IDÉZETEK 2.

 

 

FEJSZÁMOLÁS

 

  „e=2,71828…egy nevezetes szám. Richard Feynman, egy elméleti fizikus fejben kiszámította, hogy jó közelítéssel e0,7=2, e1,4=4, e2,3=10, e3,3=27.”(Természet Világa)

 

 

INFORMATIKA

 

   "A számítógép (computer) mindössze két értékből álló - igen és nem, 1 és 0 - álló, bináris egységekkel (bit) dolgozik." (Fráter Lóránd)

 

 

FIZIKA

 

  "A röntgencsövekben keletkező fékezési sugárzás (Bremsstrahlung) spektrumára vonatkozóan elsőként Kramers (1923) adott meg elméleti formulát, már kvantummechanikai megfontolásokkal. A Kramers-formula csaknem 50 éven át egyeduralkodó volt. A Kramers-elmélet nem veszi figyelembe a target (azaz az anód) önabszorpcióját, másfelől kiindulásként azt tételezi fel, hogy infinitezimálisan vékony target spektruma - zérus energia és a beeső elektronok energiája között - konstans. Hogy mégis tűrhető spektrumközelítést ad, az onnan ered, hogy a két elhanyagolt ellentétes hatás többé-kevésbé kompenzálja egymást." (Porubszky Tamás)

 

  "A szivárvány a természet csodálatos tüneménye, amely számtalan festőt, költőt megihletett (például Arany János: A gyermek és a szivárvány), valamint számos fizikus tanulmányozta a jelenséget...Végső soron a szivárvány létrejötte annak tulajdonítható, hogy az elektromágneses tér (fény) egy közel gömb alakú vízcseppen szóródik." (Cserti József)

 

   "Az atommagban nem tartózkodhatnak elektronok." (Marx György)

 

   "Elektronokat nem lehet ciklotronban gyorsítani." (Faiz Kahn)

 

   "A relativitáselméletben a tömeg annál nagyobb lesz, minél nagyobb a sebesség és végtelenné válik, ha v=c. Ezért aztán egyre több és több erőfeszítést igényel, hogy egy részecskét c-hez közeli sebességre gyorsítsanak. Ez jól látható a Fermilab (Chicago) és más részecskegyorsítók költségvetésén." (D. Stauffer és H. Stanley)

 

   "Szabad kvarkot soha nem sikerült igazolni." (Hegyi Sándor)

 

  "A proton jellemző mérete, 10-15 m olyan piciny, hogy semmiképpen nem tudjuk hétköznapi méretekkel érzékeltetni. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a proton akkora a gombostûfejhez képest, mint a gombostûfej a Naphoz képest (amelyeknek nagyságát ugyancsak nem tudjuk megfelelõen felfogni, hiszen nincs közvetlen tapasztalatunk róla)." (Trócsányi Zoltán)

 

  "Az atomot, az anyag alapvető építőkövét sokat vizsgálták, és egyre bonyolultabb kép alakult ki róla. Mégis az atom viszonylag egyszerű naprendszer modellje - egy mag körül keringő elektronok - sok atomi jelenség kielégítő magyarázatára alkalmas és előnye, hogy könnyű elképzelni." (William Hendee)

 

  "Gondolatkísérlet: gyorsulással zuhanó liftben vagyunk! (még szerencse, hogy nem valóság!)" (J. Fialkov)

 

  "Az elektron az atomnál sokkal könnyebb és minden atom alkotórésze." (J. J. Thomson) 

 

    "Noha nevét csak a XIX. században kapta, a röntgensugárzás éppoly régóta létezik, mint maga a világegyetem." (Fráter L.) 

 

   "A határozatlansági reláció (Heisenberg 1927) a kvantummechanika talán legalapvetőbb eltérése a klasszikus mechanikától...Minél nehezebb a részecske, annál kisebb a határozatlansága. Aki Rolls-Royce-ával a tilosban parkol, nem hivatkozhat Werner Heisenbergre (1901-1976)." (D. Stauffer és H. Stanley)

 

   "A Pauli-elv eddig azt tartalmazza, hogy egy En elektronhéjon csak n2 elektron  helyezkedhet el. Eszerint a hélium elem nem létezhetne, és a második legbelső héjon (n=2) a valóságban meglevő nyolc elem (lítium, berillium, bór, szén, nitrogén, oxigén, fluor, neon) helyett csak négy lehetne. Oxigén, szén és nitrogén nélkül pedig az életet nehéz lenne elképzelni. A megoldás: az elemi részecskék "forognak"." (D. Stauffer és H. Stanley)

 

   „A relativitáselmélet egyik alapvető megállapítása: egyetlen test sem mozoghat gyorsabban, mint a fény.” (D. Stauffer és H. Stanley)

 

 

 

FIGYELEMFELKELTŐ FEJEZETCÍMEK

 

G. Gamow: Mr. Tompkins in Wonderland című könyv

1. A városi sebességkorlátozás

2. A professzor előadása a relativitáselméletről

3. Tompkins úr szabadságra megy

4. A professzor előadása a görbült térről, a gravitációról és az univerzumról  

5. A pulzáló világegyetem

6. Kozmikus opera

7. Kvantumbiliárd

8. Kvantumőserdő

9. Maxwell-démon

10. Az elektronok vidám nemzetsége

10.5. Az előző előadás egy része, amit Tompkins úr átaludt

12. Az atommagon belül

13. A fafaragó

14. Lyukak a semmiben

15. Tompkins úr megkóstolja a japán ételeket

 

(1. a fénysebességről, 2. a relativitáselméletről, 3. és 4. kozmológiáról 5. a világegyetem expanziója és összezsugorodása, 6. Lemaitre és az ősrobbanás elmélete, 7. és 8. kvantumjelenségek, 9. a valószínűség, az entrópia és a víz forrása, 10. az elektronhéjak és a Pauli-elv, 12. az atommag, protonok és neutronok, 13. a fafaragó George Gamow képzeletében atommagokat készít protonokból és neutronokból, 14. a pozitronok 15. a japán fizikus Yukawa és a π-mezonok, valamint az erős kölcsönhatás)

 

 

 

KÉMIA

 

   "A szerves vegyületek száma szinte végtelen." (Kajtár Márton)

 

    "A középkori alkimistáknak az arany előállítása nem sikerült, azonban sok vegyületet felfedeztek és értékes eszközöket találtak fel pl. desztillációs készüléket." (Henry Margenau és David Bergamini)

 

     "A természetben kilenvenkét elem fordul elő, a legnehezebb a 92-es rendszámú urán. Ezek az elemek építik fel az összes olyan anyagot, amellyel a természetben találkozunk. Az uránnál nehezebb elemeket kivétel nélkül emberek állították elő." (Hargittai Magdolna)

 

   "1994-ben Darleane csoportja igazolta, hogy a 106-os elemet valóban felfedezték Ghiorso és munkatársai, akik ezután a "seaborgium" nevet javasolták. Az IUPAC 1997-ig késlekedett a név elfogadásával, mert Seaborg még élt, de egyetlen olyan szabályt sem találtak, amely megtiltja, hogy élő emberről nevezzenek el elemeket." (Hargittai Magdolna)  

   

      "A periódusos rendszer valahol 120 és 130 között végetér." (Marx György)

 

 

 A TERMÉSZET 

 

   "Elaborate designs are often found in nature. Even very simple plants and animals, like the mushroom and the chiton (a kind of mollusk) show symmetry of an intricate order." (Henry Margeau and David Bergamini)

 

    "Rejtelmes-e a növényi élet?" (Frenyó Vilmos)

 

 

A FRAKTÁLOK

 

   "A fraktálok két csoportra oszthatók, véletlen (random) és szabályos (nem-random) fraktálokra...Szabályos fraktál a természetben nem fordul elő." (D. Stauffer és  H. Stanley)

 

       "A természetben előforduló fraktál alakzatok véletlen fraktálok." (Stauffer és Stanley)

 

   „Lenyűgöző, hogy a természet meglehetősen bonyolult alakzatait egyetlen számmal, a df fraktáldimenzióval kvantitatívan jellemezni lehet.” (Stauffer és Stanley)

 

     "Az a tény, hogy a természetben előforduló valódi alakzatok nem maradnak a teljes skálán fraktálok, nem von le semmit érdekességükből, sőt, a hosszúságskálának az az értéke, amelyen a homogén viselkedésre történő átmenet megjelenik, még értékes információt is jelenthet. Azonban ezekkel a megszorításokkal együtt is tény, hogy a természet bővelkedik fraktálokban." (D. Stauffer és H. Stanley)

 

       

 

 

 

 

 

PATOLÓGIA, BIOKÉMIA, RADIOLÓGIA STB.

 

  

 

 

A MÁJ ÉS AZ EPERENDSZER

 

 

A MÁJ

  

    "A máj a humán szervezet legnagyobb szerve. Vérellátása kettős." (Jakab Lajos)

 

   "A máj biztosan ismert funkciója is több mint ötven." (Széchy Miklós és ifj. Széchy Miklós)

 

 

ZSÍRMÁJ

 

     "Makroszkóposan a zsírosan degenerált szervek az átlagosnál valamivel nagyobbak, puhábbak, törékenyek, színük sárgás árnyalatú, zsírfényű, és speciális szerkezetük elmosódott. Mikroszkóposan zsíroldó anyagoktól mentes fixálókban történt rögzítés után zsírfestő oldatokkal mutathatjuk ki a sejtben levő zsírcseppeket." (Endes Pongrác)

 

    "A májszövet valódi zsírtartalma és a CT-képeken mért átlagdenzitás között lineáris összefüggés van: 10%-os zsírtartalomcsökkenésnek 17 H denzitáscsökkenés felel meg ...Amikor a májparenchyma denzitása 20-30 H-nál alacsonyabb, az ún. fekete máj képét látjuk." (Bartha László)

 

  "A zsírmáj gyakorisága igen nagy, a Föld népességének mintegy 20%-a, nevezik korunk májbetegségének is." (Lengyel Gabriella, Barsi Ádám)

 

   "A máj zsírtartalmának növekedése lehet több kórkép kísérő jelensége (pl. diabetes mellitus, obesitas, krónikus alkoholizmus), de előfordulhat esszenciális metabolikus anomaliaként is. A májszövet normálisan 4-5% körüli zsírtartalma esetenként akár 75%-ra is felemelkedhet." (Nemesánszky Elemér)

 

   „Különböző károsító hatások miatt (vírusok, anyagcserezavarok, táplálkozási tényezők, toxikus ártalmak, autoimmun folyamatok) kóros májműködés lép fel, amely a máj elzsírosodásához és kötőszövetes átépüléséhez vezet. A progresszió folyamata összetett, több útvonalon megy végbe, számos tényező befolyásolja.” (Egresi Anna, Lengyel Gabriella, Somogyi Anikó, Blázovics Anna, Hagymási Krisztina)  

 

      "A máj elzsírosodása jelentkezhet a következő esetekben:

a) alcoholismus

b) diabetes mellitus

c) malnutritio

d) anaemia

e) CCl4 mérgezés (Lapis és Suba)

 

    "Sejt zsírosodás (zsíros degeneratio)

    A zsírok lerakódása nem zsírsejtekben 

    Etiológia:

  • Túltápláltság
  • Alkohol
  • Diabetes mellitus
  • Morbus Cushing
  • Hypoxia
  • Mérgezések (foszfor)
  • Bakteriális toxinok (diphtheria)

     Morfológia: máj, szív

  • Máj: centrális zsírosodás
  • Szív: tigrisszív, zsíros szív" (Szende Béla)

 

 

 

ALBUMIN

 

  "A máj által termelt albumin mennyisége naponta kb. 10-12 g. Ez a maximális szintetikus kapacitás 1/4 részét jelenti." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Májcirrhosisban az alacsony albuminszintézis a normál szint 1/3-ára (napi 3-4 g) csökken." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Felnőtt egyénekben napi kb. 10 g albumin szintetizálódik. Ebből számítva az derül ki, hogy minden egyes májsejt másodpercenként kb. 5000 albuminmolekulát képez."(Kelemen Endre)

 

    „Az albumintartalom nem nő, csak csökken, az össz-globulin nem csökken, csak nő.” (Kelemen Endre)

  

   "Hypalbuminaemia jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

  

    

ANALBUMINÉMIA

 

    „Az analbuminémia nagyon ritka recesszív betegség, a betegnek nincs keringő albuminja, bár normálisan az albumin a legabundánsabb plazmafehérje és sok funkciója van.”  (S. Watkins, J. Madison, M. Galliano és társai)

 

 

     "A paradoxon az, hogy az analbuminémia rendkívül ritka (a gyakoriság<1/1000000); ugyanakkor az albumin teljes hiánya jól tolerálható sok funkciója ellenére...A társult hiperlipidémiától, kisfokú ödémától és enyhe fáradékonyságtól eltekintve az analbuminémiás egyéneknek kevés panaszuk van vagy panaszmentesek és teljes élettartamot élhetnek." (S. Watkins, J. Madison, M. Galliano és társai)

 

     „Az albumin hiányának eddig legjobban ismert esete Bennhold régi esete. Az analbuminaemia klinikai képét pozitív kolloid és labilitási próbák, erősen gyorsult süllyedés jellemezte. Oedema-képződés paradox módon nem volt.” (Magyar Imre)

 

     „A veleszületett albumin-hiány rendkívül ritka (magas vörösvértest-süllyedés, oedema-készség).” (Kelemen Endre)

 

 

 

 MÁJCIRRHOSIS

 

   

    "A megnövekedett portális venás nyomás oka felnőttekben - az esetek túlnyomó többségében- a májparenchyma diffúz betegsége, legtöbbször májcirrhosis." (Harkányi Z.)

 

       "A vena portae rendszerében uralkodó nyomás bizonyos körülmények között megnő, leggyakrabban a máj cirrhosisában. Ilyenkor portalis hypertensioról beszélünk." (Magyar Imre)

 

    "Májcirrhosisban az alacsony albuminszintézis a normál szint 1/3-ára (napi 3-4 g) csökken." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Hypalbuminaemia  jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

 

   "A cirrhosis és a májrák közt határozott összefüggés van, a hepatocellularis carcinomák túlnyomó része egyidejű cirrhosis mellett található." (Endes Pongrác)

 

       "Alig van cirrhosis, amely lépnagyobbodással ne járna." (Széchy és ifj. Széchy)

 

 

PRIMAER BILIARIS CIRRHOSIS (PBC)

 

  "PBC-s betegek 95-99%-a AMA-pozitív és ezáltal az AMA a betegség egyik legfontosabb diagnosztikai markere lett. Az újabb vizsgálatok megerősítették, hogy PBC-re az anti-M2 antitestek jellemzőek." (Szalay Ferenc és Pár Alajos)

 

    "Anti-M2. PBC-ben 95-99%-ban pozitív. Már a betegség ún. aszimptomatikus fázisában, az icterus megjelenése, a cirrhosis kialakulása előtt kimutatható a serumban, s a betegség során nem is tűnik el...Anti-M8.Ezt az AMA-típust a gyorsan progrediáló PBC-esetekben figyelték meg...Anti-M9. Az ún, korai, aszimptomatikus és különösen az anti-M2 negatív PBC-esetek diagnosztikájában van jelentősége." (Szalay Ferenc és Pár Alajos)

 

 

 

KLINIKAI ENZIMOLÓGIA

 

ASAT, ALAT

 

  "Gyakorlatilag nem fordulhat elő akut hepatitis a transzaminázok aktivitásának fokozódása  nélkül. Ilyen esetekben a szérum ALAT-aktivitása rendszerint magasabb, mint az ASAT-értéke." (Nemesánszky Elemér)

 

   "Alkoholos etiológiájú kórképekben jellemzően magasabb ASAT/ALAT arányok találhatók, ez a mitokondriumok károsodásával magyarázható." (Nemesánszky E.)

 

  "A transzferázok meghatározásának diagnosztikus értéke fokozható, ha az ASAT/ALAT hányados változásait is figyelembe vesszük.. Ez az arány egészségesekben kissé nagyobb, mint 1. A máj akut károsodásakor az index akár a felére is csökkenhet. A krónikus májbetegségek, illetve a cirrhosis az ASAT/ALAT arányt nem befolyásolják karakterisztikusan. Alkoholos etiológiájú májbetegségekben viszont a magas ASAT- aktivitások miatt az index értéke általában fokozódik."(Nemesánszky Elemér)

Az ASAT/ALAT vagy GOT/GPT arányt nevezik de Ritis indexnek is.

 

    „A májsejtkárosodás legtöbb oka 1-nél kisebb AST/ALT indexszel társul; azonban az ALT/AST 2:1 vagy annál nagyobb aránya alkoholos májbetegséget sugall, különösen emelkedett GGT esetén.”(Moussavian, Becker, Piepmeyer és társai) 

 

 

 

LAKTÁT-DEHIDROGENÁZ, LDH  

 

  „Haemolyticus icterusban a kontrollhoz képest jelentős LDH1-, LDH2-izoenzim aktivitásfokozódás alakul ki. Akut májparenchyma károsodás viszont elsősorban a májspecifikus LDH5-izoenzim aktivitását fokozza.” (Nemesánszky E.) 

 

 

 

 CHOLESTASIS, ILL. ICTERUS

 

 

  "A canaliculusok általában 2-3 hepatocytával érintkeznek, nagy felületet képeznek a belsejüket beborító microvillusok által. E nagy felületű membránok felszínén élénk anyagcsere folyik, melyet számos, ún. membránenzim irányít. Gyakorlati szempontból legfontosabbak az ALP, GGT és LAP enzimek, melyek aktivitásának emelkedése a szérumban elsősorban az epe elfolyásának akadályozottságát és kevésbé érzékenyen a májparenchyma károsodását jelzik."(Nemesánszky E.)

 

  "A sárgaságok következő lehetőségei jönnek szóba. 1. Parenchymás sárgaság, amelyet a májsejtek működési zavara okoz. 2. Mechanikus sárgaság, amelyet az epeutak elzáródása okoz. 3. Haemolytikus sárgaság, mely azáltal jön létre, hogy a nagy számban pusztuló vörösvérsejtek Hb-jából keletkező bilirubint a máj nem képes kiválasztani."(Magyar Imre)

 

  "A hepatikus kóma elsősorban a sárgaságról ismerhető fel, amely csak igen kivételes esetben hiányzik." (Magyar Imre)

 

  "A szérum epesavszint-emelkedés viszketéssel jár." (Gógl Árpád)

 

     "A gyógyszerek - megzavarva a máj kiválasztó tevékenységét - az epekomponensek felhalmozódását okozhatják, klinikailag ezt az állapotot sárgaság, viszketés és esetleges xanthomák megjelenése jellemzi. A sárgaság kialakulásáért az epepigment, a viszketésért az epesavak felszaporodása a felelős. A gyógyszeres cholestasishoz csatlakozó sárgaság lassan alakul ki, általában nem mély, világossárga, hasonló az enyhe haemolysisben látotthoz. A viszketés kínzó, gyakran egyedül jelentkező tünet. Xanthoma megjelenésére akkor számíthatunk, ha a teljes lipid-tartalom több mint negyede cholesterin, és a serum-szintje magasabb, mint 12 mmol/l. A beteg mája kissé megnagyobbodott, puha lekerekített szélű. Ha az anamnézisben nincs hepatitist felvető adat. de szerepel gyanúsítható gyógyszer, esetleg a vérképben eosinophiliát is látunk, a gyógyszeres cholestasis fennállása több, mint valószínű." (Gógl Árpád) 

 

 

PSEUDOICTERUSOK

 

     "A pseudoicterusokról is említést kell tennünk, nemegyszer megtévesztik az orvost. Icterushoz hasonló bőrelszíneződéssel járhat a carotinaemia, a karotintartalmú ételeket (sárgarépa, sütőtök) fogyasztókon. Ilyenkor főleg a tenyér és talp bőre színeződik el, a sclera nem sárga. Sárga bőrszínt okozhatnak egyes színező gyógyszerek (pl. akridinszármazékok) is." (Fehér János)      

 

 

 

 RÖNTGEN, ULTRAHANG ÉS CT

  

   "A máj nagy és homogén szerv, ezért sok képalkotó eljárással kiválóan vizsgálható." (P. R. Ros és társai)

 

    "A jobb fossa iliacába érő Riedel-lebeny. Két epekő." (Janett Murfitt)

 

    „Ismert adat, hogy a máj craniocaudalis átmérője egészséges felnőttekben nem haladja meg a 15 cm-t.” (Harkányi Zoltán)

 

  „A reflektív máj okai a zsíros infiltráció, a cirrhosis, a krónikus hepatitis, a diffúz metasztázis, a pangásos szívelégtelenség és a haemochromatosis.” (J. Murfitt)

 

    "A normális máj kontúrja sima, echoszerkezete homogén, kissé echogénebb, mint a vese és a lép, azonban enyhén kevésbé reflektív, mint a pancreas." (J. Murfitt)

 

 


LABORATÓRIUMI LELETEK

 

 

   "A beteg vizeletében epefesték jelent meg, ugyanakkor azonban a szérum epefesték-tartalma normális volt. Csak laboratóriumi hibáról lehet szó - gondoltuk - hiszen a vizeletben nem lehet epefesték, ha hyperbilirubinaemia nincs. Amikor azonban a bilirubinuria kétségtelenné vált, nehezen találtunk magyarázatot. Csak a sectio bizonyította, hogy az egyébként gyomorcarcinomában szenvedő beteg köves epehólyagja a húgyhólyagba perforált, és ez volt a hyperbilirubinaemia nélküli bilirubinuria oka." (Magyar Imre)

 

  "A lipoprotein-X (LP-X) egy olyan lipoprotein, melynek jelenléte cholestasisra utal. (Cholestasison kívül csecsemők és LCAT-hiányban szenvedő betegek serumában mutatható ki.)" (Romics László) 

 

 

 

WILSON-KÓR

 

       "Melyik betegség alapul a rézanyagcsere zavarán?

a) Addison-kór

b) bronz-diabetes

c) Gierke-kór

d) Werlhof-kór

e) Wilson-kór" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

        "Wilson-kórban mely szervekben alakulnak ki súlyosabb elváltozások?

a) szív

b) tüdő

c) máj

d) agy

e) gonádok" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

      "A Wilson-kór, Wilson's disease, WD ritka autoszomális recesszív anyagcserezavar, oka az ATP7B gén mutációja, amely a 13q141,2 kromoszómán van. Az ATP7B gén kódol egy réz-szállító adenozin trifoszfatáz (ATPáz) fehérjét,  amely főleg a májban van és felelős az epében a réz kiválasztásáért. Ennek a génnek hibái miatt, a réz akkumulálódik számos szervben, különösen a májban, agyban (a basalis ganglionokban) és a corneában Klinikailag a betegeknek főleg hepatológiai, pszichiátriai és neurológiai tüneteik vannak,  különösen dystonia, termor és parkinsonismus. A Kayser-Fleischer gyűrű egy fontos fizikális tünet és a a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok a szérum cöruloplazmin és a vizelet réz szintek. " (Hélio A. G. Teive, Egberto R. Barbosa  és Andrew J. Lees)

 

 

HIPURIKÉMIA

 

        "Súlyos akut májkárosodás hipurikémiához vezethet." (Mituszova Mila)

 

 

 

MÁJDAGANATOK

 

 

      "A tumor mérete nem irányadó biológiai természetének meghatározásában. Az ún. "minute" kis májrákok átmérője 3 cm alatt van, de észleltek 20 cm-t is meghaladó átmérőt focalis nodularis hyperplasiában." (Schaff Zsuzsa, Sárosi Ildikó és Lapis Károly)

       

    "Az ezredforduló óta használt 90Y-mal feltöltött mikroszemcsék ígéretesebb választásnak bizonyultak. Mivel tiszta béta-sugárzó izotóp, a sugárzás nem hagyja el a beteg testét. Szöveti hatótávolságuk kicsi (2,5-10 mm) és a felezési idejük rövid (64,2 óra). Az izotóp tulajdonságai lehetővé teszik, hogy ha kellően szelektíven juttatjuk a HCC-be, az ott jelentős sugárterhelést okoz, a környező májszövetet azonban megkíméli." (Bánsághi Zoltán és Doros Attila)

 

        "A cirrhosis és a májrák közt határozott összefüggés van, a hepatocellularis carcinomák túlnyomó része egyidejű cirrhosis mellett található. A differenciáltabb formák, olykor még metastasisaikban is,zöldessárga színűek, a tumorban megnyilvánuló epekiválasztás folytán." (Endes P.)

 

 

MÁJCYSTÁK

 

         "Az epeút eredetű májcysták lehetnek solitaerek, míg hepar polycysticum esetén a máj állománya számtalan, változó nagyságú, savós tyrtalmú tömlővel átszőtt. A kép általában a vesék és a pancreas hasonló jellegű elváltozásával társul, és a secernáló és a kivezető rész nem megfelelő találkozásán alapul." (Endes Pongrác)  

 

        "Hepar polycysticum metszéslapja. 7580 g tömegű máj; a 61 éves nőbetegben egyidejűleg a vesék is polycystásak voltak." (Endes Pongrác)

 

 

 

ŐSSEJTEK

 

    "Egyre több adat támasztja alá azt, hogy a májban létezik egy fakultatív őssejtpopuláció. E sejtpopuláció aktiválását szabályozó tényezők jobb megértése a májbetegségek kezelésében teljesen új szemlélet alapja lehet. A károsodott májparenchyma pótlása őssejtekkel a májtranszplantáció vonzó alternatívája lehet." (Nagy Péter) 

 

A MÁJ MÉRETE

 

    "A testtömeg 0,6%-ánál kisebb máj nem elegendő az élethez." (Fehérvári Imre)

  

     "A heveny sárga májsorvadás lényegében a májszövet massiv necrosisának felel meg, mely elég nagy százalékban halállal végződik. Boncoláskor többé-kevésbé súlyos icterus mellett a máj jelentősen megkisebbedett, tömege néha csak 700-800 g, főleg magassági átmérője csökkent. A kisebb máj rendkívül petyhüdt, szerkezete elmosódott, egynemű, sárgás vagy sárgászöld színű. A metszlapon levegőn állás után, fehéres, kristályos lepedék figyelhető meg,ami a széteső máj-parenchymából kristály formában kicsapódó leucinnak és tyrosinnak felel meg.

     Ezenkívül általános oedema, mérsékelt ascites és hydrothorax található, a savós- és nyálkahártyákon vérzések. A lép és a nyirokcsomók mérsékelten megnagyobbodtak, a szívizom, a vesék icterusosak és zsírosan degeneráltak." (Endes Pongrác)

 

    „Ismert adat, hogy a máj craniocaudalis átmérője egészséges felnőttekben nem haladja meg a 15 cm-t.” (Harkányi Zoltán)

 

       "Hepar polycysticum metszéslapja. 7580 g tömegű máj; a 61 éves nőbetegben egyidejűleg a vesék is polycystásak voltak." (Endes Pongrác)

 

          

 

PORPHYRIA CUTANEA TARDA

 

           "A porphyria cutanea tarda (PCT) a leggyakoribb porphyria, aminek kialakulásában alapvető szerepű az uroporphyrinogen-dekarboxiláz (UROD) aktivitásának csökkenése a májban. Az UROD elégtelen működése következtében a szervezetben (a bőrben is) felhalmozódó porfirinek napfényexpozíció hatására fototoxikus reakciókat eredményezhetnek, amelyek bőrelváltozásokhoz vezetnek...Csaknem minden beteg kórelőzményében szerepel egy vagy több olyan ártalom, amely májkárosodáshoz vezethet mint pl. túlzott alkoholfogyasztás vagy más környezeti hatás." (Kószó Ferenc és Simon Miklós)

 

 

       

 

 

 

 

EPEHÓLYAG, EPEUTAK, EPEKÖVEK, CHOLECYSTITIS

 

 

         "Az epehólyag-nyálkahártya élőben halványvöröses színű, és a hullában látható sötét barnászöld szín postmortalis jelenség." (Endes Pongrác)  

 

   „Megemlítjük az epehólyag, az epeutak és a duodenum nyálkahártyájának sárgászöldes, epefestékes imbibitioját. Élőben ezek nem mutatnak sárgászöld elszíneződést, de a halál után vagy a műtétileg eltávolított epehólyagban az epe megfesti a szöveteket.” (Endes Pongrác)

 

     "Az epekőképződésben szerepel az epe összetételének megváltozása, az epepangás és az epehólyag gyulladása. Ugyanakkor az epekő is legtöbbször epehólyaggyulladást von maga után. Az epekövesség négyszer gyakoribb nőkben, mint férfiakban, és gyakoribb 40 év feletti, kövér egyénekben." (Endes Pongrác)

 

          "More women have gallstones than men; it is said that gallstones are seen with the 3 Fs - fat, female and forty." (Rosenbaum és Hildner)

 

    „Az epekövek sugárelnyelése összefügg kalciumtartalmukkal és 10-20 %-uk látható a natív felvételeken. Esetleg kövek képződnek az epeutakban, azonban ritkán meszesednek. A sludge pigment és koleszterin kristályokból áll és ritkán sugárelnyelő.” (Janet Murfitt)

 

   "A sludge gyakran fordul elő éhező vagy intravénásan táplált betegekben, akut vagy krónikus cholecystitisben és epeúti elzáródásban. Ultrahangképen a sludge mobilis és mérsékelten echogén, hangárnyék nélkül. Gyakran képez folyadék-folyadék nívót (fluid-fluid level)." (J. Murfitt)

 

   „A normális choledochus keskenyebb, mint a vena portae és átmérője 7 mm-nél kisebb. Az átmérő növekszik idős korban, amikor a normális vezeték meghaladhatja a 7 mm-t; cholcystectomia után 10 mm-ig normálisnak fogadják el. Az epehólyag falvastagsága normálisan a 3 mm-t nem haladja meg. A normális cholecysta 10x5 cm-nél kisebb.” (Janet Murfitt)

 

    "Az epekövek szövődményei az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a d. cysticus elzáródása (mucocele, empyema, mésztejepe, porcelánepehólyag), a d. choledochus elzáródása (icterus, Mirizzi-szindróma), akut pancreatitis, epekőileus, valamint epehólyag carcinoma." (J. Murfitt)

 

        "A mésztejepe nagyon viszkózus, nagy kalciumkarbonát tartalma van, diffúz árnyékot ad a natív felvételen, amely kolecisztográfiára emlékeztet. Álló felvételen gyakran van folyadéknívó. A ductus cysticust rendszerint kő zárja el és az epehólyag nem működik. Ultrahanggal az epe echogén és mögötte hangárnyék látszik." (J. Murfitt)

 

      "Az epehólyag-carcinoma főleg idősebb nőkben keletkezik, és az esetek mintegy 90 %-ában egyidejűleg cholelithiasis is van." (Endes Pongrác)

 

      "Az epehólyag carcinomája ritka tumor, amely időskorban fordul elő és epekövekkel társul. Porcelánepehólyag viszonylag gyakori szövődménye is lehet. Tünetei az icterus, a fájdalom és a fogyás. A prognózis nagyon rossz." (J. Murfitt)

  

      "Az epe denzitása CT-képen  -5-+15 Hounsfield egység. A tágult epeutak jól látszanak mint lineáris, elágazódó, a májkapuhoz konvergáló vízdenzitású képletek." (Janet Murfitt)

 

    "A normális máj denzitása kb. 40-70 HU. A normális epeutak denzitása kontrasztanyag beadása után nem nő, a v. portae és ágai attenuációja növekszik. (J. Murfitt)

  

    "Az epehólyag falvastagodásának okai az akut cholecystitis, a krónikus cholecystitis, a kontrahált epehólyag, az ascites, a hipoalbuminémia, a kongesztív szívelégtelenség és az epehólyag carcinoma." (J. Murfitt)

 

        "A pikkelysömör epesavval történő kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres kezelés, hanem egy élettani anyaggal való hiánypótlás." (Gyurcsovics Klára és Bertók Lóránd) 

 

          "Egy epekő nagyon nagyra nőhet és kitöltheti az epehólyagot. Az ilyen epehólyagok begyulladhatnak, ez összenövésekhez vezet az epehólyag és a duodenum között. A nagy epekő esetleg a két képlet egybeolvadt falain áthatolhat és bejuthat a béltraktusba és bélelzáródást okoz. Az események ezen sorozata valószínű, hogy öreg egyéneken fordul elő. Az epekőileus idős személyekben az ileus elég gyakori oka.

       Az epekőileus diagnosztizálható abnormis helyzetű epekő, ileus és epeúti levegő alapján. A gáz a bélből jut az epeutakba egy sipolyon át, melyet az epekő hozott létre." (Rosenbaum és Hildner)

 

        "Az epekőileus idősebb nők elektív akut megbetegedése. A hasi röntgenképen nagy, kerekded-ovális meszes képlet tűnhet fel." (Kelemen Endre Jr.)

 

        "A beteg az explorativ laparotomia során tapintott kemény resistentia miatt carcinoma capitis pancreatis diagnózissal került boncolásra, amikor vastagfalú, hegesedett, sűrű gennyet és két cseresznye nagyságú követ tartalmazó epehólyagot találtak, de daganatot nem. Az esetet végképpen a szövettani vizsgálat tisztázta: hegesen megvastagodott epehólyagfalban krónikus lobos beszűrődés mellett primaer adenocarcinomát találtak." (Farkas K. és Molnár I.)

 

 

 

 

 

  PANCREAS

  

  "Az akut pancreatitisszel foglalkozó irodalmat tanulmányozva az az érzésünk támadhat, hogy alapvetően két iskola köré csoportosulnak az irányadó vélemények. Az első a több mint száz éves múlttal rendelkező "autodigesztív teória", a második az utóbbi évtizedben kibontakozó "gyulladásos robbanás elmélet"." (Telek Géza és társai 2000) 

 

   "Ötéves fiú. Echográfiás felvétel. Tompa hasi trauma után 3 héttel a pancreas farki régiójában éles határú cisztózus  képlet látható." (Harkányi Zoltán)

 

   "A pancreas farka a lép hilusát csapkodja." (Kelemen János Tibor)

 

  "Az insulinomák és metasztázisaik nagyfokban erezettek, jellegzetes blusht produkálnak angiográfiával és a kontrasztanyagot nagyfokban halmozzák dinamikus CT vizsgálatkor. A többi szigetsejtdaganat kevésbé erezett." (J. Murfitt)

 

 

 

APPENDICITIS 

 

     "Az appendicitis diagnózisa nemcsak abból áll, mint sokan hiszik, hogy odaböknek az appendix tájékára és ha a beteg felszisszen, akkor ajánlják az appendix kiirtását." (Pólya Jenő Sándor)

 

     "Alapvetően gennyes folyamatról lévén szó, kézenfekvő a gennykeltő baktériumok etiológiai szerepe." (Szende Béla)  

 

    "A pangás etiopatogenetikai szerepe mellett sok patológiai megfigyelés szól. A pangás létrejöttében fontos szerepet játszik a bélsárkő, a koprolith. Ez főleg renyhe bélműködésű, obstipáló betegek esetében jelentkezik és akár 1-2 cm átmérőjű is lehet." (Szende Béla)

 

       "Az akut appendicitis a cholelithiasis mellett a has leggyakoribb sebészi betegsége, gyakori előfordulása miatt még mindig népbetegségnek számít: elsősorban az első évtizedekben szokott jelentkezni." (id. Dubecz Sándor)

 

     "Nem is ritka eset, amikor appendicitis acuta klinikai tünetei miatt  végzik az appendectomiát, de más szerv gyulladása, ill. perforációja áll fenn...

  Appendicitis acutával került műtétre egy 20 éves férfi. Kórszövettanilag az appendix nyálkahártyája és izomrétege ép volt, míg a serosán gennyes gyulladást találtunk. A sebésszel konzultálva a peritonitisben szenvedő beteg reoperációjára került sor, melynek folyamán eltávolították a perforált Meckel-diverticulumot. A beteg meggyógyult." (Szende Béla) 

 

     "Különleges patológiai megítélést igényel az appendicitis acuta olyan esetekben, melyekben - általában májbetegség következtében - ascites áll fenn. Ha a gyulladásos folyamat a serosát eléri, ilyenkor menthetetlenül, igen gyorsan diffúz gennyes hashártyagyulladás lép fel, mivel az ascitesfolyadék kiváló táptalajt jelent a baktériumok számára, és egyben azok tovaszállítását is biztosítja a hasüreg más pontjaira." (Szende Béla)

 

     "A mechanikus behatás kóros megnyilvánulásainak jellegzetes példáját láttuk egy 60 éves nő esetében, aki 11 évvel halála előtt esett át appendicitis acután, mely periappendicularis tályog hátrahagyásával került klinikailag tünetmentes állapotba. A betegnél halála előtt 1 nappal epekőműtétet végeztek, mely után gennyes peritonitis alakult ki. Boncoláskor a periappendicularis tályog fennállásán kívül a tályog falának átszakadását állapítottuk meg, mely valószínűleg a műtét során bekövetkezett vongálás miatt alakult ki." (Szende Béla)

 

      "Appendicitis által okozott, súlyos toxikus szervkárosodás következtében halt meg az az erőteljes 25 éves férfibeteg, kinek szomorú esete  már csak azért is hosszú ideig emlékezetes marad, mert halála azon a napon és órában következett be, amikor esküvője lett volna.

            A kórházba 48 órával panaszai kezdete után utalták be. Ezek a panaszok 12 órával rántott hús, felvágott és sajt fogyasztása után kezdődtek és a betegség kezdetét észlelő orvosban a gyomorrontás benyomását keltették. A beteg az epigastriumban fájdalmat érzett és több ízben hányt, hőemelkedése volt. Másnapra fájdalma az epigastriumban állandósult és a has jobb alsó negyedében is jelentkezett, hőmérséklete hidegrázás kíséretében 39 C°-ra emelkedett. Ekkor utalták sebészetünkre.

            Felvételekor feltűnt a sclera enyhén sárga színe. A deréktájon és a has jobb alsó negyedében spontan és nyomási fájdalmat jelzett, mely fájdalom a nyomás hirtelen megszüntetésekor fokozódott. Kifejezett izomvédekezés nem volt. Felvétele napján vizeletében fehérje nem volt, ubg: kissé fokozott, üledékben 2-3 vvs. volt látható. A következő napon a vizeletben fehérje: +++, ubg: fokozott, üledékben 10-15 vvs. Fvs.:12 000, sebiru: 3,6 mg%, MN: 69 mg%.

            Az előzetes dg.: heveny epehólyaggyulladás vagy periappendicularis tályog, amely a magasan felcsapott, retrocoecalisan fekvő féregnyúlvány gyulladását követően alakult ki. Valószínűbbnek azonban ez utóbbi látszott. A sebész várakozó álláspontra helyezkedett. A beteg panaszai azonban nem szűntek, láza antibioticum kezelés ellenére 38 C° körül maradt, fizikális lelete nem változott és fehérvérsejt száma betegségének negyedik napján 11 000 volt. 96 órával a heveny panaszok kezdete után került műtétre. Ennek során hátra és felcsapott, átfúródott, üszkös féregnyúlványt találtak, melynek distalis felét retrocoecalis periappendicularis tályog vette körül, a tályogban 100 ml zavaros, sűrű, zöld színű genny volt. A féregnyúlvány eltávolítása után a hasüregbe antibiotikumot helyeztek és a hasüreget drainálták.

           A beteg közérzete a műtétet követő 48 órában javult, de a műtét utáni harmadik napon hasa megfuffadt, igen nyugtalan lett, légszomjról panaszkodott, szapora érverés keletkezett és vizeletmennyisége csökkent. Bélperisztaltika nem volt hallható, fvs. 12 000 volt. 72 órával a műtét után keringési elégtelenség tünetei közt halt meg.

     A klinikusok a halált diffus peritonitisszel, sepsissel és hepatorenalis insufficientiával magyarázták. Boncolása során peritonitist nem találtak. Igen feltűnő volt a máj és a vese állományának törékeny volta, a máj lebenykés szerkezetének elmosódottsága, valamint a vese kéregállományának halványsága és a kéreg-velő határ elmosódottsága." (Farkas Károly és Molnár István)

 

   "Újabban az ultrahangvizsgálatot javasolták az acut appendicitis diagnosztikájára. A tágult, folyadékkal telt, vastag falú, fixált helyzetű appendix nagyon gyanús appendicitisre." (D. F. Caroline 1990)

 

     "Az appendix egy kis szerv, amely nagy bajt okozhat." (Henry Suarez)

 

    "Hol fordul elő leggyakrabban coprolith?

a) epehólyag

b) gyomor

c) appendix

d) nyálmirigy

e) vékonybél (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 

AKUT HAS

 

   "71 éves ő elsődleges hörgőrákja kiterjedt áttéteket okozott, gerincáttétei miatt az V-VI. háti szelvénytől lefelé teljes érzéskiesése volt. Daganata által okozott senyvedésben halt meg. Gyomorpanasza sem megelőzően, sem betegsége alatt nem volt. A boncolás nyombélfekély friss perforatioját és következményes peritonitist derített ki. A teljes érzéskiesésben szenvedő betegen a perforatio és peritonitis klinikai tüneteket nem okozott. Láza és magasabb vvs.-süllyedése daganatos alapbetegségével és kiterjedt gangraenescaló decubitusával függött össze. 

    Fájdalommentes hasi katasztrófa tabes dorsalisban szenvedőkön is észlelhető, közismertek az igen tünetszegényen lezajolható hasi katasztrófák steroid hormonnal történő kezelés alatt.

        55 éves, gyomorrákban szenvedő férfi senyvedés tünetei közt halt meg. A beteg hasi fájdalmait, csuklását és ascitesét metastasisokkal magyarázták. A boncolása gyomor kisgörbületét infiltráló, kifekélyesedett daganat által okozott perforatiot és peritonitist állapított meg. A beteg fájdalmai enyhítésére morphint kapott, és ez segítette a kórkép elfedését. " (Farkas K. és Molnár I.) 

 

 

 

VÉKONYBÉL

  

  "A képalkotó vizsgálat nem mindig tud pontos diagnózist adni, mert a vékonybél a különböző inzultusokra korlátozott módon reagál." (D. F. Caroline és D. D. T. Maglinte)

 

  "Az intesztinális zsírsavkötő fehérje (I-FABP) alkalmasnak látszik a Crohn-betegség aktivitásának jelzésére." (Sarikaya és társai)

 

  "Az ascites gyakori nem-specifikus lelet a Crohn-betegségben." (K. Seitz)

 

   "A tápcsatorna melyik szakaszán fordul elő a Meckel-diverticulum?

a) oesophagus

b) duodenum

c) jejunum

d) ileum

e) colon" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

   "Kérdés, igaz-e a régi feltételezés, hogy a rövid vékonybelűek nem híznak el." (Széchy  M.és ifj.Széchy M.)

 

                                       

 VASTAGBÉL

 

    „A colon diverticulumok valószínűsége és száma a beteg életkorával növekedik. Ez a betegség ritka 30 éves kor alatt és nagyon ritka gyermekekben, jelezve azt, hogy szerzett. Nincs nemi különbség a gyakoriságában. A vastagbél diverticulumok leggyakrabban a sigmabélben helyezkednek el, azonban a vastagbél bármely szakaszán előfordulhatnak.” (H. Rosenbaum és  J. Hildner)

 

 

 

 

 

VESE, URETER, HÓLYAG

 

A VESE VÉRÁTÁRAMLÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

 

        "A veséken óriási mennyiségű vér (1200 ml/min) áramlik át. Ez sokkal nagyobb térfogatot képvisel, mint a vesék nagyságából várhatnánk. Csakugyan, a vesék vérátáramlása a perctérfogat akár  25%-át teszi ki. Ennek a térfogatnak nagyságát helyesen ítélhetjük meg a hasi aortogrammon, amelyen látható az aorta átmérőjének jelentős csökkenése közvetlenül az a. renalisok eredése alatt. Ez a csökkenés tükrözi az aortából a vesékbe kiáramló vér nagy mennyiségét.

       A normális glomerulus úgy működik, mint egy egyszerű szűrő. Sokkal nagyobb mennyiségű folyadék szűrődik át egy glomeruluson, mint amennyi vizelet termelődik egy nefronban. Kb. 120 ml folyadék filtrálódik a glomerulusokon át percenként, azonban a hólyagba csak percenként 1 ml vizelet ömlik be. Ez megfelel napi mintegy 1000-1500 ml vizeletnek, amely kissé kevesebb, mint a glomerulusokon átszűrt mintegy 160 liter folyadék 1%-a. 

     A glomeruláris filtrátum rendkívül híg, azonban a vesetubulusokban haladva koncentrálódik és térfogata kissé több, mint 99%-a, különböző elektrolitok is, visszaszívódnak. Valójában a tubulusok révén a glomeruláris filtrátumból percenként mintegy 119 ml reabszorbeálódik. A szelektív glomeruláris filtráció szabályozza a vértérfogatot és a szervezet sav-bázis és elektrolit egyensúlyát. A vizelet alig változik, miután beömlött a vesemedencébe és halad az ureteren, a hólyagon és az urethrán át."              

 

 

A VESE MÉRETE 

 

        "A normális vese hossza felnőttben 9-12 cm. Az ultrahanggal mért értékek kisebbek, mint az urográfiánál mértek, mert urográfiánál a vesék megduzzadnak a kontrasztanyag okozta ozmotikus diurézis miatt és a vetülési nagyítás következtében." (Nancy S. Curry)

 

        "A vesék súlya felnőttben átlag 300 gramm, újszülöttben 24 gramm."(Endes Pongrác)

 

 

GGT

 

    "Bár a vese tubulus-hámsejtjeinek GGT-aktivitása kiemelkedően magas, a vesebetegségek általában nem okoznak változást a vérsavó GGT-szintjében." (Nemesánszky Elemér)

 

 

VESEKÖVEK

 

       "A húgyúti kövek mintegy 90%-a sugárelnyelő. Ezek a kövek mucoprotein matrix, kalcium foszfát, kalcium karbonát, magnézium- ammónium foszfát és urátok gyakran aggregátumai. A tiszta cisztinkövek gyengén sugárelnyelők és tejüvegszerűek, míg a tiszta húgysav, xantin és matrix kövek radiolucensek. (Nancy S. Curry)

 

      "Az örökletes csökkent húgysavképződés klasszikus megnyilvánulása a xantinuria. Ez a vizonylag ritkán előforduló betegség a xantinoxidáz recesszív öröklésmenetet mutató hiánya miatt alakul ki. Ennek következménye a húgysav prekurzorok fokozott képződése és ürítése, amit az oxipurinok clearencének növekedése mutat (a húgysav clearencének 6-16-szorosa is lehet!) és mindez xantinkőképződéshez vezethet a vesékben és esetleg kristályok kiválásához az izmokban. Az öröklött xantinuriára jellemző a hipurikémia és hipurikozúria." (Mituszova Mila)

 

      "Frang szerint a kórházi és klinikai statisztikai adatok alapján Magyarországon az összes vesekövek 12-15%-a húgysavkő. A húgysavkövek erősen savas vizeletben keletkeznek, részben abban a pH-tartományban, amelyben már az oxalátkövek is gyakran fordulnak elő. Ennek az a következménye, hogy a tisztán húgysavból álló kövek mellett gyakran fordulnak elő húgysavból és Ca-oxalátból álló vegyes kövek is." (Mituszova Mila)

 

 

VESEDAGANATOK

 

   "A hypernephroid carcinoma vagy világossejtes veserák, régebbi és hibás nevén hypernephroma. A malignus vesetumoroknak több, mint 80 %-át adja, férfiakban gyakoribb, és általában a 40. éven túl látjuk.

     A tumor kezdetben gömbölyded, tok által élesen határolt, metszlapja okkersárga, vérzéses foltokkal tarkítva. Betörhet a vesekelyhekbe, gyakran a vesevenákba, és azokat kitöltve akár a vena cavába, sőt a jobb pitvarba terjedő daganatos masszát alkot." (Endes Pongrác)

 

  "Az ún. reninomák jellemző klinikai tünete az extrém hypertensio, amely a tumor eltávolítása után egy csapásra megszűnik." (Endes Pongrác)  

 

 "A vese angiomyolipomája klinikailag fontos, jóindulatú mesenchymalis daganat. Hamartomának is nevezik, három szövettípusból áll: zsírszövet, simaizom és vérerek. Az angiomyolipoma előfordul sclerosis tuberosás betegek 80%-ában, jellemzően kétoldali és multifokális. Előfordulhat sclerosis tuberosától függetlenül is, középkorú nőkben, ezekben az  esetekben rendszerint egyetlen daganat. Autopsziánál a vesék akár 10%-ában találhatnak 1 cm-nél kisebb hamartomát." (Nancy S. Curry)

 

 

VESECISZTÁK

 

    "A szimplex vesecysták CT jellemzői: 1. homogenitás, 2. alacsony denzitás (<+20 Hounsfield egység), 3. a cysta és a parenchyma határa éles, 4. a cysta a kontrasztanyagot egyáltalán nem halmozza és 5. fala nem látható a CT képen." (N. S. Curry)

 

 

PROTEINURIA

 

      "A proteinuriának sokféle oka lehet, azonban vesebaj következtében a leggyakoribb." (Petrányi Gyula)

 

  "Hypalbuminaemia  jön létre mindazokban az esetekben, amelyeket a hypoproteinaemiák között felsoroltunk. Ezekben ugyanis a fehérjehiány elsősorban az albumin megkevesbedésének következménye. Hypalbuminaemia az oedemának is fő oka ezekben az esetekben. Leggyakrabban nephrosisban és a máj cirrhosisában találkozunk hypalbuminaemiával." (Magyar Imre)

 

 

                                           TRANSZPLANTÁLT VESE

 

       "A transzplantált vese az ultrahangvizsgálatok számára ideális helyzetű szerv, a kóros eltérések 2D-, illetve Doppler-vizsgálatokkal általában megítélhetők." (Morvay Zita)

 

 

A FENACETIN NEFROTOXICITÁSA

 

   „37 éves gyógyszerésznő 10 éven át átlag napi 5 Karilt (összesen tehát 8,76 kg phenacetint), ezen felül a szintén phenacetint tartalmazó Salvador tablettából pontosabban meg nem határozható – de mindenesetre nagy – mennyiséget szedett. Feltűnő volt a beteg bőrének halványszürkés árnyalata és a látható nyálkahártyák cyanosisa. Vérnyomása 140/90 Hgmm, a szemfenék ép. Anaemiája nem volt, reticulocytaszáma 15 ezrelék. Vizelete albumint nyomokban tartalmazott.” Maradék nitrogén 26 mg%. Endogen creatinin clearence 57 ml/min. Polyuria: napi vizelet mennyiség 2500-3500 ml, a koncentrálási kísérletben a vizelet maximális fajsúlya 1014.” (Farkas Károly és Molnár István)

 

 

END STAGE KIDNEY

 

   "Az „end stage kidney", a végállapotú vese hasonló, függetlenül az októl. A cortex fibrotikus, a glomerulusok scleroticusak, elszórtan krónikus gyulladásos sejt infiltratumok vannak és az arteriák megvastagodtak. A tubulusok gyakran tágultak és rózsaszín öntvények töltik ki őket és "tireoidizáció" képét adják.” (Kiss András)

 

 

 VESEMEGBETEGEDÉS ÉS HIPERTÓNIA

 

    "Négy betegünknél az egyoldali vesemegbetegedés és hypertonia okozta összefüggést csak a boncolás alapján tételeztünk fel...A harmadik beteg 78 éves férfi, 25 éve cukorbeteg; systolés vérnyomása 12 év óta 180-200 Hgmm. Uraemiának megfelelő panaszai négy héttel halála előtt kezdődtek, két napi kórházi tartózkodás után halt meg. Vérnyomás: 200/160 Hgmm. MN: 155 mg%, vércukor: 300 mg%. Vizeletfajsúly: 1011, 1012. Glucosuria nincs, albumin:+, vizeletüledék: látóterenként 20-30 fvs. Bonclelet: A vesék súlya 200 gr. A bal vese-arteria szájadéka, szervült fali rögösödés folytán, ceruzabélnyire beszűkült. A bal ureter kisujjnyira tágult a hólyagba való beszájadzás helyén kisbabnyi kő van beékelődve. A jobb vese típusos vörös szemcsés vesének felel meg, a bal vese kevésbé szemcsés. Szövettani vizsgálat: mindkét vesében, a kis- és nagyereken kifejezett sclerosis. A negyedik, feltételezhetően egyoldali vesemegbetegedés következtében fejlődött hypertoniát és ennek halált okozó szövődményét (emollitio cerebri) egy nem egészen két napig észlelt 66 éves férfin láttuk. Évek óta tudott magas vérnyomásáról. Évek óta keveset és nehezen vizelt, hat év előtt prostataműtétet végeztek rajta. Kórházunkba, a felvétele előtt 10 nappal kezdődött és napok alatt teljessé vált, jobboldali paresis miatt utalták be. Igen elesett állapota és szombatról vasárnapra virradó éjjel történt beszállítása miatt részletes vizsgálat (labor, szemfenék stb.) nem történt. Keringési elégtelenség tünetei közt halt meg. Klinikai dg.: Morbus  hypertonicus, arteriosclerosis universalis, emollitio cerebri. A boncolás a klinikai diagnózisban foglaltak mellett még baloldali, hegesedő pyelonephritist is megállapított. A bal vese nagyfokban zsugorodott, tokja nehezen volt levonható, felszíne durván szemcsézett és heges. A jobb vese tokja könnyen levonható, felszíne szemcsés. A bal vese szövettani vizsgálata pyelonephriticus zsugorvesét, a jobbé csatornahámdegeneratiot árult el." (Farkas K. és Molnár I.)

 

 

 

HÓLYAGDIVERTICULUM

 

  „A legtöbb húgyhólyagdiverticulum az ureterovesicalis junkcióknál fordul elő (Hutch diverticulumok). A diverticulum kialakulásában szerepet játszik a fokozott intravesicalis nyomás, a prostata hypertrophia és a neurogén zavar.” (Nancy S. Curry)   

 

 

VON HIPPEL-LINDAU SZINDRÓMA

 

    „Von Hippel–Lindau-szindróma (VHL-szindróma) A VHL-szindróma autoszomális domináns öröklődésű, MEN-1-hez hasonló prevalenciájú ritka kórkép (1:36 000). A VHL-szindrómára világos sejtes veserák, retinaangioma, központi idegrendszeri, főként cerebellaris haemangioblastoma, a középfül endolymphaticus daganatai, hasnyálmirigycysta, cystadenoma és neuroendokrin daganatok, epididymis cystadenoma, valamint phaeochromocytoma kialakulása jellemző. A VHLszindróma két alcsoportra osztható a phaeochromocytoma előfordulása alapján, 1-es típusában phaeochromocytoma nem fordul elő, míg a 2-es típusban előfordul. A 2-es típust további három altípusra osztjuk: VHL2Aban a világos sejtes veserák kockázata kicsi, VHL2B-ben nagy, míg VHL2C-ben kizárólag phaeochromocytoma fordul elő.” (Igaz Péter)

 

 

 

 

 MEDIASTINUM

 

 TERATOMÁK

 

   "Lokalizáció tekintetében a mediastinalis teratomák 99%-a az elülső mediastinumban fordul elő." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

     „A teratoma elnevezés (teras=csoda) nem teljesen indokolatlanul illeti ezeket a tumorokat. A teratomákat makroszkópos és mikroszkópos képek alapján egyaránt a legváltozatosabb megjelenésű tumoroknak tarthatjuk.” (Besznyák, Szende és Lapis)

 

 

 

 

 

 

THYMUS, THYMOMÁK, MYASTHENIA GRAVIS

 

   "Mai ismereteink szerint a thymus szerepe az immunreaktív készség fenntartásában és a neuromuscularis transmissio szabályozásában van." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

  "Sajátos sejttípus a Hassal-testek közelében, többnyire a velőállomány centrális részében elhelyezkedő, nagy, kerek, eozinofil plazmájú, a vázizomzatra emlékeztető csíkoltságú, myoid sejtnek nevezett sejt. 1964-ben vált ismertté, hogy a thymus velőállományának ezen sejtjei myasthenia gravisban szenvedő betegek szérumával reagálnak éppúgy, mint a vázizomzat." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A thymus tumorai igen jelentős százalékban tünetmentesek. Ez a tény, valamint az, hogy a thymus betegségeire utaló specifikus tünet - bizonyos mértékig eltekintve a myasthenia gravistól - nincs, érthetővé teszik, hogy az esetek zömében a szűrővizsgálatok vagy egyéb okból végzett mellkas röntgenvizsgálatok során észlelt elüldő mediastinalis árnyék alapján merül fel csak a thymus tumor vagy hyperplasia gyanúja." (Besznyák, Szende és Lapis)   

 

  "A thymomák osztályozása nehéz feladat." (Szobor Albert)

 

  "Anyagunkban a thymus tumorok ultrastrukturális képe meglehetősen változatos volt." (Szobor A.)

 

     "A thymomás betegek mintegy 10%-a szenved myasthenia gravisban, és a myasthenia gravisos betegek kb. 15%-ának van thymomája. A thymoma egyéb társulásai a Cushing-szindróma, a thyreotoxicosis, az Addison-kór és a hipogammaglobulinémia.

   A hagyományos mellkasfelvételen kerekded elülső mediastinális massza látható, esetleg perifériás vagy centrális meszesedéssel." (M. Rubens)

 

   "A thymectomia, a thymus teljes exstirpációja eddig a leghatékonyabb és legszélesebb körben alkalmazott kezelés myasthenia gravisban." (Szobor A.)

 

     "Melyik szerv tumora társulhat myasthenia gravis kialakulásával?

a) mellékvese

b) tüdő

c) thymus

d) ovarium

e) egyik sem" (Lapis és Suba)

 

     "Melyik kórkép szövődik gyakran thymus-hyperplasiával, vagy thymomával:

a) SLE

b) Wilson-kór

c) rheumás láz

d) dystrophia muscularis progressiva

e) myasthenia gravis" (Lapis és Suba)

 

   "Egy magyar citosztatikum, a mezileritrit bizonyult a legjobbnak i. v. injekció formájában alkalmazva...Ez a kitűnő citosztatikus szer, amely beadás után rövid időn belül hatékony és alig van mellékhatása, többé nem hozzáférhető." (Szobor A.)

 

  "Denny-Brown professzor a kórház folyosóján azt mondta Mary Walkernek: "Nos a myasthenia gravis olyan, mint egy curare mérgezés."Mary Walker azt gondolta: "Ha ez a betegség a curare mérgezésre emlékeztet, akkor miért nem próbálunk meg fizosztigmint adni, ami a méreg ismert antidotuma?" Kipróbálta és a hatás azonnali és drámai volt. Az eredményt a Lancetnek írt levélben publikálta 1934-ben." (Szobor A.)

 

 

AZYGOSLEBENY

 

     "A lobus venae azygos valójában nem számfölötti lebeny, hanem részben kettéosztott jobb felső lebeny." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

        "A lobus venae azygos a jobb felső lebenyben fordul elő viszonylag gyakran (0,5-1,0 %). Bal oldali előfordulás irodalmi ritkaság. Nem önálló lebeny, mert nincs saját arteriobronchialis ellátása. Úgy jön létre, hogy a jobb felső lebenybe a v. azygos mintegy belevág, és maga előtt tolja a pleurakettőzetet. Röntgenképe jellegzetes." (Csákány György)

 

 

VEGYES

 

    "A germinatív tumorok, ill. a seminoma megjelenését a mediastinumban többféleképpen magyarázzák anélkül, hogy eredetét pontosan magyarázni tudnák." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

        "A gátor idegeredetű daganata változó nagyságú lehet. Weiss és Koebele betegénél 4030 g súlyt ért el." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

      "A mediastinalis phaeochromocytomák rendkívül ritkák, körülírtak, majdnem mindig tokba zártak, általában puhák, metszlapon sárgás- vagy vörösesbarna színűek. Rendkívüli mértékben vaszkularizáltak." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZGÁSSZERVEK 

  

 

 

KÖSZVÉNY

 

  "McCarty és Hollander 1961-ben elsőként észleltek fénymikroszkópos vizsgálattal mononátriumurát kristályokat köszvényes betegek gyulladásos ízületeiben. Nem sokkal később klinikailag akut köszvényre emlékeztető kórképekben nem urát természetű kristályokat mutattak ki szinoviális folyadékban. A kristályok patogenetikai jelentőségére először Koch hívta fel a figyelmet és ezzel utat nyitott a kristály okozta gyulladások celluláris és molekuláris tanulmányozása előtt." (Mituszova Mila)

 

    "A köszvényes betegség biokémiai jellemzője a magas húgysavszint." (Mituszova Mila)

     

"Primer köszvény esetén a húgysavszintézis és -elimináció egyensúlya megbomlik, ezért a húgysavpool a normális 1 grammról akár 20 grammra növekszik.” (W. Dihlmann, J. Bandick)

 

   "A kolchicin hatása annyira specifikus köszvényre, hogy ha a roham 24-48 órán belül szanálódik, köszvény fennállása valószínű." (Mituszova Mila)

 

  "A krónikus köszvény arterosclerosissal, vesemegbetegedéssel, urátkövek képződésével (visceralis köszvény), gyakran diabetessel jár együtt. E megbetegedések köszvényes rohamok vagy ízületi reakciók nélkül is létrejöhetnek.

Rotterdami Erasmus Morus Tamáshoz írt levele ennek az összefüggésnek az akkori ismeretét bizonyítja: "Neked veseköved van, nekem köszvényem. Két testvért vettünk feleségül."" (Magyar Imre)

 

 

  "A köszvény és a rheumatoid arthritis társulása oly ritka, hogy a két kórfolyamat szinte kizárja egymást." (Mituszova M.)  

 

   "A köszvény és a rheumatoid arthritis együttesen is előfordulhat." (Horváth Ferenc)

 

  "A vesekövesedés köszvényben 10-szer gyakrabban fordul elő, mint az átlagpopulációban." (Mituszova Mila)

 

   "A tophusok már a beteg fizikális vizsgálata kapcsán észlelhetők a bőralatti szövetekben, izmokban, bursákban, inak felett, sclerán. Predilekciós helyei férfiakon - a fülkagylók és az I. MTP. ízület, nőkön a kézujjak és az olecranon tájéka. Ritkán fordul elő az orron, szemhéjon, sclerán, nyelven, hangszalagokon, Achilles-ínon, herében." (Mituszova M.)

 

    "Köszvényes gyulladás kapcsán már 1961-ben sikerült a szinoviális folyadékban a mononátriumurát kristályokat polarizált fénymikroszkóp-vizsgálattal kimutatni. A mononátriumurát 2-20 μm hosszúságú és 0,5-2 μm szélességű, polarizált fényben erősen negatív kettős törést mutató tű alakú kristály, mely akut gyulladás folyamán gyakran kimutatható a leukocitákban. A kristályok mérete lényeges szerepet játszik az akut gyulladás keletkezésében. A túl kis méretű, vagy 20 μm-nál nagyobb kristályok viszonylag békések, de az μm körüliek igen reaktívak. Az urát kristályok szférikus aggregátumok is lehetnek." (Mituszova M.)

 

    "Ismeretes, hogy a köszvény elsősorban a férfiak betegsége. Általában 40-45 éves korban kezdődik, de családi előfordulása esetében (30 %) már korábban jelentkeznek a köszvényre jellemző tünetek. A köszvényes betegek csupán 10%-a nő, a betegség általában a menopauza után kezdődik, lefolyása kevésbé súlyos és ritka a vesekárosodás.

  A szekunder köszvény a kórházi betegek között mieloproliferatív betegségek, különösképpen polycytaemia rubra vera esetében fordul elő, míg az általános orvosi gyakorlatban inkább diuretikumok alkalmazása kapcsán kell ezzel a lehetőséggel számolni." (Mituszova Mila)

 

    "A szexuális hormonok szerepe köszvényben régóta ismert...Terhes nők húgysavszintje az ösztradiolszint emelkedésével egyidejűleg esik. In vitro kísérletekben a 17-béta-ösztradiol befolyásolja a leukocitafunkciókat és kivédi a mononátrium urát kristályok litikus hatását." (Mituszova M.)

 

   "A köszvényt elsősorban férfiak betegségeként tartják számon. A nők köszvénye legtöbbször atípusos, klasszikus formája ritkaságszámba megy...A köszvényes nők fertilitása csekély." (Mituszova Mila)

 

   „Már az V. században behozták Ázsiából az őszi kikericset (Colchicum autumnale) és alkalmazták a podagra ellen.” (Dunky és Geringer) 

 

     "Nagy hatású citosztatikus szerek keresése közben 1963-ban amerikai kutatóknak sikerült előállítaniuk az allopurinolt (hydroxypyrazolo-pyrimidin). Az allopurinol, a hipoxantin strukturális analógja gátolja a xantinoxidáz enzimet, amely a hipoxantin xantinná, illetve a xantin húgysavvá való átalakulását katalizálja." (Mituszova Mila)

 

      "Az alábbiak közül melyik betegségre jellemzők az ún. tophusok?

a) cystinosis 

b) Fanconi-syndroma 

c) köszvény 

d) rheuma

e) ochronosis (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

    „Gondolni kell arra, hogy nemcsak a (szekunder) köszvény krónikus vesemegbetegedés szövődményeként léphet fel, hanem  éppenúgy a (primer) köszvény köszvényes nefropátiát és veseelégtelenséget válthat  ki. Van tehát vese eredetű köszvény (Nierengicht) is és köszvényes vesekárosodás (Gichtniere) is!” (Wolfgang Dihlmann)

 

 

ÓLOMKÖSZVÉNY, SATURNINE GOUT

         

   “Az ólomköszvény szinte olyan régi, mint maga a civilizáció. Az utóbbi évtizedekben végzett vizsgálatok megmagyarázzák a hiperurikémia és a köszvény kialakulását, ugyanis az ólom gátolja  a tubuláris uráttranszportot és csökkent urátkiválasztást okoz. Ólommérgezés esetén ezek a hatások gyakran társulnak veseelégtelenséggel, azonban előfordulhatnak ólommérgezés és vesekárosodás klinikai tünetei nélkül is. Az ólomköszvény klinikai tünetei lényegében hasonlóak a primer köszvényhez, azonban az akut rohamok gyakrabban a térdben, mint az I. MTP ízületben fordulnak elő. Az akut rohamok köszvényben gyakran poliartikulárisak és tophusok ritkán alakulnak ki.     

 

    Az ólomköszvény diagnózisa az ólomexpozíció anamnézisén, az ólommérgezés klinikai tünetein, a magas szérum ólom szintek és egyéb biokémiai eltérések biokémiai igazolásán és a köszvény egyéb formáinak kizárásán alapul. A kezelés a páciens további ólom expozíciótól való óvásából, a keláló ágensek révén az ólom eltávolításából és az akut köszvényes arthritis és a hiperurikémia kezeléséből áll.” (Poór Gyula és Mituszova Mila)

 

    "Vesemegbetegedések kapcsán a következő esetekben kell köszvényre számítani: krónikus ólom nefropátia (50%!, policisztás vese, veseamiloidózis, medulláris cisztikus rendellenesség, bilaterális hidronefrózis." (Mituszova Mila).

 

 

URÁT ÉS CPPD KRISTÁLYOK

   

    "Using simple light microscopy, UA crystals are needle-like in shape, with different sizes. They can be seen clearly with 600× magnification. More magnification allows identification of further details. These can be easily distinguished from pseudogout (CPPD) crystal, which are usually rhomboidal in shape. Size can be similar to MSU crystals. Similar magnification to UA crystals ranging from 600× to 1000× can easily differentiate both crystals from each other.

Using a polarized filter helps better detection of crystals and birefringence. MSU crystals appear as shiny strong negatively birefringent crystals against dark background. They appear yellow when aligned parallel to the axis of red plate compensator. CPPD crystals, on the other hand, show positive birefringence and appear blue in color under the same circumstances." (Ragab, Elshahaly és Bardin)

 

CHONDROCALCINOSIS

  "A chondrocalcinosis articularis röntgenképe (a térdben). A térdmeniscusok, az ízületi hialin porc és ritkábban az ízületi lágyrészek kalciumpirofoszfát impregnációja. A térd a chondrocalcinosis tesztízülete!

Megjegyzés: Két formális előfeltétele van a chondrocalcinosis keletkezésének: 1. a pirofoszfát extracelluláris megjelenése (intracellulárisan az emberi szervezetben normálisan naponta több mint 1 kg pirofoszfát keletkezik) és 2. a kristályok lerakódása  mint vízben oldhatatlan kalciumsó (Mohr és mtsai 1981)." (W. Dihlmann)

   „A CPPD kristálylerakódási betegség leggyakrabban középkorúakban vagy idősekben fordul elő. A kalcium pirofoszfát dihidrát (CPPD) kristályok lerakódhatnak bármely ízületi vagy periartikuláris képletben. Ez a chondrocalcinosis jellegzetes radiológiai képéhez vezet, az ízületi porc és a rostos porc eltérései. Az előbbi megfigyelhető mint vékony lineáris meszesedés, amely párhuzamos a szubkondrális csont felszínével, míg az utóbbi szabálytalan kalcifikáció leggyakrabban a térd meniscusaiban, a csukló trianguláris rostos porcában és a symphysisben...A térdben (a chondrocalcinosisban a leggyakrabban érintett ízületben) gyakran látszik a meniscusok meszesedése.” (C. S. Resnik)

   „A pirofoszfát az egyik intermedier termék az energiában gazdag foszfátok anyagcseréjében. Ez az anion a szervezetben naponta mintegy 1-3 kg mennyiségben termelődik és intracellulárisan felhasználódik. Csak az extracelluláris pirofoszfát okoz betegséget, egyebek között a kollagénhez való affinitása és kalciumsóként való kicsapódása miatt.” (W. Dihlmann)

 

 

 

OCHRONOSIS

 

    "A lumbális discusok az arthropathia ochronotica (alcaptonurica) tesztízületei." (W. Dihlmann)

       "Az ochronosis elkülönítő diagnosztikája. A klinikai és laboratóriumi leletek alapján kell kizárni más, sötét színű vizelettel (porfiria, akut hemolízis, melanuria stb.) és bőrpigmentációval (Addison-kór, argyrosis, arzénmelanosis stb.) járó betegségek lehetőségét." (Forgács Sándor)

 

LIPOID-KÖSZVÉNY 

   "Ha az urát tophusok kedvenc helyein vannak xanthomák (fül, láb I. ujj stb.), akkor a betegséget lipoid-köszvénynek is nevezik. Ez azonban megtévesztő elnevezés, a köszvény klinikai tünetei hiányoznak." (Forgács Sándor)

 

ARTHROPATHIÁK

 

   "A legtöbb arthropathiánál vannak úgynevezett tesztízületek, melyeken az az arthropathia különösen gyakran jelenik meg, például köszvénynél az I. MTP ízület, diabetes mellitusnál a láb ízületei, ochronosisnál a torakális és lumbális gerinc mozgásszegmentumai." (Wolfgang Dihlmann)

 

      „Adódott, hogy a beutaltak között,  elvégeztem egy 55-60 körüli férfibeteg felvételét, aki a Pest megyei Gomba községből érkezett. Súlyos alsóvégtagi teherviselő ízületi panaszai voltak. Ő ugyan lényegtelennek tartotta, de valahogy szóba került, ha a mezőn, udvaron a földre vizel, akkor lassan elfeketedik a föld.  Az alsóneműjén is feketés foltok képződnek a vizeletcseppektől. A röntgenfelvételein, főleg a csípőkön, a korához képest sokkal súlyosabb, durva kopásos elváltozások, felrakódások látszódtak., de ez a rejtély megfejtésében egyáltalán nem segített. Már pontosan nemtudom,Belebotlottam az alkaptonuria kórképébe, amit természetesen még csak hallomásból sem ismertem. És a ritka betegség leírásának megfelelően a betegnek a látható porcai - orr, fül - kékesen elszíneződöttek voltak.  Az ochronosisnak is nevezett betegség esetében a génhiba miatt speciális enzimhiány áll elő, és a homogentizinsav nem tud lebontódni, fekete festékanyag képződik.  Az említett tünetekkel ez láthatóvá is válik, a nagyobb baj, hogy az anyag a szervezeten belül is lerakódik. Így az erekben, elképzelhető súlyos következményeket okozva. Valamint az ízületi porcban – ezáltal súlyos arthrosist idéz elő. De az esetismertetésnek itt még messze nincsen vége. Egyrészről intenzíven érdeklődtem a család többi tagja után és hamar kiderült, a férfitestvér hasonlóan jár vizeléskor. Nosza, behívtuk, megvizsgáltuk őt is. Majd, bár a diagnózis a klinikai kép alapján egyértelmű volt mindkettőjüknél, laboratóriumi vizsgálattal a vizeletben ki lehetett  mutatni a nagy mennyiségű homogentizinsavat. Mivel a beutalt betegnek a csípőállapota miatt már komoly járászavara volt, az akkori ortopédiai főorvost, Simon Lajos tanár urat rábeszéltem a műtétre. Ez még nem protézis-éra volt, fémsapkát tettek a combfejre. Természetesen ott voltam a műtőben. Az operatőr eléggé megbánta a műtét elvállalását, mert a feltárás után hamarosan szénbányában érezhette magát. Minden ín, kötőszövet fekete volt, másképpen reagáltak a műszerek alkalmazására, a sok kikotort fekete anyag igen szokatlan volt a műtőben. Az előre odarendelt fotós színes felvételeit olyan sokáig megőriztem, hogy körülbelül negyedszázad múlva, a betegség illusztrációjaként be tudtam illeszteni az általam szerkesztett egyetemi tankönyvbe1. Mivel  a biokémiai zavart recesszív génhiba okozza, testvérpárunk csak úgy betegedhetett meg, ha az adott génhelyen mindkét szülőjüktől a hibás gént kapták meg. Más szóval felmenőik, családtagjaik között sok génhordzó lehet, de szerencsére nem homozigóták, és így nem betegek. Miután a betegekkel is sokat beszélgettem a bajukról, fölvetődött a logikus kérdésük: mit tegyenek a leszármazottaik, hogy ne ismétlődjön a kellemetlen betegség? A formális genetika szabályai szerint a tanács úgy hangzott: Ne a faluból házasodjanak! Ugyanis ez jó esély lehet a recesszív gént hordozók elkerülésére és egészséges utódok létrehozására.(Gömör Béla)

 1 Gömör Béla: Speciális arthropathiák. In: Gömör Béla (szerk.): Reumatológia Medicina, 2001. 179.

 

 

 

 

 

 

ÍZÜLETI TOK

 

  "A synovialis réteg igazán figyelemre méltó. Mindössze néhány sejtréteg. Finom kapilláris hálózata van, amelyen sok vér áramlik át. A kapillárisoknak nincs bazális membránja, a vérből ultrafiltrálódik az ízületi folyadék. A nagy vérátfolyás és a bazálmembrán hiánya ellenére az ízületi tokban a metasztázisok nagyon ritkán fordulnak elő." (Ian Watt)

 

 

SYNOVIALIS FOLYADÉK

 

    "Az ízületi nedv, a synovia normális mennyisége igen csekély. Az ízfelszínek között csak minimális vékonyságú hártya formájában foglal helyet. A térdízületben, amely a szervezet egyik legnagyobb ízülete, átlagban 0,5 ml synovia van, és ritkán találtak 1 ml-t meghaladó értékeket." (Schulhof Ödön)

  

   "Hialuronánban igen gazdag a köldökzsinór, a cumulus oophoricus és az ízületi synovialis fluidum." (Jakab Lajos)

 

      "A normális synoviaban vörösvérsejt nincs." (Schulhof Ödön)

 

      "Az ízületi nedv a vérplazma ultrafiltrátuma és a szinoviociták terméke. Táplálja az ízületi porcot és olyannyira csökkenti a porc súrlódását, hogy az ízületi porc szinte súrlódás nélkül csúszik." (W. Dihlmann)

 

 

 

ÍZÜLETI PORC, ARTHROSIS

 

      "A hialin porc igazán figyelemre méltó. Viszonylag kevés komponensből (kollagén rostok, proteoglikán és kondrociták) áll." (Ian Watt) 

 

    "Az ízületi  porcban nincsenek vérerek, nyirokerek és idegek...Legnagyobb mennyiségű komponense, akár 80%-a víz." (Alice Fox és társai)

 

     "A porc rugalmasan nyújtható és összenyomható, s ez teszi alkalmassá lökéselhárító (ütköző) szerepének betöltésére. A porc rugalmassága nagymértékben függ kémiai összetételétől és víztartalmától...A felnőtt egyén ízületi porcában nincsenek sem vérerek, sem nyirokerek. A porc táplálékát a synovialis folyadék felől diffúzió útján kapja. A tápláló folyadékáramlást nagyfokban segíti elő a váltakozó megterhelés által létrehozott összenyomás és kitágulás szivacsszerű kipréselő és szívó hatása." (Schulhof Ödön) 

 

     "Az üvegporc az ízületi felszínen négy rétegből áll...réteges felépítésű." (Hodinka László)

 

      "Az ízületi porc kékesfehér, áttetsző jellegű." (Endes Pongrác)

 

     "Az ízület mozgatását könnyíti az ízületi porc alacsony súrlódási együtthatója: a gördülő kerékével vagy a jégen sikló korcsolyáéval egyenlő." (Hodinka László)  

 

       "Az ízületi csontvégeket rugalmas, sejtszegény, érmentes hyalinporc borítja, amely bradytroph szövet, csupán az ízületi nedv táplálja. Az ízületi porc lassú anyagcseréje, nagy mechanikai igénybevétele miatt különböző regressiv-degenerativ elváltozásokra, így elmeszesedésre, felrostozódásra, a felszínre merőleges finom hasadékok képződésére hajlamos." (Endes Pongrác)

 

   "A cartilago mintegy fürdőzik a synovium termelte folyadékban. Ez mucinosus glikoproteineket (GP) tartalmaz, fontos komponense a lubricin. A porcszövet domináns összetevője a II. típusú kollagénrostozat, az aggrecan és más proteoglikán (PG) kifejezetten negatív elektromos töltéssel rendelkezve. Az aggrecanmolekulák nagyon hosszú hialuronanláncokon helyezkednek el, chondrocyták termelik avascularis környezetben. Fontos mátrixkomponensek az enzimek, citokinek, növekedési faktorok, amelyek hatásai autokrin/parakrin módon érvényesülnek. A porcmátrixban szintetikus/katabolikus folyamatok eredményeképp dinamikus egyensúlyi állapot érvényesül. A II. típusú kollagénrostokat a mátrixproteinekkel együtt enzimek (például kollagenázok, stromelysin) bontják el. Az aggrecanbontás főként az aggrecanok (ADAM: a disintegrin and metallopeptidase; ADAMTS: a disintegrin and metallopeptidase with thrombospondin type motif) és mátrixproteinázok (MP) feladata. Az aggrecan és aggrecanaz körbefogják a chondrocytákat. A synovium és chondrocyták számos növekedési faktort és citokint termelnek. Az interleukin-1 (IL-1) serkenti a chondrocytákat, fokozza proteintermelésüket. Hasonló hatásokat keltenek a tumor necrosis factor-α (TNF-α), prosztaglandin-2 (PGE2), NO és a bone morphogenic protein 2 (BMP2). Az utóbbi hatásos metabolikus stimuláns, a szöveti gátló pedig a tissue inhibitor of MP (TIMP). A chondrocytaregulációban lényeges szerep jut az insulin-like növekedési faktoroknak (IGF) és a TNF-nek." (Jakab Lajos)

 

  „Az ízületi porc chondrocytákból és extracelluláris mátrixból (porcalapállományból) áll.

A chondrocyták. Az extracelluláris mátrixban a chondrocyták az ízületi porc felszínére merőlegesen, oszlopszerűen helyezkednek el. Az ízületi porc térfogatának kevesebb, mint 1 %-át teszik ki. Az egészséges chondrocyta a glukózt  laktáttá metabolizálja és az aerob glikolízis révén energiát nyer, szintetizáló tevékenységéhez erre szüksége van. Az ízületi porcól kiáramló tejsav eléri a szinoviocitákat és azokat glukóz felszabadulásra serkenti. Ily módon  felismerhető egy visszacsatolás - egy nutritív szabályozókör: minél több energiára van szükségük a chondrocytáknak, annál több laktát képződik és annál több glukóz éri el  porcsejteket. Ameddig az ízületi porc mechanikai megterhelése a toleranciatartományban van, addig ez a nutritív szabályozási kör a rendelkezésre álló porcsejtek szintézistevékenységét fokozza. Ily módon kompenzálódik az érett sejtek csökkent működése, sejtoszlás révén új, működőképes porcsejtek képződnek és a teljesítmény megfelel az igényeknek.

Az extracelluláris mátrix. A chondrocyták szintetizálják a proteoglikánokat is és a kollagén rostokat is, főleg a 2. típusú kollagént. Eltekintve attól, hogy az extracelluláris mátrix több mint kétharmadát vízmolekulák teszik ki, a porcsejtek termelik a porcszövet két biomechanikailag legfontosabb alkotórészét.

A proteoglikán makromolekulák kitűnnek rendkívüli hidrofíliájukkal. Az ízületi porcban alulhidratáltak, mert a környező kollagén fibrillum váz duzzadásukat jelentősen korlátozza." (W. Dihlmann)

 

    "Az ízületi porc fizikai-kémiai összetétele miatt csak kevés röntgensugarat nyel el, így sugáráteresztő a röntgenfelvételen. A radiolucens ízületi porc, a synovialis folyadékkal telt ízületi üreggel együtt alkotja a röntgenízületi rést."  (A. Greenspan)   

 

  "Az arthrosis akkor keletkezik, amikor az ízületi porc degradációja a porcalapanyag szintézisét meghaladja. Akkor az ízületi porc elveszíti azt a képességét, hogy mint ún. lökéselnyelő (Schockabsorber) hasson; elváltozások lépnek fel, amelyek a röntgenképen visszatükröződnek:

- a röntgen ízületi rés: kezdetben kiszélesedik a porc alapállománynak víztartalmának növekedése révén , később az ízületi rés keskenyedése

- a csont: adaptív szubkondrális szklerózis

- a geröllcysta: a szubkondrális csontgerendák felszívódása 

- a marginális oszteofita: a porc és a csont határán" (W. Dihlmann)

 

     "Az osteoarthrosis chronica deformans:

a) fertőzés következménye

b) gyulladásos

c) főleg a kevésbé igénybe vett ízületek elváltozása

d) ankylosissal jár

e) degeneratív elváltozás" (Lapis és Suba)

 

 „Az arthrosis a leggyakoribb ízületi betegség. Bármely ízületben előfordulhat, leggyakrabban a teherviselő ízületekben.” (Charles Resnik)

 

 

 

 

  

 RHEUMATOID FAKTOR, RHEUMATOID ARTHRITIS

 

   "A legnagyobb fájdalomtól az fogja megszabadítani az emberiséget, aki meg tudja majd gyógyítani a rheumát." (Farkas Károly)

 

          "Számos baktérium- és vírus- (Clostridium perfringens, diphteroidok, mycoplasmák, oncornavirus) antigénnel lehet rheumatoid arthritishez hasonló betegségeket kiváltani kísérleti állatokon. Úgy képzeljük el a betegség keletkezését, hogy a fogékony szervezet bizonyos, nem specifikus külső behatásra specifikus szervezeti reakcióval válaszol. A rheumatoid arthrisben szenvedők 60-70%-a HLA-DR4-antigenitású, és az ezeket kódoló gének azonosak az immunregulációt kormányzó génekkel. A gyulladás a későbbiekben már kiváltó etiológiai faktor nélkül is fenntartja önmagát." (Bálint Géza)

 

    "A rheumatoid arthritis HLA-asszociált betegség.  A rheumatoid arthritises betegek akár 70%-a rendelkezik ezzel az antigénnel, míg a kontrollpopulációban csak legfeljebb 30%-ban lép fel." (W. Dihlmann)

 

   "Az RA etiológiája ismeretlen. Családon halmozódás gyakori. Az RA-s betegek 50%-a HLA-DR4 szöveti antigénnel rendelkezők közül kerül ki. Ezen antigén előfordulása átlagnépességben 20%. A HLA-DR4 antigénnel bíró RA-s betegek betegsége súlyosabb, mint az e szöveti antigénnel nem rendelkezőké. 

     A genetikailag öröklődő hajlamon kívül minden bizonnyal külső tényezők szerepe is szükséges a betegség geneziséhez. Számos kórokozót, baktériumot, Mycoplasmát, vírust tettek már felelőssé a betegség okozójaként, de eddig egyik szerepét sem tudták bizonyítani. Újabban az Epstein-Barr vírus kórokozó szerepe került előtérbe." (Bálint Géza)

 

    "This study showed that there is a significant and an extremely high conditio per quam relationship RA)=1) between Epstein-Barr virus and®(p(EBV rheumatoid arthritis. Together with the establishment of a conditio per quam relationship between Epstein-Barr virus and rheumatoid arthritis, our present study indicates that not only Epstein-Barr virus implicates rheumatoid arthritis but Epstein-Barr virus is a cause of rheumatoid arthritis (k=+0,546993718, p-value = 0,00001655). About 100*(15/32) = 47% of rheumatoid arthritis is caused by Epstein-Barr virus. Consequently, Epstein-Barr virus, a DNA-containing herpesvirus which is infecting more than 98% of the human population by the age of 40 years 47 and which is extremely prevalent worldwide, is not the cause of rheumatoid arthritis but a main cause (k=+0,546993718, p-value = 0,00001655) of rheumatoid arthritis." (Ilja Barukcsics)

 

   "A szerzők öt rheumatoid neuropathiás beteg perifériás idegeit vizsgálták elektrofiziológiailag és nervus suralis biopsziával…A fő idegkárosodás az axon degeneráció és némi szegmentális demielinizáció volt. A vasa nervorum elzáródását tekintik a neuropátia fő okának.” (R. O. Weller, F. E. Bruckner, Anne Chamberlain)

 

    "A szerzők 9 rheumatoid arthritises betegen klinikailag szenzoros és szenzomotoros neuropathia tüneteit észlelték...A perifériás ideg károsodását vasculitises eredetűnek vélik." (Dombay M. és társai)

 

   "A rheumatoid faktor rheumatoid arthritisben, p.c.p.ben kimutatható anti-IgG antitest, amely általában az IgM, ritkábban az IgG osztályba tartozik és in vivo könnyen disszociáló komplexet képez." (Gergely János és Hans Ott)

 

     "1937-ben Waaler a komplement kötést tanulmányozva megfigyelte azt, hogy a birka vörösvértestek még nagy hígításban is egy szérummal agglutinálódtak. A savó egy súlyos rheumatoid arthritises betegé volt. Ugyanezt a jelenséget látta más RA betegek szérumainál is. Ezt az eredményt 1940-ben közölte." (V. R. Joshi, V. R. Poojary)

 

     "Az autoantitestek jelentősége reumás betegségekben visszavezethető 1939-ig, amikor Erik Waaler norvég orvos felfedezést tett: az RA-s betegek szérumában felismerte a hemagglutinációt birka vörösvértestekkel, szemben az egészséges egyénekből nyert savókkal. A pontos patológiai mechanizmus kezdetben nem volt világos, így az ismeretlen okot a rheumatoid betegek szérumában “rheumatoid factor”-nak nevezték el."(M. Diller és M. Fleck) 

    

      "Az anti-gammaglobulin factorok kimutatása korántsem váltotta be a kezdetben jogosnak látszó reményeket a mozgásszervi betegségek diagnosticájában. Az anti-gammaglobulin factorok ugyanis - az alkalmazott próbák érzékenységétől függően - klinikailag biztos progressiv chronicus polyarthritises betegek csak mintegy 60-90%-ában mutathatók ki a vérsavóból, másrészt viszont számos, a progressiv chronicus polyarthritistől távolálló kórképben (hepatitis, subacut bacterialis endocarditis, sarcoidosis stb.) különböző szerzők 10-60%-os "rheumatoid factor" pozitivitást is leírtak." (Reumatol. Balneol. Allergol.)

 

        "Páratlan érdekesség volt a pándi mintában három azonos nevű fiatal négy keresztes latex pozitivitását észlelni. Semmi panaszuk, eltérésük nem volt. Aztán, mint egy krimiben, a három testvér már nem élő, de ízületi panaszosnak vallott nagymamájára derült fény, akinek megtaláltam az ORFI-ban a kórlapját, mely súlyos sokízületi gyulladásról szólt. A család számos tagján bizonyítottuk az immunológiai eltéréseket, például a fent említett betegség nélküli rheumatoid faktor pozitivitást."  (Gömör Béla)

 

          "A hallux varus rheumaticus az egy ezrelék előfordulási gyakoriságot sem éri el, ezzel szemben az öregujj valgus deformitása rheumatoid arthritisben 50-60%-os előfordulási gyakoriságú." (Magy. Reumatol.)

 

          "Iatrogen betegségben  halt meg az a 40 éves nőbeteg, ki súlyos polyarthritise miatt kisebb megszakításokkal másfél éven át szedett Diadresont.  Ezt a kezelést halála előtt öt hónappal duodenalis ulcusból keletkezett vérzése miatt beszüntették. Fokozódó gyengeség és laboratóriumi leletekkel igazolt mellékvesekimerültség tünetei közepette halt meg. A boncolás, a klinikus várakozásának megfelelően extrém fokú mellékvesesorvadást, váratlan leletként pedig sajtos, tüdőkapubeli és aortamenti nyirokcsomókat, valamint tüdő-, hashártya- és vesegümőkórt mutatott ki." (Farkas Károly és Molnár István)

 

        "A gerinc minden mozgásszegmentuma beteg lehet RA-ben. Azonban a nyaki gerincen igen gyakori az RA, mintha az emberi test 5. végtagja ("Die 5. Extremität") volna." (W. Dihlmann)

 

    "Az atlantoaxiális instabilitás RA-ban nemritkán előfordul és stabilizáló műtéttel gyógykezelhető." (Pásztor Emil)

 

     "Felnőttekben az atlantoaxiális instabilitás leggyakrabban rheumatoid arthritishez társul." (Rosenbaum és Hildner)

 

 

 

SYSTEMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)

 

       "Az SLE autoimmun betegség, és ellenanyagesőről beszélhetünk." (Budavári István)

 

        "SLE-ben az icterus az esetek mintegy 3%-ában fordul elő." (Gergely János és Hans Ott)

 

 

 

SPA, BECHTEREW-KÓR, ILL. HLA-B27

 

    "Az alsó háti és a lumbális csigolyák elülső kontúrja kiegyenesedik, ún. kockacsigolyák jönnek létre, ez az SPA egyik legkoraibb röntgentünete." (Adam Greenspan) 

 

  "Az 1973-ban közölt 90% körüli HLA-B27 asszociáció egyes esetekben való diagnosztikus használhatósága korlátozott értékű. Ugyanis a tipikus klinikai és radiológiai jelek esetén fölösleges a rutinszerűen nem beállítható vizsgálatot igénybe venni. Kétséges esetekben pedig éppen az SNSA egy másik betegsége jöhet szóba leginkább az elkülönítő diagnózisban, s akkor a HLA-B27 "nem tud differenciálni." Ugyanakkor a típusos betegek 10%-a nem rendelkezik az antigénnel; az antigénnel rendelkezőknek viszont csak 1,7%-a lesz beteg!" (Gömör Béla) 

 

  "Ha valakinek HLA-B27 antigénje van, mintegy 90-szer nagyobb az esélye (rizikója), hogy Bechterew-kórt kapjon, mint anélkül." (Petrányi Gyula)   

 

  "Japánoknál, afroamerikaiak között sokkal ritkább az SPA; a Haida indián rezervátumban viszont 6% felett fordult elő. Kiderült, hogy a különböző populációkban a betegség előfordulási különbözőségének megfelelő arányban mutatható ki a B27 antigén." (Gömör Béla és Walko Rózsa)

 

   „Az epidemiológiai vizsgálatok a HLA eloszlás származási és földrajzi eloszlásának különbségeit mutatták. Japánban és Fekete-Afrikában például a HLA B27 ritkább (mintegy 1%), mint fehér európaiakban és észak-amerikaiakban (6-8 %). Ezzel szemben Kanadában a Haida indiánok akár 50 %-a HLA B27 pozitív…Olyan populációkban, amelyekben a HLA B27 ritkább, mint fehérekben, nevezetesen japánokban és fekete-afrikaiakban, az SPA és a sacroileitis ritkábban fordul elő. A fordítottját (a HLA B27 gyakoribb, mint fehérekben) legalábbis a sacroileitisre bizonyították (lásd fent, bizonyos indiánok).” (W. Dihlmann)

 

   „SPA-ban 80-90 %-os a HLA B27 antigén jelenléte, míg normál kontrollokban 6-8 %. Ha akut anterior uveitis vagy aortitis van jelen szövődményként: 100 % a HLA-B27 társulás.” (Koó Éva)

 

 

  "Az alkat (öröklődés) és a környezet (mikroorganizmusok) összeesküvése: a szeronegatív (HLA-B27-asszociált) spondarthritis" (W. Dihlmann)

 

      "A spondylarthritis ankylopoetica genetikai tényezők (familiaritás, egypetéjű ikrek, rasszbeli különbségek) és kiváltó hatású infekciók (urethritis, prostatitis, salpingitis, enterocolitis) eredőjeként jön létre; az egyéb szeronegatív spondylarthritisek etiológiája is azonos, s a sacroileitis és HLA B27 a közös láncszem." (Gömör B., Walko R.)

 

 

ARTHRITISEK, ILL. GYULLADÁSOK

 

 

  „Az Entzündung (gyulladás) szót a XV. század végén vezették be a medicinába; a szóalkotó(k) valószínűleg a gyulladás egyik tünetéből, a hőségérzetből indult(ak) ki. Entzünden azt is jelenti, valamit mozgásba hozni, egy actio, egy szikra vagy egy égő gyufa vagy egy gyertya lángja, aminek reactio a következménye, ez azt jelenti, hogy a belső égésű motor beindul vagy a rőzseköteg fellángol. Ennek a hasonlatnak van értelme, mert a gyufa és a gyertya a meggyulladás okai.

  A causa inflammationishoz tartoznak élő szervezetek a vírusoktól a baktériumokon át a protozoonokig, gombákig és parazitákig. Idegen és autoallergének, ill. antigének, fizikai ingerhatások, pl. mechanikai energia és elektromágneses energia, kémiai vegyületek, savak, bázisok, sók, idegentestek pl. testsaját és testidegen kristályok, ugyancsak kiválthatnak egy actiot, nevezetesen egy alteratio, azaz egy sejtszövetkárosodáson (degeneráció, nekrózis) keresztül.

 

  A hisztokompatibilitási antigének kutatása hozta azt a felismerést, hogy bizonyos arthritisek keletkezése az alkat (öröklődés) és a környezet (mikroorganizmusok) összjátékára vezethető vissza.  A szeronegatív spondylarthritisek koncepciója ebből a "kombinált" causa arthritidisből vezethető le. A sejtszövetkárosodás egy sztereotip reakció; a beindult motor, a meggyulladt rőzseköteg a metaforái. Ezt a reakciót az orvostudományban gyulladásnak nevezzük. Az ér-kötőszövet apparátus hordozza ezt a reakciót, amelyet befolyásol a károsító inger jellege (minősége), erőssége (mennyisége) és időtartama (időfaktor), azonban alakítja az érintett szövet reakciókészsége és a szervezet általános immunstátusza is.” (W. Dihlmann) 

 

 

BEHCET-KÓR 

 

  "A Behcet szindrómások gyakran hordoznak HLA B51 antigént." (W. Dihlmann)

 

   „A Behcet-kór genetikai diszpozíciója valószínű. Erre utal társulása a HLA-B51 antigénnel. A sacroilietises betegek gyakran hordoznak HLA-B27-et. Mint környezeti tényezőt vírusfertőzést vitattak meg.” (Dihlmann)

 

    „A Behcet-szindróma világszerte előfordul. Közép-Ázsiában a történelmi Selyemút mentén különösen gyakran megfigyelték. A megbetegedést először Törökországban írták le és Japánban is gyakori kórkép.” (Dihlmann)

 

  "A Behcet-kór prevalenciája magas Japánban, Kínában, Törökországban és a mediterrán és Közép-Ázsiai országokban. Azt feltételezik, hogy a Behcet-kór földrajzi eloszlása összefügg a HLA-B51 eloszlásával és az ősi Selyemúttal." (Kaya, T. I.) 

 

 

 

 

A NYAK ÉS FELSŐ VÉGTAG BETEGSÉGEI

 

    "A nyak és a felső végtag betegségeit azért indokolt egy fejezetben tárgyalni, mert éppen a fejlődéstani sajátosságok miatt veleszületett rendellenességeik gyakran együtt jelennek meg, és a szerzett betegségekben is sokszor összefonódnak a nyakon és a felső végtagon jelentkező panaszok, mivel beidegzésük közös. A plexus brachalis ugyanis  az első háti szegment kivételével az alsó cervicalis ideggyökökből szedődik össze." (Szepesi Kálmán)

 

 

 

DUPUYTREN-CONTRACTURA

 

    "Mi károsodik a Dupuytren-contracturában?

a) a csont

b) az izmok

c) a fascia palmaris

d) az ízület

e) a meniscus" (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

   "A Dupuytren-contractura a palmaris aponeurosis zsugorodása. A kéz ujjai flexiós helyzetben zsugorodnak. A 3. évtizedben vagy később jelentkezik. Férfiakon sokszorta gyakoribb, mint nőkön, különösen cukorbetegeken. Családi halmozódást is megfigyeltek. Ritkán a talpon is előfordul." (Szepesi Kálmán)

 

     "Melyik betegséggel járhat együtt az induratio penis plastica?

a) syphilis

d) dermatomyositis

c) Dupuytren-contractura

d) priapismus

e) eunuchoidismus" (Lapis és Suba)

      

     "A Ledderhose-szindróma (fibromatosis plantaris) a láb ritka megbetegedése, a kézen előforduló Dupuytren contracturának megfelelő elváltozás. Az irodalomban mindössze néhány olyan eset ismeretes, ahol a két megbetegedést ugyanazon a személyen észlelték." (Orv. Hetil.)

 

     "Dupuytren a róla elnevezett elváltozást 1831-ben írta le. A Dupuytren kontraktúra a felületes tenyéri bőnye hyperplasiájának, majd zsugorodásának a következménye, ami másodlagosan a II-V. ujjak hajlításos kontraktúráját eredményezheti." (Orv. Hetil.)

 

      "Említésre méltónak tartjuk, hogy ismeretesek olyan betegek is, akiknél a tenyéri bőnye fibromatosisa mellett, egyidejűleg a hímvessző corpus cavernosumának hegesedését, induratio penis plasticát észleltek. A hímvesszőnek ezt az elváltozását de la Peyronie írta le. Dupuytren kontraktúra, Ledderhose szindróma és de la Peyronie szindróma együttesen is előfordulhat, ez azonabn a patogenetikai hasonlóság ellenére is irodalmi ritkaságnak tekinthető." (Orv. Hetil.) 

   

     „A Dupuytren-betegség (DD) Clostridium hystolyticum kollagenázzal történő kezelését 2009-ben alkalmazták először, és az Európai Orvosi Ügynökség (European Medical Agency) 2011-ben engedélyezte a DD kezelésére Xiapex , illetve  Xiaflex néven.” (Bíró Vilmos)

 

 

DITMAR-FELVÉTEL, SPONDYLOLYSIS, SPONDYLOLISTHESIS

 

     "A ferde lumbális gerinc felvételen láthatók a kisízületek, a felső és alsó ízületi nyúlvány, az ívgyökök és a pars interarticularisok. A félferde felvétel mutatja a szomszédos csigolyák elemeinek jellegzetes, skót kutyához (Scotty dog) hasonló alakját." (A. Greenspan)

   

    „A spondylolisthesis Meyerding által javasolt gradingje az előrecsúszás mértékén alapul.” (A. Greenspan)

 

   "Spondylolysisről beszélünk, ha a csigolyaív legvékonyabb részén, a pars interarticularison a csont folytonossága megszakad. Ha a szakadás kétoldali, akkora csigolya lényegében kettéválik.

       Ha a csigolya mindkét pars interarticularisa megszakad, a csigolyatest - a felette levő csigolyákkal együtt - előrefelé csúszhat, és spondylolisthesis jön létre. A leggyakoribb az 5. ágyékcsigolya előrecsúszása (70-80%). A 4. ágyéki csigolya elcsúszásának gyakorisága 25% és ennél magasabb segmentumban mindössze 4%.

     A spondylolysis előfordulása gyakorisága változó. Európában 2-4% gyakoriságról írnak, eszkimók között 26-27%-ban fordul elő."  (Riskó Tibor)

 

 

ACROMEGALIA

 

    "Akromegáliás térd, erősen kiszélesedett ízületi rés, amelyben kezdődő degeneráció jelenként jobb oldalon vákuumjel, az ízfelszínek peremei megvastagodtak, az eminentiák deformálódtak." (Forgács Sándor)

 

  "Akromegáliás kéz, tágult ízületi rések, deformált epifízisek, a körömnyúlványokon vaskos, az ujjpercek diafízisein finomabb perioszteális felrakódások." (Forgács Sándor)

 

 

 CSONTRENDSZER

  

    "A legelső röntgenkép csontokat ábrázolt, Röntgen asszony kezéről készítette illusztris férje 1895 végén. Érthető, hogy az első felvétel csontokról készült, mert nagy kalcium tartalmuk ideálissá teszi őket a röntgen értékeléshez." (Rosenbaum és Hildner)

  

    "A csont élő, állandóan változó szerv." (Rosenbaum és Hildner)

 

   "Az oszteoklasztok egymagvú sejtek fúziója következtében létrejövő sokmagvú óriássejtek." (Holló István)

 

     "A skeleton 213 csontból álló tömege a testtömeg 20%- át teszi ki. Funkciója többirányú. Fő jellemzője szilárdsága és rezisztens mivolta. Ezek révén védelmet nyújthat a vitális szerveknek, kellő rugalmasság mellett akár az izomzat jelentős segítsége nélkül. Tartalmaz életfontos (nyom)elemeket, termel különböző, például hormonszerű anyagokat. A szervezet kalciumraktára, részesedik az energiametabolizmus stabilitásában. Maga a csontszövet immunsejtanalógokat tartalmaz és védi, magában foglalja a csontvelőt." (Jakab Lajos)

  

    "A csontrendszer 1. a szervezet szilárd vázát képezi 2. életfontos szervek számára a csontrendszer védelmet nyújt 3. a vérképzés helye 4. az ásványi anyagok raktára.” (Oláh József)

 

   "A testünkben levő kalcium 99%-a a csontokban található." (Holló István)

 

 

 

DYPLASIA CLEIDO-CRANIALIS

 

     "A koponya és a kulcscsontok kötőszövetesen preformált csontjainak autoszomális domináns öröklődésű csontosodási zavara A kulcscsontok egészében vagy részben hiányoznak, a kutacsok és a koponyavarratok élethosszan nyitva maradnak." (Peter Matzen és ifj. Peter Matzen)

 

 

 

 

ANYAGCSERE-CSONTBETEGSÉGEK 

 

        

       "Szücs megfigyelése, hogy minél magasabb egy urémiás beteg szérumkalcitonin-értéke, relatíve annál kisebb a csontelváltozás." (Holló István)  

 

         "Kalcipéniás oszteopátiában a csontok megbetegedésének legkorábbi jele a csontok áttűnő válása a mésztartalma megfogyása következtében. Az ilyen felvételek első pillanatra aluleponáltnak látszanak. A folyamat előrehaladtával különösen a csigolyák áttűnősége fokozódik, és a szivacsos állomány szerkezete mindinkább elmosódik. Előbb-utóbb azonban a zárólemezek is elvékonyodnak, és a csigolyák közti porckorongok turgora következtében betörnek. Ezért gyakori kalcipéniás osztepátiában a Schmorl-féle porcsérvkéződés. A csigolyák a megterhelés hatására mindinkább összenyomódnak, lelapulnak. A háti szakaszon többnyire ék alakú deformitás alakul ki porózisos háti kifózist, kifoskoliózist okozva. Az ágyéki szakaszon a csigolyák bikonkáv alakot öltenek. Ezek az ún. halcsigolyák. A kalcipéniás csöves csontok röntgenképe szintén áttűnő. Legjellegzetesebb azonban ezeken a csontokon a kéregállomány elkeskenyedése. Nagyon súlyos esetekben a csontok kéregállománya szinte papírvékonyságúvá válik." (Holló István)

 

       "A kék sclerát az osteogenesis imperfectára jellemző tünetnek tartják. A sclerák kékes elszíneződés azonban szerzett oszteoporózis esetén, sőt iatrogen szteroid-oszteoporózisban is előfordul. Kék sclerát írtak le az ugyancsak oszteoporózissal járó Turner-szindrómában is.

         A kék ínhártya oka annak elvékonyodása és főleg áttűnőbbé válása. A jelenség tehát az áttűnő bőrhöz hasonló." (Holló István) 

 

         "A kalcitonin központi idegrendszeri jelentőségére utal anorexigén hatása, amely azonban lényegesen kisebb, mint a szatietiné. Az anyagcsere-csontbetegségek terápiája szempontjából fontos a kalcitonin központi idegrendszeri eredetűnek gondolható, fájdalomcsillapító hatása is." (Holló István)

 

               „A szteroid-indukált osteoporosist, akár a Cushing-syndroma során, akár különböző kortikoszteroidokkal történő kezelés során fordul elő, csökkent csontképzés és fokozott csontreszorpció jellemzi. Noha az axiális csontok a leggyakrabban betegek, a perifériás csontok is érintettek lehetnek. Egy 53 éves krónikus limfoid leukémiában szenvedő nőbeteget nagy dózisú szteroiddal kezeltek. Generalizált osteoporosis alakult ki, amely a perifériás csontokat is érintette. A láb AP felvételén a csontok áttetszők, a cortikálisok pedig jelentősen elkeskenyedtek az osteopenia miatt.” (Adam Greenspan)

 

            "Cushing-kór. A mellkasfelvételen bőséges callus az előzetes fájdalmatlan bordatörések helyénél." (Jeremy W. R. Young)

 

      "A kortikális vastagság meghatározása a kézközépcsontok (rendszerint a II. vagy a III.) kortikálisainak mérésén alapul. Kifejezhető a két egymással szemben levő kortikális vastagságának összege vagy az összeg osztva a a csont teljes vastagságával, amely esetben a csonttömeg indexének tekintik." (Adam Greenspan) 

 

 

                     ENDOKRIN EREDETŰ CSONT- ÉS ÍZÜLETI BETEGSÉGEK

 

  "Érthető, hogy sok endokrin betegség okoz csont-ízületi elváltozást, illetve befolyásolja az arthrosisok kialakulását." (Forgács Sándor)

 

 

OSTEONECROSISOK

 

  "Az aszeptikus csontnekrózis mindenekelőtt ischaemia következménye; átmehet arthrosisba." (W. Dihlmann)

 

                                                                CALCANEUS-FRACTURA

 

     "A calcaneus-fracturák érdekes tulajdonsága, hogy gyakran társulnak lumbális csigolyatöréssel. Sarokcsonttörés esetén mindig gondolni kell lumbális csigolyafracturára." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

 

   "Fractura calcanei. Ez a beteg mintegy öt méter magasból esett le és a sarkán ért földet, bal sarokcsontjában nagy fájdalmat érzett. A bal calcaneus oldalirányú és tangenciális sarokcsont felvételén törésvonalak látszanak." (H. Rosenbaum és J. Hildner)

 

 

 

NEUROGÉN OSTEOARTHROPATHIÁK

 

   "Régóta tudjuk, hogy  idegrendszeri betegségekhez csont-ízületi elváltozások csatlakozhatnak. 1868-ban Charcot írta le a tabes dorsalishoz társuló térdízületi folyamatot. Ez a típusos "Charcot-ízület", de más etiológiájú, más lokalizációjú hasonló jellegű elváltozásokat is ezzel a névvel illetnek. Sokáig a tabest és a syringomyeliát tartották a neurogén osteoarthropathiák legfőbb okának. Újabban egyre több a diabéteszes neuropathia talaján kialakult eset." (Forgács S.)

 

    "Az anarchikus szó törvény nélkülit jelent. Egy megbetegedett ízület röntgenképén ez a kötő- és támasztószövet roncsolódását jelenti...A Charcot-ízületeket Jean M. Charcot korában alapvetően tabeses, ill. szifiliszes okra vezették vissza. Ez illik az akkori orvostudomány akkori szelleméhez, akkoriban a legkülönbözőbb betegségek okának a (pikáns) lueszt feltételezték.(W. Dihlmann)

 

 

SYRINGOMYELIÁS ARTHROPATHIA

 

   "A syringomyelia leggyakrabban a nyaki és a felső háti gerincvelőben fordul elő. Ezért a syringomyeliás osteoarthropathia mindenek előtt a felső végtagokon lép fel. Ennek a diszráfiának az anatómiai szubsztrátuma a gerincvelő szürkeállományának a cisztikus gliózisa, amely rendszerint a 20. és 40. életév között manifesztálódik klinikailag és lassan progrediál." (W. Dihlmann)

 

 

 

 

  

CSONTVELŐI ZSÍRSZÖVET

 

  "Érdekes módon, annak ellenére, hogy a csontvelő nagy részét zsírszövet alkotja, ritkán fejlődik ki a csontban jó- vagy rosszindulatú, zsírszövet eredetű tumor." (Vizkelety Tibor és Szendrői Miklós)

 

 

 

BURSÁK

 

     "Akut és krónikus gyulladások, degenerációk, meszesedések leggyakoribbak a bursa subdeltoidea, olecrani, trochanterica és Achillea területén, de előfordulhatnak testszerte mindenütt, ahol az izmok és inak mozgását elősegítő bursák találhatók." (Schulhof Ödön)

 

 

 

VÁZIZMOK

 

    „A test tömegének 40%-át adó harántcsíkolt izomzat sokáig aránylag elhanyagolt területe volt a pathologiának. ” (Endes Pongrác)

 

 

                                                                           TÉRD

 

 "22 éves hypogonadismusban szenvedő beteg térdfelvétele; gracilis, csökkent mésztartalmú csontok; nyitott epifízisek." (Forgács S.)

  

  „Patellatörés gyanújakor a filmhez közeli patellával készített pa. felvétel feltétlenül előnyben részesítendő a szokásos ap. térdfelvétellel szemben.” (W. Dihlmann)

 

 "Akromegáliás térd, erősen kiszélesedett ízületi rés, amelyben kezdődő degeneráció jelenként jobb oldalon vákuumjel, az ízfelszínek peremei megvastagodtak, az eminentiák deformálódtak." (Forgács Sándor)

 

     "A chondrocalcinosis articularis röntgenképe (a térdben). A térdmeniscusok, az ízületi hialin porc és ritkábban az ízületi lágyrészek kalciumpirofoszfát impregnációja. A térd a chondrocalcinosis tesztízülete!" (W. Dihlmann)

 

      

 

VEGYES

 

      "Újszülöttek discusában 90%, 12 évesekében 80%, a 70 év felettiekében 70% a víztartalom. (Figyelmet érdemelnek e szempontból az állatkísérleti adatok: 4 hónapos patkány kollagénrostja 130-szoros, 16 hónaposoké 80-szoros és a 26 hónaposoké mindössze 40-szeres vízkötő képességű.)" (Farkas és Molnár) 

 

    " Ismertetjük egy chronicus myelomonocytás leukaemiában szenvedő beteg esetét, akinek ízületi gyulladása alakult ki. Arthritis előfordulhat leukaemiában, ennek mechanizmusa pl. a leukaemia infiltrálja az ízületi tokot, az ízületben urátkristályok rakódnak le." (Márkus Ilona, Korányi Ágnes és Benedek Szabolcs)

 

    "Törpékben előfordul a hibásan fejlődött csípőízület és a coxarthrosis." (Vértes Péter)

 

     ""Üvegcsont" ("Glasknochen") a csont olyan nagyfokú olyan mésztelenedését jelenti, hogy a csont és a környező lágyrészek sugárgyengítése között alig van különbség." (Wolfgang Dihlmann)

 

   "A kaméleonok olyan hüllők, amik képesek színüket változtatni. Az artropátiák átvitt értelemben színüket változtatják. A legtöbb artropátiánál vannak tesztízületek pl. a köszvény gyakori az I. MTP ízületben, a diabetes a láb ízületeiben, az ochronosis a lumbális gerincen." (Wolfgang Dihlmann)

  

  „A kalcium alkáliföldfém és ubikviter a szervezetben. Amikor a lágyrészekben, incl. a porcszövetben kicsapódik, a röntgenképen lokális vagy szisztémás anyagcserezavar indikátora lesz. A lerakódott kalciumsó a lágyrészben arthritist, periarthritist, tendinitist vagy az intersticiális kötőszövet gyulladását válthatja ki. A kristályosodott kalciumsók ennélfogva a kóros elváltozás indikátorai is és iniciátorai is!”(W. Dihlmann)

  

   "Az építőzsír, Baufett az ízületi tokban is előfordul. Az ízületi tok két rétege, a külső rostos és a belső synovialis réteg között rendszerint van építőzsír, a synovialis szövet mély rétegében, a subintimában is van zsírszövet. A subintimalis szövet a synovialis intimával zárul, melyet synovialocyták (Deckzellen, lining cells) szegélyeznek kívülről (Tillmann 1987). Ez a szövet mindenekelőtt laza kötőszövetből áll, amelyben zsírsejtek is kimutathatók.

   A zsírsejtek változó mennyisége dönti el, hogy a röntgenképen az intrakapszuláris zsírszövet mint "fekete csík" felismerhető-e. Ez a zsírcsík az ízület volumenének nagyobbodásakor, folyadék gyülem vagy tokvastagodás esetén  diszlokálódhat. Viszonylag leggyakrabban az I. CMC ízületben látható a röntgenfelvételen a betegek egy részében." (Wolfgang  Dihlmann)

 

    "Peltola (1953) a Heberden-csomók keletkezését a nyakcsigolyák spondylosisára vezeti vissza... Ezt az elméletet nehezen fogadhatjuk el." (Chatel Andor)

    

     "A torsiós scoliosis Cobb-féle processus spinosus módszerénél a csigolyát hat egyenlő részre osztják. Normálisan a tövisnyúlvány a középvonalban van. Migrációja a görbület konvexitása felé jelzi a torsió mértékét. Moe ívgyök módszere a torsio mérésére a csigolyát szintén hat egyenlő részre osztja fel. Normálisan az ívgyökök a külső részeken láthatók. A "pedicle" vándorlása a scoliosis domborulata felé meghatározza a torsio mértékét." (Adam Greenspan)

   

   „A chordoma a chorda dorsalis maradványaiból keletkező malignus csonttumor. Ezért ezek a tumorok szinte kizárólag a csontrendszer középvonalában fordulnak elő.” (Adam Greenspan)

    

 "A bokasérülések nagyon gyakoriak. Ezt a viszonylag kis ízületet az egész testsúly terheli." (Harold Rosenbaum)

  

 

 

  

 

 

HEMATOLÓGIA 

 

A VÉR

 

   "A vér vizsgálatának hosszú története van. Az emberiség mindig érdeklődött a vér iránt, mert valószínű az, hogy már a primitív emberek is felismerték, hogy a nagymérvű vérzés halált okoz." (Maxwell Myer Wintrobe)

 

CSONTVELŐ

 

     "Kiszámították azt, hogy a csontvelő 126.1010 sejtet tartalmaz és a sejttermelés 18,8.107

/ testsúlykg/óra. A vérsejtképző csontvelő nagyon specializált szerv. A vérképzést velőtlen és velős idegrostok és serkentő és gátló humorális faktorok szabályozzák." (Theodor Fliedner és társai)

 

   "A jelenlegi elképzelés szerint valamennyi vérsejt (vvs., fvs., vérlemezke) egyetlen közös őssejtből (stem cell) származik." (Pucsok József)

 

    "A vérsejtek eredetét illetően magam az ún. monophyletikus elmélet híve vagyok." (Kelemen Endre 1961)

 

       "Megakariocita. Nagysága a 160 mikront elérheti. A sejt körül számos 2-3 mikron nagyságú trombocitát látni." (Pucsok József)

     

 

 A VÖRÖSVÉRTESTEK

 

    "A vörösvértestek átlagtérfogata

=hematokritx10/vörösvértest szám millió=

normálisan 80-100 köbmikron, 80 alatt mikrovolumniáról (mikrocytosisról), 100 felett makrovolumniáról (makrocytosisról) beszélhetünk." (Kelemen Endre 1961)

 

  "A vörösvérsejtek átlagos térfogata egészséges személyekben 80 és 100 femtoliter között változik." (John G. Quigley és társai)

 

   "Mivel a hemoglobin a vörösvérsejtek száraz súlyának mintegy 90%-a, a hemoglobin bioszintézise szorosan összefügg az erythropoesissel." (John G. Quigley és társai)

 

   „Az érett vörösvérsejteknek nincs magjuk (ezért képtelenek osztódásra ), nincsenek riboszómáik (ennélfogva nem képesek fehérjeszintézisre) és nincsenek mitokondriumaik (ezért képtelenek oxidatív foszforilációra). Ezeknek a limitációknak ellenére a vörösvérsejtek 100-120 napig élnek a keringésben és hatékonyan szállítanak oxigént a perifériás szöveteknek.” (Bertil Glader)

 

    „A mag nélküli érett emberi vörösvértest az egyik legnagyobb fokban specializált sejt. A mag, a riboszómák és a mitokondriumok hiánya miatt az erythrocyta nem képes osztódni, új fehérjéket termelni vagy a mitokondriumokkal társul oxidatív reakciókat elvégezni.  A citoplazmában a fehérjék több mint 95%-a hemoglobin. A többi fehérje azok az enzimek, melyek az energiatermeléshez  és a hemoglobin funkcionális állapotának fenntartásához szükségesek.” (Marilyn J. Thelen)

    A vvt. citoplazmájának enzimei a hexokináz, az aldoláz, a trióz foszfát izomeráz, a glukóz-6-foszfát dehidrogenáz, a laktát-dehidrogenáz (LDH), a piruvát kináz, a kataláz, a glioxaláz, a karboanhidráz, a citokróm b5 reduktáz, adenozin deamináz stb.

 

    „Az eritrociták számára lényeges a metilglioxál detoxikálása (nagy reaktivitása miatt), ezt a glioxaláz enzimrendszer végzi.” (Kalapos Miklós Péter)

 

 

 

 

ANAEMIÁK

 

  "Az anaemia nem betegség, hanem tünet. Fennállásának megállapítása után eredetét, okát, az azt létrehozó folyamatot kell megtalálnunk." (Kelemen Endre)

 

  "Az anaemia hematológiai jellegű népbetegség, Magyarországon 300 000-500 000 beteg." (Egyed Miklós)

 

VASHIÁNYOS ANAEMIÁK

 

 

   „Az anémiákat a vörösvérsejtek nagysága alapján osztályozzuk. Ebben a sémában a mikrociter anémiákat úgy definiálják, hogy az átlagos sejttérfogat <80fl...A vashiányos anémia a mikrociter anémiák leggyakoribb oka." (J. L. Meredith és L. S. Rosenthal)

 

 

 

   "Vashiányos anaemia esetén milyen elváltozás jellemző a vörösvértestekre?

a) poikilocytosis

b) anisocytosis

c) hypochromia

d) fragilitas

e) polychromasia (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

  "A vashiány tünetei

A vashiányos tünetcsoport az anaemia általános, valamint a vashiány nem hematológiai tüneteiből tevődik össze. Az utóbbiak: száraz bőr, hajhullás, száj- nyálkahártya-atrophia, nyelvégés, berepedések a szájzugban, nyelési zavar (Plummer-Vinson-szindróma). A köröm törékennyé válik, ellaposodik, koilonychia alakul ki.

A vashiány kialakulása során először a raktározott vas mennyisége csökken, megelőzve a szérum vas- és a transzferrinszintjének változását (praelatens vashiány). A szérumferritin koncentrációjának csekély volta jól és korán jelzi a raktárvas mennyiségének csökkenését. Ha a vasraktár teljesen kiürül, csökken a szérumvasszint is, és kompenzálóan nő a szérum- transzferrin (és a szolubilis transzferrinreceptor) szintje, és fokozódik a vas felszívódása, de még normális a hemoglobin (latens vashiány)." (Petrányi Gyula) 

"Vashiányos anaemiák

A vérszegénységnek ebben a formájában az erythroid elemek proliferatioja normális, a Hb képzés a vashiány következtében gátolt, így a vér Hb koncentrációjának csökkenése nagyobb mértékű, mint a vörösvérsejt számé. Az eredmény: a normálisnál kisebb térfogatú (MCV 80 fl alatt) vvs-ek (microvolumnia). A vvs-ek Hb tartalma is alacsony, és nagyon súlyos esetben hemoglobin-koncentrációja (MCHC) is a normális alsó határa alá kerül (hypochromia).