IDÉZETEK 2.

 

 MATEMATIKA

 

  „e=2,71828…egy nevezetes szám. Richard Feynman fejben kiszámította, hogy jó közelítéssel e0,7=2, e1,4=4, e2,3=10, e3,3=27.”(Természet Világa)

 

 

FIZIKA

 

  "A röntgencsövekben keletkező fékezési sugárzás (bremsstrahlung) spektrumára vonatkozóan elsőként Kramers (1923) adott meg elméleti formulát, már kvantummechanikai megfontolásokkal. A Kramers-formula csaknem 50 éven át egyeduralkodó volt. A Kramers-elmélet nem veszi figyelembe a target (azaz az anód) önabszorpcióját, másfelől kiindulásként azt tételezi fel, hogy infinitezimálisan vékony target spektruma - zérus energia és a beeső elektronok energiája között - konstans. Hogy mégis tűrhető spektrumközelítést ad, az onnan ered, hogy a két elhanyagolt ellentétes hatás többé-kevésbé kompenzálja egymást." (Porubszky Tamás)

 

 "A szivárvány a természet csodálatos tüneménye, amely számtalan festőt, költőt megihletett (például Arany János: A gyermek és a szivárvány), valamint számos fizikus tanulmányozta a jelenséget...Végső soron a szivárvány létrejötte annak tulajdonítható, hogy az elektromágneses tér (fény) egy közel gömb alakú vízcseppen szóródik." (Cserti József)

 

  "Az atommagban nem tartózkodhatnak elektronok." (Marx György)

 

   "Szabad kvarkot soha nem sikerült igazolni." (Hegyi Sándor)

 

  "A proton jellemző mérete, 10-15 m olyan piciny, hogy semmiképpen nem tudjuk hétköznapi méretekkel érzékeltetni. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a proton akkora a gombostûfejhez képest, mint a gombostûfej a Naphoz képest (amelyeknek nagyságát ugyancsak nem tudjuk megfelelõen felfogni, hiszen nincs közvetlen tapasztalatunk róla)." (Trócsányi Zoltán)

 

  "Az atomot, az anyag alapvető építőkövét sokat vizsgálták, és egyre bonyolultabb kép alakult ki róla. Mégis az atom viszonylag egyszerű naprendszer modellje - egy mag körül keringő elektronok - sok atomi jelenség kielégítő magyarázatára alkalmas és előnye, hogy könnyű elképzelni." (W. Hendee)

 

  "Gondolatkísérlet: gyorsulással zuhanó liftben vagyunk! (még szerencse, hogy nem valóság!)" (J. Fialkov)

 

  "Az elektron minden atom alkotórésze." (J. J. Thomson) 

 

 

KÉMIA

 

   "A szerves vegyületek száma szinte végtelen." (Kajtár Márton)

 

 

PATOLÓGIA, BIOKÉMIA, RADIOLÓGIA

 

  "Radiológia=képalkotó diagnosztika+képalkotó eljárásokkal vezérelt terápiás intervenció." (Palkó András)

 

 "Microlithiasis. Mindkét herében elszórtan számtalan apró echodenz képlet figyelhető meg." (Jakab Zsuzsa)

 

  "Fiziológiásan a tubák az ultrahangképen nem ábrázolódnak ultrahanggal, csak kóros esetben (gyulladás, a tuba körüli vagy lumenében levő folyadékfelszaporodás következtében)." (Jakab Zsuzsa, Szabó István)

 

  "A tuboovarialis tályog cisztózus vagy komplex terime." (Jakab Zsuzsa)

  

  "A glikobiológia önálló tudománnyá nőtte ki magát." (Jakab Lajos)

 

 "Az IgE-molekula egészen egyedi tulajdonságokkal büszkélkedhet. Szérumkoncentrációja igen kicsi, biológiai aktivitása igen nagy." (Jakab Lajos)

 

   "A mikroRNS-ek a génexpresszió poszttranszkripciós szintű szabályozásában alapvető kisméretű, fehérjét nem kódoló ribonukleinsav- (RNS-) molekulák." (Igaz Péter és társai) 

 

  "A canaliculusok általában 2-3 hepatocytával érintkeznek, nagy felületet képeznek a belsejüket beborító microvillusok által. E nagy felületű membránok felszínén élénk anyagcsere folyik, melyet számos, ún. membránenzim irányít. Gyakorlati szempontból legfontosabbak az ALP, GGT és LAP enzimek, melyek aktivitásának emelkedése a szérumban elsősorban az epe elfolyásának akadályozottságát és kevésbé érzékenyen a májparenchyma károsodását jelzik."(Nemesánszky E.)

 

  "A máj nagy és homogén szerv, ezért sok képalkotó eljárással kiválóan vizsgálható." (P. R. Ros és társai)

 

  "Gyakorlatilag nem fordulhat elő akut hepatitis a transzaminázok aktivitásának fokozódása  nélkül. Ilyen esetekben a szérum ALAT-aktivitása rendszerint magasabb, mint az ASAT-értéke." (Nemesánszky Elemér)

 

  "A transzferázok meghatározásának diagnosztikus értéke fokozható, ha az ASAT/ALAT hányados változásait is figyelembe vesszük.. Ez az arány egészségesekben kissé nagyobb, mint 1. A máj akut károsodásakor az index akár a felére is csökkenhet. A krónikus májbetegségek, illetve a cirrhosis az ASAT/ALAT arányt nem befolyásolják karakterisztikusan. Alkoholos etiológiájú májbetegségekben viszont a magas ASAT- aktivitások miatt az index értéke általában fokozódik."(Nemesánszky Elemér)

 

  "A beteg vizeletében epefesték jelent meg, ugyanakkor azonban a szérum epefesték-tartalma normális volt.. Csak laboratóriumi hibáról lehet szó - gondoltuk - hiszen a vizeletben nem lehet epefesték, ha hyperbilirubinaemia nincs. Amikor azonban a bilirubinuria kétségtelenné vált, nehezen találtunk magyarázatot. Csak a sectio bizonyította, hogy az egyébként gyomorcarcinomában szenvedő beteg köves epehólyagja a húgyhólyagba perforált, és ez volt a hyperbilirubinaemia nélküli bilirubinuria oka." (Magyar Imre)

 

  "Újabban az ultrahangvizsgálatot javasolták az acut appendicitis diagnosztikájára. A tágult, folyadékkal telt, vastag falú, fixált helyzetű appendix nagyon gyanús appendicitisre." (D. F. Caroline 1990)

 

  "A képalkotó vizsgálat nem mindig tud pontos diagnózist adni, mert a vékonybél a különböző inzultusokra korlátozott módon reagál." (D. F. Caroline és D. D. T. Maglinte)

 

  "Az ascites gyakori nem-specifikus lelet a Crohn-betegségben." (K. Seitz)

 

  "A bokasérülések nagyon gyakoriak. Ezt a viszonylag kis ízületet az egész testsúly terheli." (H. Rosenbaum)

 

  "Szintetikus ACTH-val a természetben előforduló molekula törtrészével kiváló terápiás hatást lehet elérni. Emellett elvileg is hallatlanul érdekes tény, hogy a szervezet "luxusmolekulákkal" dolgozik. Ha az inzulinmolekulákkal kapcsolatban is "ki tudjuk hámozni" a nagy polipeptidmolekulákból a kis effektív csoportot, kezelhetetlen diabetesesek válhatnak beállíthatókká és talán a másodlagos érbetegségeket is vissza tudjuk szorítani. "(Hankiss J.) 

 

  "Akromegáliás térd, erősen kiszélesedett ízületi rés, amelyben kezdődő degeneráció jelenként jobb oldalon vákuumjel, az ízfelszínek peremei megvastagodtak, az eminentiák deformálódtak." (Forgács S.)

 

  "Akromegáliás kéz, tágult ízületi rések, deformált epifízisek, a körömnyúlványokon vaskos, az ujjpercek diafízisein finomabb perioszteális felrakódások." (Forgács S.)

 

 "22 éves hypogonadismusban szenvedő beteg térdfelvétele; gracilis, csökkent mésztartalmú csontok; nyitott epifízisek." (Forgács S.)

 

  "A jobb fossa iliacába érő Riedel-lebeny. Két epekő." (Janett Murfitt)

 

  "A máj zsírtartalmának növekedése lehet több kórkép kísérő jelensége (pl. diabetes mellitus, obesitas, krónikus alkoholizmus), de előfordulhat esszenciális metabolikus anomaliaként is. A májszövet normálisan 4-5% körüli zsírtartalma esetenként akár 75%-ra is felemelkedhet." (Nemesánszky Elemér)

 

  "A májszövet valódi zsírtartalma és a CT-képeken mért átlagdenzitás között lineáris összefüggés van: 10%-os zsírtartalomcsökkenésnek 17 H denzitáscsökkenés felel meg ...Amikor a májparenchyma denzitása 20-30 H-nál alacsonyabb, az ún. fekete máj képét látjuk." (Bartha László)

 

  "A máj által termelt albumin mennyisége naponta kb. 10-12 g. Ez a maximális szintetikus kapacitás 1/4 részét jelenti." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Májcirrhosisban az alacsony albuminszintézis a normál szint 1/3-ára (napi 3-4 g) csökken." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Felnőtt egyénekben napi kb. 10 g albumin szintetizálódik. Ebből számítva az derül ki, hogy minden egyes májsejt másodpercenként kb. 5000 albuminmolekulát képez."(Kelemen Endre)

 

  „Az analbuminémia nagyon ritka recesszív betegség, a betegnek nincs keringő albuminja, bár normálisan az albumin a legabundánsabb plazmafehérje és sok funkciója van.”  (S. Watkins és társai)

 

  "Egyre több adat támasztja alá azt, hogy a májban létezik egy fakultatív őssejtpopuláció. E sejtpopuláció aktiválását szabályozó tényezők jobb megértése a májbetegségek kezelésében teljesen új szemlélet alapja lehet. A károsodott májparenchyma pótlása őssejtekkel a májtranszplantáció vonzó alternatívája lehet." (Nagy P.)

  

  "A tumor mérete nem irányadó biológiai természetének meghatározásában. Az ún. "minute" kis májrákok átmérője 3 cm alatt van, de észleltek 20 cm-t is meghaladó átmérőt focalis nodularis hyperplasiában." (Schaff Zsuzsa, Sárosi Ildikó és Lapis Károly)

 

  "A sárgaságok következő lehetőségei jönnek szóba. 1. Parenchymás sárgaság, amelyet a májsejtek működési zavara okoz. 2. Mechanikus sárgaság, amelyet az epeutak elzáródása okoz. 3. Haemolytikus sárgaság, mely azáltal jön létre, hogy a nagy számban pusztuló vörösvérsejtek Hb-jából keletkező bilirubint a máj nem képes kiválasztani."(Magyar Imre)

 

  "A hepatikus kóma elsősorban a sárgaságról ismerhető fel, amely csak igen kivételes esetben hiányzik." (Magyar Imre)

 

  "A szérum epesavszint-emelkedés viszketéssel jár." (Gógl Árpád)

 

  "A pikkelysömör epesavval történő kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres kezelés, hanem egy élettani anyaggal való hiánypótlás." (Gyurcsovics Klára és Bertók Lóránd)

 

  "Az akut pancreatitisszel foglalkozó irodalmat tanulmányozva az az érzésünk támadhat, hogy alapvetően két iskola köré csoportosulnak az irányadó vélemények. Az első a több mint száz éves múlttal rendelkező "autodigesztív teória", a második az utóbbi évtizedben kibontakozó "gyulladásos robbanás elmélet"." (Telek Géza és társai 2000)

 

  "Lokalizáció tekintetében a mediastinalis teratomák 99%-a az elülső mediastinumban fordul elő." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

  "Mai ismereteink szerint a thymus szerepe az immunreaktív készség fenntartásában és a neuromuscularis transmissio szabályozásában van." (Besznyák István, Szende Béla és Lapis Károly)

 

  "Sajátos sejttípus a Hassal-testek közelében, többnyire a velőállomány centrális részében elhelyezkedő, nagy, kerek, eozinofil plazmájú, a vázizomzatra emlékeztető csíkoltságú, myoid sejtnek nevezett sejt. 1964-ben vált ismertté, hogy a thymus velőállományának ezen sejtjei myasthenia gravisban szenvedő betegek szérumával reagálnak éppúgy, mint a vázizomzat." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A thymus tumorai igen jelentős százalékban tünetmentesek. Ez a tény, valamint az, hogy a thymus betegségeire utaló specifikus tünet - bizonyos mértékig eltekintve a myasthenia gravistól - nincs, érthetővé teszik, hogy az esetek zömében a szűrővizsgálatok vagy egyéb okból végzett mellkas röntgenvizsgálatok során észlelt elüldő mediastinalis árnyék alapján merül fel csak a thymus tumor vagy hyperplasia gyanúja." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A lobus venae azygos valójában nem számfölötti lebeny, hanem részben kettéosztott jobb felső lebeny." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A germinatív tumorok, ill. a seminoma megjelenését a mediastinumban többféleképpen magyarázzák anélkül, hogy eredetét pontosan magyarázni tudnák." (Besznyák, Szende és Lapis)

 

  "A thymomák osztályozása nehéz feladat." (Szobor Albert)

 

  "Anyagunkban a thymus tumorok ultrastrukturális képe meglehetősen változatos volt." (Szobor A.)

 

  "A thymectomia, a thymus teljes exstirpációja eddig a leghatékonyabb és legszélesebb körben alkalmazott kezelés myasthenia gravisban." (Szobor A.)

 

  "Egy magyar citosztatikum, a mezileritrit bizonyult a legjobbnak i. v. injekció formájában alkalmazva...Ez a kitűnő citosztatikus szer, amely beadás után rövid időn belül hatékony és alig van mellékhatása, többé nem hozzáférhető." (Szobor A.)

 

  "Denny-Brown professzor a kórház folyosóján azt mondta Mary Walkernek: "Nos a myasthenia gravis olyan, mint egy curare mérgezés."Mary Walker azt gondolta: "Ha ez a betegség a curare mérgezésre emlékeztet, akkor miért nem próbálunk meg fizosztigmint adni, ami a méreg ismert antidotuma?" Kipróbálta és a hatás azonnali és drámai volt. Az eredményt a Lancetnek írt levélben publikálta 1934-ben." (Szobor A.)

 

  "Az összes kreatin 98%-a a harántcsíkolt izomzatban található. Az emberi test összkreatin mennyisége 90-120 g." (Kovács L. és Vida M.)

 

  "A kreatin kináz magas lehet központi idegrendszeri betegségekben pl. status epilepticusban, vázizombetegségekben pl. Duchenne disztrófiában, i. m. injekció után és szívbetegségekben pl. infarctusban." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Ismeretlen eredetű magas kreatin-kináz (CK) aktivitások hátterében tumor állhat." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Tompa hasi trauma után 3 héttel a pancreas farki régiójában éles határú cisztózus  képlet látható." (Harkányi Zoltán)

 

  "A vena poplitea az arteria felett helyezkedik el, fordítva, mint a comb mélyvénás értörzse." (Harkányi Z. és L. Needleman)

 

  "A csigolyák harántnyúlványai akadályozzák, hogy az a. vertebralist folyamatosan lássuk." (Harkányi Zoltán)

 

  "Acromegaliás kéz a kézujjak összes lágyrészeinek homogén megvastagodásával. Feltűnően széles röntgenízületi rések az MCP ízületeknél. Csontos kinövések az ízületi porc-csont határon, extrém esetben "arthrosis (osteophyták!) széles ízületi réssel" röntgenképéhez vezethetnek. Az acromegalia további röntgenjelei: a kis csövescsontokon, így a metacarpusokon a kompakta kiszélesedése. Az I. MCP ízületnél a medialis szezamcsont mm-ben mért hosszanti és haránt átmérőjének szorzata >30. (W. Dihlmann)

 

   "Acromegalia, "arthrosis széles ízületi réssel" képe." (W. Dihlmann)

 

 "Kiterjedt subcutan lágyrésztophusok köszvénynél. Intraarticularis (DIP, IP) és csonttophusok is láthatók." (Dihlmann)

 

  "A zsír különleges szövet, a röntgensugarak számára is." (Dihlmann)

 

  "A lipochrom zsíroldékony sárgás pigment, amely rokon néhány növény (sárgarépa, sütőtök, narancshéj) festőanyagával, a carotinokkal. A zsírszövet sárgás színe a lipochromtól származik, ezenkívül a sárgatestben, a mellékvese kérgében és diabetesben szenvedett betegek koponyacsontjaiban található. (Endes Pongrác)

 

  "A köszvény és RA társulása oly ritka, hogy a két kórfolyamat szinte kizárja egymást." (Mituszova M.) 

 

  "Az affektív pszichózisok befolyásolása elektrolitokkal (Li, Rb) annyiban hosszú múltra tekint vissza, hogy már a régi görögök is tudták, hogy egyes források kedvező hatásúak a pszichotikus izgatottságra. Későbbi analízisek igazolták, hogy ezeknek a forrásoknak magas volt a lítium tartalma. 1949-ben Cade tisztázta, hogy a lítium a mániás állapotot normalizálhatja." (Gárdos György, Szász Ilma és Sarkadi Balázs)

 

  "Az arteria falának meszesedése az öregedés univerzális kísérő jelensége. Ha a beteg fiatal, akkor az okot kell keresni pl. hiperkalcémiát vagy hiperkoleszterinémiát." (Starer)

 

  "Az idegek meszesedése rendkívül ritka, előfordul leprában és neurofibromatosisban." (Starer)

 

  "A röntgenképen a szövetek tömörségének (denzitásának) öt tartományát tudjuk megkülönböztetni. Ezek a legerősebbtől a leggyengébbig terjedő sorrendben:

- fém- vagy kontrasztanyag árnyék

- csont- és mészárnyék

- folyadék- vagy lágyrészárnyék

- zsírárnyék

- levegő- vagy gázárnyék." (Fráter L.)

 

  "Egy adott fokozatú denzitás nem jelenti azt, hogy csakugyan a róla elnevezett szövettől származik: vékony rétegben, tehát lapjáról, egy acél borotvapenge is ugyanannyi sugarat nyel el, mint egy tömegesebb izom. A tüdő érképletei viszont azért adnak részletgazdag képet, mert nagy a sugárgyengítési különbség közöttük és a levegő között." (Fráter L.)

 

  "Bonyolítja a helyzetet a rétegvastagság belejátszása is: megfelelő vékonyságú rétegben lágyrészárnyékot adhat az alumínium vagy akár az arany, viszont a túlságosan vastag folyadékréteg árnyékába belevész a csontoké is. A röntgenkép sugárexpozícióbeli különbségeket ábrázol, eredeti térbeli elhelyezkedésük sajátos vetületeinek megfelelően." (Fráter Lóránd)

 

  "A tüdődiagnosztika természetes kontrasztanyaga az intraalveoláris és endobronchiális levegő. Különbséget kell tenni a tüdő fokozott és csökkent levegőtartalma között." (Horváth Ferenc)

 

  "A DNS kettős száltörés sokkal ritkábban fordul elő, mint az egyszáltörés. Az előbbi okoz súlyos sejtkárosodást, sőt sejtpusztulást." (Mózsa Szabolcs)

 

  "Mai ismereteink szerint a DNS károsodás felelős a biológiai sugárhatásért, ez tehát a legkritikusabb "céltábla", de a maghártya és az enzimek sérülése is valószínű. Ha az ionizáció közvetlenül a kritikus "céltáblában" jön létre, ez a közvetlen (direkt) sugárhatás. Ha a sugárhatást szabad gyökök (főként vízből eredők) váltják ki, ez a közvetett (indirekt) sugárhatás." (Kuhn Endre)

 

  „A D0-dózis értéke a sejtnek mintegy a sugárérzékenységét jelzi.” (Kuhn Endre)  

 

  "A meszesedés az aortaívben nagyon gyakori, szinte normális egy 60 éves egyénben, míg kóros egy 25 évesben." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

  "Érdekes módon, annak ellenére, hogy a csontvelő nagy részét zsírszövet alkotja, ritkán fejlődik ki a csontban jó- vagy rosszindulatú, zsírszövet eredetű tumor." (Vizkelety és Szendrői)

 

  "A legelső röntgenkép csontokat ábrázolt, Röntgen asszony kezéről készítette illusztris férje 1895 végén. Érthető, hogy az első felvétel csontokról készült, mert nagy kalcium tartalmuk ideálissá teszi őket a röntgen értékeléshez." (Rosenbaum és Hildner)

 

  "A fogyasztói társadalmakban népbetegséggé váló elhízásra tekintettel már készítenek 90 cm-es nyílású és 350 kg teherbírású CT készülékeket is." (Fráter L.)

 

  "Noha nevét csak a XIX. században kapta, a röntgensugárzás éppoly régóta létezik, mint maga a világegyetem." (Fráter L.)

 

  "Magát csapja be az, aki azt hiszi, hogy bármely képalkotó eljárás végterméke - egy röntgen-, ultrahang-, szcintigráfiás, NMR-felvétel - egyszerű megtekintéssel részleteiben megfejthető." (Fráter L.)

 

  "A röntgenkép a röntgensugárzás által átjárt háromdimenziós képződményben keletkező árnyékkép, vagyis az elnyelődési viszonyoknak megfelelő, de a még átjutott sugarak által létrehozott kétdimenziós kép."' (Fráter L.)

 

  "A derékszögű paralellogramma, melynek a közepe táján fekszik a fejecs csontmagja." (Kopits Jenő)

 

  "Az akut has vizsgálatának első lépése a mellkasvizsgálat, ugyanis néhány mellkasi kórfolyamat (pneumonia, pleuritis, miokardiális infarktus) akut has tüneteivel léphet fel. Máskor viszont a hasi eltérés kísérőjelensége a mellkasban lelhető fel. A akut pancreatitist bal, míg a cholecystitist jobb oldali Fleischner-atelectasia kísérheti. A peritonitis magasabb rekeszállással, előrehaladott pancreatitis vagy szubfrenikus abszcesszus konkomittáló pleuritisszel jár." (Fráter L.) 

 

  "A kor egyik híres sebésze, a londoni John Hunter (1728-1793) a 2 méter 54 cm-re nőtt és 24 éves korában elhunyt ír óriás tetemét 1783-ban felboncolva, annak agyalapi mirigyét tyúktojás nagyságúnak találta!" (Kiss László)

 

  "A szélső változatok vulnerábilisabbak." (Juvancz Iréneusz)

 

  "Az ún. reninomák jellemző klinikai tünete az extrém hypertensio, amely a tumor eltávolítása után egy csapásra megszűnik." (Endes Pongrác)

 

  "Ha valakinek HLA-B27 antigénje van, mintegy 90-szer nagyobb az esélye (rizikója), hogy Bechterew-kórt kapjon, mint anélkül." (Petrányi Gyula)

 

  "Az 1973-ban közölt 90% körüli HLA-B27 asszociáció egyes esetekben való diagnosztikus használhatósága korlátozott értékű. Ugyanis a tipikus klinikai és radiológiai jelek esetén fölösleges a rutinszerűen nem beállítható vizsgálatot igénybe venni. Kétséges esetekben pedig éppen az SNSA egy másik betegsége jöhet szóba leginkább az elkülönítő diagnózisban, s akkor a HLA-B27 "nem tud differenciálni." Ugyanakkor a típusos betegek 10%-a nem rendelkezik az antigénnel; az antigénnel rendelkezőknek viszont csak 1,7%-a lesz beteg! (Gömör Béla) 

 

  "A komprimálhatóság a legfontosabb UH-tünet a vénák vizsgálatában. Mivel a vénák fala vékony, izmot nem tartalmaz, már kis erővel a lumen összenyomható. Ezt transzverzális irányban kell vizsgálni, amikor a vénát keresztmetszetben látjuk. Normális esetben a lumen teljesen eltűnik. Ha a lumenben thrombus van (még ha nem is látható), a véna nem nyomható össze." (Harkányi Zoltán)

 

 "McCarty és Hollander 1961-ben elsőként észleltek fénymikroszkópos vizsgálattal mononátriumurát kristályokat köszvényes betegek gyulladásos ízületeiben. Nem sokkal később klinikailag akut köszvényre emlékeztető kórképekben nem urát természetű kristályokat mutattak ki szinoviális folyadékban. A kristályok patogenetikai jelentőségére először Koch hívta fel a figyelmet és ezzel utat nyitott a kristály okozta gyulladások celluláris és molekuláris tanulmánozása előtt." (Mituszova Mila)

 

  "A kolchicin hatása annyira specifikus köszvényre, hogy ha a roham 24-48 órán belül szanálódik, köszvény fennállása valószínű." (Mituszova Mila)

 

  "A krónikus köszvény arterosclerosissal, vesemegbetegedéssel, urátkövek képződésével (visceralis köszvény), gyakran diabetessel jár együtt. E megbetegedések köszvényes rohamok vagy ízületi reakciók nélkül is létrejöhetnek.

Rotterdami Erasmus Morus Tamáshoz írt levele ennek az összefüggésnek az akkori ismeretét bizonyítja: "Neked veseköved van, nekem köszvényem. Két testvért vettünk feleségül."" (Magyar Imre)

 

 "A vesekövesedés köszvényben 10-szer gyakrabban fordul elő, mint az átlagpopulációban." (Mituszova Mila)

 

  "Ismeretes, hogy a köszvény elsősorban a férfiak betegsége. Általában 40-45 éves korban kezdődik, de családi előfordulása esetében (30 %) már korábban jelentkeznek a köszvényre jellemző tünetek. A köszvényes betegek csupán 10%-a nő, a betegség általában a menopauza után kezdődik, lefolyása kevésbé súlyos és ritka a vesekárosodás.

  A szekunder köszvény a kórházi betegek között mieloproliferatív betegségek, különösképpen polycytaemia rubra vera esetében fordul elő, míg az általános orvosi gyakorlatban inkább diuretikumok alkalmazása kapcsán kell ezzel a lehetőséggel számolni." (Mituszova Mila)

 

  "A synovialis réteg igazán figyelemre méltó. Mindössze néhány sejtréteg. Finom kapilláris hálózata van, amelyen sok vér áramlik át. A kapillárisoknak nincs bazális membránja, a vérből ultrafiltrálódik az ízületi folyadék. A nagy vérátfolyás és a bazálmembrán hiánya ellenére az ízületi tokban a metasztázisok nagyon ritkán fordulnak elő." (I. Watt)

 

  "A hialin porc igazán figyelemre méltó. Viszonylag kevés komponensből (kollagén rostok, proteoglikán és kondrociták) áll." (I. Watt) 

 

  „Az ízületi porc chondrocytákból és extracelluláris mátrixból (porcalapállományból) áll.

A chondrocyták. Az extracelluláris mátrixban a chondrocyták az ízületi porc felszínére merőlegesen, oszlopszerűen helyezkednek el. Az ízületi porc térfogatának kevesebb, mint 1 %-át teszik ki. Az egészséges chondrocyta a glukózt  laktáttá metabolizálja és az aerob glikolízis révén energiát nyer, szintetizáló tevékenységéhez erre szüksége van. Itt felismerhető egy visszacsatolás, szabályozás.

Az extracelluláris mátrix. A chondrocyták szintetizálják a proteoglikánokat is és a kollagén rostokat is, főleg a 2. típusú kollagént. Eltekintve attól, hogy az extracelluláris mátrix több mint kétharmadát víz teszi ki, a porcsejtek termelik a porcszövet két biomechanikailag legfontosabb alkotórészét.

A proteoglikán makromolekulák kitűnnek rendkívüli hidrofíliájukkal. Az ízületi porcban alulhidratáltak, mert a környező kollagén fibrillum váz duzzadásukat jelentősen korlátozza." (W. Dihlmann)

 

  "Az arthrosis akkor keletkezik, amikor az ízületi porc degradációja a porcalapanyag szintézisét meghaladja. Akkor az ízületi porc elveszíti azt a képességét, hogy mint ún. lökéselnyelő (Schockabsorber) hasson; elváltozások lépnek fel, amelyek a röntgenképen visszatükröződnek:

- a röntgen ízületi rés: kezdetben kiszélesedik a porc alapállománynak víztartalmának növekedése révén , később az ízületi rés keskenyedése

- a csont: adaptív szubkondrális szklerózis

- a geröllcysta: a szubkondrális csontgerendák felszívódása 

- a marginális oszteofita: a porc és a csont határán" (W. Dihlmann)

 

  "A kaméleonok olyan hüllők, amik képesek színüket változtatni. Az artropátiák átvitt értelemben színüket változtatják. A legtöbb artropátiánál vannak tesztízületek pl. köszvény gyakori az I. MTP ízületben, diabetes a láb ízületeiben, az ochronosis a lumbális gerincen." (W. Dihlmann)

 

 

  "Az anarchikus szó törvény nélkülit jelent. Egy megbetegedett ízület röntgenképén ez a kötő- és támasztószövet roncsolódását jelenti. Jean Charcot híres francia orvos és a Charcot-ízület. A Charcot-ízületeket Jean M. Charcot korában alapvetően tabeses, ill. szifiliszes okra vezették vissza. Ez illik az akkori orvostudomány akkori szelleméhez, akkoriban a legkülönbözőbb betegségek okának a (pikáns) lueszt feltételezték.."(W. Dihlmann)

 

  „A kalcium alkáliföldfém és ubikviter a szervezetben. Amikor a lágyrészekben, incl. a porcszövetben kicsapódik, a röntgenképen lokális vagy szisztémás anyagcserezavar indikátora lesz. A lerakódott kalciumsó a lágyrészben arthritist, periarthritist, tendinitist vagy az intersticiális kötőszövet gyulladását válthatja ki. A kristályosodott kalciumsók ennélfogva a kóros elváltozás indikátorai is és iniciátorai is!”(W. Dihlmann)

  

  "Peltola (1953) a Heberden-csomók keletkezését a nyakcsigolyák spondylosisára vezeti vissza... Ezt az elméletet nehezen fogadhatjuk el." (Chatel Andor)

 

  "Az alsó háti és a lumbális csigolyák elülső kontúrja kiegyenesedik, ún. kockacsigolyák jönnek létre, ez az SPA egyik legkoraibb röntgentünete." (Adam Greenspan)

 

  "A légutak dichotomiásan oszlanak. 30-szor nagyobb a trachea, mint a terminális bronchiolus átmérője (kb. 0,5 mm)." (D. M. Hansell)

 

  "A bélbaktériumok száma 10-szerese saját sejtjeink számának, és körülbelül 1 kilogramm tömeget tesz ki." (Vincze Áron)

 

  "A szívizomsejtek akciós potenciáljának lefutása több fázisba osztható. A "0" fázis megfelel a gyors Na+ beáramlásnak a kamrai depolarizáció során (a QRS komplexus az EKG-n). Az "1" fázis nagyon rövid és a kezdeti akadálytalan K+ kiáramlás révén áll elő, amely feszültségeséshez vezet, A "2" fázis során a feszültség közelítúleg konstans és pozitív (overshoot tartomány). Ez a fázis azáltal jön létre, hogy a Na+-influx (depolarizáció) után a lassú Ca++-csatornák megnyílnak, úgy hogy a platófázis során Ca++ áramlik a sejtbe, míg ugyanakkor K+ áramlik ki a sejtből. A feszültség közelítőleg állandó marad (ST szakasz az EKG-n). A "3" fázis megfelel a sejtből történő akadálytalan K+-kiáramlásnak (repolarizáció). Az EKG-n a T hullámnak felel meg. A szívizomsejt akciós potenciáljának "4" fázisa során a feszültség stabil. Ebben a fázisban a Na+-K+ pumpa működik. Új inger esetén a ciklus ismétlődik." (Petroianu és Osswald)

 

  A sztomatociták, echinociták, valamint e két átalakulás végső alakjaként ismert mikroszferociták kóros állapotokban is előfordulnak. De a kóros sejtalakok száma ennél sokkal kiterjedtebb. Bessis szép pásztázó elektronmikroszkópos felvételgyűjteményt állított róluk össze. A hematológusok Bessis állatkertjének nevezik ezt a kiadványt, mert kis fantáziával a kengurutól a flamingón át a tengeri sünig a legkülönbözőbb állatalakokat lehet felfedezni köztük.” (Gárdos György és társai)

  

  "A sella vetületében az a. carotis interna vonalas meszesedését láthatjuk." (Bartha László)

 

  "Kiváló daganatkutató volt Ewing; az ún. collagen betegségek felismerése P.  Klemperer nevéhez fűződik." (Endes Pongrác)

 

   "Az MR-kép protontérkép." (Leo Kaufman)

 

   "Az ultrahanggal kedvező körülmények között a gyomorfal öt rétege látható." (Karl Seitz)

 

  "A távolság a legjobb sugárvédelem." ("Abstand ist der beste Strahlenschutz"). (Bernhard Naunyn)

 

  "Az első, számos halálos áldozattal járó influenzapándémia, a "spanyolnátha" a Föld lakosságának majd' a felét megbetegítette. Már kitörésének évében, 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború." (Felkai Péter)

 

  "Senkinek sem köszönhet többet az orvostudomány, mint Pasteurnek, ennek a vegyésznek. Mert értelmet adott az etiológia (kóroktan) szónak." (Benedek István)

 

  " Rigler Gusztáv még a XX. század elején leírta a Duna vizének vizsgálata közben, hogy ahol sok a coccus, ott kevés a gomba és megfordítva." (Szállási Árpád)

 

 "A thrombocyták retractiojában megismertük a magas energiájú phosphat-esterek jelentőségét." (Kelemen Endre)

 

  "Ritka betegséget ritkán diagnosztizálj!" (Kelemen Endre)

 

  "Az eozinofília oka lehet bélférgességen kívül autoimmun és allergiás betegségek, malignus tumorok, egyes gyógyszerek etc." (Holló István)

 

  "A proteinuriának sokféle oka lehet, azonban vesebaj következtében a leggyakoribb." (Petrányi Gyula)

 

  "A gyermekkori krónikus granulomatózus betegség ritka és abból ered, hogy a fehérvérsejtek fagocitálják  a baktériumokat, de nem képesek őket elpusztítani. A leukociták egyik enzime hiányzik, ezért nem termelnek H2O2-ot, amely szükséges a baktériumok elpusztulásához." (Harold Rosenbaum) 

 

   "DWI (diffusion weighted imaging), diffúzió súlyozott képalkotás. Olyan MRI szekvencia, mely a szövetek, az adott voxelben levő, elsősorban extracelluláris vízmolekulák mozgékonyságának mértékét adja meg, ezen tulajdonság alapján például a liquorban erős a diffuzivitás (jellemzően sötét), míg olyan helyen, ahol kevés az extracelluláris tér és sok a barrier, mint egy sejtdús tályogban, ott erősen gátolt a víz diffúziója. A malignus tumoroknál az esetek túlnyomó többségében a diffúzió csökken, ha necrosis alakul ki, a necrotikus területben a diffúzió fokozott." (Klimaj Zoltán)

 

  "A szaruhártya átlátszóságát a rendezett kollagénrostoknak köszönheti." (Varkoly Gréta és társai)

 

  "A p53 gén a legtöbbet tanulmányozott tumor szuppresszor gén és mutálódott vagy inaktiválódott a malignus tumorok nagy hányadában." (Russel Petty és társai)

 

 "Vegyük tekintetbe, milyen sokféle és mennyire különböző tényező szerepel a tumorkeletkezésben!" (Endes Pongrác)

 

  "A proteoglikánok kulcsszerepet játszanak a sejt proliferáció, adhaesio és motilitás regulációjában." (Timár József és társai)

 

  "Egy olyan kezelés, amely meggátolná a tumorsejtek mozgását, megakadályozná a metastasisok létrejöttét." (Daniel Fletcher és Juliet Theriot)

 

   "Kis mennyiségű cholesterin minden sejtben van. Sok található a mellékvesekéregben, a corpus luteumban, a Leydig-sejtekben és a központi idegrendszer fehérállományában." (Endes Pongrác)

 

   "A pancreas farka a lép hilusát csapkodja." (Kelemen János Tibor)

 

   "A különböző gerincesekben a szem, a bőr, a haj, a szőr, a tollak és a pikkelyek színét melanintermelő sejtek, a melanocyták adják. Elődsejtjeik, a melanoblastok szinte mindenütt megtalálhatók az embrióban." (Kudlik Gyöngyi és társai) 

 

  "A spanyol és orosz uralkodó családokban való előfordulása miatt a hemofíliát sokan tévesen "királyi betegségnek" tekintették."(Louis Aledort)

 

  "A koenzim Q10 olyan, a természetben előforduló vitaminszerű anyag, amely az emberi szervezet szinte minden sejtjében előfordul. A sejtmembránban helyezkedik el, és különösen jól ismert a szerepe a mitokondriummembránban zajló aerob sejtlégzés elektronszállítási láncában. Hiánya szerepet játszhat számos klinikai betegségben pl. szívelégtelenségben és a magas vérnyomás betegségben. A koenzim Q10 biztonságos terápiakiegészítőnek tűnik, mellékhatásai minimálisak." (Nagy Viktor)

 

  "Lind 1747-ben könyvében hangsúlyozta, hogy a skorbutot citromlével meggyógyítani, ill. megelőzni lehet." (Issekutz Béla)

 

  "A hámnak van általános markere (amely valamennyi hámféleségre jellemző), de vannak olyan jelzőanyagok, amelyek csak egyetlen hámra jellegzetesek. A fedőhámokban több mint harmincféle citokeratint mutattak ki, megmondható, hogy egy hámképlet (jó- vagy rosszindulatú tumor) milyen fedőhámból indult ki. A különböző mirigyhámok eltérő markereket tartalmaznak pl. emlő - mammary fat protein, prostata - prostata specifikus antigén." (Józsa László)

 

 

BÖLCSESSÉG

 

  "A legjobb könyvek azok, amelyekről mindenki azt gondolja, hogy ő is meg tudta volna írni." (Blaise Pascal)