetőséget nyújt az osteoblast tevékenység vizsgálatára, amennyiben nem forog fenn valamilyen más elváltozás, pl. májbetegség, amely a serum-phosphatase activitását befolyásolja.” (Schulhof Ödön)

 

   "Az alkalikus foszfatáz vizsgálat hátránya, hogy a vérsavóban meghatározott alkalikus foszfatáz-aktivitás legalább három forrásból származik: a csonton kívül jelentős a máj-epe, valamint a bél eredetű frakció, és terhes nőkön a placenta eredetű is." (Holló István)

 

   "A szérum AP-aktivitásának  meghatározása nem tekinthető májspecifikus vizsgálatnak. A csontokon és a májon kívül tekintélyes mennyiségű AP mutatható ki az epében, a bélnyálkahártyában és a placentában is." (Nemesánszky E.)

 

     "Mivel egyes tumorok képesek AP-t termelni, előfordulhat kórosan magas AP-érték extrahepaticus lokalizációjú malignus daganatok esetén is."  (Nemesánszky E.)

 

 

KREATIN KINÁZ, CK

 

    "A kreatin kináz magas lehet 1. központi idegrendszeri betegségekben pl. status epilepticusban, 2. vázizomelváltozásokban pl. Duchenne disztrófiában, i. m. injekció után, 3. szívbetegségekben pl. infarctusban, myocarditisben és 4. egyes tumorokban." (Nemesánszky Elemér)"

 

  "Ismeretlen eredetű magas kreatin-kináz (CK) aktivitások hátterében tumor állhat." (Nemesánszky Elemér) 

 

       "Súlyos hypothyreosisban a CK értéke magas lehet. A CK a szegény ember TSH-ja." (Reismann Péter)

 

 

 TERÁPIA

   

     "A szelektivitás korunk terápiás irányelve." (Poór Gyula)

 Pl. COX-2 gátlók, szelektív MAO-B bénítók, szelektív béta1 receptor blokkolók, stb.

 

  

 

 

 SUGÁRBIOLÓGIA

 

  "A DNS kettős száltörés sokkal ritkábban fordul elő, mint az egyszáltörés. Az előbbi okoz súlyos sejtkárosodást, sőt sejtpusztulást." (Mózsa Szabolcs)

 

   "Az ionizáló sugárzás az anyag atomjainak, molekuláinak ionizálása, gerjesztése révén fejti ki hatását. A tapasztalt biológiai hatások azonban erőteljesebbek, mint amit az aktuális energiamennyiség alapján várhatnánk, és ezért ennek az aránytalanságnak a magyarázatára az idők folyamán számos elméletet állítottak fel." (Zsebők Zoltán) 

 

   "Szembesülünk azzal a problémával, hogy jelentős biológiai hatást okoznak olyan sugárdózisok, melyek csak kis mértékű kémiai változást hoznak létre. 500000 r. dózis egy köbmikron élő szövetben 1 000 000 ionizációt okoz, az atomok száma 1 köbmikronban azonban 1011. Így a nagyon nagy 500 000 r. dózis is csak elég kis százalék kémiai változást okoz." (Douglas Lea)

 

  "Mai ismereteink szerint a DNS károsodás felelős a biológiai sugárhatásért, ez tehát a legkritikusabb "céltábla", de a maghártya és az enzimek sérülése is valószínű. Ha az ionizáció közvetlenül a kritikus "céltáblában" jön létre, ez a közvetlen (direkt) sugárhatás. Ha a sugárhatást szabad gyökök (főként vízből eredők) váltják ki, ez a közvetett (indirekt) sugárhatás." (Kuhn Endre)

 

   "A sugárhatás következtében a víz nagymértékben aktív lesz, ezért aktív víznek nevezzük...Az ionizációk a sejtekben és szövetekben kémiai változásokat okoznak." (Rodé Iván)

  

   „A D0-dózis értéke a sejtnek mintegy a sugárérzékenységét jelzi.” (Kuhn Endre)  

 

    "A szem legsugárérzékenyebb részlete a lencse, amelyben sugárhatásra cataracta képződik." (Várterész Vilmos)

 

      "A sugárártalom szerepe a leukaemia keletkezésében közismert és egységesen elfogadott. Abban az időben, amikor a radiológusok sugárvédelme még nem volt kielégítő, radiológusok között hat-nyolcszor annyi volt a leukaemiások száma, mint nem-radiológusokon." (Kelemen Endre)

 

         "A Deinococcus radiodurensis károsodás nélkül elvisel 150 kGy sugárzást, a legsugárrezisztensebb élőlény." (Természet Világa)

 

        "A hematológiai elváltozások küszöbdózisa:

         a) 0,1 Gy

         b) 1 Sv

         c) 0,5 Gy

         d) 0,15 Sv" (Turai István)

 

         "Erythemát nem okoz:

          a) 10 Gy

          b) 3 Gy

          c) 0,6 Gy

          d)  6 Gy" (Turai István)

 

 

SUGÁRVÉDELEM

 

  "A távolság a legjobb sugárvédelem." ("Abstand ist der beste Strahlenschutz"). (Bernhard Naunyn)

 

          "Minden röntgenvizsgálatot, különösen ismételt vizsgálatokat csak akkor rendeljünk el, ha az feltétlenül szükséges. Ne végeztessünk semmiféle hasi rtg. vizsgálatot terhes nőkön, hacsak életveszély nem követeli, s lehetőleg kerüljünk minden egyéb röntgenvizsgálatot is, főleg a terhesség első felében." (Kelemen Endre)

 

 

SUGÁRBALESETEK 

 

      "A perui sugárbalesetben, 1998-ban a sérült bőrdózisa 10 kilogray volt." (IAEA kiadvány)

 

       "Az iráni sugárbalesetben a sérült férfi Leucomaxot, granulocita-stimuláló faktort és bőrátültetést kapott." (IAEA kiadvány)

 

 

 

 

SUGÁRTERÁPIA

  

    „Gyorselektronterápia esetén durván az elektronenergia fele jelzi cm-ben a szöveti hatótávolságot, pl. egy 10 MeV-es elektronsugárzásnak maximális szöveti hatótávolsága 5 cm.” (Kuhn Endre)

 

              "Egy malignus lymphomás betegünk egyoldali súlyos combfejnekrózisáért egyértelműen az alkalmazott sugárkezelést tehetjük felelőssé." (Kuhn Endre)

 

            "Léteznek negatív, semleges és pozitív pi-mezonok, csak a negatív pionok alkalmazhatók sugárkezelésre." (Faiz Khan)

   

 

        

 

       

 

 

 

RADIOLÓGIA

 

RÖNTGEN 

 

 

ÁLTALÁNOS

 

   "Egy bizonyos betegség a belgyógyász számára elsősorban meghatározott tüneteket, az elektrokardiográfusnak sajátos görbét, a radiológus tudatában valamilyen képet jelent." (Fráter Lóránd)” 

    

   "Radiológia=képalkotó diagnosztika+képalkotó eljárásokkal vezérelt terápiás intervenció." (Palkó András)

 

      "A radiológiai intervenció, az ultrahang-diagnosztika és az emlődiagnosztika egyes fázisai üdítő kivételként feltételezik a radiológus-beteg szoros, empatikus kapcsolatát." (Harkányi Zoltán)

 

         "Erdélyi (1963) a radiológus számára lényegesnek tartja a visszajelentést, hogy a vizsgáló meggyőződhessen arról, hogy röntgenológiai tevékenységének eredménye, a röntgenvélemény helyes volt-e, vagy ha ez nem így volt, akkor gondolkodásában a hibát megkeresse. Ehhez az szükséges, hogy a vizsgálat elvégzése után értesüljön arról, hogyan alakult a beteg sorsa, mennyiben adott igazat a kórlefolyás, a műtét vagy a sectio a röntgenvizsgálónak." (Bartha László)  

 

     "A filmeket "ránézéssel" nem lehet értékelni! Szintén helytelen a klinikai adatok hiányában azt megtenni., mivel a röntgenkép leletezése nem süllyeszthető a képrejtvényfejtés szintjére." (Oláh József)

 

     "A röntgenatlaszok, tankönyvek és maguk a röntgenfilmek is a háromdimenziós testet egy síkben ábrázolják." (Kovács Ákos)

 

   "A röntgenkép-olvasáshoz ajánlatos ismerni a röntgenfelvétel készítésének körülményeit. Orrmelléküreg felvétel, ha fekve készül, nem mutathatja a benne lévő folyadék nívóját." (Kovács Ákos)

 

       "Véleményünk szerint a helyes eljárás az, ha a röntgenszakorvos az elváltozás szabatos, egyértelmű leírása után véleményt is nyilvánít. Ily módon  olyan lehetőségekre hívhatja fel a figyelmet, amelyek a más szemszögből vizsgáló klinikus számára rendkívül értékesek lehetnek. Jogos és indokolt a röntgenesek állandóan hangsúlyozott - de nem mindig meghallgatásra találó - kívánsága, hogy a röntgenvizsgálatot kérő orvos a beteg minden olyan adatát közölje, amely a röntgendiagnózis vagy vélemény kialakítása szempontjából fontos lehet." (Farkas K. és Molnár I.)

 

   "A röntgenfelvételeket négy dimenzióban, a térben és az időben, dinamikusan kell szemlélni." (Mózsa Szabolcs)

    

      "A röntgenképen a szövetek tömörségének (denzitásának) öt tartományát tudjuk megkülönböztetni. Ezek a legerősebbtől a leggyengébbig terjedő sorrendben:

- fém- vagy kontrasztanyag árnyék

- csont- és mészárnyék

- folyadék- vagy lágyrészárnyék

- zsírárnyék

- levegő- vagy gázárnyék." (Fráter L.)

 

    "Egy adott fokozatú denzitás nem jelenti azt, hogy csakugyan a róla elnevezett szövettől származik: vékony rétegben, tehát lapjáról, egy acél borotvapenge is ugyanannyi sugarat nyel el, mint egy tömegesebb izom. A tüdő érképletei viszont azért adnak részletgazdag képet, mert nagy a sugárgyengítési különbség közöttük és a levegő között." (Fráter L.)

 

   "Bonyolítja a helyzetet a rétegvastagság belejátszása is: megfelelő vékonyságú rétegben lágyrészárnyékot adhat az alumínium vagy akár az arany, viszont a túlságosan vastag folyadékréteg árnyékába belevész a csontoké is. A röntgenkép sugárexpozícióbeli különbségeket ábrázol, eredeti térbeli elhelyezkedésük sajátos vetületeinek megfelelően." (Fráter Lóránd)

   

        "Magát csapja be az, aki azt hiszi, hogy bármely képalkotó eljárás végterméke - egy röntgen-, ultrahang-, szcintigráfiás, NMR-felvétel - egyszerű megtekintéssel részleteiben megfejthető." (Fráter L.)

 

   "A röntgenkép a röntgensugárzás által átjárt háromdimenziós képződményben keletkező árnyékkép, vagyis az elnyelődési viszonyoknak megfelelő, de a még átjutott sugarak által létrehozott kétdimenziós kép."' (Fráter L.)

 

 

RADIOLÓGIA OKTATÁSA

 

     "A tanfolyamokon elhangzott ismerethalmaz egy része visszakérdezhető, az elsajátított anyag úgy-ahogy felmérhető, bár ez az eredmény felejtés (különösen az érdektelenségből fakadó intenzív felejtés) miatt nagyon kétséges." (Bartha László)

 

      "A kórképek előfordulását, gyakoriságát, jelentőségét is taglalni kellene, már csak azért is, hogy több jelentésű jel esetén a tapasztalatlan röntgenorvos ne a legritkább,  az adott helyen és életkorban szinte valószínűtlen alternatívára gondoljon először. Azt hiszem, hogy a radiológia egy-egy részterületének avatott ismerői igen értékes tapasztalati (elsősorban kép-) anyaggal tudnák az ott előforduló hibalehetőségeket demonstrálni, csak fel kellene kérni őket." (Bartha László)

 

       „Egy kéz röntgenfelvétele. Nos valójában nem egy kéz. Találja ki, mi lehet az!”

„Nem egy emberi kéz, hanem egy bálna uszonyának kicsinyített képe.” (L. F. Squire)

 

 

 

       KONTRASZTANYAGOK

 

     "Röntgenkontrasztanyagként alkalmaznak báriumszulfátot (vigyázat, a bárium egyéb sói toxikusak!) és jódos kontrasztanyagokat." (Kónya András)

 

 

MELLKAS 

 

    "A mellkas vizsgálata a leggyakoribb röntgentevékenység." (Csákány György)

 

  "A mellkasfelvételek hatalmas jelentőségűek az egészségügyben. Ezek a vizsgálatok teszik ki a röntgendiagnosztika jelentős részét." (H. Rosenbaum és J. Hildner)   

 

   "Becslések szerint a legegyszerűbb mellkasi röntgendiagnózis pl. "kóros eltérés nem látható", is legalább 60-70 egyidejű jel, szenzoros esemény  integrációját teszi szükségessé." (Bartha László)

 

    "A szív nagyságát kifejezhetjük a cardiothoracicus indexszel, felnőtt európaiaknál a normális felső határa 50%. (P. Wilde és G. G. Hartnell)

 

     „A subcarinalis szög, a két főbronchus szöge normálisan 60-70º. Ez a szög növekedhet bal pitvar megnagyobbodásban vagy subcarinalis lymphadenopathiában.” (M. Rubens)

 

    "A tüdődiagnosztika természetes kontrasztanyaga az intraalveoláris és endobronchiális levegő. Különbséget kell tenni a tüdő fokozott és csökkent levegőtartalma között." (Horváth Ferenc)

 

   "A meszesedés az aortaívben nagyon gyakori, szinte normális egy 60 éves egyénben, míg kóros egy 25 évesben." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

    "Az aortagomb (aortic knob) meszesedése 70 éves nőbeteg PA és oldalirányú mellkas felvételén." (Rosenbaum és Hildner)

 

    "Az aorta rendszerint megváltozik öregkorban: elongált lehet, kanyargóssá válhat, falában gyakran mész rakódik le." (Rosenbaum és Hildner)

 

   "A Kartagener szindrómát situs inversus, krónikus sinusitis és bronchiectasia jellemzi. Bár a bronchiectasia és a situs inversus társulását először 1904-ben írták le, Kartagener nevét viseli a szindróma 1933 óta." (Harold Rosenbaum)

   

     „A pectus excavatum könnyen diagnosztizálható oldalirányú felvételen, amely mutatja azt, hogy a sternum alsó része dorsal felé deprimált.” (Harold Rosenbaum)

 

  "A vena cava inferior rövid szakaszon az oldalirányú mellkasröntgenképen jól látható, kontrasztanyag nélkül is." (M. Rubens)

 

     "A hátsó szív-rekesz szögletben a v. cava inferior beömlő részlete rövid szakaszon látható lehet." (Erdélyi Mihály, Szőts István és ifj. Erdélyi Mihály).

 

   "Cushing-kór. A nyílirányú mellkasfelvételen bőséges callus az előzetes fájdalmatlan bordatörések helyénél." (Jeremy W. R. Young)

 

        "Az endotrachealis tubus vége a carinától cranialisan 5 cm-re, a centrális vénás kanül pedig a v. cava superiorban kell legyen." (Andrew Murphy) 

 

          „Fontos adatok

       1.      A trachea lumen = nőknél 11-18 mm, férfiaknál 15-23 mm.

       2.      A főbronchusok = jobb oldal kb. 15 mm, bal oldalt 13 mm

       3.      A carina szöge = mintegy 55º-65° (T. B. Möller)

 

        

 

 

 

 

HAS

 

  AKUT HAS

 

MELLKAS ÉS NATÍV HAS RTG.

 

   "Az akut has vizsgálatának első lépése a mellkasvizsgálat, ugyanis néhány mellkasi kórfolyamat (pneumonia, pleuritis, miokardiális infarktus) akut has tüneteivel léphet fel. Máskor viszont a hasi eltérés kísérőjelensége a mellkasban lelhető fel. A akut pancreatitist bal, míg a cholecystitist jobb oldali Fleischner-atelectasia kísérheti. A peritonitis magasabb rekeszállással, előrehaladott pancreatitis vagy szubfrenikus abszcesszus konkomittáló pleuritisszel jár." (Fráter Lóránd) 

 

ILEUS

 

   „A legtöbb ileus a vékonybélben fordul elő. A bélelzáródások mintegy 20%-a vastagbélileus. A carcinoma, főleg a sigmabél tumora felelős a colon obstrukciók 65%-áért és a diverticulitis a 20%-áért.” (D. F. Caroline)   

 

      "A vékonybél kitágul vékonybélileusban, de a Kerkring-redők révén el lehet különíteni a colontól." (Stefanics János)

 

        "Vékonybélileusban a bélkacsok tágultak, fordított U alakúak, széles mozgó nívók figyelhetők meg. A bélkacsok annyira tágak lehetnek, hogy a vékonybéltől való elkülönítésük gondot okozhat. A Kerkring-redők és a hausztráció hiánya ebben segítségünkre lehet. Az elzáródás alatt a vékonybelek összeesnek." (Bozalyi Ildikó) 

 

      "A coecum kitágul, feszül vastagbélileusban, míg összeesik vékonybélelzáródásban." (Stefanics János)

 

      "Kórosnak tekintjük a 3 cm-nél szélesebb vékonybelet, a 9 cm-nél tágabb coecumot és ha a vastagbél többi szakasza 6 cm-nél tágabb." (Graham Lloyd-Jones)

 

         „A bél normális átmérőjének felső határa a vékonybél esetén 3 cm, a colonnál 6 cm és a coecumnál 9 cm (3/6/9 szabály)." (Graham Lloyd-Jones)”

 

      " A bélben röntgenvizsgálattal megállapított nívók egymagukban korántsem képeznek műtéti indikációt; ilyen nívók ugyanis nemritkán műtétet nem igénylő vagy ezzel meg nem oldható esetekben is láthatók (magas beöntés, gastroenteritis acuta stb.)." (Molnár István) 

 

        "Egy epekő nagyon nagyra nőhet és kitöltheti az epehólyagot. Az ilyen epehólyagok begyulladhatnak, ez összenövésekhez vezet az epehólyag és a duodenum között. A nagy epekő esetleg a két képlet egybeolvadt falain áthatolhat és bejuthat a béltraktusba és bélelzáródást okoz. Az események ezen sorozata valószínű, hogy öreg egyéneken fordul elő. Az epekőileus idős személyekben az ileus elég gyakori oka.

       Az epekőileus diagnosztizálható abnormis helyzetű epekő, ileus és epeúti levegő alapján. A gáz a bélből jut az epeutakba egy sipolyon át, melyet az epekő hozott létre." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

 

        "Az epekőileus idősebb nők elektív akut megbetegedése. A hasi röntgenképen nagy, kerekded-ovális meszes képlet tűnhet fel." (Kelemen Endre Jr.)

 

 

PERFORÁCIÓ

 

  "A pneumoperitoneumnak sok oka lehet, nem mindegyik társul peritonitisszel. A pnemoperitoneum okai: perforált üregesszerv (ulcus, tumor, ischaemia, diverticulitis, toxikus megacolon), nekrotizáló enterocolitis, pneumatosis coli, jejunalis diverticulosis, posztoperatív, peritoneális dialysis, endoszkópia, pneumomediastinum." (Janet Murfitt)

 

     "Szabad perforatio eseteiben már 1 cm3 szabad levegő is kimutatható a rekesz alatt." (Balogh István)

 

     "A hasüregbe jutott levegő álló helyzetben a rekesz alatt helyezkedik el és röntgenvizsgálatnál a máj domborulata felett látható a legélesebben. Ehhez hasonló - de a jellegzetes haustratio által jól elkülöníthető - képet adhat a colon interpositioja a rekesz és a máj között. A hasban szabad levegő leggyakrabban a has üreges szerveinek perforatioja után, valamint a hasban vagy kismedencében végzett műtétek után látható." (Molnár István)

 

   

 EGYÉB

     

    "Az epekő és a vesekő könnyen elkülöníthető egymástól ferde röntgenfelvétel készítése révén. A cholecysta ventrális, ezzel ellentétben a vese dorzális képlet. Az epekő ugyanabban az irányban mozog, mint az elülső hasfal, míg a vesekő a gerinc közelében, dorzálisan marad."  (Harold Rosenbaum és Jack Hlildner)

 

   "Az arteria lienalis meszesedés gyakran látható időskorban és nagyfokú lehet. Az arteria esetleg nagyon kanyargós és ortoröntgenográd gyűrű alakú meszesedés látszik." (Janet Murfitt)

 

    "Az insulinomák és metasztázisaik nagyon erezettek, jellegzetes blusht produkálnak angiográfiával és a kontrasztanyagot nagyfokban halmozzák dinamikus CT vizsgálatkor. A többi szigetsejtdaganat kevésbé erezett." (Janett Murfitt)

 

     „Az ultrahang a legfontosabb képalkotó vizsgálat a nőgyógyászatban, azonban a hagyományos röntgenvizsgálat néha értékes információt adhat…Az uterus myomái gyakori nőgyógyászati daganatok, és gyakran tartalmaznak pettyes (speckled) vagy foltos meszesedést.” (David Sutton) 

 

 

 

 

CSONTOK, ÍZÜLETEK

   

CSONTOK

 

      "A legelső röntgenkép csontokat ábrázolt, Röntgen asszony kezéről készítette illusztris férje 1895 végén. Érthető, hogy az első felvétel csontokról készült, mert nagy kalcium tartalmuk ideálissá teszi őket a röntgen értékeléshez." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

   

   "A röntgenkép leolvasásakor természetesen teljesen tisztában kell lennünk az ép csontvázról nyert felvétel képével, csak így tudjuk megállapítani, mi az attól eltérő, kóros." (Kopits Jenő és Kopits Imre)

 

 

CSECSEMŐ CSÍPŐÍZÜLETE

 

     "A derékszögű paralellogramma, melynek a közepe táján fekszik a fejecs csontmagja." (Kopits Jenő, a Kopits négyszögről)

 

 

 

A KÉZ RÖNTGENKÉPE

 

   "A kéz ap. röntgenfelvételén legalább 20 ízület látható, amelyek ízületi porca mindössze 1-2 mm vastag. Ezért az ízületi porc keskenyedése már korán felismerhető. Ezért a kéz röntgenfelvételeinek nagy diagnosztikus jelentőségük van a polyarthritiseknél és polyarthrosisoknál." (W. Dihlmann)

 

 "A Yune-féle lágyrészindex. A kézujjhegyeken az atrophiás elváltozásokat PSS-ben, sclerodermában szenvedő betegeken a Yune-féle lágyrészindexszel lehet mérni. A lágyrészek vastagsága a körömperc felett normálisan a végperc harántátmérőjének legalább 25%-át teszi ki...A az ujjhegy lágyrészvastagsága, B a végperc alapjának szélessége Normálisan: A>0,25xB, kóros, ha A<020xB" (Wolfgang Dihlmann)

 

"Acromegaliás kéz a kézujjak összes lágyrészeinek homogén megvastagodásával. Feltűnően széles röntgenízületi rések az MCP ízületeknél. Csontos kinövések az ízületi porc-csont határon, extrém esetben "arthrosis (osteophyták!) széles ízületi réssel" röntgenképéhez vezethetnek. Az acromegalia további röntgenjelei: a kis csövescsontokon, így a metacarpusokon a kompakta kiszélesedése. Az I. MCP ízületnél a medialis szezamcsont mm-ben mért hosszanti és haránt átmérőjének szorzata >30. (W. Dihlmann)

 

   "Acromegalia, "arthrosis széles ízületi réssel" képe." (W. Dihlmann)

 

   "Az acromegaliára utalhat a kéz ap. röntgenfelvételén a kiszélesedett ízületi rések, a nagy szezamcsont, degeneratív elváltozások, a koponya felvételein a nagy orrmelléküregek, a nagy mandibula, a sarok felvételén a vastag sarokpárna (>25 mm), a gerinc felvételén a fokozott háti kyphosis."(Adam Greenspan)

 

   "A kézen is láthatók röntgeneltérések. A metacarpusok fejecsei megnagyobbodnak, és a peremeken szabálytalan, osteophytákat utánzó csontmegvastagodások látszanak. A  hüvelykujj MCP ízületénél levő szezamcsont nagyságának növekedése hasznos lehet az acromegalia értékelésében. A nőkben 30-nál nagyobb, a férfiaknál 40 feletti szezamcsont indexek (E kis csont magasságát és szélességét mérjük mm-ben és a szorzatot határozzuk meg) acromegaliára utalhat, azonban általában a normális és kóros értékek határvonala nem elég éles ahhoz, hogy egyéni határesetekben diagnosztizáljunk egyedül ezen index alapján...Az ízületi rések kiszélesednek az ízületi porc hipertrófiája miatt és a lágyrészek hipertrófiája is előfordulhat, mely szögletes, lapátszerű kézujjakhoz vezet." (A. Greenspan)

  

 

   "42 éves férfi ap. összehasonlító kéz felvétele...Kiszélesedett ízületi rések...Nagy szezamcsontok az I. MCP ízületeknél. A szezamcsont index (a csont két merőleges átmérőjének szorzata) ebben a betegben 48." (A. Greenspan)

 

 

 

   

KALCIPÉNIÁS OSZTEOPÁTIA  

 

       "Kalcipéniás oszteopátiában a csontok megbetegedésének legkorábbi jele a csontok áttűnő válása a mésztartalma megfogyása következtében. Az ilyen felvételek első pillanatra aluleponáltnak látszanak. A folyamat előrehaladtával különösen a csigolyák áttűnősége fokozódik, és a szivacsos állomány szerkezete mindinkább elmosódik. Előbb-utóbb azonban a zárólemezek is elvékonyodnak, és a csigolyák közti porckorongok turgora következtében betörnek. Ezért gyakori kalcipéniás osztepátiában a Schmorl-féle porcsérvképződés. A csigolyák a megterhelés hatására mindinkább összenyomódnak, lelapulnak. A háti szakaszon többnyire ék alakú deformitás alakul ki porózisos háti kifózist, kifoskoliózist okozva. Az ágyéki szakaszon a csigolyák bikonkáv alakot öltenek. Ezek az ún. halcsigolyák. A kalcipéniás csöves csontok röntgenképe szintén áttűnő. Legjellegzetesebb azonban ezeken a csontokon a kéregállomány elkeskenyedése. Nagyon súlyos esetekben a csontok kéregállománya szinte papírvékonyságúvá válik." (Holló István)

 

     "Enyhe koponya-osteoporosis gyakori lelet 50 év feletti emberekben." (Rosenbaum és Hildner)

 

      "Az egyszerű röntgenfelvételek alapján, a súlyos esetektől eltekintve, csak ritkán lehet eldönteni, hogy a radiológiai "oszteoporózis" valódi oszteoporózis, oszteomalácia, vagy hiperparatireózisos csontbetegség, esetleg plazmocitóma ún. diffúz formája miatt észlelhető-e." (Holló István) 

 

     „A szteroid-indukált osteoporosist, akár a Cushing-syndroma során, akár különböző kortikoszteroidokkal történő kezelés során fordul elő, csökkent csontképzés és fokozott csontreszorpció jellemzi. Noha az axiális csontok a leggyakrabban betegek, a perifériás csontok is érintettek lehetnek. Egy 53 éves krónikus limfoid leukémiában szenvedő nőbeteget nagy dózisú szteroiddal kezeltek. Generalizált osteoporosis alakult ki, amely a perifériás csontokat is érintette. A láb AP felvételén a csontok áttetszők, a cortikálisok pedig jelentősen elkeskenyedtek az osteopenia miatt.” (Adam Greenspan)

 

      "A kortikális vastagság meghatározása a kézközépcsontok (rendszerint a II. vagy a III.) kortikálisainak mérésén alapul. Kifejezhető a két egymással szemben levő kortikális vastagságának összege vagy az összeg osztva a csont teljes vastagságával, amely esetben a csonttömeg indexének tekintik." (Adam Greenspan) 

 

 

FEMURFEJNECROSIS

 

     "A combfejnekrózis legkorábbi röntgenjele a combfej és -nyak területén kis denz szigetek." (Wolfgang Dihlmann) 

 

 

 

 

 

HYPEROSTOSIS FRONTALIS INTERNA, (HFI)

 

     "A koponya belső lemezének benignus megvastagodása gyakran látható középkorú vagy idősebb emberek, különösen nők frontális régiójában." (Rosenbaum és Hildner)

 

    "Hyperostosis frontalis interna. Ez az 50 éves nőbeteg intermittáló fejfájásokat panaszolt sok év óta. Okát nem ismerték fel. A koponya PA és oldalirányú felvétele az os frontale belső lemezének meglehetősen kiterjedt, éles szélű megvastagodását mutatja. A hyperostosis kétoldali és nem éri el a középvonalat. Ennek a betegnek az a. carotis internáiban meszesedése volt." (Rosenbaum és Hildner)

 

          "Normálisan a  lamina interna vastagsága mintegy 0,5 mm, a lamina externa vastagsága kb. 1,5 mm." (T. B. Möller)

 

     

 

 

 

ACROMEGALIA 

 

   "Acromegaliás kéz a kézujjak összes lágyrészeinek homogén megvastagodásával. Feltűnően széles röntgenízületi rések az MCP ízületeknél. Csontos kinövések az ízületi porc-csont határon, extrém esetben "arthrosis (osteophyták!) széles ízületi réssel" röntgenképéhez vezethetnek. Az acromegalia további röntgenjelei: a kis csövescsontokon, így a metacarpusokon a kompakta kiszélesedése. Az I. MCP ízületnél a medialis szezamcsont mm-ben mért hosszanti és haránt átmérőjének szorzata >30. (W. Dihlmann)

 

   "Acromegalia, "arthrosis széles ízületi réssel" képe." (W. Dihlmann)

 

   "Az acromegaliára utalhat a kéz ap. röntgenfelvételén a kiszélesedett ízületi rések, a nagy szezamcsont, degeneratív elváltozások, a koponya felvételein a nagy orrmelléküregek, a nagy mandibula, a sarok felvételén a vastag sarokpárna (>25 mm), a gerinc felvételén a fokozott háti kyphosis."(Adam Greenspan)

 

   "A kézen is láthatók röntgeneltérések. A metacarpusok fejecsei megnagyobbodnak, és a peremeken szabálytalan, osteophytákat utánzó csontmegvastagodások látszanak. A  hüvelykujj MCP ízületénél levő szezamcsont nagyságának növekedése hasznos lehet az acromegalia értékelésében. A nőkben 30-nál nagyobb, a férfiaknál 40 feletti szezamcsont indexek (E kis csont magasságát és szélességét mérjük mm-ben és a szorzatot határozzuk meg) acromegaliára utalhat, azonban általában a normális és kóros értékek határvonala nem elég éles ahhoz, hogy egyéni határesetekben diagnosztizáljunk egyedül ezen index alapján...Az ízületi rések kiszélesednek az ízületi porc hipertrófiája miatt és a lágyrészek hipertrófiája is előfordulhat, mely szögletes, lapátszerű kézujjakhoz vezet." (A. Greenspan)

 

   "42 éves férfi ap. összehasonlító kéz felvétele...Kiszélesedett ízületi rések...Nagy szezamcsontok az I. MCP ízületeknél. A szezamcsont index (a csont két merőleges átmérőjének szorzata) ebben a betegben 48." (A. Greenspan)

 

     "58 éves férfi oldalirányú láb felvételén a sarokpárna vastagsága 38 mm, jóval nagyobb a normálisnál." "Ha a sarokpárna vastagabb, felmerül az acromegalia lehetősége és a növekedési hormont a vérplazmában meg kell határozni." (A. Greenspan)

 

     "Acromegaliában a porcrések egyenletes kiszélesedése különösen jól látható a térd- és az MCP ízületekben. Utóbbi helyen a rés tágassága a normális két-háromszorosa is lehet. A megvastagodott porc korai és súlyos degenerációja miatt az ízületi rés egyenetlen szűkülete, esetleg chondrocalcinosis alakul ki." (Forgács Sándor)

 

 

A RÖNTGENÍZÜLETI RÉS VASTAGSÁGA

 

Csípőízület

„Fontos adatok

       A kollodiafizeális szög 120-130°  

       A röntgenízületi rés kraniálisan 3-4 mm, mediálisan 4-5 mm.” (T. B. Möller)

 

Sacroiliacalis ízület

„Fontos adat

 

A SI ízületi rés vastagsága 3-4 mm.” (T. B. Möller)

 

 

Ízület Ízületi rés normális vastagsága a rtg. képen
Temporomandibuláris ízület 2 mm
Sternoclavicularis ízület 3-5 mm
Intervertebralis ízület 2 mm
Vállízület 4 mm
Könyökízület 2 mm
Csuklóízület 2-2,5 mm
Intercarpalis ízületek 1,5-2 mm
MCP ízületek 1,5 mm
Sacroiliacalis ízület 3 mm
Symphysis 4-6 mm
Csípőízület 4-5 mm
Térdízület 3-5 mm
Ugróízület 3-4 mm
Intertarzális ízület 2-2,5 mm
Metatarzális ízület 2-2,5 mm
Tarzometatarzális ízület 2-2,5 mm
Lábujjízületek 1,5 mm

 (E. Bücheler, K-J. Lackner és T. Manfred)

 

 

 

ARTHROSIS

 

 "Az arthrosis akkor keletkezik, amikor az ízületi porc degradációja a porcalapanyag szintézisét meghaladja. Akkor az ízületi porc elveszíti azt a képességét, hogy mint ún. lökéselnyelő (Schockabsorber) hasson; elváltozások lépnek fel, amelyek a röntgenképen visszatükröződnek:

- a röntgen ízületi rés: kezdetben kiszélesedik a porc alapállománynak víztartalmának növekedése révén (635. ábra), később az ízületi rés keskenyedése (636. ábra)

- a csont: adaptív szubkondrális szklerózis

- a geröllcysta: a szubkondrális csontgerendák felszívódása 

- a marginális oszteofita: a porc és a csont határán" (W. Dihlmann)

 

 

 

KÖSZVÉNY

 

 "Kiterjedt subcutan lágyrésztophusok köszvénynél. Intraarticularis (DIP, IP) és csonttophusok is láthatók." (W. Dihlmann)

 

     "A köszvény sokféle röntgenképe megmagyarázható azzal, hogy mennyi urát mennyi idő alatt rakódott le." (W. Dihlmann) 

 

   "A tophus nemcsak csontpusztulást okozhat, hanem csontképződést is." (W. Dihlmann)

 

    "A köszvény röntgentünetei a nagylábujj területén. Az urátkicsapódás mennyiség-idő hányadosára gondolni kell.

A Klasszikus hiperakut első köszvényes roham (podagra).

B Hallux rigidus arthrosis. Ez átlagon felül gyakran fordul elő köszvényes betegeken, úgyhogy a szérum húgysav szint meghatározását el kell végezni.

C Öregujj alapízület arthrosisa.

D A csontvelő tophus korai jelei.

E Szélen álló tophusdefektus.

F Tophusszal összefüggő alabárd alakú metatarsusfejecs

G Tophusmutiláció

H Krónikus köszvényes arthritis" (Wolfgang Dihlmann)

 

   "A láb első sugarában tophusosteolysis a lágyrészekbe terjedéssel: az óriási tophus (Riesentophus) mint expanzív térfoglalás hat: "köszvényes pseudotumor"" (Wolfgang Dihlmann)

 

     „Miért mondja Ön ki a köszvény gyanúját ennek a 43 éves férfi röntgenképének megtekintése után?”

„Az I. MTP ízület minden artrózisa traumás anamnézis nélkül és hibás állás (hallux valgus stb.) nélkül élete második felében járó férfiben köszvényre gyanús.” (W. Dihlmann)

 

 

CHONDROCALCINOSIS

 

   "A discus articularis chondrocalcinosisa a disztális radioulnáris ízületben, diszkréten az ízületi porcban a holdascsont és a borsócsont között és a III. MCP ízületben. Az MCP területen a pirofoszfát mindenekelőtt a tokban (a synovialmembránban) rakódott le. Egy vasanyagcserezavart (hemokromatózist) klinikailag kizártak." (W. Dihlmann)

 

 

 

OCHRONOSIS

 

"A lumbalis porckorongok az  arthropathia ochronotica (alcaptonurica) tesztízületei.

A, A' 20 éves férfi, panaszmentes. A röntgenlelet negatív.

B, B' 31 éves Jelentős derékfájás néhány év óta. A porckorongok feltűnően keskenyek. Finom meszesedések a rostos gyűrűben néhány porckorongban Retrolisthesis L3

 

C, C' 42 éves Súlyos panaszok, előrehaladott ochronoticus spondylopathia. A porckorongok keskenyek, meszesek, számos vákuumfenomén. Az SI ízületek rendben." (W. Dihlmann)

 

 

 

RHEUMATOID ARTHRITIS (RA)

 

 "Az V. MTP ízületnél, ill, az V. metatarsus fejecsén florid korai erózió. A korai erózió arra utal, hogy a RA-nél az V. metatarsus betegszik meg, a gyulladás laterál felől mediál felé halad, ez azt jelenti, hogy az erózió hamarabb jelentkezik az V. metatarsus fején, mint a többi lábközépcsont fejecsén." (W. Dihlmann)

  

 "Gyulladásos os carpale rheumatoid arthritisben" (W. Dihlmann)

  

          BRODIE-TÁLYOG

  

     "A Brodie-tályog ízületközeli lokalizációját gyakran észleltük." (Nyul-Tóth Pál)

 

      "A Brodie-tályog idült, körülírt osteomyelitis, többnyire a hosszú csöves csontokban keletkező kerek vagy ovális felritkulás, szklerotikus környezetben, kísérő perioszteális reakcióval." (Horváth Ferenc) 

 

 

HAHN-FÉLE CSIGOLYAÉRCSATORNÁK

 

  "A felnőttek röntgenfelvételein nagyon ritka Hahn-féle csatornák paleoradiológiai anyagunkban meglehetősen gyakran (70%) fordultak elő. Nincs erre kielégítő magyarázat." (Luzsa György és társai)

 

 

CSUKLÓTÖRÉSEK ÉS -FICAMOK

 

    "Leggyakoribb az ún. típusos radiustörés, ahol nem a törés formája, hanem a helye típusos (fractura radii in loco typico). Jellegzetes formája, amikor a radius disztális törtdarabja dorzál és radiál felé diszlokálódik, és azonos irányú tengelyeltérés látható. Rendszerint a procssus styloideus ulnae is leszakad." (Nagy Ernő)

 

      "Az os scaphoideum törés a kéztőcsontok törései közül a leggyakoribb. A törésvonal rendszerint az os scaphoideum hossztengelyére merőlegesen fut." (Nagy Ernő)

 

 

 

IDEGENTESTEK

 

    "Az üveg hasonló sugárelnyelésű, mint a kortikális csont és jól látható a lágyrészekben a röntgenképen." (Graham Lloyd-Jones)

 

   "A fémek, sugárfogók lévén, jól láthatók a röntgenfelvételen. A legtöbb üvegszilánk szintén sugárelnyelő, és hacsak nem nagyon apró, jól látszik. A fa és sokféle műanyag nem abszorbeálják a röntgensugárzást, ezek azonban CT vagy ultrahangvizsgálattal láthatóak...Az idegentestek másik, sok évvel ezelőtt gyakran látott, azonban manapság ritkábbá vált csoportja olyan anyagok, amelyeket vizsgálat vagy kezelés során szándékosan adtak be: lipiodol és bizmut (utóbbit gluteálisan injiciálták rheumatoid arthritis és syphilis kezelésére), extravazált Pantopaque megkísérelt mielográfia után vagy Thorotrast sikertelen angiográfiát követően." (F. Starer)

 

 

 

POSZTTRAUMÁS OSTEONECROSIS 

 

   "Az avaszkuláris  necrosis oka, hogy a vérellátás trauma miatt károsodik. Leggyakoribb helyei:

1. combnyaktörés (fejnecrosis)

2. naviculare törés (proximális pólus necrosis)

3. talustörések.

A nekrotikus csont denzebb, mint a környező csont, amely osteopeniás lehet a nem használás miatt." 

(Yeremy W. R. Young)

 

    "Az os naviculare proximális törtdarabjának poszttraumás avaszkuláris nekrózisa.A sajkacsont "derekának" (waist) törése gyógyult, csak minimális kortikális egyenetlenség látható a radiális oldalon. A proximális törtdarab fokozott radiodenzitású." (Y. W. R. Young)

 

     "A naviculare vérellátása disztál felől proximál felé irányul."  (Graham LLoyd-Jones)

 

 

 

 

EREK, IDEGEK

 

  "Az arteria falának meszesedése az öregedés univerzális kísérő jelensége. Ha a beteg fiatal, akkor az okot kell keresni pl. hiperkalcémiát vagy hiperkoleszterinémiát." (F. Starer)

 

  "Az idegek meszesedése rendkívül ritka, előfordul leprában és neurofibromatosisban." (F. Starer)

 

  "A sella vetületében az a. carotis interna vonalas meszesedését láthatjuk. (Bartha László)

 

    "Meszesedés gyakran látható idős emberek a. carotis internájának szifonjában. Ez a meszesedés plakkszerű és atherosclerosis jele. Ilyen atheroscleroticus meszesedés ritkán látható más intracranialis artérián." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

„Fontos adatok

1.      Érkaliber: normálisan az a. mesenterica superior = kb. 4-6 mm

               2.      Az a. mesenterica superior eredése az L1 csigolya magasságában” (T. B. Möller)

 

 

ZSÍRSZÖVET

 

   "A zsír különleges szövet, a röntgensugarak számára is." (W. Dihlmann)

 

 

FALX CEREBRI

 

    "A falx cerebri a középvonalban helyezkedik el a tentorium előtt és felett. A két hemiszfériumot elválasztja egymástól. A falx meszesedése gyakori és nem mindig kóros." (Rosenbaum és Hildner)

 

       "Falx kalcifikáció. Ennek a 32 éves betegnek basalsejt naevus syndromája volt. Az AP koponya felvételen vertikális, középvonali mészdenzitású vonal látható, amely falx cerebri meszesedésre jellemző. A falx a dura áthajlása, amely a két hemiszfériumot elválasztja egymástól. A falx meszesedés különösen gyakori basalsejt naevus syndromás betegekben. E betegnek voltak cystái a mandibulában, ami szintén gyakori ebben a betegségben." (Rosenbaum és Hildner)

 

   "A falx meszesedése nagyon vékony és csak a nyílirányú felvételen látható, mivel oldalirányú felvételen nincs elegendő vastagságú kalciumréteg a sugárnyaláb útjában." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

 

CORPUS PINEALE

 

    "A hagyományos koponyafelvételeken szembetűnő intrakraniális meszesedések egy része fiziológiás jelenség, és ha típusos helyen találjuk, nem jelez kórfolyamatot. Leggyakrabban, a vizsgálatok mintegy 40%-ában a corpus pineale meszesedésével találkozunk." (Bartha László)

  

      "A corpus pineale a középvonalban helyezkedik el." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

 

       "A corpus pineale  meszesedése a legkönnyebben az oldalirányú koponyafelvételen látható. Egy meszesedés, amely jobban látszik nyílirányú felvételen, mint az oldalirányú képen, valószínűleg nem a tobozmirigyben van." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

 

        „A meszes corpus pineale normális helyzete az oldalirányú koponyafelvételen. a:  a corpus pineale árnyéka a tuberculum sellaetől a lambdavarratig húzott egyenessel alkotott 5°-os, valamint a for. occ. magnum hátsó szélétől a koronavarratig húzott egyenessel alkotott 7º-os szögek által közösen fedett területen helyezkedik el; b: a meszes corpus pineale a dorsum sellaetől  36-46 mm-re, a meatus acusticus extenus középpontjától 50 mm-re található.” (Bartha László)

 

 

 

 

MELLÉKÜREGEK

 

   "Körülírt szklerózisként jelenik meg az osteoma, mely különösen a sinus frontalisban gyakori." (Bartha László)

     

                                                               

KOPONYA

 

       "A sella vetületében az a. carotis interna vonalas meszesedését láthatjuk. A carotissclerosist gyakoriságban a tumormeszesedések követik. Mészlerakódás az összes agydaganat mintegy 15 %-ában fordul elő." (Bartha László)

 

    "A falx cerebri a középvonalban helyezkedik el a tentorium előtt és felett. A két hemiszfériumot elválasztja egymástól. A falx meszesedése gyakori és nem mindig kóros." (Rosenbaum és Hildner)

 

       "Falx kalcifikáció. Ennek a 32 éves betegnek basalsejt naevus syndromája volt. Az AP koponya felvételen vertikális, középvonali mészdenzitású vonal látható, amely falx cerebri meszesedésre jellemző. A falx a dura áthajlása, amely a két hemiszfériumot elválasztja egymástól. A falx meszesedés különösen gyakori basalsejt naevus syndromás betegekben. E betegnek voltak cystái a mandibulában, ami szintén gyakori ebben a betegségben." (Rosenbaum és Hildner)

 

 

   "A falx meszesedése nagyon vékony és csak a nyílirányú felvételen látható, mivel oldalirányú felvételen nincs elegendő vastagságú kalciumréteg a sugárnyaláb útjában." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

  "Körülírt szklerózisként jelenik meg az osteoma, mely különösen a sinus frontalisban gyakori." (Bartha László)

 

   "A koponya belső lemezének benignus megvastagodása gyakran látható középkorú vagy idősebb emberek, különösen nők frontális régiójában." (Rosenbaum és Hildner)

 

    "Hyperostosis frontalis interna. Ez az 50 éves nőbeteg intermittáló fejfájásokat panaszolt sok év óta. Okát nem ismerték fel. A koponya PA és oldalirányú felvétele az os frontale belső lemezének meglehetősen kiterjedt, éles szélű megvastagodását mutatja. A hyperostosis kétoldali és nem éri el a középvonalat. Ennek a betegnek az a. carotis internáiban meszesedése volt." (Rosenbaum és Hildner)

 

          "A meningeoma a leggyakoribb intracranialis tumor (18%), az agyban expanzíve növekedik, hisztológiailag és biológiailag egyaránt benignus természetű.  Igen gyakran gömb alakú és tok veszi körül, de lapos (en plaque) formája is ismeretes." (Bartha László)

 

     "A hagyományos koponyafelvételeken szembetűnő intrakraniális meszesedések egy része fiziológiás jelenség, és ha típusos helyen találjuk, nem jelez kórfolyamatot. Leggyakrabban, a vizsgálatok mintegy 40%-ában a corpus pineale meszesedésével találkozunk." (Bartha László)

 

      "A corpus pineale a középvonalban helyezkedik el." (Rosenbaum és Hildner) 

 

 

 

CT

 

OBEZITÁS

 

   "A fogyasztói társadalmakban népbetegséggé váló elhízásra tekintettel már készítenek 90 cm-es nyílású és 350 kg teherbírású CT készülékeket is." (Fráter L.)

 

 

MÁJ

 

    "Az epe denzitása CT-képen  -5-+15 Hounsfield egység. A tágult epeutak jól látszanak mint lineáris, elágazódó, a májkapuhoz konvergáló vízdenzitású képletek." (Janet Murfitt)

 

    "A normális máj denzitása kb. 40-70 HU. A normális epeutak denzitása kontrasztanyag beadása után nem nő, a v. portae és ágai attenuációja növekszik. (J. Murfitt)

 

   "A májszövet valódi zsírtartalma és a CT-képeken mért átlagdenzitás között lineáris összefüggés van: 10%-os zsírtartalomcsökkenésnek 17 H denzitáscsökkenés felel meg ...Amikor a májparenchyma denzitása 20-30 H-nál alacsonyabb, az ún. fekete máj képét látjuk." (Bartha László)

 

    „CT felvételek. a)  Normális máj. A máj denzitása<70 HU. A máj és lép denzitásának különbsége <20 HU.   b)  Hemochromatosis.  Fokozott a máj denzitás (85 HU) a masszív vaslerakódás  miatt. A lép denzitása normális és a máj és a lép denzitásának különbsége 35 HU. c) Steatosis hepatis. Csökkent a máj denzitása (10 HU) a masszív zsír akkumuláció miatt.” (D. Guyader és Y. Gandon)

 

   "A máj natív CT felvétele haemochromatosisban. A portális erek feltűnően alacsony denzitású csatornák a denzebb vaslerakódásos májon belül (a máj denzitása  90 HU). Splenomegalia. (Robert Dick és társai)

 

   "A kezeletlen idiopátiás hemokromatózisban a máj denzitása +85 és +100 HU között van." (Dihlmann)

 

      „Normálisan a máj denzitása natívan 55 HU körül van.

Számos májbetegség okozhatja a máj denzitásának diffúz változását, leggyakoribb ezek közül a zsírmáj.  

Etiológia

Diffúzan növekedett denzitás

·         vaslerakódás

o    haemosiderosis

§  thalassaemia

o    haemochromatosis

·         rézlerakódás

o    Wilson-kór

·         glikogéntárolási betegségek

·         gyógyszerek

o    amiodaron

o    arany terápia pl. Tauredon

·         előzetes Thorotrast adás

·         Diffúzan csökkent denzitás

·         diffúz zsírmáj

·         diffúz malignus infiltráció

·         diffúz nem malignus infiltratív betegség (pl. máj amyloidosis)” (M. Thurston és társai)

 

    „A máj denzitását növelik a hemokromatózis (vas), a Wilson-kór (réz), a glikogenózis, egyes gyógyszerek pl. arany, jód, platina tartalmú szerek, csökkentik a zsírmáj és a Budd-Chiari szindróma. "(Ronald Eisenberg)

 

   "Haemangioma CT-vizsgálata: A máj jobb lebenyében a rekesz alatt a natív felvételen alig elkülöníthető hypodens képlet látható. A góc perifériája felől fokozatos telődést mutat a vénás és a késői sorozatokon." (Jakab Zsuzsa) 

 

 

 

 PLEUROPERICARDIALIS CYSTA

 "Pleuropericardialis cysta. 72 éves nő. A PA mellkasfelvétel (A) nagy ovális masszát mutat a jobb szív-rekesz szögletben és a CT felvétel (L +40,W 512) (B) a trachea bifurcatio alatt 10 cm nagyságú ovális masszát mutat (nyíl), elkülönülve a szívtől a mediastinumban. A massza denzitása (átlagosan +9 HU) típusos ciszta folyadékra." (Roger Gregson)

 

 

 

 

 

   

VESE

 

  "A szimplex vesecysták CT jellemzői: 1. homogenitás, 2. alacsony denzitás (<+20 Hounsfield egység), 3. a cysta és a parenchyma határa éles, 4. a cysta a kontrasztanyagot egyáltalán nem halmozza és 5. fala nem látható a CT képen." (N. S. Curry)

 

   "A vese denzitása a natív CT felvételen 30-60 Hounsfield egység, intravénás kontrasztanyag adására jelentősen növekszik." (Nancy S. Curry)

 

 

SZEM

 

     "A szem legdenzebb képlete a szemlencse." (Vargha Gyula)

 

 

     CSÍPŐÍZÜLETI TOK

 

    "A csípőízületi tok megvastagodása (> 6 mm)." (W. Dihlmann)

 

 

 

 

ULTRAHANG

 

 

ECHOMENTES TERÜLETEK 

 

    "Az ultrahangképen az echomentes területek rendszerint folyadéktartalmú képleteknek vagy folyadékgyülemeknek felelnek meg (vér az erekben, liquor az agykamrákban, epe a cholecystában és a choledochusban, vizelet a hógyhólyagban, vizelet a tágult veseüregrendszerben, magzatvíz a magzat körül, szerózus folyadék egy Baker-cystában, ascites, pleurális folyadék, pericardialis fluidum, a gyomorban a megivott víz stb." (Harkányi Zoltán)

 

 

 DOPPLER-EFFEKTUS

 

   "Minden, ami mozog, Doppler-jelet ad! Erre érdemes gondolni. Hasi folyadéktartalmú képletek átvett artériás pulzációja, de légzéssel történő elmozdulás is adhat Doppler jelet. Ez az oka annak például, hogy  egy májcystában vagy az epehólyagban is láthatunk színes jeleket. A húgyhólyagba beáramló vizelet kiválóan látható pl. color Dopplerrel. A belek perisztaltikus mozgása szintén ad Doppler jelet." (Harkányi Zoltán)

 

 

 

EREK

 

 

AZ EREK ÁTMÉRŐJE

 

    "Az érátmérő csökkenése az ellenállást jelentősen növeli. Ez másképpen azt jelenti, hogy a kisebb átmérőjű erekben kisebb az áramlási sebesség." (Harkányi Z.)

 

 

A. ÉS V. UMBILICALIS

 

    "Ultrahanggal a normális köldökzsinór egy vena umbilicalist (a legtágabb ér) és két arteria umbilicalist (a kevésbé tág erek) tartalmaz. Harántmetszetben rutinszerűen látható a "Mickey egér" alakzat." (Kathryn Grumbach)

 

 

A. ÉS V. POPLITEA 

 

  "A vena poplitea az arteria felett helyezkedik el, fordítva, mint a comb mélyvénás értörzse." (Harkányi Zoltán és Laurence Needleman)

 

     "Normálisan az a. poplitea átmérője kisebb, mint 1 cm." (Edward Bluth)

 

 

PORTÁLIS HIPERTENZIÓ

 

     "A portalis hypertonia vascularis jelei közül az erek tágulata kevéssé megbízhatóan jelzi a portalis rendszer nyomás-, illetve sebességviszonyait. Az irodalom általában 13 mm-ben adja meg a v. portea főtörzs átmérőjének felső határát. A collateralisokon kívül számos egyéb tényező is befolyásolja az átmérőt. Használható, de szintén nem eléggé megbízható jele a portalis hypertoniának a légzési kaliberváltozások elmaradása. Mély belégzésben a v. portae, v. mesenterica superior, v. lienalis átmérője megnő, majd kilégzésben csökken - normális körülmények között. Portalis hypertoniában a fokozott nyomás miatt a leírt elváltozások nem észlelhetők, vagy csak minimálisak." (Harkányi Zoltán)

 

            "A megnövekedett portális venás nyomás oka felnőttekben - az esetek túlnyomó többségében - a májparenchyma diffúz betegsége, legtöbbször májcirrhosis." (Harkányi Z.)

 

          "A beteg kezelése szempontjából talán a legdöntőbb kérdés: az intrahepatikusan gátolt keringés kialakított-e portosystemás collateralisokat, és ezek hol helyezkednek el?

        Leegyszerűsítve a kérdést: a portalis hypertonia az esetek túlnyomó részében intrahepatikus block következménye. A portalis rendszerben az áramlási sebesség csökken. 

             Portalis hypertonia ultrahangjelei:

 • tágult v. portae, v. mesenterica superior, v. lienalis
 • portosystemás collateralisok
 • recanalizálódott paraumbicalis véna
 • csökkent vagy hiányzó légzési változások a v. mesenterica superioron, ill. a v. lienalison
 • hepatofugalis irányú keringés." (Harkányi Zoltán)

 

          "A lép hilusában lévő cystosus képlet pancreaspseudocysta gyanúját vetette fel. A duplex-vizsgálat igazolta, hogy tágult lépvéna adja ezt a képet." (Harkányi Zoltán)

 

    "A v. lienalis portális hipertóniában tágult és kanyargós lefutású lehet. Ennek önmagában nincs kórjelző értéke, mivel a v. lienalis átmérője nagy egyéni variációt mutat. Jelentős lehet azonban thrombus kimutatása az érben." (Szebeni Ágnes)

 

          "Az a. hepatica teljes lefutásában ritkán ábrázolható, legtöbbször az eredését, ill. a májkapuban levő szakaszát látjuk. A mindennapi ultrahanggyakorlat szempontjából lényeges, hogy az esetek 85%-ában az a. hepatica a v. portae és a ductus hepaticus communis között fut,de 15%-ban (!) az epeút előtt található. Ennek ismerete azért fontos, mert így összetéveszthető a képlet. Cirrhosisos, portalis hypertoniás betegekben az a. hepatica gyakran vastagabb lesz, ami további gondot okozhat az artéria és az epeutak elkülönítésében. Ezért, ha legkisebb kétség felmerül, hogy melyik az epeút és melyik az artéria, a duplexvizsgálatot igénybe kell venni, amely gyorsan eldönti a kérdést." (Harkányi Zoltán)

 

       

VV. HEPATICAE ET VENA CAVA INFERIOR

 

        "A v. cava inferiorba ömlő három fő májvéna jól látható, duplex és color Dopplerrel az áramlás jellegzetes, általában folyamatos, bifázisos jellegű. A májvénák vizsgálata a v. cava inferiorral együtt minden portalis hypertoniában szenvedő beteg esetében szükséges." (Harkányi Zoltán)

 

 

 

CAROTIS-VERTEBRALIS RENDSZER

 

   "A sebességnövekedés és a turbulencia együttes kimutatása jelenti a stenosis felismerésének kulcsát a duplex-vizsgálat során. Az a. carotis interna  stenosisa esetén a határérték, amelyet könnyű megjegyezni: systolés csúcssebesség: 125 cm/s (4kHz)" (Harkányi Zoltán)

 

       "Leletminta

Iránydiagnózis: jobb oldali carotis felett zörej, carotis interna stenosis?

Carotis-vertebralis rendszer color duplex ultrahangvizsgálata

Az arteria carotis communisok normális tágasságúak, kissé kanyargós lefutásúak, az intima mérsékelten vaskosabb, echódús.

Jobb oldalon a bifurcatio előtt kezdődő, az arteria carotis interna kezdeti szakaszába terjedő, egyenetlen felszínű, inhomogén szerkezetű, helyenként meszes plakk látható. A plakk 10 mm hosszúságú, 3 mm-re emelkedik a lumenbe. Ebben a szakaszban körülírtan gyorsult áramlási sebességek mérhetők, a szisztolés csúcssebesség 50-75% közötti, ezt a morfológiai kép is támogatja. A többi érszakaszban szűkület nem látszik.

Mindkét arteria vertebralis normális tágasságú, bennük szabályos irányú és jellegű keringés figyelhető meg.

Aláírás"

(Morvay Zita)

 

   "A csigolyák harántnyúlványai akadályozzák, hogy az a. vertebralist folyamatosan lássuk." (Harkányi Zoltán)

 

     "Az a. carotis rendszer hosszmetszetei. A kritikus szakasz a bifurcatio, ill. az a. carotis interna kezdeti szakasza, itt találjuk az elváltozások legnagyobb részét." (Harkányi Zoltán)

 

   

 

 

ALSÓ VÉGTAGI ARTÉRIÁK

 

      "Alsó végtagi artériák stenosisa, occlusioja

      A stenosis duplex vizsgálata a legpontosabban a proximalis (praestenoticus) és szűkült szakaszban mért sebességek hányadosával jellemezhető, amit százalékban is kifejezhetünk. Hemodinamikailag szignifikáns érték (50 % feletti stenosis). esetén a sebesség megduplázódik.

50-99%: Hemodinamikailag  szignifikáns stenosis. A sebességkülönbség meghaladja a 100%-ot. Az abszolút érték általában 300 cm/s felett van. Kifejezett turbulencia észlelhető." (Harkányi Z.)

 

     "Leletminta

Iránydiagnózis: stenosis arteriae femoralis superficialis l. d.

Az arteria femoralis communisban, az arteria femoralis profunda kezdeti szakaszán            szabályos, trifázisos, a lument kitöltő keringés látható.

Az arteria femoralis superficialis középső harmadában az oszlástól 4 cm-re distalisan        a lumen körkörösen beszűkül, körülírt sebességgyorsulás jön létre. A systolés                    csúcssebesség 400 cm/s. A szűkületet közepesen echódús, sima felszínű                          plakk okozza. 

Az elváltozástól distalisan az áramlás a lument kitölti, a keringés bifázisos jellegű,              alacsony perrifériás ellenállású.

Vélemény: Szignifikáns mértékű szűkület az arteria femoralis superficialis középső            harmadában.

                                                                          aláírás

(Morvay Zita)    

 

 

KISMEDENCEI ÉS ALSÓ VÉGTAGI VÉNÁK 

   

   "A komprimálhatóság a legfontosabb UH-tünet a vénák vizsgálatában. Mivel a vénák fala vékony, izmot nem tartalmaz, már kis erővel a lumen összenyomható. Ezt transzverzális irányban kell vizsgálni, amikor a vénát keresztmetszetben látjuk. Normális esetben a lumen teljesen eltűnik. Ha a lumenben thrombus van (még ha nem is látható), a véna nem nyomható össze." (Harkányi Zoltán)

 

     "A vénák fala normálisan vékony és sima, sokszor még jó felbontás esetén sem látható külön rétegként, hanem beleolvadhat környezetébe. A megvastagodott vénafal látható lehet. Ugyanez érvényes a vénás billentyűkre is, a normális vékony billentyűk, főleg, ha mélyebben vannak, esetleg nem láthatók, a vastagabb billentyűk gondos erősítésbeállítással láthatóvá tehetők." (Harkányi Z.) 

 

     "Normális körülmények között a vénákban folyamatos, spontán, fázisos áramlás van. Ennek hiánya, az egészen vékony lábszárvénákat leszámítva, kóros jel. A légzésingadozás (fázisos áramlás) abból a szempontból is fontos, hogy a vizsgált szakasztól proximálisan átjárható a véna. Ugyanígy értékelendő a Valsalva-próba is, mellyel nemcsak az átmérő változását, de a Doppler-spektrum változásait is vizsgálhatjuk kérdéses esetekben." (Harkányi Z.)

 

     "Pulzáló jellegű vénás keringés

     Tricuspidalis insufficientia. A vénákban pulzáló jellegű keringés észlelhető (a). A vénás       rendszer rendkívül tág, a v. iliaca 4 cm átmérőjű (b), a v. hepaticák is tágak (c)"                   (Humml Frigyes és Morvay Zita)

 

   

AZ ONDÓZSINÓR ÉS A HERE VÉNÁI 

 

      „A varicokele a plexus pampiniformis vénáinak tágulata a scrotumban és a funiculus mentén. Ultrahanggal kis tubuláris képleteket látunk, a tágult vénák átmérője meghaladja a 3 mm-t. Általában egyoldali, rendszerint  bal oldalon fordul elő, de lehet mindkét oldalon is. A kicsi varicokelék jobban ábrázolódnak álló helyzetben vagy Valsalva-manőver hatására. Kimutatásukra igen fontos a color Doppler-vizsgálat.(Jakab Zsuzsa)

 

 

 

     HASI AORTA ÉS VENA CAVA INFERIOR

 

   "Dilatált vena cava inferior (5,5 cm) szívelégtelenségben." (T. Geertsma)

 

   "A hasi aorta aneurysmája (4x5 cm)." (T. Geertsma)

 

 

 

 

HAS

 

ÁLTALÁNOS

 

   " 1. Erek

 

Hasi aorta és ágai

 

A VCI

 

A vv. hepaticae

 

  Negatív lelet: A nagy hasi erek normális tágasságúak, az aorta átmérője<20 mm, a VCI átm. belégzésben csökken

 

   Példa a pozitív leletre:

Az a. renalisok alatt az aorta 5 cm-nél tágabb. Hosszúsága a bifurkációig 7 cm. Az aneurysmát 3/4 részben trombus tölti ki. Az a. iliacák nem tágabbak.

 

 

2. Máj

  Negatív lelet: a májnagyság az MCV vonalban 11 cm, a bal májlebeny vastagsága 2,5 cm. Hegyesszögű bal laterális szél, sima kontúrok. A szerkezet homogén, a reflektivitás normális. A máj környezetétől jól elhatárolódik, a vv. hepaticae és a v. portae eltérést nem mutat.

  Példa a pozitív leletre:

Májcirrhosis

A máj nagysága az MCV vonalban 10,5 cm, a bal lebeny vastagsága 6,4 cm ("madárfej" alak). Behúzódások a máj caudalis szélén. Inhomogén, "echosűrű" szerkezet, normális reflektivitás, jelentős dorzális hanggyengülés. Éles elhatárolódás a környezettől. A v. portae átmérője 1,8 cm, kaliberugrás a periféria felé. A májvénák rarifikációja.

 

 

3. Epehólyag, epeutak

  Epehólyag: nagyság, ventrodorzális átmérő, falvastagság, kontúr, elhatárolódás a májtól, tartalom (homogén, inhomogén, belső echok, kő, sludge, septumok) térfoglalás, fájdalommentes tapintásra, ill. nyomásra, inger utáni kontrakció

 

  Epeutak: mely szakaszok láthatók? Lumentágasság és lefutás intra- és extrahepatikusan. Echomentes lumen, aerobilia, kövek, tumor.

 

    Negatív lelet: normális helyzetű, alakú, nagyságú epehólyag, fala vékony, lumene echomentes. Az epehólyag nem nyomásérzékeny. Az intra- és extrahepatikus epeutak nem tágultak.

 

    Példa a pozitív leletre:

Cholecystolithiasis. Szoliter kő.

Az epehólyag lumenében 1,5 cm nagyságú reflex látható, hangárnyékkal.  Felüléskor a kő a fundusba csúszik. Az epehólyag fala nem megvastagodott. A szerv a májtól jól elhatárolódik. Nyomásra érzékeny.

 

4. Pancreas

Nagyság: átmérő

Szerkezet: homogén, inhomogén, ciszták, meszesedések.

Alak és kontúr: a szerv alakja,

Erek: confluens, v. portae, v. lienalis, v. mesenterica sup., a. mesenterica sup., v. cava inf., aorta abdominalis

Vezetékek: a d. choledochus szájadéka, a ductus pancreaticus lefutása és tágassága

Szomszédos szervek: epeutak, gyomorfal, a bal vese felső pólusa, a lép

Kiegészítés: rányomás a pancreasra, esetleg ábrázolása a vízzel töltött gyomron át.

 

   Negatív lelet:

Virsli alak, sima kontúrok, normális reflektivitás, homogén echoszerkezet, átmérője a fejben 3, a testben 2, a farokban 2,5 cm. A d. pancreaticus szakaszosan látható, nem tágabb. A szerv nyomásra nem érzékeny.

 

   Példa a pozitív leletre: Chronicus pancreatitis

A pancreasfej 3,5 cm vastagságú, szabálytalan echoszerkezetű, a d. pancreaticus nem tágabb, 2 mm. Az AMS, a confluens, a VL, a VP jól elkülöníthető. Az epehólyag és az epeutak kőmentesek, nem tágabbak, a pancreasfej nyomásra érzékeny.

 

5. Lép

Nagysága: hossz, szélesség, vastagság

Szerkezete: reflektivitás, echosűrűség, megoszlás

Alak és kontúr: sarló alakú, háromszögletű, a bal vese és a lép alsó pólusának viszonya, melléklép?

Erek: hilus, a VL tágassága, varixok? Kollateralisok?

Rekesz: jól elhatárolódik? Pleurális folyadék? Ascites?

 

  Negatív lelet:

A lép normális nagyságú, vastagsága a hilusban 3,3 cm. Homogén echoszerkezet. Normális hilus.

 

  Példa a pozitív leletre: léphaematoma.

A lép megnagyobbodott, vastagsága a hilusban 5 cm. A lép rekeszhez közeli részében a tokot elérő echomentes terület látható. Echoszegény zóna a lép centrumához közelebb. A lép körül és a Douglasban szabad folyadék nem igazolható.

Vél.: Szubkapszuláris léphaematoma (részben friss, részben trombotizált) UH-képe. Szabad hasi folyadék nem igazolható.

 

 6. Nyirokcsomók

Nagyság: átmérő

Szerkezet: homogén? reflektivitása?

Alak: kerek, ovális

Szám: egy vagy több

 

   Normális lelet: a nagy hasi erek mentén és a májkapuban megnagyobbodott nyirokcsomó nem igazolható.

 

   Pozitív leletre példa: non-Hodgkin limfóma

Az aorta és a v. cava inf. között ovális echoszegény térfoglalás, amely mindkét éren enyhe benyomatot okoz. A térfoglalás homogén, echoszegény és éles kontúrú. Az átmérő 2,9 és 5,9 cm. Ún. szendvics jel." (H.-D. Bundschu, W. Preim és D. Hust)

 

 

MÁJ

  

     "A normális máj kontúrja sima, echoszerkezete homogén, kissé echogénebb, mint a vese és a lép, azonban kissé kevésbé reflektív, mint a pancreas." (J. Murfitt)

 

     "Kis haemangioma ultrahangvizsgálata: A máj jobb lebenyében apró echodús szollid góc látható, amelyben színes Dopplerrel érszerkezet nem mutatható ki." (Jakab Zsuzsa)

 

     "Májcysta ultrahangvizsgálata: A máj jobb lebenyében nagy, 7,5 cm átmérőjű, echomentes, éles kontúrú, folyadéktartalmú képlet látható." (Jakab Zsuzsa)

 

     "Sigmatumoros beteg ultrahangvizsgálata. A sigmabél fala kifejezetten vastag (13 mm), a lumen szűkebb. A májban több körülírt, inhomogén szolid góc látható (11, ill. 31 mm), amelyek áttétnek felelnek meg." (Jakab Zsuzsa)

 

   „Ismert adat, hogy a máj craniocaudalis átmérője egészséges felnőttekben nem haladja meg a 15 cm-t.” (Harkányi Zoltán)

 

   "Áramlási műtermék egy májcystában. A szív közeli cystában áramlásra utaló színes pontokat látunk." (Harkányi Zoltán)

 

    "Az egész májat ultrahanggal áttekinteni nehéz." (T. S. A. Geertsma)

 

 

EPERENDSZER

 

 

 "A sludge gyakran fordul elő éhező vagy intravénásan táplált betegekben, akut vagy krónikus cholecystitisben és epeúti elzáródásban. Ultrahangképen a sludge mobilis és mérsékelten echogén, hangárnyék nélkül. Gyakran képez folyadék-folyadék nívót (fluid-fluid level)." (J. Murfitt)

 

   „A normális choledochus keskenyebb, mint a vena portae és átmérője 7 mm-nél kisebb. Az átmérő növekszik idős korban, amikor a normális vezeték meghaladhatja a 7 mm-t; cholcystectomia után 10 mm-ig normálisnak fogadják el. Az epehólyag falvastagsága normálisan a 3 mm-t nem haladja meg. A normális cholecysta 10x5 cm-nél kisebb.” (Janet Murfitt)

 

    "Tágult ductus hepato-choledochus . A májkapuban, szagittális síkban, az obstructiós icterus jeleként követhető a tágult hepato-choledochus (13 mm) a B mód képen. Color Doppler felvételen az epeútban nincs keringés, dorsalisan a jobb lebenyt ellátó vena portae ág látható, normális irányú keringéssel." (Harkányi Zoltán)

 

    "A veleszületett epehólyaghiány igen ritka. Keressük meg az epehólyagot, amely talán krónikus gyulladás miatt zsugorodott, kicsi. Lehet, hogy az epehólyag csak kontrahált és ezért nehezebben azonosítható." (Harkányi Zoltán)

 

    "Az epekövek szövődményei az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a d. cysticus elzáródása (mucocele, empyema, mésztejepe, porcelánepehólyag), a d. choledochus elzáródása (icterus, Mirizzi-szindróma), akut pancreatitis, epekőileus, valamint epehólyag carcinoma." (J. Murfitt)

 

      "Az epehólyag-carcinoma főleg idősebb nőkben keletkezik, és az esetek mintegy 90 %-ában egyidejűleg cholelithiasis is van." (Endes Pongrác)

  

        "Az epehólyag falvastagodásának okai az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a kontrahált epehólyag, az ascites, a hipoalbuminémia, a kongesztív szívelégtelenség és az epehólyag carcinoma." (Janett Murfitt)

 

         "Az epehólyagfal vastagodásnak sok oka lehetséges." (T. S: A. Geertsma)

 

        "A cholecysta falának megvastagodása nem minden esetben cholecystitist jelent." (T. Geertsma)

 

        "Akut  epehólyaggyulladás (akut cholecystitis).

A diagnózis többnyire ultrahangvizsgálattal felállítható az alábbi jelek alapján:

 

 1.  Megvastagodott, többrétegű epehólyagfal (hagymalevélszerű rétegződés)
 2. Epekövek sokszor kimutathatók. Előfordul kő nélküli akut cholecystitis is.
 3. Az epehólyag többnyire megnagyobbodott, kb. 4 cm-nél nagyobb átmérőjű, 10 cm-nél hosszabb.
 4. Szonográfiás Murphy-jel: a legnagyobb hasi nyomásérzékenység az epehólyag vetületében észlelhető. Fontos diagnosztikus jel.
 5. Kisebb folyadékgyülem az epehólyag körül, ez kis tályog lehet. Az epehólyag akut gyulladásának egy negyedében kimutatható.
 6. Fokozott vaszkularizáció az epehólyagfalban, melyet color Doppler-vizsgálattal könnyen megállapíthatunk." (Harkányi Zoltán)

 

         "Epeúti elzáródásra utaló extrém epevezeték-tágulat (19 mm)." (Szebeni Ágnes)  

       

        "A beteg adatai: 73 éves nőbeteg, neurofibromatosisban szenved

Klinikai info: icterus fájdalom vagy egyéb tünetek nélkül

Máj, tágult intrahepaticus epeutak

Egy másik kép, tágult epeutak

A d. choledochus masszívan tágult, 3,3 cm

Nagy cholecysta, benne sűrűsödött epe réteg


A d. choledochus végénél kerekded massza

A d. choledochus és egy tumor

A Wirsung-vezeték tágult

Kerekded massza a papillánál

 

Az icterust a Vater-papilla tumora okozta, elzáródott a choledochus és a Wirsung-vezeték. A massza a Vater-papilla neuroendokrin tumorának bizonyult. Ez egy meglehetősen ritka daganat, ami neurofibromatosisos betegeknél gyakrabban fordul elő. A beteg Whipple-műtéten esett át." (T. Geertsma)

 

       „A beteg adatai: 86 éves nőbeteg

Klinikai info: nagyon rosszul levő beteg, jobb felhasi fájdalom és emelkedett gyulladásos paraméterek

Az epehólyag elülső fala kóros echogén, ez levegő vagy mész?


Az echogén fal levegőnél látható műtermékeket okoz. Néhány kis epekő is látszik.

 

Harántmetszeti kép. Kevés folyadék az epehólyag körül.

Van néhány kő is.
Ha ez levegő, akkor valószínűleg emphysematosus cholecystitis. Mindig keressen perforációt. Az emphysematosus cholecystitises betegeknek nagy a kockázatuk, hogy perforáció következik be

Egy másik ultrahangkép némi folyadékot mutat az epehólyag körül és epehólyagfal defektust, valamint néhány légbuborékot az epehólyagon kívül.
Kövek és sludge az epehólyagban. Van egy kis defektus az epehólyagfalban.

 

 

Ez egy másik nőbeteg CT képe, 70 éves nőbeteg, hasi fájdalmak és levegő az epehólyagban. Az epehólyagot teljesen kitölti a levegő. Ez is egy emphysemás cholecystitis?

Ez egy CT felvétel, levegő az intrahepatikus epeutakban.

Ezen a CT képen levegő látható a d. choledochusban

Ez egy kép az epehólyagjáról egy évvel ezelőtt. Nem operálták meg és nem végeztek ERCP-t.

5,5 cm-nél nagyobb kő és besűrűsödött epe a cholecystában

Az epehólyag harántmetszeti képe.

Ez egy alhasi CT kép, tágult vékonybélkacsok láthatók. Ön szerint mi történt?

 

Ez egy CT kép, tágult vékonybél és az elzáró epekő, amely perforált a béltraktusba és mérete miatt ileust okozott.


   A levegő az epehólyagban - sokféle oka lehet. Az első betegnek emphysematosus cholecystitise volt. Perkután drenázst végeztünk és a beteg jól gyógyult.

A második betegnek az epeköve perforált a bélbe és bélelzáródás alakult ki, a sebész megoperálta.

Gondoljon az epehólyagbeli levegő egyéb, gyakori okaira, nevezetesen az ERCP-re és a papillotomiára.” (T. Geertsma)

 

PANCREAS

 

       "Ötéves fiú. Echográfiás felvétel. Tompa hasi trauma után 3 héttel a pancreas farki régiójában éles határú cisztózus  képlet látható." (Harkányi Zoltán)

 

       "A Wirsung-vezeték normális tágasságának felső határa a legtöbb szerző szerint 2 mm." (Szebeni Á.)

 

   "Cystaképződés a farokban recidiváló akut pancreatitisben. Rendkívül tág pancreasvezeték (18 mm). A megnagyobbbodott pancreasfej már nem fért a képbe." (Szebeni Á.)

 

          "A pancreas hormontermelő tumorai (insulinoma, gastrinoma) általában kisméretű, 5-10 mm nagyságú echószegény gócok. Az ultrahangdiagnózis sokszor lehetetlen, artériás fázisú helicalis CT-vizsgálat indokolt." (Harkányi Zoltán)

 

        "Ultrahanggal a legtöbb léziót a pancreasfarokban lehet elnézni." (T. Geertsma)

           

 

 

 

LÉP

 

       "A lép a bal oldali felhasi régió fő tájékozódási pontja, meg kell találnunk a léphilust a belépő artériával és a kilépő vena lienalisszal. Intercostalisan elhelyezett vizsgálófejjel sikerül ábrázolni. Itt mérhetjük a lép hilusi vastagságát, mely felnőttben nem haladja meg a 4 cm-t. 12 cm feletti hosszátmérője esetén nagyobb a lép. A normális lépállomány homogén, szolid, kissé echódúsabb, mint a máj." (Harkányi Zoltán)

 

     "A lép környékén viszonylag gyakran láthatunk járulékos lépet, amely azonos szerkezetet mutat a "fő" léppel. Lymphomás, leukémiás betegekben a kóros nyirokcsomók nem ritkák.  Portális hipertóniában vénás collateralisok jelenhetnek meg a lép és a bal vese között, a gyomor körül, azonosításuk legjobb eszköze a color Doppler-vizsgálat. " (Harkányi Zoltán)

 

       "Megnagyobbodott nyirokcsomók a lépkapuban és környékén malignus lymphoma következtében. A lép is megnagyobbodott, benne echószegény körülírt elváltozás."  (Szebeni Ágnes) 

 

      "A megnagyobbodott lép hilusában kóros nyirokcsomók (malignus lymphoma)." (Kuhn Endre)

 

      "A lép leggyakoribb kóros eltérése a splenomegalia." (T. S. A. Geertsma)

 

     "Normális lépnagyság. A lépvastagság jobb oldalfekvésben, a középső hónaljvonalban mérve 4 cm alatt van (33 mm).

    Tapintással nem észlelhető lépnagyobbodás. A lépvastagság a középső hónaljvonalban mérve 4 cm felett van (49 mm.)" (Szebeni Ágnes)

 

    „A beteg adatai: 44 éves férfi

Klinikai információ: Véletlen lelet a vesék vizsgálata során. Hasi műtét kisgyermekkorban trauma után

Két körülírt képlet a jobb vesétől kraniálisan.

A jobb vese felső pólusának képe, két körülírt képlet a vese és a máj jobb lebeny között.

Az egyik lézió harántmetszeti képe a máj jobb lebenyétől kaudálisan.

A jobb vese és az egyik lézió harántmetszeti képe. A lézió a vesétől laterálisan helyezkedik el és nem a jobb mellékvese területén.

A vese és az egyik elváltozás vascularizatiot mutat color Doppler képen. A lépet nem találták. A beteg gyermek korában splenectomián esett át hasi trauma, lépruptura után. Ez az információ vezetett bennünket a diagnózishoz..

A beteg léziói ultrahanggal lépszövetnek néztek ki, amit melléklépeknél lehet látni, mint ebben a betegben, akinek két járulékos lépe van.

Egy másik beteg bal felhasának képe, lien accessorius splenectomia után.

Hogy igazoljuk azt,hogy a betegnek valóban splenosisa van, két massza ektopiás lépszövettel a jobb felhasban, egy egyetemi kórházban izotópvizsgálatot végeztek. Az izotópvizsgálat két kis struktúrát mutatott funkcionáló lépszövettel a két lézió helyének megfelelően.  

Diagnózis: Splenosis ektopiás lépszövettel ruptura lienis után.” (T. Geertsma)

 

 

 

 

 

 

 

VESE 

 

   "A normális vese hossza felnőttben 9-12 cm. Az ultrahanggal mért értékek kisebbek, mint az urográfiánál mértek, mert urográfiánál a vesék megduzzadnak a kontrasztanyag okozta ozmotikus diurézis miatt és a vetülési nagyítás következtében." (Nancy S. Curry)

 

      "A vesecysta előfordulása az életkor előrehaladtával egyre fokozódik, lehet szoliter vagy multiplex. A típusos vesecysta ultrahang-jellegzetességei:

 1. relatív mögöttes hangfelerősödés
 2. élesen határolt, sima szélű, vékony falú
 3. echomentes bennékű." (Morvay Zita)

   

         "Patkóvese

        Mindkét vese a normálisnál lejjebb helyezkedik el, alsó pólusuk medialis irányba tekint.                  Általában az alsó pólusok között mutatható ki összeköttetés. Az összeköttetést isthmusnak               hívjuk, rendszerint kötőszövetből áll és az aorta és a vena cava inferior előtt helyezkedik el."           (Morvay Zita)

 

        "Belgyógyászati vesebetegség

         A vese kicsi, zsugorodott (84x30 mm), a parenchyma elkeskenyedett (6,5 mm)."                 (Morvay Zita)

         

     "A végstádiumú vesebetegségben mindkét vese kisebb a normálisnál, általában 5-8          cm hosszúságúak. A centrális echó felismerhető. A veseparenchyma rendszerint                elkeskenyedett, echódúsabb a normálisnál." (Morvay Zita)

     

        "Kis végstádiumú vese (50 mm)

         A veseparenchyma elkeskenyedett (4 mm). A kontúron behúzottság látható. A                   veseparenchyma echódúsabb a normálisnál (krónikus pyelonephritis)." (Morvay Zita)

   

  "Adenocarcinoma (hypernephroma)

A bal vesében nagy, karéjozott szélű, echoszegény szolid képlet látható. Az elváltozáson belül erek mutathatók ki. A májban metastasisok látszanak. Az aorta előtt haladó bal v. renalis jelentősen kitágult (5 cm), thrombus tölti ki. A thrombus a vena cava inferiorba is beterjed." (Morvay Zita)

 

 

KÖVEK

 

    "Az epe- és húgykövek igen pontosan diagnosztizálhatók ultrahanggal, mert többnyire folyadék veszi körbe azokat, nagy akusztikus különbséget képezve a kő és környezete között. Mobilis echodenz képlet tiszta hangárnyékkal biztosan jelzi a követ az epehólyagban, epeutakban, a húgyutakban." (Harkányi Zoltán)

 

 

 

UROLÓGIAI, ILL. NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG

 

 "Microlithiasis. Mindkét herében elszórtan számtalan apró echodenz képlet figyelhető meg." (Jakab Zsuzsa)

 

  "Fiziológiásan a tubák az ultrahangképen nem ábrázolódnak ultrahanggal, csak kóros esetben (gyulladás, a tuba körüli vagy lumenében levő folyadékfelszaporodás következtében)." (Jakab Zsuzsa, Szabó István)

 

   "A tuboovarialis tályog cisztózus vagy komplex terime." (Jakab Zsuzsa)

 

   „Szonográfiás képen az IUD egy intrauterin nagy amplitúdójú reflektor. Mögötte hangárnyék nagyon ritkán látható." (Kathryn Grumbach)

    

 

 

                                                                      

 GYOMOR

 

    "Az ultrahanggal kedvező körülmények között a gyomorfal öt rétege látható." (Karl Seitz)

 

 

VÉKONYBÉL

 

        „A normális vékonybél:

 • a fal vastagsága < 3mm
 • a kaliber < 3 cm
 • mobilis, komprimálható és perisztaltikázik
 • a bélfal ötrétegű képlet optimális szkennelési körülmények esetén, azonban rendszerint csak vékony sötét musularis és echogenebb mucosa látszik
 • a Kerkring-redők prominensebbek a jejunumban, a distalis ileumban hiányozhatnak” (S. Kuzmich, T. Kuzmich, C. J. Harvey)

 

 

APPENDIX

 

            „ A normális appendix:

 • < 6 mm vastagságú
 • mobilis
 • nem fáj" (S. Kuzmich, T. Kuzmich, C. J. Harvey)

 

         "Az appendicitis jeleit (>6 mm, az appendix körüli zsír echogén, az appendix nem komprimálható, appendicolith és őrzőkacs), a szövődményeket és csapdákat jól leírták.” (S. Kuzmich, T. Kuzmich, C. J. Harvey)

 

 

SIGMABÉL

         

             "Sigmatumoros beteg ultrahangvizsgálata. A sigmabél fala kifejezetten vastag (13 mm), a lumen szűkebb, a májban több körülírt, inhomogén szolid góc látható, amelyek áttétnek felelnek meg." (Jakab Zsuzsa)

 

 

   RECTUM

 

         "Rectumtumor miatt operált férfi kontroll ultrahangvizsgálatakor a májban több, különböző nagyságú (4x3 cm, 1,4 cm és 2,6x2,6 cm), inhomogén, apró meszesedéseket tartalmazó szolid góc látható, amelyek áttéteknek felelnek meg." (Jakab Zsuzsa)

 

 

 INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

 

   "A bal lábszáron nagy ciszta látható. A hosszmetszeti kép mutatja az elváltozás legnagyobb kiterjedését és azt, hogy nincs benne keringés. A leszívott folyadék szalmasárga, hígan folyó volt." (Morvay Zita)

 

 

 

EMLŐ

 

      "Leletminta

       Iránydiagnózis: cysta mammae l. d.

       Ultrahangvezérelt emlőcysta-punkció

       A jobb emlő felső-külső kvadránsában 4 cm átmérőjű, kerek, echomentes terület                 látható. Az elváltozás mögött típusos relatív hangfelerősödés figyelhető meg.

       Ultrahangvezérléssel 19,5 G-s tűt vezettünk be az elváltozásba. A leszívás során 24          ml szalmasárga, hígan folyó folyadékot nyertünk. A beavatkozás során az elváltozás         teljesen eltűnt, helyére kevés levegőt fecskendeztünk. Az aspirátumból szövettani             vizsgálatra mintát küldtünk. 

       A beavatkozás során, illetve közvetlenül utána szövődményt nem észleltünk.

       Vélemény: cysta mammae l. d., punkció

                                                          aláírás

       (Morvay Zita)

 

 

 

 

 

NYIROKCSOMÓK

 

   "Megnagyobbodott nyirokcsomó (52x28 mm) a májkapuban malignus lymphomás betegben. A májkontúr lokális kidomborodása is megfigyelhető." (Szebeni Ágnes) 

 

       "Megnagyobbodott nyirokcsomók a lépkapuban és környékén malignus lymphoma következtében. A lép is megnagyobbodott, benne echószegény körülírt elváltozás."  (Szebeni Ágnes) 

 

 

   PAJZSMIRIGY, NYÁLMIRIGYEK

 

      "Normálisan a pajzsmirigy és a nyálmirigyek normális nagyságúak, homogén szerkezetűek." (Morvay Zita)

 

      "Keresztmetszeti panoráma kép a pajzsmirigyről. Szabályos alakú, normális nagyságú, ép kontúrú, szabályos helyzetű pajzsmirigy. Az a. carotis communisok és a nyelőcső keresztmetszete is ábrázolódik." (Morvay Zita)

 

           "Ultrahanggal a pajzsmirigy bal lebenye mögött a nyelőcső jól látható." (Jakab Zsuzsa)

 

         "Ultrahangvizsgálattal a nyálmirigyek mérsékelt reflektivitású, homogén szerkezetű képletek." (Palkó András)   

 

         "A lebenyek hossza kb. 4-5 cm, a haránt és ap. átmérők mintegy 2 cm és az isthmus keskenyebb mint 0,5 cm. A normális parenchyma echogenitása homogén. Harántmetszeti képen az a. carotis communisok és a vena jugularis internák a lebenyektől laterálisan láthatók. A nyelőcső a tracheától balra látszik." (S. H Choi et al)    

   

 

      

   

MRI

 

     "Az MR-kép protontérkép." (Leon Kaufman)

 

      "DWI (diffusion weighted imaging), diffúzió súlyozott képalkotás. Olyan MRI szekvencia, mely a szövetek, az adott voxelben levő, elsősorban extracelluláris vízmolekulák mozgékonyságának mértékét adja meg, ezen tulajdonság alapján például a liquorban erős a diffuzivitás (jellemzően sötét), míg olyan helyen, ahol kevés az extracelluláris tér és sok a barrier, mint egy sejtdús tályogban, ott erősen gátolt a víz diffúziója. A malignus tumoroknál az esetek túlnyomó többségében a diffúzió csökken, ha necrosis alakul ki, a necrotikus területben a diffúzió fokozott." (Klimaj Zoltán)

  

   "A májcysták gyakoriak. A neoplazmák vérellátásuk és nagy intersticiális terük miatt mindig halmozzák a kontrasztanyagot, legalább enyhe fokban. A halmozás teljes hiánya - még a periférián is - gyakorlatilag diagnosztikus egy simplex cystára." (D. G. Mitchell)

  

 

 

 NUKLEÁRIS MEDICINA

    

    "A működés megjelenítése a nukleáris medicina képeinek legfontosabb sajátossága, ez biztosítja az izotópdiagnosztikai módszerek létjogosultságát a radiológia egyéb, általában jobb geometriai felbontóképességű, részletesebb morfológiai-anatómiai információt adó képalkotó eljárásai (ultrahang, CT, MRI) között." (Szilvási István)  

 

   

 

    

 

       

  

ONKOLÓGIA 

 

CARCINOMA  

 

   "Thiersch és Waldeyer bebizonyították, hogy a carcinoma a hámszövetből származik." (Kellner Béla)

 

   "A ráksejtfészkeken belül a sejtek minden intercelluláris állomány nélkül, közvetlenül illeszkednek egymás mellé, és ezáltal különböznek a bőséges sejtközötti rostállományt tartalmazó  sarcomáktól." (Endes P.)

 

   "Néha a rákos hámsejtek eredeti functioikat megtartják pl. az endocrin mirigyek rákja specifikus hormont termel, a primaer májrák epét választ el, ez azonban általában ritka." (Endes Pongrác)

 

   "A rákos hengerhámsejtek gyakran megőrzik nyáktermelő tulajdonságukat és a szabálytalan mirigyek lumenét a felszaporodott, pangó nyák tölti ki (carcinoma muciparum). (Endes P.)

 

 

 

 HYPERNEPHROMA

 

    "Első leírója, Grawitz e tumorokat elszórt mellékvesekéreg-csírokból származtatta és hypernephromának nevezte el. Ez ellen szól, hogy a mellékvesekéreg többnyire hormonalisan activ daganataival szemben e tumorok sohasem fejtenek ki endocrin hatást. A sejtek lipoid- és glycogen-tárolási képessége közös a tubulushámsejtekével. E daganatok…lényegében veserákok." (Endes Pongrác)

 

     "Miből ered a hypernephroid carcinoma?

a) mellékvesekéreg

b) mellékvesevelő

c) vesetubulushám

d) Bowman-tok sejtjei

e) glomerulusok" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

A VESE ANGIOMYOLIPOMÁJA 

 

   "A vese angiomyolipomája klinikailag fontos, jóindulatú mesenchymalis daganat. Hamartomának is nevezik, három szövettípusból áll: zsírszövet, simaizom és vérerek. Az angiomyolipoma előfordul sclerosis tuberosás betegek 80%-ában, jellemzően kétoldali és multifokális. Előfordulhat sclerosis tuberosától függetlenül is, középkorú nőkben, ezekben az  esetekben rendszerint egyetlen daganat. Autopsziánál a vesék akár 10%-ában találhatnak 1 cm-nél kisebb hamartomát." (Nancy S. Curry)

 

 

 

MELANOMA MALIGNUM

 

       "Igen sok melanin található elő a festékes anyajegyben (naevus pigmentosus) és rosszindulatú változatában, a malignus melanomákban. Az utóbbi kapcsán a tömeges pigment a vizeletet is megfeketítheti  (melanuria). (Endes Pongrác)

 

   "Ismeretesek  halványan szürkésbarnás, oligopigmentált, sőt festékmentes amelanoticus melanomák is." (Endes P.)

 

    "A melanomák már igen korán metastasisokat adnak, elsősorban a tájéki  nyirokcsomókba, de csakhamar haematogen úton számos szervbe, és nemritkán testszerte generalizálódik a tumor. A széteső sejtekből kijutó nagy mennyiségű melanint a vesék kiválasztják (melanuria). Olykor a még  látszólag idejében felismert és radikálisan kezelt melannomák eltávolítását követően is, néha csak évek múlva, generalisatio mutatkozik. Testszerte metastasisok vannak a bőrben, a belső szervekben, a máj akár 8-10 kg súlyúra nagyobbodik, de primaer tumort nem találunk." (Endes P.)

 

           "Melyik tünet léhet fel melanoma malignum következményeként az alábbiak közül?

a) melanotrichia

b) melorheostosis

c) melanuria

d) melaena

e) melioidosis" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

 

TERATOMÁK

 

  "A teratoma (gör.: teratoma=csodadaganat) a vegyes daganatok legcomplexebb formája." (Endes Pongrác)

 

      "A teratomák leggyakoribb előfordulási helyei:

a) uterus

b) sacralis regio

c) emésztőtractus

d) gonádok

e)  tüdő" (Lapis és Suba) 

 

        "Lokalizáció tekintetében a mediastinalis teratomák 99%-a az elülső mediastinumban fordul elő." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

     „A teratoma elnevezés (teras=csoda) nem teljesen indokolatlanul illeti ezeket a tumorokat. A teratomákat makroszkópos és mikroszkópos képek alapján egyaránt a legváltozatosabb megjelenésű tumoroknak tarthatjuk.” (Besznyák, Szende és Lapis)

 

 

ABRIKOSZOV-TUMOR

 

      "Az Abrikoszov-tumor szemcsés sejtes schwannoma." (Kelemen János Tibor)

 

 

 

 

ETIOPATOGENEZIS

 

     "Melyik szerv daganatát okozhatja az azbeszt?

a) vese

b) pleura

c) agy

d) mellékvese

e) méh" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

    "Vegyük tekintetbe, hogy milyen sokféle és mennyire különböző tényező szerepel a tumorkeletkezésben!" (Endes Pongrác)

 

      "A daganatok patogenezisében számos ismert és ismeretlen faktor szerepel." (Kellner Béla)

 

       "A  HHV-8 nagy valószínűséggel a Kaposi-sarcoma kórokozója.  A myeloma multiplex kórokozója ismeretlen, habár sok jel utalt retrovírusos etiológiára. Lymphocytotrop herpesz (EBV, HHV-6, HHV-8, CMV) és lenti-retrovírusok (HTV 1,2, HIV 1,2 stb.) együtt hatása sok kórformában valószínű, de nem bizonyított  (Sterberg-Reed sejtek, myeloma sejtek, hajassejtes leukaemia, természetes ölősejtes lymphoma, AIDS-hez társuló Kaposi-sarcoma és lymphomák stb.). (Sinkovics József)

 

    "Castleman-betegség és testüregi lymphomák esetén a proliferáló lymphocytákban szaporodik a HHV-8." (Sinkovics József)

 

          "A p53 gén a legtöbbet tanulmányozott tumor szuppresszor gén és mutálódott vagy inaktiválódott a malignus tumorok nagy hányadában." (Russel Petty és társai)

 

     "Verebély az epekövességet egyértelműen rákelőző állapotnak tartja." (Faller József)

 

       "Az epehólyag és epeutak rákja az esetek túlnyomó többségében epekővel együtt található.  Az epehólyag és epeutak rákjának 90%-ában epekő a bűnös." (Verebély Tibor)

 

       "A malignus folyamatok kialakulásának többlépcsős folyamatában számos genetikai változás következik be. A tüdőrákok közül leginkább a laphámrák esetében ismert a malignizálódás folyamata. Kiemelendő a laphám-metaplasia." (Moldvay Judit)

 

 

 

 

METASZTÁZISOK

 

   "Egy olyan terápia, amely meggátolná a tumorsejtek mozgását, megakadályozná a metastasisok létrejöttét." (Daniel Fletcher és Juliet Theriot)

 

       "A peritoneum leggyakoribb daganatos elváltozása:

a) haemangioma

b) lipoma

c) meothelioma

d) metastaticus sarcoma

e) metastaticus carcinoma" (Lapis Károly és Suba Zuzsanna)

 

       "A prostatarák csontmetastasisa: 

a) osteoplasticus 

b) osteolyticus 

c) ritka 

d) a csigolyákban lymphogen úton keletkezik 

e) koponyacsonton gyakori" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

   "A nagy vérátfolyás és a bazálmembrán hiánya ellenére az ízületi tokban a metasztázisok nagyon ritkán fordulnak elő." (Ian Watt) 

 

 

 

MYELOMA, WALDENSTRÖM-BETEGSÉG, PARAPROTEINÉMIA

 

   

      "A multiplex myeloma a leggyakrabban előforduló elsődleges rosszindulatú csontdaganat." (Glauber Andor)

 

     "A legnagyobb süllyedés értékeket plasmocytomában és Waldenström-betegségben  szoktuk találni. 120-140 mm/h süllyedés nem ritkaság." (Magyar Imre) 

 

     "A hyperproteinaemia leginkább a plasmasejtek proliferatiojával járó betegségekben, elsősorban plasmocytomában és Waldenström-betegségben jön létre." (Magyar Imre)

 

       "A hypercalcaemia a multiplex myelomának 1927 óta ismert tünete. Mintegy az esetek felében fordul elő. A Ca-érték elérheti a 18 mg%-ot (4,5 mmol/l-t). A serumban a Ca megnövekedése a csont lyticus resorptioját mutatja. A hypercalcaemia önmagában még nem kórjelző a multiplex myelomára, de ha hyperproteinaemia vagy Bence-Jones proteinuria társul hozzá, úgy a figyelmet ráirányítja." (Glauber Andor és Csathó Zsuzsa) 

 

       "Számos kutató vizsgálta a plasmasejtek morphologiája és a paraproteinaemia közötti összefüggést. Az eredmények nem egybehangzóak. Az azonban megállapítható, hogy a "lángoló" sejtek leggyakrabban IgA-paraproteinaemia kapcsán fordulnak elő." (Reumatol. Balneol. Allergol.)

 

       „A világirodalomban eddig kevesebb, mint 40 IgE myeloma esetet írtak le (pl. Jákó és társai).” (K. Kairemo, M. Lindberg és M. Prytz)

 

 

 

 

KÖZÉPVONALI DAGANATOK

 

    „A chordoma a chorda dorsalis maradványaiból keletkező malignus csonttumor. Ezért ezek a tumorok szinte kizárólag a csontrendszer középvonalában fordulnak elő.” (Adam Greenspan)

 

  "Középvonali daganatok (midline tumors) a hypophysis adenoma, a craniopharyngeoma, a juxtasellaris meningeoma és a corpus pineale daganatai." (N.Hosten)

 

 

A DAGANATOK SZÍNE

 

     "Mondjon színes daganatokat!

A chloroma és az epefestéket termelő hepatocellularis carcinoma zöld, a melanoma barna vagy fekete (az áttétei is), a hypernephroid carcinoma sárgás (lehetnek benne fehér vagy vörös területek, de az alapszín sárga), a lipoma sárgás, a thymolipoma metszéslapja sárgásszürke, egynemű, a n. vagus tumorának metszéslapja sárgásszürke, a liposarcoma sárgásfehéres, a fibroma pl. a pyramis-fibroma, az ovariumfibroma fehéres, a chondroma kékesfehér, a hepatocellularis adenoma lehet sárga, a mellékvesekéreg adenoma okkersárga, a májhaemangioma rendszerint vörös, a mellékpajzsmirigy adenoma halványbarna, a pajzsmirigy Hürthle-sejtes adenoma barnás, az osteoclastoma barna stb." (Lapis Károly) 

 

    "A differenciáltabb hepatocellularis carcinomák, olykor még metastasisaikban is,zöldessárga színűek, a tumorban megnyilvánuló epekiválasztás folytán." (Endes P.) 

 

        „Zöld szín daganatokban is elôfordul. Epefestéket termelô hepatocellularis carcinomán kívül ilyen daganat a myeloblastokból álló chloroma, amely az akut myelosis ritka, extramedullaris manifesztációja (granulocytasarcoma). Mieloperoxidáztól eredô, levegôn elhalványodó színe múzeumi célokra a Romhányi-féle visszaszínezô eljárással konzerválható.” (Krutsay Miklós)

 

 

FIATALKORI GYOMORRÁK

 

      "A 23 éves betegen panaszai és tünetei alapján rheumás betegséget kórisméztek, a boncolás viszont tüdő- és csontáttéteket okozó gyomorrákot állapított meg." (Farkas K. és Molnár I.)

 

 

                                                       PROTEOGLIKÁNOK                                                               

 

  "A proteoglikánok kulcsszerepet játszanak a sejt proliferáció, adhaesio és motilitás regulációjában." (Timár József és társai)

  

    

ZSÍRSZÖVETI DAGANATOK

 

  "A myelolipoma ritka daganatszerű elváltozás, érett zsír és csontvelőre emlékeztető vérképző elemek különböző arányú keveréke. Bár számos elmélet született, keletkezése ismeretlen." (Kenney, Wagner, Rao és Heffess)

 

   "Érdekes módon, annak ellenére, hogy a csontvelő nagy részét zsírszövet alkotja, ritkán fejlődik ki a csontban jó- vagy rosszindulatú, zsírszövet eredetű tumor." (Vizkelety Tibor és Szendrői Miklós)

  

 

EWING-SARCOMA

 

    "Az alábbiak közül melyik csontban jelentkező daganat?

a) Ewing-sarcoma

b) Kaposi-sarcoma

c) Wilms-tumor

d) Sturge-Weber kór

e) a fentiek közül egyik sem" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna) 

 

   "A Ewing-sarcoma afroamerikai népességben szinte alig fordul elő." (J. U. Cope)

 

    "A Ewing-sarcoma egy igen malignus, főleg gyermekeket és serdülőket érintő kereksejtes tumor. A csontvelőből ered. E tumorok 90%-a 25 éves kor előtt fordul elő és rendkívül ritkán látható afroamerikaiakban...Ha a beteg afroamerikai, akkor a Ewing-sarcoma valószínűtlen." (Adam Greenspan)

 

      

 

LÁGYRÉSZTUMOROK   

 

    "Annak a ténynek ellenére, hogy a lágyrészek a szervezet messze legnagyobb részét teszik ki, a lágyrészdaganatok viszonylag ritkák összehasonlítva a carcinomákkal és egyéb daganatokkal." (F. R. Ramon és társai)

 

 

MYOMA UTERI

 

    "A myoma lehet submucosus, a nyálkahártya alatt, intramuralis, a falban, subserosus, a hashártya alatt és intraligamentaris, a lig. latum uteriben." (Kelemen János Tibor)

 

 

 

YTTRIUM-90

 

    "Az ezredforduló óta használt 90Y-mal feltöltött mikroszemcsék ígéretesebb választásnak bizonyultak. Mivel tiszta béta-sugárzó izotóp, a sugárzás nem hagyja el a beteg testét. Szöveti hatótávolságuk kicsi (2,5-10 mm) és a felezési idejük rövid (64,2 óra). Az izotóp tulajdonságai lehetővé teszik, hogy ha kellően szelektíven juttatjuk a HCC-be, az ott jelentős sugárterhelést okoz, a környező májszövetet azonban megkíméli." (Bánsághi Zoltán és Doros Attila)

 

 

A RÁKSEJTEKRE TOXIKUS PEPTIDEK ÉS PEPTIDOMIMETIKUMOK

 

    "A legkülönbözőbb speciesekben termelődő gazdavédő peptidek számos tagja in vitro és állatkísérletekben igen kifejezett ráksejtölő aktivitással rendelkezik. Emellett számos olyan előnyös vonásuk van, amely miatt ígéretes, hogy belőlük potenciálisan új rákellenes szereket fejlesszenek ki. Többségük széles spektrumú aktivitással rendelkezik, a konvencionális kemoterápiás szereknél nagyobb specificitást mutatnak a ráksejtekkel szemben és képesek a konvencionális kemoterápiás szerekkel szemben rezisztenssé vált ráksejtek elölésére is. Képesek különböző kemoterápiás szerek citotoxikus aktivitását fokozni multidrug-rezisztens tumorsejtekkel szemben is. Sejtölő hatásukat többnyire a sejtmembrán károsítása révén fejtik ki, csekély tehát az esély, hogy velük szemben rezisztencia alakuljon ki. Nem csak a proliferáló, hanem a szunnyadó ráksejtekre is hatnak. Számos ilyen peptid a klasszikus kemoterápiás szerekkel történő kombinált alkalmazás esetén azokkal szinergisztikusan hat. Szintetikus variánsok, peptidomimetikumok előállítása és alkalmazása a természetes eredetű rákellenes polipeptidek fizikai sajátságaiban rejlő korlátok leküzdésére, terápiás potenciáljuk megjavítására ígéretesnek mutatkozik. A rákellenes peptidek célzott ectocalreticulint indukáló peptidekkel történő együttes alkalmazása e peptidek által szokványosan előidézett nem-immunogén sejthalált specifikus ráksejt-ellenes immunreakció kiváltására képes immunogén sejthalállá változtatja. A szisztémás adagolásukat és humán alkalmazásukat jelenleg még korlátozó tényezők leküzdhetőnek látszanak. Így e peptidekből potenciálisan új széles spektrumú, s teljesen új hatásmódú rákellenes szerek kifejlesztésére nyílt meg ígéretes lehetőség...Az antimikrobiális/gazdavédő (AMP/HDP) peptidek közös jellemzője, hogy rövidek (általában 12–45, kivételesen maximum 100 aminosavból állnak), kis molekulasúlyúak (3–5 kDa), kationosak, pozitív töltésűek (+2–+7 között). További jellemzőjük, hogy amfofil tulajdonságúak, hidrofil és hidrofób oldaluk is van, ami képessé teszi őket, hogy vizes környezetben oldódjanak, ugyanakkor arra is, hogy lipidgazdag membránokba lépjenek. Ha pedig e peptidek egyszer a cél-mikrobák membránjába beléptek, azokat membránjuk különböző mechanizmusok által történő felszakítása révén elpusztítják. Az AMP-knek fontos tulajdonsága az is, hogy közülük sok a ma használatos antibiotikumokkal szemben rezisztenssé vált mikrobákkal szemben is hatásosnak bizonyult. Éppen ez váltott ki irántuk egyre növekvő érdeklődést. Napjainkig – különösen az utóbbi években – sok száz ilyen peptidet izoláltak a legkülönbözőbb fajokból, az egysejtű mikroorganizmusoktól a növényeken, rovarokon, gerincteleneken, kétéltűeken, madarakon és halakon át az emlősökig, az embert is beleértve. Ugyancsak sok ezret pedig szintetizáltak." (Lapis Károly)

 

 

PAJZSMIRIGYGÖBÖK

 

  "A pajzsmirigygöbök túlnyomó többsége benignus. A legtöbb pajzsmirigygöb nem valódi daganat." (Carl Reading)

 

 

 

OBESITAS

 

    "Egyikünk (Molnár I.) az obesitas által okozott, halállal végződő cardiorespiratoricus insufficientiáról tartott előadásakor (1959. X. ) néhány hájas beteget is bemutatott, akik közül - a mondottak szemléltetésére - kettőnek a kórlefolyását az alábbiakban közöljük:

      59 éves nő, fiatal kora óta kövér és állandóan hízik. A felvételének oka nehézlégzés és gyengeség. Testsúlya: 116 kg, testmagassága: 156 cm. Az elhízás nem hypophysaer jellegű, Cushing-kórra jellemző tünete, panasza és lelete nincs. Hasa oly mértékben megnagyobbodott, hogy az ágyban ülni nem tud. Tachycardiás. Látható nyálkahártyák, fülcimpák, körömágy sötét szilvakékek. A légzése felületes, nem szapora. A nap nagy részét félálomban tölti, melyből időnként felriad és néhányszor erőltetetten légzik. Vérnyomása normális, pulsusfrequentiája: 120/min. Vvs.-szám: 6,1 M, Hb: 184 g/l. Bentfekvése alatt lázas bronchitise támadt, melyből meggyógyult, de a magával tehetetlen és oldalra fektetés után minduntalan hanyatt guruló betegen kb. öklöt befogadó, gangraenás glutealis decubitus fejlődött ki és kórházi ápolásának 27. napján meghalt. 

Mind a klinikai, mind a kórbonctani diagnózis egybehangzóan hangsúlyozta a hatalmas hízást, a tüdőemphysema hiányát, a cor pulmonalét, a szívizomzat zsíros elfajulását és a gangraenás decubitust. A kórboncnok a halál okát a cor pulmonale mellett, a toxikus máj-, lép- és vesekárosodásban jelölte meg, az utóbbiak a kiterjedt üszkös felfekvéses fekéllyel összefüggésbe hozható toxicosissal magyarázhatók.

      A második beteg 63 éves nő, gyermekkora óta kövér. Halála előtt 25 évvel - harmadik szülése óta - kezdett sokat enni és rohamosan hízni. Egy év óta állandóan ágyban van, mert lába nem bírja el testének súlyát. 168 cm magas, 122,5 kg nehéz. Az étvágya most is nagy: kolbászt, hurkát, szalonnát reggelizik. Vérnyomása a kezelésre 230/120-ról 170/100-ra csökkent, vvs. szám: nem nagyobb, vizelet: negatív. MN normalis (26 mg%). Cushing-kórra jellemző tünete vagy lelete nincs. Nagyfokban aluszékony, kifejezetten cyanotikus. Légzése felületes. Dyspnoéja mellett nem ortopnoés. A nap legnagyobb részét alva vagy félálomban tölti. Kórházi ápolásának 17. napján halt meg, kardiorespiratorius insufficientia tünetei közepette. A klinikai tünetekkel egyezően a boncoló orvos sem talált billentyűhibát vagy emphysemát. Hypertoniájának megfelelően a bal kamra fala megvastagodott, de vastag a jobb kamra fala is. A pericardium zsigeri lemeze alatt kb. 1 cm vastag zsírréteg található, mely a szívizomzatot infiltrálja. A szívizomzat sárgásan csíkolt, törékeny, a szívcsúcs közelében olyan petyhüdt, hogy kisujjbegyet befogadó, aneurysmaszerű képlet formájában kiboltosul." (Farkas Károly és Molnár István)

 

 

 

 

MIKROBÁK, INFEKCIÓK

 

PENICILLIN 

 

     „A penicillin hatékony antibiotikum sok fertőző betegségben." (Henry Margenau és David Bergamini)

 

      "Rigler Gusztáv még a XX. század elején leírta a Duna vizének vizsgálata közben, hogy ahol sok a coccus, ott kevés a gomba és megfordítva." (Szállási Árpád a penicillin történetéről)

 

 

BÉLFLÓRA

 

  "A bélbaktériumok száma 10-szerese saját sejtjeink számának, és körülbelül 1 kilogramm tömeget tesz ki." (Vincze Áron)

 

 

SPANYOLNÁTHA JÁRVÁNY

 

  "Az első, számos halálos áldozattal járó influenzapándémia, a "spanyolnátha" a Föld lakosságának majd' a felét megbetegítette. Már kitörésének évében, 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború." (Felkai Péter)

 

 

PASTEUR

 

  "Senkinek sem köszönhet többet az orvostudomány, mint Pasteurnek, ennek a vegyésznek. Mert értelmet adott az etiológia (kóroktan) szónak." (Benedek István)

  

   

  

 

 

A SAJTREAKCIÓ

 

  " A phenelzin szedése idején tiraminban gazdag táplálékok fogyasztása következtében nagyritkán fatális kimenetelű hypertoniás krízis, "cheese reaction" léphet fel, ez használatát erősen korlátozza." (Kovács Katalin)

 

 

 

 

CITOLÓGIA, ILLETVE SEJTEK

 

 

SEJTEK

 

     "Minél jobban behatolunk az élő szervezet mechanizmusába, annál csodálatosabbnak tűnik számunkra, akár egy élő emberi test, akár egy baktérium." (Alexander Fleming)

 

 

BÉLBAKTÉRIUMOK

 

  "A bélbaktériumok száma 10-szerese saját sejtjeink számának, és körülbelül 1 kilogramm tömeget tesz ki." (Vincze Áron)

 

 

SEJTEN KÍVÜLI HÓLYAGOCSKÁK

 

  „Az extracelluláris vesiculákat egészséges sejtek is termelik. Azonban számos betegségben megfigyelhető, hogy a vesiculák száma vagy jellemzői megváltoznak, például autoimmun betegségekben, kardiovaszkuláris kórképekben, szepszisben, 2-es típusú cukorbetegség és tumorok esetén.” (Rzepiel Andrea és társai)

  

  "Az extracelluláris vesiculák (EV)  mind eukaryoták, mind prokaryoták esetén megfigyelhető, membránnal körülvett képletek, melyek mérete 50-80 nm-től több mikronig terjed. 1996 után intenzív kutatás témájává vált pontos biológiai funkcióik részletes feltérképezése.” (Rzepiel Andrea és társai)

 

 

ÓRIÁSSEJTEK

 

    "Vannak fiziológiás óriássejtek pl. megakaryocyták, osteoclastok és megkülönböztetünk kóros óriássejteket pl. idegentest-, Langhans-, Touton-, Warthin-Finkeldey-, Sternberg-Reed-óriássejtek. Az óriássejt a pathológiában többmagvú és rendszerint nagy sejtet jelent." (Tanka Dezső)

 

  "Az oszteoklasztok egymagvú sejtek fúziója következtében létrejövő sokmagvú óriássejtek." (Holló István)

 

     "A Hodgkin-kórban előforduló óriássejt neve:

a) Langhans

b) Anyicskov

c) Touton

d) Sternberg

e) egyik sem" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

TÖRPESEJTEK

 

    "Az irodalomban a XX. század kezdetétől említenek olyan sejteket (Zwergzellen, törpesejtek, Ghon és Roman 1916), amelyeket atrophiásoknak tekintettek." (Kellner Béla)

 

 

LÁNGOLÓ PLAZMASEJTEK

 

       "Számos kutató vizsgálta a plasmasejtek morphologiája és a paraproteinaemia közötti összefüggést. Az eredmények nem egybehangzóak. Az azonban megállapítható, hogy a "lángoló" sejtek leggyakrabban IgA-paraproteinaemia kapcsán fordulnak elő." (Reumatol. Balneol. Allergol.)

 

     „A lángoló sejtek klasszikusan immunoglobulin A (IgA) myelomákkal társulva találhatók. Jellegzetes festődésükről azt gondolják, hogy az IgA molekulák nagy szénhidráttartalmával függ össze. Lángoló sejtek azonban előfordulhatnak egyéb myelomákkal társultan és reactiv plasmacytosisban is (L. Pantanovicz és társai)

 

 

                                                                    MÁJ ÖSSEJTEK

 

    "Egyre több adat támasztja alá azt, hogy a májban létezik egy fakultatív őssejtpopuláció. E sejtpopuláció aktiválását szabályozó tényezők jobb megértése a májbetegségek kezelésében teljesen új szemlélet alapja lehet. A károsodott májparenchyma pótlása őssejtekkel a májtranszplantáció vonzó alternatívája lehet." (Nagy Péter)

 

A VÖRÖSVÉRSEJTEK ALAKJA

 

    A sztomatociták, echinociták, valamint e két átalakulás végső alakjaként ismert mikroszferociták kóros állapotokban is előfordulnak. De a kóros sejtalakok száma ennél sokkal kiterjedtebb. Bessis szép pásztázó elektronmikroszkópos felvételgyűjteményt állított róluk össze. A hematológusok Bessis állatkertjének nevezik ezt a kiadványt, mert kis fantáziával a kengurutól a flamingón át a tengeri sünig a legkülönbözőbb állatalakokat lehet felfedezni köztük.” (Gárdos György, Szász Irma és Sarkadi Balázs)

 

 

OSTEOBLASTOK

 

  „A csontszövet alapállományát az osteoblastok képezik,  amelyek a kötőszövet fibroblastjaitól és a porc chondroblastjaitól a többi között abban különböznek, hogy  alcalicus phosphataset termelnek. Ez a jól vizsgálható enzym lehetőséget nyújt az osteoblast tevékenység vizsgálatára, amennyiben nem forog fenn valamilyen más elváltozás, pl. májbetegség, amely a serum-phosphatase activitását befolyásolja.” (Schulhof Ödön)

 

OSTEOCLASTOK

 

  "Az oszteoklasztok egymagvú sejtek fúziója következtében létrejövő sokmagvú óriássejtek." (Holló István)

 

 

PURKINJE-SEJTEK

 

     "Egy egér agyában a kisagy jellemző, gyönyörű idegsejtjei, a Purkinje-sejtek, a szemcsesejtek, a kosár- és Golgi-sejtek is igen szépen impregnálódtak az első megnézett anyagban. Még most is érzem a lenyűgöző élményt." (Szentágothai János)

 

      

 

 

EKG

 

  "A szívizomsejtek akciós potenciáljának lefutása több fázisba osztható. A "0" fázis megfelel a gyors Na+ beáramlásnak a kamrai depolarizáció során (a QRS komplexus az EKG-n). Az "1" fázis nagyon rövid és a kezdeti akadálytalan K+ kiáramlás révén áll elő, amely feszültségeséshez vezet, A "2" fázis során a feszültség közelítőleg konstans és pozitív (overshoot tartomány). Ez a fázis azáltal jön létre, hogy a Na+-influx (depolarizáció) után a lassú Ca++-csatornák megnyílnak, úgy hogy a platófázis során Ca++ áramlik a sejtbe, míg ugyanakkor K+ áramlik ki a sejtből. A feszültség közelítőleg állandó marad (ST szakasz az EKG-n). A "3" fázis megfelel a sejtből történő akadálytalan K+-kiáramlásnak (repolarizáció). Az EKG-n a T hullámnak felel meg. A szívizomsejt akciós potenciáljának "4" fázisa során a feszültség stabil. Ebben a fázisban a Na+-K+ pumpa működik. Új inger esetén a ciklus ismétlődik." (Petroianu és Osswald)

    

   "A pitvarfibilláció előfordul coronariasclerosisban, hyperthyreosisban és mitrálstenosisban. Mivel a P hullám jelzi az EKG-görbén a pitvari depolarizációt, ezért a pitvarfibrilláció a P hullám megváltozásával jár." (Sümeghi László)

 

  "A kiszélesedett QRS-komplexus utalhat kamrai ES-re, Tawara szár blokkra vagy WPW szindrómára. A normális QRS szélessége 0,06-0,10 sec, átlagosan 0,08 sec." (Sümeghi László)

 

  "Myocardialis infarctusban a nekrózist a QS-komplexus, a léziót az ST szakasz elevációja,, az iszkémiát a negatív T-hullám reprezentálja." (Antalóczy Zoltán)

 

   "A PQ időtartama egészséges egyéneknél 0,12-0,20 s között van, azt az időt jelöli, mely az ingerületnek a sinuatrialis csomótól a kamrai izomzatig való eljutásához szükséges." (Antalóczy Zoltán)

 

    "A bal anterior hemiblokk névadója Rosenbaum, aki a faszcikuláris blokk képét a frontális síkban jellemezte.. Az R-vektor kifejezetten balra deviál. Az R-vektor, illetve a QRS-vektor alfa-szöge -30°, -60°... A bal posterior hemiblokk névadója is Rosenbaum, aki a faszcikuláris blokk képét a frontális síkban jellemezte. Az R-vektor jobbra deviál, a frontális síkú R-vektor alfa-szöge +120°, illetve a +90°-ot meghaladja." (Antalóczy Zoltán)

 

 

 

 ENDOKRINOLÓGIA, HORMONOK

  

HANKISS JÁNOS EGYIK GONDOLATA

 

   "Szintetikus ACTH-val a természetben előforduló molekula törtrészével kiváló terápiás hatást lehet elérni. Emellett elvileg is hallatlanul érdekes tény, hogy a szervezet "luxusmolekulákkal" dolgozik. Ha az inzulinmolekulákkal kapcsolatban is "ki tudjuk hámozni" a nagy polipeptidmolekulákból a kis effektív csoportot, kezelhetetlen diabetesesek válhatnak beállíthatókká és talán a másodlagos érbetegségeket is vissza tudjuk szorítani. "(Hankiss János) 

 

 

KALCITONIN

  

   "A lazac kalcitonin (legfőképpen intranasalis alkalmazás esetén) figyelemre méltó fájdalomcsillapító hatást fejt ki egy sor fájdalommal járó állapotban." (Forgács Sándor)

 

     "A kalcitonin központi idegrendszeri jelentőségére utal anorexigén hatása, amely azonban lényegesen kisebb, mint a szatietiné. Az anyagcsere-csontbetegségek terápiája szempontjából fontos a kalcitonin központi idegrendszeri eredetűnek gondolható, fájdalomcsillapító hatása is." (Holló István)

 

 

 

 

HIPOFÍZIS

 

       "Melyik a hypophysis leggyakoribb tumora?

a) acidophil tumor

b) craniopharyngeoma

c) basophil adenoma

d) metastaticus tumorok

e) chromophob adenoma" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)  

 

    "Az oxitocin és a vazopresszin kilenc aminosavat tartalmazó peptidek, a kilencből hat aminosav gyűrűt képez. A két peptid csak két aminosavban különbözik egymástól." (Issekutz Béla)

 

 

 

ADRENALIN, NORADRENALIN, PHAEOCHROMOCYTOMA 

 

    "A mediastinalis phaeochromocytomák rendkívül ritkák, körülírtak, majdnem mindig tokba zártak, általában puhák, metszlapon sárgás- vagy vörösesbarna színűek. Rendkívüli mértékben vaszkularizáltak." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly) 

 

  "Fontos a banán igen nagy noradrenalintartalma; a gyümölcs egy darabjának héja és húsa együttvéve ugyanannyi noradrenalint tartalmaz, mint az ember két mellékveséje (4-8 mg katecholamin, adrenalin:noradrenalin=4:1). A banánt fogyasztó egyénen - phaeochromocytoma gyanúja esetén - végzett katecholamin meghatározás súlyos következményű tévedésre adhat alapot." (Farkas Károly és Molnár István)

 

 

A MELLÉKVESEKÉREG SZÍNE

 

        "A mellékvesekéreg okkersárga." (Kelemen János Tibor)

 

 

 

CORTISON, CUSHING-SYNDROMA, SZTEROIDTERÁPIA

 

       "56 éves, érelmeszesedésben szenvedő nő kardiális elégtelenség tünetei közepette exitált. Bár csak egy napig feküdt a kórházban és ezért részletesebben kivizsgálható nem volt, mégis jellemző az egyetemes betegszemlélet hiányára, hogy klinikai kórisméjében obesitasat és diabeteset rögzítették, kórtörténetében a hasra és arcra kiterjedő kövérségét, a hasán a vörös striákat leírték, de klinikai diagnózisában a Cushing-syndromát nem említik. Kórbonctani adatok: tumor cerebri in reg. hypothalami. Histologia: neurocytoma. A hypophysisben basophilsejtes túlsúly." (Farkas Károly és Molnár István)

          "Elhízott, kerek arcú, a has bőrén vörösen csíkolt, hypertoniás, diabetes mellitusban szenvedő beteg klinikai diagnózisában - ellenére a jellegzetes hypophysaer kórképnek - a Cushing-syndroma nem szerepelt." (Farkas K. és Molnár I.)

 

        "Cushing-kór. A mellkasfelvételen bőséges callus az előzetes fájdalmatlan bordatörések helyénél." (Jeremy W. R. Young)

 

         "Hosszantartó szteroidhormon kezelés alatt csontfractura, mellékvesekéregsorvadás vagy diabetes, már rövidebb ideig tartó steroidkezelés  hatására is colitises betegen csendes bélperforatio keletkezhet, ulcus vagy gümőkór aktiválódhat." (Farkas Károly és Molnár István)

 

      "Iatrogen betegségben  halt meg az a 40 éves nőbeteg, ki súlyos polyarthritise miatt kisebb megszakításokkal másfél éven át szedett Diadresont.  Ezt a kezelést halála előtt öt hónappal duodenalis ulcusból keletkezett vérzése miatt beszüntették. Fokozódó gyengeség és laboratóriumi leletekkel igazolt mellékvesekimerültség tünetei közepette halt meg. A boncolás, a klinikus várakozásának megfelelően extrém fokú mellékvesesorvadást, váratlan leletként pedig sajtos, tüdőkapubeli és aortamenti nyirokcsomókat, valamint tüdő-, hashártya- és vesegümőkórt mutatott ki." (Farkas Károly és Molnár István) 

 

       "Az ectopiás ACTH-termelésért az esetek több mint 50%-ában a kissejtes tüdőrák (small cell lung cancer) felelős, míg a thymus carcinoid 15%-ban, a szigetsejtes daganatok 10%-ban, a bronchus carcinoid 10%-ban, az egyéb carcinoidok 5%-ban és a phaeochromocytomák 2 %-ban felelősek." (Sármán Beatrix)

 

 

 

ALDOSZTERON

 

     "Conn-syndroma esetén a mellékvese melyik hormonja termelődik fokozottabban?

a) cortisol

b) adrenalin

c) noradrenalin

d) aldoszteron 

e) cortison" (Lapis K. és Suba Zs.)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYES SZERVEK ZSÍROSODÁSA

 

    "Sejt zsírosodás (zsíros degeneratio)

    A zsírok lerakódása nem zsírsejtekben 

    Etiológia:

 • Túltápláltság
 • Alkohol
 • Diabetes mellitus
 • Morbus Cushing
 • Hypoxia
 • Mérgezések (foszfor)
 • Bakteriális toxinok (diphtheria)

     Morfológia: máj, szív

 • Máj: centrális zsírosodás
 • Szív: tigrisszív, zsíros szív" (Szende Béla)

     "Anaemia perniciosa esetén a szívizomban gyakori az ún. tigrisszív képe, a máj és a vesék is zsírosan degeneráltak." (Endes Pongrác)

 

 

      "63 éves nő, gyermekkora óta kövér. Halála előtt 25 évvel - harmadik szülése óta - kezdett sokat enni és rohamosan hízni. Egy év óta állandóan ágyban van, mert lába nem bírja el testének súlyát. 168 cm magas, 122,5 kg nehéz. Az étvágya most is nagy: kolbászt, hurkát, szalonnát reggelizik. Vérnyomása a kezelésre 230/120-ról 170/100-ra csökkent, vvs. szám: nem nagyobb, vizelet: negatív. MN normalis (26 mg%). Cushing-kórra jellemző tünete vagy lelete nincs. Nagyfokban aluszékony, kifejezetten cyanotikus. Légzése felületes. Dyspnoéja mellett nem ortopnoés. A nap legnagyobb részét alva vagy félálomban tölti. Kórházi ápolásának 17. napján halt meg, kardiorespiratorius insufficientia tünetei közepette. A klinikai tünetekkel egyezően a boncoló orvos sem talált billentyűhibát vagy emphysemát. Hypertoniájának megfelelően a bal kamra fala megvastagodott, de vastag a jobb kamra fala is. A pericardium zsigeri lemeze alatt kb. 1 cm vastag zsírréteg található, mely a szívizomzatot infiltrálja. A szívizomzat sárgásan csíkolt, törékeny, a szívcsúcs közelében olyan petyhüdt, hogy kisujjbegyet befogadó, aneurysmaszerű képlet formájában kiboltosul." (Farkas és Molnár)

 

 

     EPIDURÁLIS VÉRZÉS

 

A. meningea media. Felfelé ered a m. pterygoideus lateralis és medialis szögletében. Köztük és a n. auriculotemporalis két gyökere között áthaladva, a foramen spinosumon való belépése után a középső koponyagödörben laterál felé fut, majd a koponya lateralis falán ágazik el. A kemény agyhártya (dura mater) külső felszínére tapadva halad, de az ágak körfogatának nagyobb része a csontvályúkba (sulci arteriosi) ágyazódik. Az ér orvosgyakorlati jelentőségét az adja, hogy a koponya oldalsó felszínének törései vagy repedései során könnyen megsérül; ilyenkor a keményagyhártya és a koponya között életveszélyes vérzéseket okoz. Ezt az állapotot feltétlenül észre kell venni, ill. a lehetőségére gondolni kell minden koponyatraumánál.” (Szentágothai és Réthelyi) 

 

 

"Epiduralis haematoma

Forrása általában a meningealis artériák csontsérülés okozta (vonalas calvaria-törés) szakadása. Leggyakrabban a papírvékony temporalis squama alatt sérül az a. meningea media. A vérömleny a csontról leválasztja a durát és fokozatosan térfoglaló jelleget ölt. Típusos CT-kép megjelenése a hyperdens bikonvex lencse (25—2. ábra). Az epiduralis vérzést elszenvedő beteg a sérülés miatt kialakul eszméletlen állapotból magához térhet, majd e tiszta időszak (lucidum intervallum) után ismét eszméletét vesztheti. Az idejekorán (4-8 órán belül) végzett műtéttel (craniotomia + vérzéscsillapítás, a dura mater körös-körül fúrt csontlyukakhoz történő kiöltése, a subduralis tér diagnosztikus átöblítése) a sérültek több, mint 90%-ában teljes gyógyulás érhető el." (Gaál Csaba)

 

 

 

ENDOTOXINÉRZÉKENYSÉG ÉS SUGÁRÉRZÉKENYSÉG

 

     "Az állatfajok, ill. az ember endotoxin- és sugárérzékenysége között párhuzam látható. Az emlősök és az ember a legérzékenyebbek." (Bertók L.)

     

      "Endotoxinra legérzékenyebb faj az ember." (Bertók Lóránd)

 

 

HASHÁRTYAÜREG LEGMÉLYEBB PONTJAI

 

    „A méh előtt és mögött tehát a hashártyának két nevezetes gödre keletkezik:

♦ 1. Az elülső, az excavatio vesicouterina. Ez kevésbé jelentős, és a méh normális helyzete mellett más szerv nem is kerül bele. A méh és hólyagfal itt közvetlenül érintkeznek egymással;

♦ 2. A hátsó, az excavatio rectouterina jóval mélyebb, és jelentős anatómiai tény, hogy a hashártya itt a hüvely hátsó boltozatát beborítja, tehát egy olyan szervet, amely kívülről közvetlenül megközelíthető. Az excavatio rectouterinát általában az alsó ileumkacsok töltik ki.

Az excavatio rectouterina (Douglas-üreg vagy hashártyagödör) mind álló, mind fekvő nőn a hashártyaüreg legmélyebb pontja. Ide gyűlik tehát mindennemű izzadmány (savó, genny) vagy vér az alsó hasüregi szervek megbetegedéseiben. Aránylag egyszerű sebészi beavatkozással – ún. Douglas-punctio – a hátsó hüvelyboltozat felől akár diagnosztikai célból meg lehet győződni az excavatio tartalmáról, akár onnan kóros izzadmányt le lehet bocsátani vagy szívni.” (Szentágothai János és Réthelyi Miklós)