IDÉZETEK

 

 

FIZIKA, BIOFIZIKA

 

 „A tudomány célja a sokféle jelenséget néhány általános törvényre visszavezetni. Paradox módon a tudományok mégis egyre több szakra hasadtak.” (Margenau és Bergamini)

 

 "Nature is simple in its essence." (Hideki Yukawa)

 

 "Rutherfordnak támadt az a gondolata, hogy legtermészetesebb dolog a kis világot, a mikrokozmoszt a nagy világhoz, a makrokozmoszhoz hasonlónak tekinteni, amelynek napja az atomnak pozitív töltésű anyagi része: az atommag, bolygói pedig az elektronok." (Császár E.)

 

  "A természet olyan összetett, hogy a természettudománnyal foglalkozó kutató előszeretettel alkalmaz könnyebben megérthető, nem természethű határeseteket." (D. Stauffer)

 

 „Robert Mayert a családja elmegyógyintézetbe záratta, hogy gyógyítsák ki abból a rögeszméből, hogy jelentős felfedezést tett.(Martinás Katalin) Az energiamegmaradás törvényéről van szó… 

 

 "A természettudományt egzaktnak nevezni a legnagyobb tévedés." (Teller Ede)

 

 „Physical laws should have a mathematical beauty.” (Paul Adrien Maurice Dirac)

 

 "Az anyag kettős (részecske és hullám) természetű." (Kaposi András) 

 

 "Környezetünkben számos olyan anyag található, amelynek szerkezete apró, üreges egységekbôl, cellákból áll, ezeket összefoglalóan celluláris anyagoknak hívjuk. Ilyenek a különbözô habok (szappanhab, sörhab, borotvahab), a mosogatószivacs, de ilyen tulajdonságú a hungarocell és a bukósisakok belsejét alkotó mûanyag is. Az élelmiszerek között is elôfordulnak celluláris anyagok, például a kenyér, a piskóta és a jégkrém. A természetben is találhatunk celluláris anyagokat. A legismertebbek a fa és a szivacs, de emellett a korall, az emberi koponya és a combcsont is celluláris szerkezetû."(Kádár Csilla és Kenesei Péter)

 

 "A mag sűrűsége nem nő az atomsúly növekedésével, mint az elektronburok sűrűsége. Ez a tapasztalat sugallta az egyik lehetséges magmodellt, amely az atommagot az állandó sűrűségű, összenyomhatatlan folyadékcsepphez hasonlítja." (Gulyás János, Rácz Mihály, Tomcsányi Péter és Varga Antal)

 

 "A cseppmodellhez az a gondolat vezetett, hogy az atommag sűrűsége minden (összesen néhány százféle) atommagra közelítőleg egyforma." (Gulyás János és társai)

 

 "A víz sűrűsége állandó, akár a tenger vagy a Balaton, akár egy pohár víz vagy egy vízcsepp." (Marx Gy.)

 

 "Az atommag sűrűsége minden atommagra többé-kevésbé ugyanaz. Mindez nagyon hasonlít a vízcsepp tulajdonságaihoz. Sűrűsége annak is állandó, függetlenül a test nagyságától." (Simonyi Károly) 

 

 "A kvarkok életfogytiglani börtönre vannak ítélve. A kvarkbörtön kétszemélyes (mezonok) és háromszemélyes cellákból (barionok) áll." (Vesztergombi György)

 

 

 "A proton akkora a gombostűfejhez képest, mint a gombostűfej a Naphoz képest."(Trócsányi Zoltán)

 

 "A neutrínó áthatolóképessége fantasztikus, 100 fényév vastagságú ólomfalon is képes keresztülhaladni." (Gulyás János és társai)

 

 "Egy nagyon nagy energiájú töltött részecske esetleg áthatolhat km vastag sziklán is, de hogy az egész földgolyót, 10 000 km-t átszelje, arra csak neutrínó képes!" (Marx Gy.)

 

 "A tau-lepton nehezebb, mint egy proton, tehát előfordul, hogy egy lepton egy barionnál nehezebb!"  (Marx Gy.)

 

 „A monomolekuláris rétegben szétterülő pipereszappan területe?”

 „1,5 km2, vagyis 1,5 millió m2." (Teller Ede)

 

 "Az atommag térfogata úgy aránylik az atomhoz, mint egy kosárlabda a Gellérthegyhez." (Györgyi Sándor)

 

 "Az atommag sűrűsége rendkívüli, 100 millió tonna/cm3."(Györgyi Sándor)

 

  

 "Az atommagban nem fordulnak elő elektronok." (Marx György)

 

 "A béta-részecskék kezdősebessége megközelítheti a fénysebességet." (Tarján Imre)

 

 "J. J. Thomson 1897-ben felfedezte az elektront, ez volt az első utalás arra, hogy az atom (az atomosz görög szó oszthatatlant jelent) nem oszthatatlan." (Margenau és Bergamini)

 

 "Az alagút-effektusnak nemcsak a magfizikában pl. alfa-bomlásnál, hanem a sugárbiológiában és a pásztázó alagút mikroszkópnál is van szerepe." (Mózsa Szabolcs)

 

 "A tömeg különleges tulajdonsága, hogy nagysága a fénysebesség közelében függ a sebességtől (relativisztikus tömegnövekedés)." (Vittay Pál)

 

 "A bonyodalmak csak a hagyományos euklideszi geometriából nézve léteznek. Az elágazódó struktúrák fraktálként roppant egyszerűen, néhány bitnyi információval is leírhatók." (James Gleick)


 "Lenyűgöző, hogy a természet meglehetősen bonyolult alakzatait mindössze egyetlen számmal, a dfraktáldimenzióval kvantitatívan jellemezni lehet." (D. Stauffer és H. Stanley)

 

 "A valódi rendszerek nem hasonlítanak Agnani templomának kövezetére - szabályos fraktál a természetben nem fordul elő. Előfordulnak viszont véletlen fraktálok." (Stauffer és Stanley)

 

 "Mindenki sok fraktált látott már. Lehet, hogy az olvasó készített már fényképet a vonat utolsó kocsijának hátsó ablakából, és észrevette, hogy a fénykép minden nagyításban ugyanúgy néz ki. Talán azt is láttuk már, hogy valamennyi hókristály mintázata azonos, és ágaik minden része önmagához hasonló. Ahhoz, hogy egyáltalán valamit 'lássunk' - akár fraktált, akár nem fraktált - az szükséges, hogy a szem retinájának idegsejtjei megfelelő jelet bocsássanak ki. A retina idegsejtjei maguk is fraktál alakzatot alkotnak."(Stauffer és Stanley)

 

 „A butterfly in a meadow flaps its wings and a storm is born on the Pacific Ocean. This classic example of a key aspect of chaotic systems is known as the “butterfly effect.” Chaotic systems have extraordinary sensitivity to internal conditions which makes them inherently unpredictable in the long term. In order to make an accurate prediction of weather patterns, one would have to know the precise details of everything that would have an effect on the system. Weather is such a sensitive system that the contributing factors are essentially infinite. Also, these infinite, tiny initial conditions are magnified in the system so that two nearly identical starting points will end up unrecognizably different. Thus, chaotic systems like the weather are unpredictable and the flapping of a butterfly’s wings gives rise to a storm.

 

 Another characteristic of chaotic systems is order without periodicity. A chaotic system operates according to set rules, but constant feedback, time delays, and tiny changes make the system behave randomly without repetition. When chaotic data is plotted in three dimensions, patterns called “strange attractors” emerge. The line representing the data always stays within set bounds, but loops endlessly toward a center point, never repeating itself. Such graphs look like mad spider’s webs, tangled string, or, like Lorenz’s first attractor, a pair of butterfly wings.” (Crystal Yves)

 

 "A ciklotronban alkalmazott elektromos feszültség nem elég nagy egy parányi atommag széttöréséhez, de egy hatalmas ökröt könnyen leterít." (George Gamow)

 

 "‘What was that?’ asked Mr Tompkins, his eyes aching from the sight of this unexpected phenomenon. ‘Why all this brilliance?’ ‘Oh that’s just the X-ray emission connected with the transition,’ explained his orbit companion, smiling at his embarrassment. ‘Whenever one of us succeeds in getting deeper into the interior of the atom, the surplus energy must be emitted in the form of radiation. This lucky fellow made quite a big jump and let loose a lot of energy. More often we have to be satisfied with smaller jumps, here in the atomic suburbs, and then our radiation is called “visible light”—at least that is what Father Paulini calls it.’‘ But this X-light, or whatever you call it, is also visible,’ protested Mr Tompkins.‘I should call your terminology rather misleading.’‘ Well, we are electrons and are susceptible to any kind of radiation. But Father Paulini tells us that there exist gigantic creatures, “Human Beings”, he calls them, who can see light only when it falls within a narrow energy-interval, or wave length-interval as he puts it. He told us once that it took a great man, Roentgen I think his name was, to discover these X-rays and that now they are largely used in something called “medicine”.’" (George Gamow) Gamownak ebben a sci-fi könyvfejezetében Tompkins úr vezetési elektron lesz egy rézatomban, és W. Pauli mint Pauli atya beszél neki az elektronokról, a fényről és a röntgensugárról.

 

 "A röntgenfizikában a Kuhlenkamp-Kramers képlet hosszú időn át egyeduralkodó volt, bár két jelenséget nem vett figyelembe, de ezek többé-kevésbé kiegyenlítik egymást." (Porubszky Tamás)

 

 “Tompkins úr elhatározta, hogy tanulni fog a kvantumjelenségekről a professzortól.  ‘Meg tudja nekem mondani, kérem’ kérdezte, a professzorhoz fordulva, hogy ‘miért viselkednek a kis tömegű testek olyan különösen és mi a kvantum állandó, amiről ön mindig beszél?’ ‘Ó, nem olyan nehéz megérteni’ mondta a professzor. ‘A kvantumvilágban megfigyelt összes tárgy furcsa viselkedésének oka az, hogy ön nézi őket.’ ‘Olyan félénkek?’ mosolygott Tompkins úr. ‘A “félénk” nem megfelelő szó’ ezt a professzor hűvösen mondta. ‘A mozgás bármely megfigyelése szükségszerűen megzavarja ezt a mozgást.’” (George Gamow) A tudományos fantasztikus könyvben  az idős professzor Tompkins úrnak, egy banktisztviselőnek elmagyarázza a modern fizika rejtelmeit.

 

 „Van egy maximális sebesség, a fény sebessége, amelyet egy mozgó anyagi test sem léphet túl és ennek a ténynek nagyon szokatlan következményei vannak.” (Gamow)

 

 „Hasonlítjuk össze a fényt egy menekülővel, akit üldöznek. Tegyük fel, hogy a menekülő óránként 80 mérfölddel rohan egy autóval és nyomában a rendőrség 60 mérföld per órával. Ekkor azt mondaná az ember, hogy a menekülőnek a sebessége a rendőrökhöz képest óránként 20 mérföld. De a fény különleges menekülő. Rohanhat az ember a fény sebességének 99%-ával és képzelheti, hogy a fénytől csak egy %-kal maradt le. De a valóságban a fény még mindig a fénysebesség 100%-ával jár előttünk.” (Albert Einstein)

 

 "Galilei 1600-ban a fény sebességét megmérni nem tudta, de felismerte, hogy vagy óriási véges vagy végtelen sebesség. Először 1676-ban Olaf Römernek sikerült meghatároznia a fény sebességét és eldöntötte, hogy a fénysebesség véges. Később ezt a sebességet egyre pontosabban megmérték (pl. Michelson)." (Kulcsár András)

 

 "Az elektromágneses hullámok sebessége azonos a fénysebességgel, ebből Maxwell arra következtetett, hogy a fény elektromágneses hullám." (Kulcsár András)

 

 "Noha nevét csak a XIX. században kapta, a röntgensugárzás éppoly régi, mint maga a világegyetem." (Fráter Lóránd)

 

  "A fizika és a radiológia kapcsolata Röntgen óta ismert és napjainkig nyomon követhető. A nagyszerű fizikai felfedezések a képalkotó diagnosztika bővüléséhez vezettek." (Lombay Béla) 

 

  "Az intuíciónkkal ellentétben a pusztán egyetlen atomi réteg vastag grafénhártya a rá eső fénynek egy jelentős részét, pontosan 2,3 %-át elnyeli." (Tapasztó Levente)

 

   "A Richter-skála a földrengés erôsségének mûszeres megfigyelésen alapuló mérôszámát (a Richter-magnitúdót, vagy más szóval a méretet) adja meg. A magnitúdó a földrengéskor a fészekben felszabaduló energia logaritmusával arányos. A Richter-magnitúdót eredetileg egy bizonyos típusú szeizmográf által jelzett legnagyobb kitérésbôl és az epicentrumtól való távolságából egy képlettel határozzák meg. (Maga az érték a földrengés helyétôl 100 km távolságban lévô Wood–Anderson-típusú szeizmográf által mikrométerben mért legnagyobb kitérés tízes alapú logaritmusa.) Ma már számos más magnitúdódefiníció létezik, amelyek között egy bizonyos földrengés méretét illetôen némi eltérés is van. Ebbôl értelemszerûen következik: a skála felfelé nyitott, vagyis nincs formális maximuma, bár a földrengések hatásmechanizmusa és a Föld szilárd kérgének mechanikai jellemzôi alapján gyakorlatilag 10 feletti értékek nem fordulnak elô. Másik fontos jellemzôje, hogy a skála két fokozata között a kipattanó energiában körülbelül 32-szeres különbség van." (Katona Tamás)

 

 

 

KÉMIA

 

 "A víz a borral keveredik, de az olajjal nem akar." (Empedoklész) Már az ókori görög Empedoklész írt a vízben való oldódásról...

 

 "Az alkimisták nemcsak arany előállításával foglalkoztak, hanem a bölcsek kövét, ami minden betegséget gyógyít, is keresték." (Issekutz Béla)

 

 „A középkori alkimisták, bár az aranycsinálás nem sikerült nekik, sok kémiai vegyületet felfedeztek és desztillációs eszközt is készítettek.” (Margenau és Bergamini)

 

 „1727-ben Johann Friedrich Schulze felfedezte azt, hogy az ezüstnitrát napfényre megfeketedik és 1839-ben  Daguerre szabadalmaztatta az első fényképezési eljárást, a daguerrotípiát.” (Henry Margenau és David Bergamini) Fontos az ezüstsó a fényképezésnél és az analóg röntgenképeknél is

 

 „Hadd idézzem Diószeghy Sámuelt annak illusztrálására, hogy kb. 200 évvel ezelőtt a modern természettudomány néhány alapvető elvét már látták a biológiában kutató legkiválóbb elmék. „Az élőeszközös testek” mindegyikét a plántáktól az állatokon át az emberig „négy rendbeli levegőég nemű tárgy (ma: gáz), vagy matéria, t. i. Savany Tárgy vagy Savanyszerző (Oxygenum), Víztárgy vagy Vízszerző (Hydrogenum), Széntárgy vagy Szénszerző (Carbonicum), és Fojtó Tárgy vagy Halálszerző (Azotum, ma: nitrogén) alkotja.” Vagyis lényegében ugyanazt mondja, mint a kitűnő Kajtár Márton professzor 1986-ban megjelent  Változatok négy elemre című, remek szerves kémia tankönyvében.” (Koch Sándor)

 

 "A csillagászat nemegyszer tett már szolgálatot a kémiának. Ezek közül a legnevezetesebb a hélium felfedezése a Napban, ami majdnem harminc évvel előbb történt, mint ahogy ezt az elemet a Földön megtalálták."(Jurij Fialkov)

 

 "A lítium első rekordja: az ismert fémek közül ennek az elemnek a legkisebb az atomsúlya. Hozzá kell tennünk: a periódusos rendszerben csupán két gáznemű elem - a hidrogén és a hélium atomsúlya kisebb a lítiuménál. A lítium második rekordja a sűrűsége: ez tizenötször kisebb, mint a vasé, feleakkora, mint a fáé. A lítiumból készült hajók egyedülállóan nagy teherbírásúak lennének ... ha ez a fém nem egyesülne olyan hevesen a vízzel. A lítiumból készült autót két kamasz könnyedén felemelné. . . ha a lítium nem egyesülne olyan hevesen a levegő oxigénjével és nitrogénjével. A lítium harmadik „csúcsa" - az olvadási pont és a forráspont közötti óriási különbség: majdnem 1200 C (hasonlítsátok össze ezt az értéket a víz megfelelő értékével, ami mindössze 100 C). Negyedszer: a lítiumnak az a rendkívüli tulajdonsága, hogy nagyon sok elemmel közvetlenül egyesül, még az olyan „rátartiakkal" is, mint a nitrogén." (Jurij Fialkov)

 

 "A peptidkötésben négy atom (H, C, N, és O) van, a négy organogén elem." (Kajtár Márton)

 

 "A szerves vegyületek száma szinte végtelen."(Kajtár Márton)

 

 "Szén, nitrogén és oxigén nélkül az életet nehéz lenne elképzelni." (Stauffer és Stanley)

 

 "A periódusos rendszer valahol 110 és 120 rendszám között véget ér." (Marx Gy.)

 

 "Mengyelejev úgy találta meg az elemek periódusos rendszerét, hogy kereste azt a módszert, hogyan lehetne az elemek tulajdonságait úgy leírni, hogy azt a lehető legjobban megjegyezhessék hallgatói, akiknek a kémia alapjait adta elő.(Pjotr Kapica) 

 

 "Megalapozott feltevésünk, hogy az élő növényekben és állatokban katalitikus folyamatok ezrei zajlanak." (Berzelius)

 

 

 

 

 

BIOLÓGIA

 

 "Elaborate designs are often found in nature. Even very simple plants and animals, like the mushroom and the chiton (a kind of mollusk) show symmetry of an intricate order." (Henry Margenau, David Bergamini)

 

 "A természet folyamatai között sokszor előfordul a visszacsatolás jelensége. Példa: a szem esetében a beeső fénymennyiség szabályozza a pupilla átmérőjét. A visszacsatolás az ideghártyában történik." (Hans Breuer)

 

 "A mindennapi életben természetesnek vesszük, hogy szervezetünk jól működik. Nem árt néha rádöbbennünk arra, hogy létezésünk minden pillanata csoda, aminek léte elképzelhetetlenül valószínűtlen." (Koch Sándor)

 

 "Nicholas Guppy, egy fiatal botanikus mondta: "Ez egy Morpho adonis nevű lepke. Milyen halvány, éteri kék. Most ön látja, hogy miért lesz valaki biológus. Nevekről és osztályozásokról tanulni mind mellékes, a fő az élőlények szeretete." (Margenau és Bergamini)

 

 „A kékbálna a legnagyobb emlős a világon. A törpecickány a legkisebb emlős a Földön. A két állat sejtjei mégis mintegy azonos nagyságúak.” (D. Beacom)

 

 „How big can cells get? The champion seems to be another a marine alga, Caulerpa, which can reach 3 meters in length. It is multinucleated, which seems almost like cheating (consider acellular slime molds, which can also reach enormous sizes, and other coenocytic organisms). Incidentally, Caulerpas are edible and are called sea grapes in Okinawa. Also multinucleated are the xenophyophores, foraminifera-like protists that live in the ocean at depths below 500 meters and reach 15 cm across (and which were mentioned here earlier). Among the largest uninucleated single cells are the foraminifera called Nummulites, which can reach 5 cm in diameter, and a marine ameba called Gromia spherica. But the giant-celled algae, including Acetabularia, are high on this list. Of course, birds' eggs are even larger and they are unicellular and uninucleated all right, but their contents are more suitable for an omelet than for experimental manipulations.” (M. Schaechter) Elképesztő az 5 cm átmérőjű sejt, de roppant ritka.

 

 "A svéd Linné a növényeket és az állatokat osztályozta. Rendszere nagyrészt ma is érvényes." (Margenau és Bergamini)

 

 "1913-ban Edwin E. Goldmann a tripánkék nevű festéket közvetlenül nyulak és kutyák agy-gerincvelői folyadékába juttatta, ily módon a festék megfestette az agyat, de nem jutott be a véráramba s így a többi belső szerv megfestetlen maradt." (Goldstein és Betz) A vér-agy gát felismerése

 

 "A visszacsatolás és a szabályozás: az élő rendszer alapelve." (R. Wagner)


 "Neumann a számítógépet az élő sejt metaforájának tekintette. A sejtben a fehérje a hardware, a DNS pedig a software." (Marx György)

 "A belső környezet állandósága az élet feltétele." (Claude Bernard)

 

 "A katáng kék virága, az almák pirosló mosolya, a sárga nőszirmok tengere, az ibolya halványlila szolidsága, a tűzliliom narancsvörös lángja, az erdők zöld nyugalma, ősszel a vörösbarna, lila tarkaság, a téli gyémántcsillogás, és tavasszal a rózsaszínbe öltözött fák a világ sokszínűségét hirdetik." (Rohn Emese)  

 

 

 "A vándormadarak, méhek, lazacok vagy angolnák bámulatos tájékozódása a Föld mágneses terében közismert. Kevesebben tudják, hogy egyes baktériumok is képesek a mágneses térhez igazodva navigálni, a számukra legkedvezőbb életteret megtalálni."(Pósfai Mihály)

 

 "A biológiai rendszerek inherensen nanoméretű építőkövekből (DNS, fehérjék, sejthártyák) állnak." (James Thrall)

 

 "A fraktálok igen nagy felülettel rendelkeznek. Ez a megfigyelés magyarázza a fraktálok nagy jelentőségét a biológiában, ahol a felületi jelenségek igen lényegesek." (Sander)

 

 "Az aszimmetria a természetben általános jelenség, az elemi részecskék szintjétôl az emberi agykéregig." (Gerendai Ida)

 

 "Egyes elektromos halak létre tudnak hozni 750 V feszültséget." (Elődi Pál) 

 

 "Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor egyszer egy eltévedt nátriumdarabka véletlenül a hűtővizet tartalmazó edénybe került...A vízfelszínen a nátrium őrült vágtába kezdett, majd hirtelen lángra lobbant. A láng a mennyezetig ért...Szerencsére nem vesztettem el lélekjelenlétemet és jajveszékelés vagy a tűzoltóság értesítése helyett a közelben levő kísérleti naplómat a mennyezetet nyaldosó lángba helyeztem, beborítva ezzel a tűz fészkét. Az égés azonnal abbamaradt." (Szél Ágoston)

 

 „Néhány éven át vizsgáltuk ezeket a fehérjéket, az aquaporin vízcsatornákat és már értjük, hogyan jut át a víz a sejthártyákon.  A vizet „az élet oldószerének” tekintik, mivel testünk 70 %-a víz.  Az összes többi gerinces, a gerinctelenek, a mikrobák és a növények nagyrészt vízből állnak.  A víz áthaladása a sejthártyákon alapvetően fontos az élethez. Az aquaporinok megmagyarázzák, hogy az agyunk hogyan termel és szív fel liquort, szemünk hogyan generál csarnokvizet, hogyan választunk ki könnyet, nyálat, verejtéket és epét, és hogy a vesénk nagyon hatékonyan koncentrálja a vizeletet. Ezek a fehérjék alapvetőek az emlős élettanban, de nagyon fontosak a mikroorganizmusok és a növények életében is.” (Peter Agre)

 

  "A vírus egy biológiai entitás, amely nyilvánvalóan nem élő, ugyanakkor az összes élőt át- meg átszövő aktivitással rendelkezik (akut sejtölés, perzisztens fertőzés, daganatkeltés, integráció stb.) a mycoplasmáktól az emberig. Sejten kívüli alakja, a virion viszont a szerkezeti tökéletesség (kristályos szimmetriák) iskolapéldája." (Koch Sándor)

 

 "A sugárhatás következtében a víz nagymértékben aktív lesz , ezért aktív víznek is nevezzük." (Rodé Iván)

 

 „Oxigénhatás minden biológiai objektumnál és minden sugárreakciónál megfigyelhető, tehát a sugárbiológia egyik legáltalánosabb törvényszerűsége.” (Várterész Vilmos) 

 

 "Az algák nagyon sugárrezisztensek, amint azt a Bikininél szerzett megfigyelések is igazolják. Az alga-flóra a legerősebben radioaktív zónákban sem szenvedett károsodást."  (Várterész Vilmos)

 

 "A D0 érték a sejt sugárérzékenységét fejezi ki." (Mózsa Szabolcs)

 

 "A cukortartalmú növényi nedvekből keletkező alkoholos italokat ősidők óta élvezték." (Issekutz Béla)

 

 "Megalapozott feltevésünk, hogy az élő növényekben és állatokban katalitikus folyamatok ezrei zajlanak." (Berzelius) Berzelius előre látta az enzimek biológiai jelentőségét ...

 

 

 

 

 

 

PATOLÓGIA, ILL. MEDICINA

 

 

 "Minden szakterület annyit ér, amennyire tiszta a fogalmi rendszere, ebből következően, amennyire egységes és egyértelmű a nevezéktana." (Gömör Béla)

 

 "Csaknem minden zseniális felismerés az egyszerűségen nyugszik." (Berentey Ernő) Ezt írta a professzor Ross és Cope ötlete kapcsán.

 

  "A szervezet jódjának 90%-a a pajzsmirigyben van." (Magyar Imre)

 

  "Véletlen szerencse folytán egy egér agyában a kisagy jellemző gyönyörű idegsejtjei, a Purkinje-sejtek, a szemcsesejtek, a kosár- és Golgi-sejtek, valamint a kúszó- és moharostok is igen szépen impregnálódtak az első megnézett anyagban. Még most is érzem a lenyűgöző élményt." (Szentágothai János)

 

 "A Ziehl-Neelsen festés utáni kép egy Monet festményre emlékeztet." (Frang Dezső)

 

 "Mennyi ideig élne egy ember, ha tíz mikrorizikónak lenne kitéve évente?

 Százezer évig." (Marx György) A kérdés és a meglepő válasz mutatja, hogy senki sincs ilyen kevés kockázatnak kitéve. 

 

 

 "A káoszelmélet áttöri a tudományágak korlátait, s a rendszerek általános természetének tudománya lévén, közelebb hozza egymáshoz a korábban szigorúan elkülönült területek kutatóit." (James Gleick)

 

 "A spondylolysis és -olisthesis igen gyakran fordul elő eszkimókban."(Tower és Pratt). 

 

 "Az erythrocyták LDH aktivitása kiemelkedően magas. A kezeletlen anaemia mindig magas szérum-LDH értékkel kísért. A sokszor extrém magas LDH aktivitások a B12vitamin-szubsztúció hatására gyorsan csökkennek."(Nemesánszky Elemér)

 

 "A kreatinkináz emelkedett lehet az agy betegségeiben pl. status epilepticusban, a vázizmok elváltozásainál pl. dystrophia musculorum progressivában, myositisben, akár im. injekció után is, szívbetegségben pl. infarctusban. A magas CK hátterében tumor is állhat."(Nemesánszky Elemér)

 

 "Nincs olyan diagnosztikai stratégia, amely feleslegessé tenné az orvosi gondolkodást. Minden algoritmusnál többet ér, ha a radiológiai módszereket az adott beteg klinikumának, laboratóriumi adatainak gondos elemzése után alkalmazzuk." (Bohár László és Szilvási István)

 

 "A Behcet-kór gyakori a történelmi selyemút, Silk Road mentén, pl. törökökben." (Műzes Györgyi)

 

 "A hemofília előfordult spanyol és orosz uralkodói családokban, mégis tévesen nevezték királyi betegségnek." (Pettersson és Gilbert).

 

 "A veleszületett bal kamra aneurysma színes bőrűekben fordul elő, a kaukázusiakban rendkívüli ritkaság." (Erdélyi Mihály)

 

 "Az SPA, a Bechterew-kór extrém ritka japánokban és feketékben, leggyakoribb kanadai Haida indián rezervátumban (6% felett!!) és közepesen gyakori Magyarországon (0,2%). A spondylarthritis ankylopoetica gyakorisága egyenesen arányos a HLA B27 antigén előfordulásával. Haida indiánoknál a HLA-B27 gyakorisága rendkívül nagy (50 %)."(Gömör Béla)

 

 "A Kashin-Beck betegség a perifériás ízületek és a centrális ízületek generalizált, kétoldali szimmetrikus artrózisa. Kelet-Szibériában, Észak-Kínában és Észak-Koreában endémiásan fordul elő." (Dihlmann)

 

 "Japánokban más népekhez képest gyakori az akatalázia, a kataláz enzim veleszületett hiánya." (Ogata)

 

 "A familiáris idiopátiás hiperfoszfatázia a magas szérum alkalikus foszfatáz ritka oka, feltűnő predilekció Puerto Rico-i származásúakban." (Greenspan).

 

 "A talasszémia a hemoglobin egyik betegsége, egy anémia, a Földközi-tenger keleti partjainál pl. görögöknél, törököknél, szíreknél, örményeknél és ritkábban olaszoknál fordul elő." (Dihlmann és Bandick)

 

 "The skeleton is a remarkable organ, which must simultaneously serve several different, sometimes conflicting functions.  For its structural role, the skeleton must be strong, light, mobile, and able to grow synchronously with other organs and to adapt to changing mechanical forces. In its metabolic role, the skeletal is a storehouse for minerals, a source of buffer to combat acidosis, and a site of deposition for toxins, particularly metals. The skeleton protects vital organs and provides a safe haven for hematopoietic tissue. To carry out these functions, bone is under complex control of systemic hormones and by local factors." (Lawrence G. Raisz, Lakatos Péter könyvének egyik fejezetében

 

 "The osteoclast is a highly specialized multinucleate cell which attaches to the bone and develops a ruffled border area, in which hydrogen ion secretion and the release of proteolytic enzymes results in removal of mineral and matrix. This process is self-limited." (Lawrence G. Raisz, Lakatos Péter könyvének egyik fejezetében)

 

 "Az osteoclastok macrophag jellegű sejtek, amelyek gyakran fejlődnek többmagvú - akár 200 magot tartalmazó - óriássejtekké. Élettartamuk néhány nap. A csont gyors lebontását végzik, katepszin B és kollagenáz enzimek útján." (Hodinka László)

 

 "A kalcium ugyanolyan alapvető a földi élethez, mint a szén, bár ezt kevésbé szokták emlegetni." (Lakatos Péter)

 

 „Az a tény, hogy a földi élet szempontjából kitüntetett helyet foglal el a szénatom, jól ismert. Annál kevésbé ismert viszont, hogy a kalcium is kiemelt jelentőségű az élő rendszerek működésében. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy kalcium nélkül nincs élet: hiányában nem tud működni az idegrendszer, az izmok nem húzódnak össze, a sejtek nem szaporodnak, és a sejteken belül nincs a külső ingereket követő belső jelátvitel, amely alapvető a sejtek külső hatásokra adott válasza szempontjából. A kalcium 99%-a a csontban raktározódik, a maradék 1% található az intra- és extracelluláris térben.” (Lakatos Péter)

 

 "A hialin porc igazán figyelemre méltó. Viszonylag kevés komponensből (kollagén rostok, proteoglikán és kondrociták) áll." (I. Watt) 

 

 "Az ízületi rés kiszélesedése - magának a porcnak megvastagodása egyetlen betegségben, az akromegáliában fordul elő." (Forgács és Horváth) 

 

 "Acromegalia. A növekedési hormon túlprodukciója következtében a chondrocyták metabolizmusa is fokozódik: a porcszövet hipertrofizál. Ez a röntgenfelvételen az ízületi rés kiszélesedésében nyilvánul meg." (Vértes Péter és Temesvári Péter)

 

 "Akromegáliában a korai diagnózis szempontjából fontos, specifikus jel a porcrések egyenletes kiszélesedése. Különösen jól látható a térd- és a metakarpofalangeális ízületekben. Utóbbi helyeken a rés tágassága a normális két-háromszorosa is lehet. A megvastagodott porc korai és súlyos degenerációja miatt az ízületi rés egyenetlen szűkülete, esetleg chondrocalcinosis alakul ki." (Forgács Sándor)

 

 „Az ízületi folyadék a vérplazma ultrafiltrátuma és a szinovialociták szekréciós terméke. A synovia táplálja az ízületi porcot és kenőfunkciója is van. Így a porcfelszínek szinte súrlódás nélkül csúsznak.” (Dihlmann)

 

 "Az ízületek mozgatását könnyíti az, hogy az ízületi porc súrlódási együtthatója igen alacsony: a gördülő kerékével vagy a jégen sikló korcsolyáéval egyenlő. Az ízületek a mozgást a súrlódás további csökkentésével, kenéssel könnyítik meg." (Hodinka László)

  

 "Az üvegporc oxigénfogyasztása csekély. Kénanyagcseréje sokkal élénkebb, mint a több oxigént fogyasztó izomszöveté. A porcsejtek életműködését tehát nem oxigénfogyasztásukon, hanem kénszükségletükön lehet lemérni." (Richter András)

 

 „Az ízületi porc rendkívül sima felszínét a synovia nedvesíti.” (Pretterklieber, Frank és Firbas)

 

 "Az ízületi porc 1-2% chondrocytából és mintegy 98% extracelluláris mátrixból áll. Avaszkuláris szövet, anyagcseréje diffúzióval biztosított a subchondralis csont és a synovialis membrán ereiből, valamint a synovialis folyadékból. Az extracelluláris mátrix >70%-a víz." (Mester Ádám és Ortutay Judit)

 

 "A rutin hematoxilin-eozin festéssel a hyalinporc felszínes és mély rétegének alapállománya között nem látható különbség. Speciális festésekkel pl. Giemsa-festés, trikróm, PAS-festés, ecetsavas alciánzöld festési mód, ferrifukszin, illetve hisztokémiai módszerekkel azonban kimutatható, hogy a porc rétegeinek denzitása, illetve szénhidrátösszetétele eltérő." (Krutsay Miklós)

 

 "Az arthrosis számottevő népegészségügyi probléma, hazánkban mintegy 1 millió beteggel számolhatunk." (Mester Ádám és Ortutay Judit) 

 

 "A synovialis membrán nemcsak a synovialis folyadékot termeli, hanem részt vesz az ízület immunológiai folyamataiban is." (Bálint Péter)

 

 "A köszvény a krónikus hiperurikémia patológiás manifesztációja, amely azért alakulhat ki, mert az emberekben a húgysavbontó enzim, az urikáz hiányzik. Az emberi szervezet ezért kiválasztja az anyagcsere során termelt húgysavat a veséken keresztül. A húgysav termelés növekedése és/vagy a húgysav kiválasztás csökkenése a szérum húgysav szint emelkedését okozza. Másrészt, a húgysav szint meghaladhatja a húgysavnak és sóinak oldékonyságát és a húgysav kristályosodik mononátrium urát monohidrát formájában." (W. Dihlmann)

 

 "A köszvény hazánkban sem tartozik a ritka betegségek közé és így nem meglepő, hogy 3 év alatt 1960-62. években 24 köszvényes beteget észleltünk. A betegeink között mindössze kettő volt, akinek a betegségét már az első köszvényes roham alkalmával felismertük, a többit polyarthritis, erysipelas, arthrosis inflammatus, congelatio, phlegmone diagnózissal kezelték. Az egyik betegünknek "phlegmone" miatt amputálni akarták a lábát, de ő nem engedte és néhány nap alatt az acut köszvényes roham lezajlott magától." (Orv. Hetil. 1964)

 

 "Köszvényben sok esetben megbetegszik a vese." (Orv. Hetil. 1965)

 

 

 „Már az V. században behozták Ázsiából az őszi kikericset (Colchicum autumnale) és alkalmazták a podagra ellen.” (Dunky és Geringer)

 

 "A juxtaglomerularis apparatus (JGA) a vesében található, néhány száz sejtbôl álló képlet. Morfológiai és funkcionális részletei az orvos-biológus szakemberek többsége számára is alig ismertek, annak ellenére, hogy a genetikai adottságoktól függôen, a glomerulusszámmal egyezôen, mintegy 0,3–1,8 millió található belôle egy-egy vesében, és olyan fontos, alapvetô élettani folyamatok szabályozásában vesz részt, mint a glomerularis filtráció, a vérnyomás-szabályozás, a folyadékfelvétel, valamint a víz- és sóürítés. Számos betegség, például a hypertonia és a diabetes patomechanizmusában is jelentôs szerepet játszik." (Rosivall László)

 

  "A tetrodotoxin (TTX) az egyik leghatásosabb méreg. Emiatt a japánok kedvelt csemegéjüket, a "fugut" csak a szabályokat pontosan betartó éttermekben merik rendelni: a méreg ugyanis e hal májában és petefészkében termelődik." (Gárdos György, Szász Ilona és Sarkadi Balázs)

 

 "Az egészség és betegség ellentétes fogalmak ugyan, azonban a közöttük lévő határok gyakran elmosódnak." (Magyar Reumatológia 1980) 

 

 "A jó anamnézis fél diagnózis." (Pólya Jenő)

 

 "A gyermek nem kis felnőtt (bár a felnőtt néha úgy viselkedik, mint egy kisgyerek)." (Harkányi Zoltán)

 

 "A hízósejteket (szinonimák: masztociták, szöveti bazofilek, heparinociták, hisztaminociták stb.) elsőként Ehrlich írta le 1877-ben. 20-25 mikron átmérőjű, ovális vagy körte alakú sejtek, ovális, halványan festődő maggal és számos 0,3-1,0 mikron átmérőjű, bázikus anilinfestékkel metakromáziát mutató szemcsékkel.

 A masztociták minden szervben vannak, egy szerv hízósejttartalma egyenesen arányos annak kötőszövet-tartalmával. Az ép bőr 1 cm3-e 2000-7500 hízósejtet tartalmaz.

 A hízósejtek a hisztamin és heparin révén a helyi vérkeringést szabályozzák. Tulajdonképpen egysejtű endokrin mirigyek." (Budavári István)

 

 "A lángoló sejtek eozinnal intenzíven festődő plazmasejtek, immunglobulinokat vagy immunglobulin fragmentumokat tartalmaznak. Főleg IgA myelomában láthatók, de más myelomákban is. (Gertz és Greipp)

 

 „A levél célja közölni egy különös extracelluláris részecske jelenlétét a rheumatoid synovialis folyadékban, melyet eddig nem írtak le.” „A pyramidalis testek 0,5-1,5 mikron nagyságúak.”  (Daniel Bachman)

 „A pyramidalis testek konzisztensen hiányoznak arthrosisos betegek ízületi folyadékjából. Nem voltak jelen köszvényes, Reiter-kóros és SLE-s ízületi izzadmányban.  További munka szükséges, hogy a testek specifikusak-e a rheumatoid arthritisre.” (Daniel Bachman)

 

  "Az extracellularis vesiculumokat egészséges sejtek is termelik, azonban számos betegségben a vesiculák száma vagy jellemzői megváltoznak." (Rzepiel Andrea és társai)

 

 "A vérben keringő, illetve a vizelettel ürülő neuroendokrin tumormarkerek vizsgálata kiemelt fontosságú diagnosztikai eszköz a neuroendokrin daganatok kórisméjének felállításában. Az általános neuroendokrin tumormarkerek olyan biológiailag aktív fehérjék, amelyek szintézisére minden neuroendokrin differenciálódást mutató sejt képes, ezért vizsgálatuk megfelelően érzékeny módszernek bizonyult e daganatok felismeréséhez. Az általános neuroendokrin tumormarkerek közül a legszélesebb körben a chromogranin A vizsgálata terjedt el." (Tőke Judit, Czirják Gábor, Tóth Miklós, Rácz Károly, Patócs Attila)

 

 "A glioxalázok minden speciesben és valamennyi szövetben előfordulnak." (Kalapos Miklós Péter)

 

 

 "Why are there two enzymes, glyoxalase I and II, in all living systems?" (Kalapos Miklós Péter)

 

 "Mi a szerepe a minden sejtben és speciesben megtalálható nagy aktivitású glioxaláz enzimrendszernek?" (Kalapos Miklós Péter)

 

 „A vörösvérsejtek a vérben a legszámosabb sejtek és energiatermelésük kizárólag a glikolízistől függ. Azonban a glukóz mintegy 0,1-0,4 %-a a metilglioxál úton metabolizálódik, a metilglioxál pedig nagyon toxikus a sejtekre. Az S-D-laktoilglutation a metilglioxál glioxalázok általi degradációjának intermedierje és képtelen a sejtmembránon áthatolni. Mindazonáltal mérhető a humán plazmában. A szerző javasolja a plazma S-D-laktoilglutation mérésének, értékelésének bevezetését hemolitikus állapotokban. Hipotézise szerint minél nagyobb mértékű a hemolízis, annál magasabb a plazma S-D-laktoilglutation szintje nem diabéteszes betegekben. Az S-D-laktoilglutation mérése a plazmában, egyéb paraméterekkel párhuzamosan, hasznos eszköz lehet hemolitikus állapotok disztingválásában és a kezelés hatékonyságának monitorozásában.” (Kalapos Miklós Péter)

 

 "Tyihák Ernőt a természetes gyógyhatású anyagok pl. a tumorgátló klavicepaminok (L-lizin-izopeptidek) kutatása izgatta és ez a tudományterület ível végig egész életén." (Scientia Kiadó)

 

 „Az anyarozs szaprofita tenyészetének táptalajából izolált magas lizintartalmú, polibázis jellegű fehérje jelentős antitumor és antivirális hatást mutatott. Megállapítottuk, hogy az anyagban a lizinegységek izopeptid-kötésben vannak, s így lizin-izopeptidek alkotják ezen fehérje, az ún. klavicepamin alapvető szerkezeti egységét. A szerkezetbizonyító szintézisek során megoldottuk a poli-ε-L-lizin hatékony és méretnövelésre is alkalmas szintézisét.         Számos bázisos di-, oligo - és poli-izopeptidet állítottunk elő, melyek közül a legjelentősebb sejtszaporodást befolyásoló hatást az adott molekulatömegű poli-ε-L-lizin mutatta a K-562 standard tumor törzsön végzett vizsgálatok során.” (Szókán Gy., Tyihák E., Szende B. és társai)

 

 "A jól ismert formaldehid "kétarcú" molekula, egyrészt környezetszennyező, jelen van a kipufogó gázokban, dohányfüstben, az ipari üzemek termelte füstben, s kibocsátódik műanyagipari termékekből, bútorokból, textíliákból stb., s mint ilyen toxikus (pld. mutagén és rákkeltő), ezért az egész világon sokat tanulmányozott anyag. Másrészt a legújabb - főleg hazai - kutatások eredményeként egyre nyilvánvalóbb, hogy a toxicitásáról jól ismert formaldehid, mint legegyszerűbb alifás aldehid és az egyik legreaktívabb szerves molekula az élővilág közönséges, de nélkülözhetetlen saját összetevője (nagyrészt labilis hidroximetil-csoportok formájában), mégpedig alapvető biológiai funkciókkal, ami nagy reakciókészségéből ered. Fontos tény, hogy a formaldehid keletkezhet külső eredetű vegyületekből is a biológiai rendszerekben, így a "kétarcúság" e rendszereken belül is adott lehet. (Tyihák Ernő)

 

 "A metanol jelen van a biológiai rendszerekben (pl. az emberi vérben is)." (Tyihák Ernő) Normálisan a metanol mennyisége igen kicsi. 

 

 "A "valódi" apoptosisnál (az őszi falevelek lehullása) a HCHO szintje drámaian növekszik a levélhullás előtt (pl. a nyári HCHO szinthez képest az őszi HCHO szintek 5-10 ezer %-kal nagyobbak) és ugyanekkor az N-metilált vegyületek pl. a kolin, trigonellin mennyisége csökken a formaldehid képződéssel összefüggésben." (Szende Béla, Tyihák Ernő, Szókács Gyula és Kátay György)

 

 "A SSAO (szemikarbazid-szenzitív amin-oxidáz) enzim aktivitása különösen nagy a cukorbetegségben és néhány szubsztrátja is nagy mennyiségben van jelen ebben a betegségben. Az SSAO-val végbement deaminálási reakciónál a szívre toxikus hatást mutató anyagok képződnek, mint a metilglioxál és a HCHO. Továbbá melléktermékként a vízből H2O2 is képződik." (Tyihák Ernő) 

 

 

 "A glutation szinte valamennyi növényi és állati sejtben megtalálható tripeptid." (Dám Annamária és Gazsó Lajos)

 

 "A koenzim Q10 egy olyan, a természetben előforduló vitaminszerű anyag, amely az emberi szervezet szinte minden sejtjében előfordul. A sejtmembránokban helyezkedik el, és különösen jól ismert a szerepe a mitochondrium-membránokban zajló sejtlégzés elektronszállítási láncában. A koenzim Q10 hiánya szerepet játszhat számos klinikai betegségben pl. a szívelégtelenségben és a magasvérnyomás betegségben. A koenzim Q10 biztonságos terápiakiegészítőnek tűnik, mellékhatásai minimálisak." (Nagy Viktor)

 

 "A vas minden sejtben van és életfontosságú." (Otto Warburg)

 

 "Az emberi vörösvérsejtmembránról ma talán többet tudunk, mint az összes többi sejtmembránféleségről együttvéve. Mivel az emberi vörösvérsejt érése során elveszti magját, mitokondriumait és egyéb intracelluláris membránelemeit, a sejtmembrán itt két homogénnek tekinthető folyadékteret választ el." (Gárdos György, Szász Ilma, Sarkadi Balázs)

 

 "Diabéteszben a hemoglobin mellett más fehérjék, így a kollagén, a szemlencsefehérjék, a vörösvérsejt-membrán és a plazmafehérjék is glikozilálódnak." (Fövényi József)

 

 "Omnes cellulae e cellula." (Rudolf Virchow)

 

 "A triptofán a legtöbb fehérjének alkatrésze  és ezért úgy a növényi, mint az állatvilágban nagy a jelentősége." (Reumatológia, Balneológia, Allergológia)

 

 "A triptofán a szervezet fontos építőköve, csaknem az összes fehérjének alkatrésze, vazoaktív anyagok prekurzora, ezenfelül részt vesz a pigmentképzésben, összefüggésbe hozható a vérsejtsüllyedéssel, a vércukorral, a vérképpel." (Reumatológia, Balneológia, Allergológia)

 

 "A P anyag (pain ang. fájdalom) 11 aminosavból álló peptid, a gerincvelő hátsó szarvában átvivő anyag és a fájdalomátvitelért felelős."(Petroianu és Osswald)

 

 "Aretaeus az első, aki "specifikus toxikus" anyag jelenlétét tételezi fel a köszvényes betegek vérében." (Mituszova Mila) Kappadóciai Aretaeus 1800 évvel Garrod, His és Freudwiller előtt megsejtette a húgysav és a köszvény összefüggését!

 

 "Gondolni kell arra, hogy a szekunder köszvény felléphet mint egy idült vesebetegség szövődménye, a primer köszvény pedig vesebetegséget és veseelégtelenséget okozhat. Van tehát vese eredetű köszvény is és köszvényes vese is!" (W. Dihlmann)

 

 "A húgysav szintézise meghaladja az eliminációját, ezért a húgysav pool megnövekszik a normális 1 grammról akár 20 grammra." (W. Dihlmann)

 

 "A rheumatoid factor a rheumatoid arthritisre nem patognomikus, mivel számos más kórképben is előfordulhat (vírusfertőzés: AIDS, hepatitisek, influenza; parazitafertőzés: malária, trypanosomiasis, kala-azar; krónikus bakteriális fertőzés: tbc, lepra, syphilis, subacut bakteriális endocarditis; daganatok: limfoproliferatív betegségek; hiperglobulinémiák: hipergammaglobulinémiás purpura, cryoglobulinaemia; sarcoidosis)." (Géher Pál)

 

 „A rheumatoid factor elnevezés nem szerencsés, mert nem „rheumatoid”, mivel nemcsak rheumatoid arthritisben fordul elő és nem „faktor”, amennyiben nem oka, kiváltója vagy fenntartója a betegségnek.”(Szebenyi Béla)

 

 „A HLA-B27 társulás arra utal, hogy a szeronegatív spondartritiszeknek genetikai alapjuk – constitutio - van. Környezeti tényezők - milieu – felelősek a betegségcsoport kiváltásáért és fenntartásáért. A HLA-B27 nem „a szeronegatív spondartritiszes rheumatoid faktora”, hanem az axiális ízületek rizikóindikátora! Ebből egyrészt arra lehet következtetni, hogy legalább egy további genetikai tényező és/vagy egy környezeti faktor szükséges e betegségcsoport, nevezetesen a primer spondarthritis ankylopoetica manifesztációjához. Másfelől világos, hogy a HLA-B27 a spondartritiszek kialakulásának nem obligát feltétele. Például a Bechterew betegek akár 10%-a HLA-B27 negatív.”(W. Dihlmann)

 

  "Ha valakinek HLA B27 antigénje van, akkor mintegy 90-szer nagyobb az esélye (rizikója), hogy Bechterew-kórt kap, mint anélkül." (Petrányi Gyula)

 

  "Az 1973-ban közölt 90% körüli HLA-B27 asszociáció egyes esetekben való diagnosztikus használhatósága korlátozott értékű. Ugyanis a tipikus klinikai és radiológiai jelek esetén fölösleges a rutinszerűen nem beállítható vizsgálatot igénybe venni. Kétséges esetekben pedig éppen az SNSA egy másik betegsége jöhet szóba leginkább az elkülönítő diagnózisban, s akkor a HLA-B27 "nem tud differenciálni". Ugyanakkor a típusos betegek 10%-a nem rendelkezik az antigénnel; az antigénnel rendelkezőknek viszont csak 1,7%-a lesz beteg!" (Gömör Béla)

 

 "A szakroiliakális ízület a Bechterew-kór kulcsa."(Bender György)

 

 "A betegségek többnyire polietiológiások." (Bálint Géza)

 

 

 "A gyulladás (inflammáció), a daganatos transzformáció mellett, a betegségek áttekinthetetlenül széles skálájának közös patológiai alapját képező leggyakoribb folyamat." (Budavári István)

 

 "Az epesavak endotoxinok (lipopoliszacharidok) és peplonnal rendelkezô vírusok ellen védik a szervezetet. Az endotoxinok sok kórképben szerepet játszanak vagy szerepük feltételezhetô (bélfertôzések, mûtéti/szeptikus sokk, bél iszkémiás sokk, tourniquet sokk, a sugárbetegség gasztrointesztinális szindrómája, hepatorenális szindróma, enterovírus-fertôzések (pl. parvovírus), pikkelysömör (psoriasis), atherosclerosis, endokrin zavarok)." (Bertók Lóránd)

 

 "A szájon keresztül bevitt endotoxin még akkor sem hat, ha a vivőérbe vagy hasüregbe adott szokásos halálos adag 500-3000-szeresét adjuk is be kísérleti patkányoknak...Nem lehetett értelmezni, hogy mi az oka az egészséges állatok hallatlan bélbeli endotoxin tűrőképességének." (Bertók)

 

 "Magasabbrendű  élőlények esetében az endotoxin bélcsatornában történő méregtelenítése az epe, illetve az epesavak jelenlétéhez kötött." (Bertók)

 

 "Párhuzamosság van az endotoxinérzékenység és a sugárérzékenység között, az emlôsök és az ember a legsugárérzékenyebbek és endotoxinra legérzékenyebbek, a halak és kétéltûek közömbösek." (Bertók Lóránd) 

 

 "Mai ismereteink szerint legérzékenyebb endotoxinra az ember." (Bertók)

 

 "A lipopoliszacharid lipid része mérgezô, a szénhidrát része nem."  (Bertók Lóránd)

 

 "A vírusokat két nagy csoportra, nátrium-dezoxikolátra érzékeny („nagy vírusok”) és ellenálló („kis vírusok”) csoportra lehet felosztani. Kiderült az is, hogy csak azok a vírusok érzékenyek, amelyeknek lipoprotein „burokkal” (peplonnal) rendelkeznek. Ezzel szemben a „burok nélküliek” mind ellenállóak." (Bertók)

 

 "A vírusokat két nagy csoportra, nátrium-dezoxikolátra érzékeny (nagy vírusok) és ellenálló (kis vírusok) csoportra lehet felosztani.  Érdekes módon senki sem figyelt fel , maga Theiler sem, ennek a ténynek a kórtani jelentőségére. Pedig Theiler éppen a sárgaláz vírusával kapcsolatban észlelte először az epe vírusellenes hatását. Csak azok a vírusok érzékenyek, amelyek lipoprotein burokkal (peplonnal) rendelkeznek. Ezzel szemben a burok nélküliek mind ellenállók (pl. az ún. enterovírusok)." (Bertók) 

 

 "A pikkelysömör epesavval történő kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres kezelés, hanem egy élettani anyaggal való hiánypótlás. E kezelési módot hatásossága, ártalmatlansága, egyszerűsége és olcsósága megítélésünk szerint alkalmassá teszi arra, hogy minél többen megismerjék és alkalmazzák a pikkelysömör kezelésében." (Gyurcsovics Klára és Bertók Lóránd)

 

 "Az egészség és betegség ellentétes fogalmak ugyan, azonban a közöttük lévő határok gyakran elmosódnak." (Magyar Reumatológia 1979) 

 

 "Pangás nélkül nem keletkezik epekő." (B. Naunyn)

 

 "A depolarizáció az akció alatti anyagcserétől meglehetősen független automatikus folyamat. Mind a normális, mind a kóros depolarizáció, vagyis az R(QRS) hullám, csakis az ingerületvezetés módjától és irányától függ. Ezzel szemben a repolarizáció teljes mértékben az anyagcsereváltozás függvénye. Mivel a sejtanyagcsere a legkisebb és legkülönbözőbb okok miatt könnyen megváltozik, érthető, hogy a repolarizáció és az azt kifejező ST szakasz és a T hullám gyakran és könnyen változik meg a viszonylag állandóbb R hullámhoz képest." (Unghváry László)

 

 "A kardiológus hozzászokik ahhoz, hogy az EKG változások mögött ne csak a szívet lássa, hanem az egész embert. Így meg kell látni, hogy az EKG eltérések mögött egyik estben a lényeg a Ca vagy K ionszint megváltozása (tetania, hyper-, hypokalaemiák), a másik esetben az egész izomrendszer dystrophiás átalakulása (dystrophiás szív), ismét máskor a szervezet fokozott oxigénfogyasztása (hyperthyreosis) vagy csökkent oxigénfelvétele (emphysema stb.) vagy a nagyfokú vérhiány (anaemia perniciosa stb.), vagy éppen a vér, illetve a szövetek fehérje összetételének megváltozása (cirrhosis hepatis, vesebetegségek stb.), egy bizonyos fertőző betegség, az idegrendszer megváltozott funkciója, vagy a szervezet egyéb betegsége stb." (Unghváry László)

 

 "A pozitív EKG leletből a betegség okára általában nem tudunk következtetni. A betegségek tarka sokféleségéhez képest az elektromos válasz meglehetősen szegényes és egyhangú.  A legtöbb esetben ugyanis a szabványos ST szakasz és T hullám eltéréseket eltéréseket kapjuk, bármi is volt a kiváltó ok."(Unghváry László)

 A betegségeket (sokféle a kórok, bonyolultak a mechanizmusok, sok a nem specifikus jelenség) nagyon hasonlóan szemlélték különböző szaktekintélyek (Balázs M., Bálint G., Belák S., Bertók L., W. Dihlmann, Endes P., Krompecher Ö., Unghváry L. stb.)

 

 „A carcinoid tumorok neuroendokrin sejtekből származó ritka daganatok, amelyek leggyakrabban a vékonybélből, tüdőből vagy hasnyálmirigyből, ritkábban más szervekből indulnak ki. E daganatokat a rendszerint hosszú klinikai kórlefolyás és a carcinoid tumorok hormontermelő sajátosságaitól függő klinikai tünetek jellemzik. A carcinoid tumorok jelentős része szerotonint és más biológiailag aktív hormonokat termel, melyek carcinoid szindróma kialakulásához vezetnek.

 A carcinoid szindróma carcinoid tumoros betegekben kialakuló jellegzetes klinikai tünetegyüttes, amelynek főkomponensei a bőr pirosaslila elszíneződése (flush), a  hasmenés, az endocardium és a tricuspidalis, illetve pulmonalis szívbillentyűk fibrosisával összefüggő jobbszívfél-elégtelenség és asthma bronchialét utánzó nehézlégzés.(Bencze Ágnes, Szücs Nikolett, Igaz Péter, Leiszter Katalin, Nagy Zsolt, Patócs Attila, Rácz Károly)

 

 "A szívműködés összeomlásának "katasztrófamodellje" az értéktőzsdei krach Zeeman által leírt modelljének szinte tökéletes analógiája." (Juhász-Nagy Sándor)

 

 

 "A vizsgálati metodikák nagyon munkaigényesek, a kapott eredmények szerteágazók, integratív értelmezésük nehéz." (Szobor Albert és társai)

 

 "A 300 év során, amióta ez a betegség ismert, a myasthenia gravis három alkalommal került az érdeklődés középpontjába.

 Az első alkalom a XX. század végén volt, amikor a klinikai képet fenomenológiailag leírták, a második az 1930-as években, amikor felismerték azt, hogy a neuromuszkuláris blokk kémiai jellege a betegség alapja és a sikeres műtéteket elkezdték, míg a harmadik az 1960-as években volt, amikor a myasthenia immun természetét igazolták. Ez a harmadik érdeklődési hullám még ma is tart, ennek oka szerintünk az a tény, hogy a myasthenia gravis több okból modellbetegségnek (amelyben az idegélettan és neuropatológia sok alapvető kérdése vizsgálható) tekinthető. A myasthenia az egyik súlyos betegség, amely sikeresen kezelhető." (Szobor Albert)  

 

 "Izomsejtek vannak a humán thymusban. Ezek egy igazi izomsejt minden tulajdonságát mutatják (több mag, harántcsíkolat, ingerelhetőség) és felszínükön acetilkolin receptorok mutathatók ki." (Szobor Albert)

 

 „The transient neonatal myasthenia gravis is clearly related to the dysfunction of the postsynaptic transmission in the neuromuscular junction. In most of the cases IgG type antibodies against the nicotinergic acetil-choline receptor (NAchR) are present in the serum of the mother with myasthenia gravis. These anti-NAch-R antibodies cross the placenta and bind to the receptors, located on the postsynaptic membrane in the newborn, inhibiting their function. Although most infants born to myasthenic mothers possess anti-NAchR antibodies at birth, approximately 10-20% develop transient neonatal myasthenia gravis.

 Transient neonatal myasthenia gravis is a self-limiting disease, after the antibodies disappear from the blood and muscle tissue, spontaneous remission is expected and the infants become asymptomatic after three weeks. Early diagnosis is crucial to decrease the prevalence of life-threatening respiratory complications. Application of supportive treatment such as transient ventilation and nasogastric feeding can be crucial.(Gajda Anna, Szabó Hajnalka, Gyurgyinka Gergev, Karcagi Veronika, Szabó Nóra, Endreffy Emőke, Túri Sándor  és Sztriha László)

 

 "A thymus az egyik legrejtélyesebb szerv." (Tesseraux)

 

 „A tumorok egyik csoportja sem olyan nehezen értelmezhető és osztályozható, mint a thymus daganatai.” (James Ewing)

 

 

 „Mai ismereteink szerint a thymus szerepe az immunreaktív készség fenntartásában és a neuromuscularis transmissio szabályozásában van.” (Besznyák István, Lapis Károly és Szende Béla)

 

 "A myasthenia gravis az emberi test egyik legfurcsább betegsége."(Sir Geoffrey Keynes)

 

 "Az autoimmun betegségek sok tényező által együttesen eredményezett kórfolyamatok, amelyek korlátozódhatnak egy szervre (pl. autoimmun cukorbetegség, itt a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei károsodnak) vagy hathatnak az egész szervezetben (pl. SLE - szisztémás lupus erythematosus)." (Falus András)

 

 "A megfelelően működő szervezetben nem azért nem lép fel autoimmun betegség, mert nincsenek benne autoimmun limfocita klónok, vagy feltétlenül inaktívak, hanem éppen ellenkezőleg, mert vannak benne, méghozzá a legfontosabb struktúrák védelmében...

Nem véletlen tehát, hogy az autoimmun betegségek fajtáinak száma viszonylag alacsony (az autoimmun betegek több, mint 90%-a 10-12 autoimmun betegség egyikében szenved), és az autoantitestek specificitásának köre viszonylag szűk. Jól ismert tény, hogy az autoimmun betegségekben elsősorban az immundomináns antigén a "célpont" (például rheumatoid arthritis: hsp65 hősokkfehérje, immunglobulin G, SLE: DNS, sclerosis multiplex: a mielinhüvely bázikus fehérjéje, myasthenia gravis: acetilkolin receptor, autoimmun thyreoiditis: tireoglobulin)." (Falus András)

 

 

 

 "A sárgaság maga nem patológiai egység, nem betegség, hanem különböző kóros folyamatok következménye. E kóros folyamatok jellege a fokozott vörösvérsejtpusztulástól a kiválasztás zavaráig igen sokféle. A májsejtek megbetegedése, a bilirubinanyagcsere enzymopathiája, az epelefolyás funkcionális és mechanikus akadálya, a haemolysis fokozódása annyira különböző kóros állapotok, hogy nehezen illeszthetők bele egységes szempontú patogenetikus elképzelésbe." (Magyar Imre)

 

 „Az icterus, más néven sárgaság, a beteg látható elszíneződését jelzi, mely a szövetekben való bilirubin-felszaporodás következtében jön létre. Didaktikusan megkülönböztetünk praehepaticus vagy haemolyticus, hepaticus vagy parenchymás, valamint posthepaticus vagy obstructiós sárgaságot.” (Fehér János)

 

 "Megfigyelték, hogy az alkoholisták vérében az acetaldehid-szint magasabb a normálisnál. Az acetaldehid toxikus hatású az agyra, a szívre, sőt magára a májszövetre is." (Balázs Márta)  

 

 "Az alkohol májkárosító hatása évszázadok óta ismert." (Balázs Márta) 

 

 „H. J. 57 éves, idült alkoholista férfi, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetbe szállították, nyugtalanság és tudatzavar miatt.  Felvételkor sárgaságot és emelkedett májfunkciós értékeket találtak, ezért a János Kórház III. Belgyógyászati Osztályára helyezték. Itt is nyugtalan volt, tudata zavart. Fokozódó májelégtelenség, majd tüdőoedema matt ápolása 5. napján meghalt. Boncoláskor 3200 g súlyú, sárga színű, sima felszínű, tömött tapintatú májat találtunk. A lép 150 g-os volt. Ascites nem volt látható. Tüdőoedemán és enyhe pneumonián kívül egyéb kóros makroszkópos elváltozást nem láttunk.

 A szövettani vizsgálat zsírosodást, necrosisokat és intrahepaticus epepangást mutatott ki.” (Balázs Márta)

 

  „Igen sok melanin található a festékes anyajegyekben (naevus pigmentosus) és rosszindulatú változatában, a melanoma malignumban.” (Endes Pongrác)

 

 

  "A májelváltozás színét számos tényező befolyásolhatja pl. melanoma esetében a pigment a daganatnak feketés színt ad, vagy a májtályogban jelenlévő fehérvérsejtek az elváltozás sárgás színét eredményezhetik." (Schaff Zsuzsa, Sárosi Ildikó és Lapis Károly)

 

  "A máj színének diffúz változásai

Vörös máj                             Fényes vörös felszín akár fény reflexióval, az acináris szerkezet nem ismerhető fel.

Utalhat acut vírushepatitisre, acut alkoholos hepatitisre stb.

Rézbarna máj                       Vörösbarna felszín, zöldes árnyalattal, diffúzan vagy foltokban, megváltozott szerkezettel.

                                               Lehetséges akut hepatitisben, intrahepatikus kolesztázisban.

Rozsdabarna máj                 Lehetséges siderochromatosisban, cholestaticus hepatitisben.

Sárga vagy sárgásvörös

máj                                        Sima felszín, megváltozott acinaris szerkezet.

                                               Diffúz steatosisra utal.

Lazac színű máj                   Rózsaszín máj.

Lehetséges krónikus perzisztáló vagy aktív hepatitisben, szekunder degeneratív hepatopátiában .

Sötétvörös tarka máj           Sötétvörös felszín ibolya vagy szürkés árnyalattal, nagyon sötét vörös pontszerű apró foltok világossárga udvarral. Lehetséges akut vagy krónikus vénás pangásban, amyloidosisban, thesaurismosisban.

Zöld máj                               Egyenletesen zöld felszín, nagyításkor zöld színű acináris szerkezet barnássárga alapon.

Utalhat extrahepatikus kolesztázisra, ritkábban intrahepatikus kolesztázisra, hepatocholangitisre.

Fekete máj                            Kékesfekete felszín.

Jellemző Dubin-Johnson szindrómára.

Halvány tarka máj               Egyik vagy mindkét májlebeny diffúz infiltrációja.

Primer diffúz carcinomára, malignus limfóma metasztázisaira és mikrocitómára utal."

 

(Zdenek Maratka)

 

 

 "A máj zsírtartalma egészséges felnőttekben nem haladja meg az 5%-ot. Zsírmáj esetén ez az érték jelentősen fokozódik és a lipidek a máj tömegének akár felét (50%!) is elfoglalhatják."(Nemesánszky Elemér és társai)

 

 "A Prométheusz-legenda arra utal, hogy az emberek évezredek óta tisztában voltak a májregenerációval." (Jakab Ferenc és Fehérvári Imre)

 

 „A HBV-hordozók májrák kockázata az egészségesek 100-szorosa.” (Fráter Lóránd)

 

 

 

 "A krónikus C-vírus hepatitis kezelés nélkül 15–25 év alatt májzsugort, májelégtelenséget, májrákot okozhat. A krónikus C hepatitis kezelésében túlzás nélkül forradalminak nevezhető változást hozott a telaprevir és a boceprevir után a simeprevir, majd a második generációs direkt antivirális szerek, a nukleotidanalóg polimerázgátló sofosbuvir, az újabb proteázgátlók, az asunaprevir és a paritaprevir, az NS5A-gátlók, mint a daclatasvir, a ledipasvir és az ombitasvir, továbbá a nem nukleotidanalóg polimerázgátló, a dasabuvir elérhetővé válása. E készítmények kombinációival még a legnehezebben kezelhető betegcsoportokban is – a korábbi kezelésekhez képest rövidebb idő alatt és sokkal kevesebb mellékhatással – 90% feletti gyógyulás érhető el. Kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve minden, hepatitis C-vírus-fertőzött beteg antivirális kezelése indokolt, és biztonságosságuk miatt valamennyi, kezelésre szoruló betegnél egyértelműen az interferonmentes kezelés az optimális." (Horváth Gábor, Halász Tünde, Makara Mihály és Hunyady Béla) 

 

 "A hepatitis C vírus (HCV) fertőzés gyakorisága világszerte kiemelkedő. A HCV-fertőzés lehetséges következménye az idült májkárosodás, a cirrhosis és a hepatocellularis carcinoma kialakulása." (Hagymási Krisztina és Lengyel Gabriella) 

 

 "A HCV által kiváltott immunológiai hatások számos extrahepaticus kóros folyamatot indítanak el a lymphocyták vírusdependens proliferatiojának eredményeként. A betegség elsősorban különböző szervekben, illetve a szervek érhálózatában kicsapódó immunkomplex depositumok következtében alakul ki, elsősorban a bőrben, vesében. A pathomechanizmus másik útja specifikus T-lymphocyta szöveti infiltratioja. A HCV-fertőzés extrahepaticus megnyilvánulásai az alábbi szerveket érinthetik: bőr (pl. erythema exsudativum multiforme, erythema nodosum, porphyria cutanea tarda, lichen ruber planus, pruritus), vese (membranosus és immuncomplex glomerulonephritis), vérképző rendszer (aplasticus anaemia, autoimun thrombocytopenia, B-sejtes lymphoma), váz- és izomrendszer (arthritis, myalgia), szem (cornea-fekély, uveitis), tüdő (pulmonalis fibrosis), endokrin rendszer (autoimmun thyreoiditis), idegrendszer, egyéb (pl. sialadenitis)" (Podányi Beáta)

 

 "A terhességre hiperlipidémia jellemző, amely elsősorban az anyai szervezet adaptációjának része." (Székely Hajnal és Tulassay Zsolt)

 

 "Egy 23 éves betegen panaszai és tünetei alapján reumás betegséget kórisméztek, az autopszia viszont tüdő- és csontáttétekkel járó gyomorrákot állapított meg." (Farkas és Molnár)

 

 "For the surgeon, perfection in diagnostic skill is of equal, if not more, importance than operative skill." (Max Thorek)

 

 „A saját maga készítette műtéti táblázatok szerint (melyeket füzetben ki is adott) mandula kiirtástól a sérvekig, cholecystectomiától végtagok csonkolásáig, golyvaműtétektől nőgyógyászati sipolyok megoperálásig mindenhez értett ez a kitűnő manualitású sebész, nem szólva traumatológiai bravúrjairól.” (Szállási Árpád Gönczy Béláról, az esztergomi kórház  sebészfőorvosáról és igazgatójáról)

 

 "Helen Taussig amerikai pediáter megfigyelte az 1930-as években, hogy ha egy gyermeknek Fallot-tetralogiája és ductus Botalli persistense van, akkor ha a Botall-vezeték elzáródik, a cyanosis fokozódik. 1944-ben Alfred Blalock mesterséges Botallo-vezetéket hozott létre: Blalock-Taussig anastomosis. Később más shuntműtétek is születtek a tüdő perfúziójának fokozására." (Árvay Attila)

 

 

 

   „ A szív erejét láthatjuk abból a tényből, hogy normálisan több, mint 3 milliószor húzódik össze naponta.” (Rosenbaum és Hildner)

 

 

 

 "A szemészet sokáig a sebészet egyik ága volt." (Radnót Magda)

 

 "Ebben a művében a szerző közérdeklődésre számot tartó módon foglalja össze legfontosabb kutatási eredményeit az ellenanyagok előállításától az azok alkalmazásával nyert megfigyelésekig. Az olvasó azonban nemcsak a sikerekről értesül, hanem a kudarcokból is bőven kap ízelítőt. A kutatómunka során felmerülő nehézségek, kételyek ecsetelésével Szél Ágoston tudományos eredményei még hitelesebbekké válnak, hiszen a szerző olyan (műhely)titkokba avatja be az érdeklődőket, amelyekre folyóiratcikkek hasábjain vagy tudományos előadásokban aligha juthat hely és idő. A szerző fejtegetéseiben példaadó mértéktartás és a tudóstól mindig elvárható józan kétely tükröződik, így nem megfellebbezhetetlen igazságokat, hanem folyamatosan formálódó gondolatokat és továbbgondolkodásra késztető tételeket kap az olvasó. A bőséges irodalomjegyzék és jól megválogatott ábraanyag azoknak is nyújthat újdonságot, akiket e "színes" téma, a fotoreceptorok differenciálódása behatóbban érdekel." (Scientia Kiadó, Budapest Szél Ágoston Színeslátás - a morfológus szemével című 1996-ban megjelent könyvéről)

 

 "Az ilyen egyéniségek viszik előre a tudományt." (Radnót Magda Semmelweis Ignácról)

 

 "Az érbetegségek heterogenitását mi se tükrözi jobban, mint az, hogy angiológiai betegség a heveny coronarielzáródás, valamint az alsó végtag visszértágulatai, de még az aranyeres csomók is."(Simon Tamás) 

 

 

 "Kérdés, igaz-e a régi feltételezés, hogy a rövid vékonybelűek nem híznak el." (Széchy Miklós és ifj. Széchy Miklós)

 

 "Pólya and the proton pump" (Sándor József előadása a Pólya Jenő emlékülésen 1996-ban)

 

 "No acid, no ulcer."(Dragutin Schwarz)

 

 „A gyomor protonpumpájaként ismert H+/K+-ATP-áz enzim a parietalis sejtek secretoros canaliculusaiban lokalizálható, és a kálium-ionok cseréjével aktívan secretálja a hidrogén-ionokat. Az omeprazol specifikusan gátolja az enzim működését, tartósan gátolja  a savsecretiót.” (Simon László)

 

 "A subcutan transzplantált tumorok növekedése alapján Ehrlich és Apolant (1905) feltételezték, hogy azok sejtjei exponentialis függvény szerint növekednek, tehát egy sejtből kettő, abból négy, abból pedig nyolc sejt keletkezik. A sejtek osztódása 1+2+4+8+16+32 stb. sort követ. Számításaik szerint, ha tumorsejteket átültetnek, a hatodik átoltásnál  akkora daganattömeg keletkezne, amelynek átmérőjét csak fényévekben lehetne kifejezni." (Kellner Béla, ill. Paul Ehrlich  az exponenciális daganatnövekedés cáfolatáról)

 

 "Keratoma senile talaján keletkezett planocellularis carcinoma. A bazális sejtek között kiszélesedett rések, ezekben mikrobolyhok, sejtplazmanyűlványok, sejttörmelék és riboszómák. Helyenként a membrana basalis elvékonyodott, más helyeken réteges vagy folytonossága megtört. 19 750x nagyítás" (Kellner Béla)

 

 "Nagyobb elzsírosodott terület az uterus leiomyosarcomájában. A sejtek leválnak és stromaszerű kötegbe kerülnek. H.-S. festés, 70x nagyítás" (Kellner Béla)

 

  "Ha tumor kevésbé differenciált, akkor a célfunkciója kvalitatíve primitívebb lesz, a kész termékek helyett vagy mellett prekurzorok kerülnek ki belőle. Ilyen pl. a plazmocitómasejtek által a számukkal arányosan termelt myeloma (M) globulin szérumszint mellett egy selejt antitest rövid láncának megfelelő és a vizelettel kiválasztódó Bence Jones protein, a biokémiai tumordiagnosztika első felfedezettje." (Eckhardt Sándor)

 

 "40 éves férfi esetével kapcsolatban önkénytelenül a szemeskávét csempésző utas anekdotája jut eszünkbe, aki a vámvizsgálat során a hatósági közeg kérdésére, hogy mi van a zacskóban, melyben a kávét csempészte, azt felelte: "Madáreledel."A vámőr ellenvetésére, hogy a madár a kávét nem szereti, a csempész sztoikus válasza ez volt: "akár szereti, akár nem, mást nem kap." Nem használt, mégsem kapott mást, mint B12-vitamint az előbb említett beteg sem." (Farkas Károly és Molnár István)

 

 "Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes detektívregények szerzője orvos volt. Edinburghben töltött egyetemi évei alatt mély benyomást gyakorolt rá Joseph Bell nevű tanára, megfigyeléseinek és deductioinak élességével." (Farkas és Molnár)

 

 "Furcsa paradoxonnak tűnik, de mégis igaz, hogy a mediastinum tumorainak legfőbb "tünete" a tünetszegénység." (Besznyák István, Lapis Károly és Szende Béla)

 

 "A mellkasnak "mediastinum" elnevezéssel jelölt része, amely a gerinc, a szegycsont és a két pleura mediastinalis között helyezkedik el, rendkívül érdekes terület. Az emberi szervezetnek nincs még egy másik része, ahol ilyen viszonylag kicsiny területen a daganatok ennyi változata fordulna elő. Ennek bizonyára fejlődéstani okai is vannak." (Besznyák István, Lapis Károly és Szende Béla)

 

 „A mediastinalis teratomák 99%-a az elülső mediastinumban fordul elő.  Irodalmi ritkaságszámba mennek a hátsó mediastinumban levő, valamint az intrapericardialis teratomák. Jellemzőnek tartják, hogy meglehetősen nagyra nőnek. Doran és Lester 5320 g súlyú, Bándi és munkatársai pedig 8 éves gyermek mediastinumában 2036 g súlyú teratomát észleltek.” (Besznyák, Lapis és Szende)

 

 "Szintetikus ACTH-val a természetben előforduló molekula törtrészével kiváló terápiás hatást lehet elérni. Emellett elvileg is hallatlanul érdekes tény, hogy a szervezet "luxusmolekulákkal" dolgozik."(Hankiss János) Pl. a kisspeptin prekurzora 145 aminosavból áll, a kisspeptin 54 aminosavból, de 10 aminosavból álló peptid, a kisspeptin-10 is kifejti a hatást.

 

 

 ”A kromogranin-A a granincsaládba tartozó fehérje, amelyet neuroendokrin sejtek termelnek és ezek szekréciós granulumaiból származik. A kromogranin-A-ból számos, mind ez idáig kevésbé tisztázott funkciójú fehérje képződik. Jelenleg a kromogranin-A vérben mérhető szintjének meghatározását elsősorban neuroendokrin daganatok laboratóriumi diagnosztikájában használják.” (Herold Zoltán, Nagy Péter, Patócs Attila, Somogyi Anikó) 

 

 "Egy kórboncolás mögött egy ember sorsa áll." (Kelemen János Tibor)

 

  

 "A tüdő az egyik legjobban oxigenizált szerv, tulajdonképpen erek halmaza. "(Ungár Imre)

 

 "1854-ben Rokitansky még a tüdőrák rendkívüli ritkaságát hangoztatta és azt állította, hogy a tüdőben malignus daganat gyakorlatilag nem fordul elő. Még 1912-ben is Adler, aki a tüdő és a hörgők malignus daganatairól írt monográfiát, felteszi a kérdést, vajon ritkasága miatt érdemes-e a tüdőrákról írni. Ma viszont a férfiak rosszindulatú megbetegedései között a tüdőcarcinoma az első helyre került, különösen a civilizált országokban."  (Ungár Imre)

 

 "Hipertrófiás cardiomyopathiában a septum vastagsága extrém esetekben akár 3 cm is lehet." (Antalóczy Zoltán)

 

 Kelemen E.: A klinikai haematologia alapvonalai Medicina, Budapest 1961 192 oldal Ez olvasható az előszóban:

 "Minden ilyen munka célja hozzájárulás jó klinikusok neveléséhez. Ahhoz, hogy valaki jó klinikus lehessen, elég sokat kell a kórtermekben tartózkodnia. De azért a kórteremben töltött idő vagy a „népszerűség” nem mértéke a klinikus-kvalitásnak. A jó klinikusnak sokat kell olvasnia és sokat kell gondolkodnia is. A haematologusnak ezenfelül még sokat kell mikroszkopizálnia.

 S mindezek felett a jó klinikusnak – talán elsősorban – jó embernek is kell lennie. Az adatok felvételekor és az elbocsátáskor sietés nélkül, részletesen beszélgessen betegével: először résztvevő érdeklődőként, másodszor tanácsadóként s nem utasítások közlőjeként, mindannyiszor szeretettel. Ahol a fentieket elfelejtjük vagy megtartásukra nincs mód, többé-kevésbé súlyosan kárára van mind a betegnek, mind az orvosi hivatásnak." (Kelemen Endre)

 

 "A klinika - iskola." (Zsebők)

 

 "A vörösvérsejt élettartama extrém esetben a normális 120 napról 7 napra csökkenhet." (Kelemen Endre)

 

"A haemolysis: megrövidült vörösvértest-élettartam. Ennek oka lehet a vvt-ben s lehet azon kívül." (Kelemen Endre)

 

 "Mi az, ami a csontvelőt és a perifériát összehangolja? A biológiai rendszerek több és többjének megismerése folyamán megtanultuk, hogy a regulációk egyik alapvető sajátsága az ún. visszajelentés. Ez történhet idegi, s történhet humoralis úton. Mint azonban tudjuk, a keringő vérsejtek nem rendelkeznek idegi összeköttetéssel. Visszajelentésük tehát humoralis mechanizmusokat igényel." (Kelemen Endre) Az egyik humorális faktorról, a trombopoetinről az első cikket Kelemen, Cserháti és Tanos írták az Acta Haematologicában 1958-ban.

 

"A thrombocyták, a vér legkisebb alakos elemei a csontvelő legnagyobb alakos elemeiből, a megakaryocytákból származnak." (Magyar Imre) Az előbbiek 2-4 mikron, az utóbbiak 40-100 mikron átmérőjűek.

 

 "Ezt a meglepő elképzelést - hogy ti. a vese döntő fontosságú erythropoeticus szerv lenne - állatkísérleti adatokon kívül bizonyos klinikai adatok is támogatni látszanak." (Kelemen Endre) 1961-ben még újdonság volt a vese szerepe a vörösvérsejtek képzésében

 

 

 "A humán eritropoetin 165 aminosavból álló, 34 000 dalton molekulatömegű glikoprotein; 90%-ban a vese interstitiumának peritubularis fibroblastjaiban termelődik. Normális vérszintje 10-30 mU/ml, képzési ingere a tubulussejtekben csökkenő parciális oxigénnyomás, szöveti hypoxia, ennek hatására vérszintje akár ezerszeresre is növekedhet." (Zakar András)

 

"Mononucleosis infectiosa. Korán kialakul az Epstein-Barr vírus által stimulált B-sejtrendszer változása, erre a T-sejtrendszer válaszol. A jelenségek mögött a két nagy limfocitarendszer összeütközése, háborúja áll." (Kelemen Endre)

 

 "Nincs izomvédekezés komoly ok (pl. peritonitis) nélkül! (ifj. Kelemen Endre)

 

 "Az anaemia nem önálló betegség, hanem tünetcsoport, amelynek okát meg kell találnunk. Az anaemia az egyetlen hematológiai eredetű népbetegség, Magyarországon közel 300 ezer beteget érint." (Egyed Miklós)

 

  "A melénát a Meckel-diverticulum is okozhatja!" (Papp János)

 

 "Attól az állapottól kezdve, amelyben pl. a hysteriás vagy megszállott egyén egyébként súlyos fájdalmakat okozó behatásokat fájdalom nélkül tűr el, a "painless disease" néhány ismert esetén át addig a fokozott érzékenységű állapotig, amelyben a szív vagy a gyomor-bél rendszer normális mozgásai is fájdalom formájában jutnak a tudatba, a fájdalom érzékelésének számtalan átmenete és fokozata lehetséges." (Magyar Imre)

 

 „A Charcot-ízületeket Jean M. Charcot idején tabeses, azaz szifiliszes etiológiára vezették vissza. Ez illett a medicina korabeli szellemébe, a legkülönbözőbb kórképek mögött a (pikáns) lueszt feltételezték.” (Dihlmann) 

 

 "A szélső változatok extrém alacsony, extrém magas stb. vulnerábilisabbak." (Juvancz Iréneusz)

 

  "A computer nem gondolkodik." (Juvancz Iréneusz)

 

 „Általában a szívfrekvencia a különböző speciesek nagyságával fordítottan arányos, pl. a kanárimadár szívműködése percenként  1 000, az elefánté viszont csak 25.” (Antalóczy Zoltán)

 

 "A dajkafehérjék nyugalmi állapotú sejtjeinkben is igen számottevő mennyiségben vannak jelen (összességükben a citoplazma fehérjéinek csaknem 10%-át alkotják!)." (Csermely Péter) 

 

 "Ahhoz, hogy egy 100  aminosavból álló fehérjemolekula elérje a megfelelő konformációt, a világegyetem kora, vagyis 15 milliárd év sem lenne elegendő. Mégis létrejön a fehérjék konformációja chaperonok segítségével. Ez a Levinthal paradoxon." (Thuróczi Zsolt)

 

 „Ezek a leírhatatlanul bonyolult rendszerek valahol elképesztően egyformák. Mind-mind hálózatok. Az élő sejt, az állat ugyanúgy épül fel, mint a programrendszer, a társadalom, a majomcsorda, vagy az energiaszintek az atomokban." (Csermely Péter)

 

 "Érdekes módon, annak ellenére, hogy a csontvelő nagy részét zsírszövet alkotja, ritkán alakul ki a csontban zsírszöveti daganat." (Vizkelety Tibor és Szendrői Miklós) 

 

 „A szerzők a vakbél lipomájának esetét ismertetik, amely a vastagbél-submucosa jóindulatú daganatai közé tartozik. A ritka, jóindulatú eltérés bemutatását a különleges endoszkópos és szövettani lelet indokolja. A coecum hosszú nyelű, nagy lipomája a terminalis ileumba csúszott, így a Bauchin-billentyű nyílását két részre osztotta. Eltávolítása endoszkóppal történt. A szövettani képen az erózión és a gyulladáson kívül hiperplázia is megfigyelhető volt, amely ritkán alakul ki ilyen teljességgel. Az idült károsodás és a másodlagos szerkezeti eltérések változatossága újabb érv a nagy lipomák eltávolításának indokoltságára.(Mihály Emese, Micsik Tamás, Herszényi László, Tulassay Zsolt)

 

 "A lipoma sárga, zsírfényű, sima felszínű és kerekded." (Mihály Emese, Micsik Tamás, Herszényi László, Tulassay Zsolt)

 

 "A p53 gén valószínűleg a legtöbbet tanulmányozott tumor szuppresszor gén és a rákok nagy részében mutált vagy inaktivált." (Petty és társai)

 

 "Az acatalasia eredetileg Japánban felfedezett ritka betegség, a vörösvérsejtek nagyon kevés katalázt tartalmaznak. Aebi professzor követett ilyen eseteket Svájcban  és megmutatta, hogy e betegek vörösvérsejtjei röntgensugárzásra sokkal érzékenyebbek, mint az egészséges személyeké." (Otto Warburg)

 

 „Membrane-linked free-energy transduction is special in that the intermediary "metabolite", the proton is extremely mobile.” (Westerhoff és társai)

 

 "A hepatocellularis adenoma makroszkóposan sárga színű, mivel zsírban gazdag." (P. Ros)

 

 "A HCA klasszikus típusaiban, amelyek sok lipidet tartalmaznak, malignitás ritkán alakul ki." (Schaff Zsuzsa, Kovalszky Ilona és Kiss András)

 

   "A hepatocellularis adenoma színe világos sárgásbarna, gyakori benne a zsíros degeneráció." (Schaff Zsuzsa, Sárosi Ildikó és Lapis Károly)

 

 „A vizsgáló szubjektuma mint érzékelő felfogó is rendkívül lényeges. A páciens gondjai iránt érdeklődő asszisztens vagy ápolónő többet érhet ebből a szempontból, mint egy lelketlenül csak rutinmunkát végző orvos, s a gondos, figyelmes orvos többet foghat fel, mint a legbonyolultabb vizsgálóberendezés, amely éppen ezekre a metakommunikatív „zavaró jellemzőkre” szándékoltan érzéketlen.” (Naszlady Attila)

 

 "A fény súlyosbítja a migrénes fejfájást, viszont enyhíti a glaukomás főfájást." (Bencze Béla)

 

 "Makroszkóposan a zsírosan degenerált szervek az átlagosnál valamivel nagyobbak, puhábbak, törékenyek, színük sárgás árnyalatú, zsírfényű, és speciális szerkezetük elmosódott." (Endes Pongrác)

 

 "A lipochrom zsírban oldódó, sárgás pigment, amely rokon egyes növények  (pl. sárgarépa, sütőtök, narancshéj) festőanyagával, a karotinokkal. A zsírszövet sárgás színe a lipochromtól származik, ezenkívül a sárgatestben, a mellékvese kérgében és diabetesben szenvedett betegek koponyacsontjaiban található." (Endes Pongrác)

 

 "Az óriássejt a pathologiában nem annyira megnagyobbodott, mint inkább többmagvú sejtet jelent!" (Endes Pongrác)

 

 "Vannak normális óriássejtek pl. osteoclastok, megakariocyták és kóros óriássejtek, Touton, Sternberg-Reed, Wartin-Finkelday, Langhans, idegentest stb. óriássejtek." (Tanka Dezső)

 

 "A Mallory-testek nem specifikusak, nemcsak alkoholos hepatopátiában, hanem ritkábban más májbetegségekben pl. Wilson-kórban és primaer biliaris cirrhosisban is előfordulnak." (Kelemen János Tibor)

 

 "A megakariocytákból, a csontvelő legnagyobb sejtjeiből keletkeznek a vér legkisebb sejtjei, a thrombocyták." (Réthelyi Miklós és Szentágothai János)

 

 "A köszvény és a rheumatoid arthritis társulása olyan ritka, hogy a két kórfolyamat szinte kölcsönösen kizárja egymást." (Mituszova Mila)

 

 "Hippokratész mondta: "Egy eunuchnak nem lesz köszvénye és nem lesz kopasz. Egy nőnek nem lesz köszvénye, csak menopausa után." (Shrikant Deshpande) Az ókori görög tudós sok megállapítása ma is érvényes...

 

 "Antoine Denis a lábát balesetben elvesztette és ezután életét a láb betegségei tanulmányozásának szentelte." (ORFI 1989)

 

 "A purinanyagcsere részleteinek megismerése, a köszvény terápiájában napjainkig elért eredmények (mindezt méltán nevezhetik "purin-revolúciónak") nemcsak a köszvényes betegség patomechanizmusának egyes részleteit tisztázták, hanem fényt derítettek arra is, hogy a hiperurikémia más kórfolyamatokban is oki tényezőként szerepelhet.

A húgysavkristályok keletkezésének és patogenitásának tanulmányozása pedig másféle kristályok okozta artropátiákra is felhívta a figyelmet."(Mituszova Mila)

 

 "A szérumhúgysav szintet egyes gyógyszerek csökkentik pl. az allopurinol, a probenecid, az azathiopran, más szerek növelik pl. bizonyos diuretikumok." (Mituszova Mila)

 

 "A causa inflammationishoz tartoznak élő szervezetek, a vírusoktól a baktériumokon át a protozoonokig, a gombákig és parazitákig. Allergének, antigének, fizikális ingerbehatások, pl. mechanikus  erők és elektromágneses energia, kémiai vegyületek mint savak, lúgok, sók és testsaját vagy testidegen kristályok is kiválthatnak gyulladást." (Dihlmann) 

 

 "Az ingerek sokféleségéhez képest a szervezet válasz-reactioja viszonylag egyhangú. Mechanikus, thermicus, chemiai tényezők vagy microorganismusok károsító hatásaira a szervezet lényegében azonos módon válaszol. Primitiv élőlényekben a bejutott káros anyagok falósejtekbe való bekebelezés és intracellularis emésztés révén küszöbölődnek ki. Gerinces állatokban, ill. emberben a kóros ingerek hatására elsősorban a vérkeringés változik meg az érintett területen, a complex folyamatot gyulladásnak nevezzük." (Endes Pongrác)

 

 "A nem szelektív MAO bénítók közül a phenelzin napi 30-60 mg adagban kedvező eredményt hozhat migrén intervallumban. Hatását valószínűleg nem a MAO enzim bénításával éri el. Szedése idején tiraminban gazdag táplálékok fogyasztása következtében nagyritkán fatális kimenetelű hipertóniás krízis, "cheese reaction" léphet fel, ez használatát jelentősen korlátozza." (Kovács Katalin)

 

 "Valószínű, hogy Hippokrátész, illetve Arisztotelész, valamint az alexandriai iskola kiemelkedő anatómusai: Hérophilosz és Eraszisztratosz ismerték a nyirokrendszer részeit, ami a "fehér vér", "színtelen folyadék"-kal töltött erek, 'tejet tartalmazó bélerek"-ről szóló feljegyzéseikből feltételezhető. A nyirokerek ismételt felfedezésének dicsősége Aselliust illeti, aki 1622-ben Milánóban egy kutya sectioja során az állat belsejében egy csodálatosan szép fehér köteget talált, amelyből meglepő módon tejszerű folyadék ürült." (Frang Dezső és Babics Antal)

 

 "Az epekövesekre jellemző a 3 F: fat, female and forty." (Harold Rosenbaum)

 

 "A szélső változatok a legvulnerábilisabbak." (Juvancz Iréneusz)

 

 "A tartós stressz hatására a sejtek gyorsabban öregednek. Ennek oka, hogy elkopnak a sejtek genetikai anyagát, a kromoszómákat védő szakaszok, a telomérák. A gyorsabb kopás oka pedig az, hogy a telomérákat megújító enzim, a telomeráz aktivitása csökken a tartós stresszhelyzetben élőknél." (Kovács László)

 

 "Egy adott axon hossza akár egy méter is lehet (gondoljunk egy magas ember lumbalis motoneuronjára, ami a lábujjak izmait innerválja), ami érzékelteti, hogy mekkora feladatot jelenthet a neuron számára az axonáramlás és így a funkcionális integritás fenntartása." (Komoly Sámuel és Jermendy György) 

 

 "A máj őssejtjei fontosak lehetnek a klinikai gyakorlatban." (Nagy Péter)

 

 

 "Rendkívül drága volt a rádium. Egyetlen grammja 70000 amerikai dollárba került. Összehasonlításképpen talán elég arra utalni, hogy a Ford gyár személyautóit az 1910-es években 900 és 1000 dollár között árulták." (Zaránd Pál) 

 

 "Leírásunk legyen rendszeres és pontos, ugyanakkor tömör és világos!' (Endes Pongrác) 

 

 "Leírásunk ne legyen eleve elfogult, ne tartalmazzon diagnózist!" (Endes Pongrác) 

 

 "Azelőtt érthetetlen volt, hogyan tud a fehérjetermészetű makromolekula áthatolni a sejthártyán, hogy hatását kifejtse. Sutherland kutatásai tisztázták, hogy a peptidhormonok nem jutnak át a sejthártyán, hanem a felületen levő receptorhoz kötődnek, és aktiválják a sejthártya adenylcyclase enzymjét, amely a sejten belül ún. második messenger rendszert. (ATP 3,5 cAMP) indukál és ezen keresztül avatkozik be a sejtműködésbe."(Hankiss János)

 

 "Az ADH hatásmechanizmusára vonatkozóan több érdekes elmélet van, de mai ismereteink szerint nem elegendőek ahhoz, hogy bármelyik magyarázatot véglegesnek tekintsük.

 Legrégibb a póruselmélet. Eszerint a distalis tubulus hámjának feltételezett pórusait tágítaná a vazopressin.  Különös, hogy ez a primitív és mechanikus hipotézis éppen a legújabb elméletekben tért vissza. 

 Sokkal elegánsabb elmélettel forradalmasította a kérdést Gineczinski, aki azt találta, hogy antidiuresis alatt nő a vizelet hyaluronidase aktivitása, víz-diuresisben pedig leesik. Eszerint az ADH a hyase apocrin secretioját segítené elő a gyűjtőcsatornák epitheljében. Az elválasztott enzym gyorsan depolimerizálja  az intercellularis ragasztóanyagot, a hyaluronsavat és a basalis membrán mucopolysaccharid-complexeit, s így a víz számára átjárhatóvá válik a tubulus. Nephrogen diabetes insipidusban a hyase-kiválasztás emelkedése nem következik be.

 Fontos része a hormon-hatásnak a receptorhoz kötődés. Schwarz a hormon-receptor disulfid kötését bizonyította.

 Újabb vizsgálatok arra vallanak, hogy az ADH az adenyl-cyclase enzymet aktiválja a receptor felszínén s az így szintetizált cyclicus 3'5'AMP mint második messenger hatna a sejt-organellumokra. Ezek enzymeket liberálnának vagy indukálnának, s az így keletkezett enzymek tennék átjárhatóvá a tubulus-epithelt a víz számára." (Hankiss János, Gláz Edit Klinikai endokrinológia című könyvében)

(1981 óta az ismeretek továbbfejlődtek pl. az aquaporin 2, AQP2 szerepe.) 

 

 „A kor egyik híres sebésze, a londoni John Hunter (1728-1793) a 2 méter 54 centiméterre nőtt és 24 éves korában elhunyt ír óriás tetemét 1783-ban felboncolva, agyalapi mirigyét tyúktojásnyinak találta!” (Kiss László)

 

 

 „Sok infekciós ágens okoz vagy okozhat emberi rákokat (ezeket összefoglalta zur Hausen, 2006). Ide tartozik a herpeszvírus család két tagja, az Epstein-Barr vírus és a humán herpesz vírus 8. típusa, a humán papilloma vírusok, a hepatitis B és C vírusok, a Merkel sejt polyomavirus (Feng et al., 2008), a human T-lymphotrop retrovirus 1. típusa (HTLV-1) és a human immunodeficiency virus (HIV). Ezenkívül humán endogén retrovírusokat gyanítottak, hogy szerepet játszhatnak emberi rákokban. A vírusok mellett, egyéb kórokozókat is felismertek. Ide tartoznak a Helicobacter pylori, a gyomorrák  fontos tényezője és parazitás fertőzések, különösen a Schistosoma haematobium, a hólyagrák fontos oka Egyiptomban és egyes májparaziták. Az utóbbiak, az Opisthorchis viverinni és a Clonorchis sinensis fontos faktorok cholangiocarcinomában és hepatocellularis carcinomában Délkelet-Thaiföldön és Dél-Kínában.” (Harald zur Hausen)

 

 „Az Epstein-Barr vírust először egy rosszindulatú daganat, az afrikai Burkitt-lymphoma sejtjeiben mutatták ki...További ösztönzést adott a kutatásoknak az, hogy egy más típusú daganat, az elsősorban Dél-Kínában előforduló nasopharyngealis carcinoma sejtjeiben is megtalálták a vírust, és feltételezhető volt, hogy ennek a tumornak a keletkezésében is szerepe van az Epstein-Barr vírusnak.

 A Burkitt-lymphomával kapcsolatos vizsgálatok hamarosan váratlan, meglepő eredményre vezettek. Kiderült, hogy az eddig kizárólag a daganattal kapcsolatban állónak vélt vírus egy világszerte elterjedt, jól ismert fertőző betegségnek, a mononucleosis infectiosának a kórokozója. Mi lehet a magyarázata, hogy egy potenciálisan daganatkeltő vírus az esetek többségében jóindulatú, magától meggyógyuló betegséget hoz létre? A kérdésre a választ a szervezet védekezőrendszerében keresték. Az Epstein-Barr vírus jellegzetesen a B-lymphocytákat támadja meg és aktiválja őket. Az EBV a lymphocytákat nem pusztítja el, hanem éppen ellenkezőleg, korlátlan szaporodóképességgel ruházza fel, „halhatatlanná” teszi.” (Budai József)

 

 „A mellékvese az áttétek megtelepedésének is kedvelt helye. Boncolással minden harmadik daganatos beteg mellékveséjében megtalálható a bronchus carcinoma, malignus lymphoma, emlő-, esetleg pancreas carcinoma, melanoma malignum vagy veserák egy vagy több áttéte. A folyamat legtöbbször kétoldali.” (Fráter Lóránd) 

 

 „A phaeochromocytoma mintegy 10%-ban családi előfordulású, 10%-ban kétoldali, 10%-ban extramedullaris eredetű, 10%-ban cysticus és 10%-ban malignus lehet.” (Jakab Zsuzsa) 

 

 "A phaeochromocytoma-paraganglioma szindróma laboratóriumi kórismézése jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi két évtizedben." (Balog Beatrice, Tőke Judit, Róna Kálmán, Szücs Nikolette, Igaz Péter, Pusztai Péter,Sármán Beatrix, Gláz Edit,  Kiss Róbert, Patócs Attila,  Rácz Károly, Tóth Miklós)

 

 "Mind több példát látunk arra, hogy a hormonhatás azért nem érvényesül, mert a szövetek nem reagálnak a hormonra, receptorok hiányában vagy más okból, pl. a receptorok ellen antitestek keletkeznek. Ha androgénre a szövetek nem reagálnak, testicularis feminisatio keletkezik, ha a vesetubulus ADH-ra nem reagál, renalis diabetes insipidus jön létre. Hasonló az eredete a pseudohypoparathyreosisnak és bizonyos törpeségnek (pigmeusok) is." (Magyar Imre)

 

 "A radioaktív izotópok felezési ideje néhány tízmilliomod másodperctől több milliárd évig terjed." (Fráter Lóránd)

 

 "Az a röntgen sugárdózis, amely letális, igen kis hőmérséklet emelkedést okoz. A kis dózisoknál még kisebb, még nehezebben mérhető a hőmérséklet növekedése." (Voszka István)

 

 "Kjeller, Norvégia 1982. Az egésztestre vonatkozó dózis 22 Gy volt. 13 nap múlva a szakember meghalt."  (Somlai János)

 

 "1999-ben a perui sugárbalesetben a sérült maximális bőrdózisa?"

 "10 kGy." (Turai István)

 

 "London 2006. A sérült 1 ug Po-210-et nyelt le, míg a letális adag 50 ng. A 22. napon meghalt." (Somlai János)

 

 "Belső sugárterhelés. Az emberi testben van H, C, K is, ezek egy része sugároz, a H-3, C-14 és K-40 izotópok miatt kiszámítható kb. 8600 Bq aktivitás." (Marx György)

 

 "A nem ionizáló sugárzás hatása jelentősen különbözik a vízben szegény (zsír, csont) és a vízben gazdag (izom, belső szervek) szövetek esetén." (Jánossy Gábor)

 

 "A fokozott szérum amiláz sok okból előfordul a rupturált ectopiás terhességtől a mumpszig. A hiperamilazémia leggyakrabban akut pankreatitisszel társul." (Philip Ralls)

 

 

 „The biopsy material from the sural nerve of 8 patients suffering from rheumatoid arthritis and showing, with one exception, positive serological reactions, were studied by means of electron microscopy. All the patients were displaying sensory and sensomotor neuropathy. Besides hypermyelination the damage of Schwann cells, the destruction on unmyelinated fibres and the proliferation and degeneration of the vascular endothelium were observed. No inflammatory signs were seen around the peri- and endoneurial vessels.” (Neumark Tamás és társai)

 

 "A szerzők 9 rheumatoid arthritises betegen klinikailag szenzoros és szenzoro-motoros neuropathia tüneteit észlelték. A betegek izombiopsziájában fénymikroszkóppal myopathiás és neurogén atrófiát láttak. A 9 beteg nervus suralisának elektronmikroszkópos vizsgálata során megállapították, hogy a myelinpusztulás a legkifejezettebb, de emellett az axonban is volt károsodás. A Schwann-sejtek regenerációs jeleket mutattak. A kapillarisok basis membránjai jelentősen kiszélesedtek, az endothel sejtek duzzadtak. A perifériás ideg károsodását vasculitises eredetűnek vélik." (Dombay Margit és társai)

 

 "1948 a reumatológia csodálatos éve volt: az LE-sejt (Hargraves és társai), a rheumatoid faktor (Rose) és a kortizon felfedezése (Hench és társai)." (Bálint Géza)

 

 „A rheumatoid factor elnevezés nem szerencsés, mert nem „rheumatoid”, mivel nemcsak rheumatoid arthritisben fordul elő és nem „faktor”, amennyiben nem oka, kiváltója vagy fenntartója a betegségnek.”(Szebenyi Béla) 

 

 "A pancreas cauda a lép hilusát csapkodja." (Kelemen János Tibor)

 

 "A hematoxilinnal festődő szövetelemek az 5 M: a mag, a mész, a mucin, a mikroba és a mycelium." (Kelemen János Tibor

 

 "The Hahn's clefts which are very rare on the roentgenograms of adults appeared quite often in our paleoradiological material." (Luzsa és társai)

 

 "A bulbus duodeniben sohasem fejlődik ki rák." (Ratkóczy Nándor)

 

 "Aschoff szerint a rák előszeretettel lép fel két különböző epithelium határán." (Farkas Károly és Molnár István)

 

 "A szervezetben többféle eredetű és funkciójú hámszövet fordul elő. A hámnak van általános markere (amely valamennyi hám-féleségre jellemző), de vannak olyan jelzőanyagok is, amelyek csak egyetlen hámra jellegzetesek. A fedőhámokban több, mint harmincféle citokeratint mutattak ki, ezek detektálásával megmondható, hogy egy hámképlet (jóindulatú vagy rosszindulatú daganat) milyen fedőhámból indult ki. A különböző mirigyhámok eltérő markereket tartalmaznak pl. emlő (mammary fat globulin), prostata (prostata specifikus antigén)."(Józsa László)

 

 "József nádor veséjében subacut glomerulonephritist mutatott a mikroszkópos megfigyelés. Immunhisztokémiai eljárással bizonyítottam, hogy IgA lerakódás volt, más immunglobulint (IgG, IgM, IgD) kimutatni nem lehetett. Ezzel a vizsgálattal egy újabb kórképet sikerült azonosítani az őskórtani anyagon, s egyben az IgA nephritisnek (más néven Berg-típusú subacut glomerulonephritis) a legkorábbi esetét ismertettem. A Berg-nephritis a szervezetben fennálló gennyes folyamatokhoz csatlakozik, s akár hetek múltán kialakulhat. József nádor kórelőzményében alhasi gyulladás szerepelt, szerveinek szövettani elemzésekor gennyes prostata-gyulladást tudtam kórismézni. A két folyamat (a gennyes prostatitis és a subacut IgA nephritis) közötti oki összefüggés megállapítható volt."(Józsa László)

 

 "A Raman spektroszkópia potenciálisan fontos klinikai eszköz betegségek diagnózisához és élő szövetek in situ vizsgálatára." (E. B. Hanlon és társai)

 

 "Az akut appendicitis  igen gyakori betegség, az emberek 7 %-a élete során átesik e betegségen." (Fehér János és Kónya László)

 

 "A gastroduodenalis fekély szabad perforatioja esetén  a betegek a fájdalom intenzitásának kifejezésére "minden nyelven szuperlatívuszokat használnak." (Hertzler)." (Kelemen Endre Jr.)

 

 "A tej-alkáli szindróma a mai gyógyszeres kezeléseknél csak orvostörténeti jelentőségű. Fekélyes betegek, akiknél tej-alkáli szindróma kialakult, rendszerint arról számoltak be, hogy sok éven át naponta akár 5 liter tejet ittak és nagyobb mennyiségben savkötőket szedtek. Laborleletek: hiperkalcémia, azotémia, alkalózis. Ízületkörüli meszesedések, érfalmeszesedések, mészlerakódások a vesékben, a tüdőkben, a szem szaruhártyájában és az agysarlóban." (W. Dihlmann) 

 

 "Az icterus a belsô szervek közül a májon és veséken idéz elô színváltozást, a sárgaság fokától függôen a barnától a sötétzöldig. Ez ideig nem tapasztaltuk, hogy sárgaságban az ereken is elszínezôdés jelentkezne. Esetünkben a 79 éves férfi régebben pacemakerimplantáción és cholecystectomián esett át. Öt hónapja obstrukciós icterus lépett fel nála. Inoperábilis pancreastumort állapítottak meg, és choledochoduodenostomiát készítettek. Kiújuló sárgaság, hányás, ascites miatt került ismét felvételre. Icterusa fokozódott. A szérum összbilirubinszintje: 70,5 µmol/l, a direkt bilirubin 57,9 µmol/l volt (normálérték: 17, illetve 3,4 µmol/l, azaz 1,0, illetve 0,2 mg/dl-ig). Tüneti kezelésben részesült. Váratlanul, légzésleállás következtében halt meg. A boncolásnál rosszindulatú epevezeték-daganatot, hasnyálmirigy-fibrosist és zsíros infiltrációt, valamint szívizom-hegesedést találtunk. A halált balszívfélelégtelenség okozta. A máj kissé szívósabb volt, metszlapja foltosan zöldesbarna-barnászöld. A vesék halványbarnák, vérszegények. A nagyobb verôereken közepes fokú, meszes atherosclerosist észleltünk. Az atheromatosisos plakkok nagy része középen vagy teljes egészében élénkzöld színt mutatott (1. ábra). A koszorúverôerek belhártyáját is sûrûn elhelyezkedô sötétzöld foltok tarkították. A zsírszöveten elszínezôdést nem észleltünk."

 

 "Zöld szín daganatokban is elôfordul. Epefestéket termelô hepatocellularis carcinomán kívül ilyen daganat a myeloblastokból álló chloroma, amely az akut myelosis ritka, extramedullaris manifesztációja)." (Krutsay Miklós)

 

 "Melyik betegséggel járhat együtt az induratio penis plastica?"

A Dupuytren-contracturával." (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 "Négyéves fiúgyermek somaticus fejlődésében visszamaradt, látható nyálkahártyái cyanoticusak. A kéz- és lábujjak végpercei megvastagodtak, a körmök óraüvegszerűen domborúak. Diagnosis?"

"Fallot-tetralogia."(Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 "A nyelőcső laphámrákja különösen gyakori az ún. "ázsiai nyelőcsőrák övezetben” („Asian esophageal cancer belt"), ez a terület észak Kína, dél Oroszország, észak-kelet Irán, észak Afganisztán és kelet Törökország ."(Conteduca és társai 2012)

 

 "Olasz származású gyermek  lépe megnagyobbodott. A máj-biopsia kezdődő cirrhosisra utaló jeleket mutatott. A vérképre anaemia és ovalocytosis jellemző. Diagnosis?"

 "Thalassemia." (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 "Röntgenképen a csontokon testszerte cystosus felritkulások láthatók, a serum Ca-szintje megemelkedett. A boncoláskor kétoldali vesekövesség észlelhető. Melyik szervet vizsgálja meg különösen alaposan?"

 "A mellékpajzsmirigyet." (Lapis Károly és Suba Zsuzsanna)

 

 "A rosszindulatú daganat kialakulása több, mint 20 évet is igénybe vehet." (Stewart és Kleihues)

 

 "A myeloma multiplexet sorolták a myelogen csontdaganatokhoz, ill. a B-sejtes non-Hodgkin lymphomákhoz." (Lakatos Tamás)

 

 „Inorganic scintillators (Bi4Ge3O12, CsI, CaWO4, CdWO4, LaBr3, LaCl3, Lu2O3, NaI, YAlO3 etc.) are employed in most of the current medical diagnostic imaging modalities using x-rays or gamma rays.” (Carel van Eijk)

 

 "A termolumineszcens dozimetria lényege, hogy bizonyos kristályos anyagok, például lítium-fluorid (LiF), lítium-tetraborát (Li2B4O7), kalcium-fluorid (CaF2), kalcium-szulfát (CaSO4) stb. ionizáló sugárzás hatására magasabb energiaállapotba jutnak, ott „csapdába esnek” és csak hôhatásra, néhány száz °C hômérséklet-növekedés hatására szabadulnak ki a csapdából, ekkor az energiakülönbséget fény formájában bocsátják ki. Ennek megfelelôen a termolumineszcens (TL) anyagok által hô hatására kibocsátott fény mennyisége az elnyelt dózissal arányos. A TL doziméterek kisméretûek, nem okoznak a képen zavaró árnyékot, olcsók, mechanikai hatásokkal szemben ellenállók és széles dózistartományban, ismételten alkalmazhatók. A lítium-fluorid (Zeff=8,2) és a lítium-borát (Zeff=7,4) hasonló effektív rendszámúak, mint a lágyrészek (Zeff=7,4)." (Pellet Sándor és társai)

 

 

 "Egy élettani "standard ember" 70 éves koráig és 70 kg testtömeg mellett a következő sejttömeg előállítására képes: vörösvértest 470 kg, granulocyták 5400 kg, lymphocyták 275 kg, thrombocyták 40 kg, bőrhám 86 kg, bélhámsejt 6850 kg (!). Ennek a hatalmas tömegnek az előállítása elismerésre méltó differon-teljesítmény. Ennek a rendszernek nagy a regeneratív kapacitása - de: nem végtelen. (Mózsa Szabolcs)

 

 "A haematopoeticus őssejtek megfoghatatlannak tűnnek számunkra. 

Peter J. Quesenberryt ezek a sejtek a Virginia állambeli (USA) Kék-hegyek kékségére emlékeztették. Sok-sok mérföld távolságból, a síkságról nézve különösen párás időben - a Kék-hegyek valóban kék színben ragyognak.  Minél beljebb autózunk azonban a Shenandoah Nemzeti Parkba, annál inkább eltűnik a ragyogás és a kékség." (Uher Ferenc)

 

 Egy őssejtnek genetikai elkötelezettségétől, szöveti környezetétől, érettségétől, korától függően sokféle és gyorsan változó arca lehet." (Uher Ferenc)

 

 "Valószínűleg Mosse volt az első, aki 1852-ben céltudatosan gombákat alkalmazott gyógyításra. Penészgombák bevételét rendelte kávéskanál adagokban a furunculosis kezelésére." (Issekutz Béla Fleming és a penicillin egyik elődjéről)

 

 "Rigler Gusztáv még a XX. század elején leírta a Duna vizének vizsgálata közben, hogy ahol sok a coccus, ott kevés a gomba és megfordítva." (Szállási Árpád; szintén a penicillin egyik előfutáráról) " 

 

   „A szerzők a syphilis igen ritkán észlelt komplikációját, a fertőzéshez társuló glomerulonephritist ismertetik egy eset kapcsán. A beteget neurosyphilis klinikai tünetei miatt kezdték kezelni. Kivizsgálása során észlelték extrém magas proteinuriáját, ami előtte nem volt ismert. Intravénás penicillinkezelés mellett a fehérjeürítés csökkenni kezdett, de csak a kezelést követően fél évvel normalizálódott. A betegnél az igazolt lues, az ezzel együtt kialakult nefrózisszindróma és a penicillinterápiára mutatott javulás alapján syphilishez társuló glomerulonephritis diagnózisát állapí- tották meg. Az eset kapcsán a szerzők irodalmi áttekintést adnak erről a lueshez igen ritkán társuló, ám nagy klinikai jelentőséggel bíró szövődményről.” (Wikonkál Norbert és társai)

 

 

 "Egy megoldás keresi a problémáját." (mondás a lézerről a lézerek kezdetén)

 

 „Non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus: The liver disease of our age?” (Firneisz Gábor)

 

 "A nem alkoholos zsírmáj egy idült májbetegség, amely az iparosodott országokban a felnőtt lakosság akár egyharmadát érinti. A steatosis és a steatohepatitis átmehet májcirrhosisba, ritkán pedig hepatocellularis carcinomába." (Firneisz Gábor)

 

  "Az a. hepatica a máj egész vérellátásának 20-25%-át, oxigénellátásnak 40-45%-át fedezi. A máj oxigénellátásában tehát a v. portae 55-60%-kal vesz részt, uganakkor a dagantok vérellátásukat a legtöbb esetben az a. hepaticából kapják. Ez a magyarázata, hogy miért lehet elzárni az a. hepaticát jelentősebb klinikai következmények nélkül, illetve hogy az a. hepatica elzárása miért lehet hatékony a dagantok kezelésében." (Szlávy László és Repa Imre)

 

 "A n. phrenicus és a n. vagus kifejezetten terjednek caudal felé, az előbbi a C4 segmentumtól a rekeszig, az utóbbi az agyból a vastagbélig." (Kiss Anna) 

 

 "A chordoma, amely a chorda dorsalis maradványaiból származik, szinte kizárólag az axiális szkeleton középvonalában helyezkedik el. Előfordul a sphenooccipitalis és sacrococcygealis areákban és a CII csigolya testében." (Adam Greenspan)

 

 "A pruritus nagyon ritkán bár, de olyan kínzó lehet, hogy a páciens suicidiumot kísérel meg."(Nemesánszky Elemér) 

 

 "Cytokines are indispensable signals of the mucosa-associated immune system for maintaining normal gut homeostasis. An imbalance of their profile in favour of inflammation initiation may lead to disease states, such as that is observed in inflammatory bowel diseases (IBD)." (Műzes, Györgyi, Molnár, Béla, Tulassay, Zsolt, Sipos, Ferenc)

 

 „Az eosinophil oesophagitis a nyelőcső krónikus, antigénmediált gyulladása. A nyelőcsőben orális és/vagy aeroantigének által indukált eosinophilgranulocyta-infiltráció, nyálkahártya-hyperplasia és a subepithelialis rétegek fibrosisa szűkülethez, dysphagiához és falatelakadáshoz vezethet. A betegség gyakran társul más allergiás kórképekkel, mint az asthma vagy az atopiás dermatitis. Az eosinophil oesophagitis kezelésének sarokkövei az elkerülő diéta és a helyileg alkalmazott, gyulladáscsökkentő szteroidkezelés. A szerzők áttekintik a jelenleg rendelkezésre álló kezelési stratégiákat.(Kocsis Dorottya, Tulassay Zsolt, Juhász Márk)

 

 

 "Az első, számos halálos áldozattal járó influenzapandémia, a "spanyolnátha" a Föld lakosságának majdnem a felét megbetegítette. Már kitörésének első évében, 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború." (Felkai Péter)

 

    "MicroRNA (miRNA) are small RNA molecules involved in the posttranscriptional regulation of gene expression. Differential expression of miRNA has been described in several tumours. miRNA expression patterns can be used as markers of malignancy, as prognostic markers and even for the subclassification of tumours. miRNA markers can be especially useful for the diagnosis of tumours whose histological analysis is difficult such as adrenocortical cancer (ACC)." (Igaz Péter) 

 

   "MicroRNAs are major regulators of gene expression at the posttranscriptional level. Besides being detected intracellularly, microRNAs have been found in body fluids, as well. Circulating microRNAs may have hormone like features, since they might affect distant cells as mediators of intercellular communication. MicroRNAs occurring in serum, urine, stool and saliva can be exploited as biomarkers of several diseases, and intensive research efforts are being performed in this field. MicroRNAs are also found in breast milk, and it cannot be excluded that these may act on the baby as a form of inter-individual transfer of epigenetic information. The presence of food-derived microRNAs is even more astonishing, thus plant microRNAs have been detected in the circulation, and these could be functionally active in the human/animal organism." (Igaz Péter, Vásárhelyi Barna, Buzás Edit, Falus András és Rácz Károly)

 

 "A fizikai aktivitás - megfelelő mértékkel, intenzitással és gyakorisággal - egy sereg betegség kialakulását előzné meg." (Apor Péter)

 

„Napjainkban bizonyos, monofunkciósnak hitt szerveink egyre komplexebb működését ismerjük meg. Így a hasi zsírszövetet kizárólag raktárként tartottuk számon, de kiderült, hogy benne számos olyan hormontermészetű anyag termelődik, melyek többsége részt vesz az alacsony fokozatú gyulladásos folyamatban, befolyásolva az organizmus számos életfontos funkcióját.

Az erek belfelületét „kibélelő” endotél hártyának sokáig csak az ereket védő, „bélés” szerepet tulajdonítottak, mára kiderült, hogy az endotélben olyan anyagok termelődnek, melyek az erek tágasságát, a véralvadást és számos egyéb biológiai hatást is közvetítenek.

Változott a felfogás az eddig statikusnak, „állandónak” tartott csontrendszerről, felépítése, lebontása bonyolult hormonhatások következménye (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, ösztrogén stb.).

A bélrendszerben jelenlevő baktériumok egy részéről kiderült, hogy hatásukra rövid szénláncú zsírsavak képződnek, melyek csökkentik az inzulinrezisztenciát, előnyösen befolyásolják a szénhidrát-anyagcserét.

2. A szervezet legnagyobb kiterjedésű. energiát felhasználó szerve a vázizomzat. A testedzésnek, az izommunkának jótékony hatása az energiaegyensúlyra, az anyagcserére, az elhízás megelőzésére régóta ismert, de pontosabb mechanizmusa csak az utóbbi időben kezdett tisztázódni. Kiderült, hogy az izomzat nagykiterjedésű endokrin szerv, mely összehúzódásai során hormonhatású peptideket termel, juttat a keringésbe, és ez által kapcsolatot teremt más, anyagcserével és energiaforgalommal kapcsolatos szisztémákkal (zsírszövet, máj, agy, ß-sejtek), előnyösen befolyásolja a glukóz-homeosztázist és az inzulinérzékenységet.” (Halmos Tamás és Suba Ilona) 

 

 A sztomatociták, echinociták, valamint e két átalakulás végső alakjaként ismert mikroszferociták kóros állapotokban is előfordulnak. De a kóros sejtalakok száma ennél sokkal kiterjedtebb. Bessis szép pásztázó elektronmikroszkópos felvételgyűjteményt állított róluk össze. A hematológusok Bessis állatkertjének nevezik ezt a kiadványt, mert kis fantáziával a kengurutól a flamingón át a tengeri sünig a legkülönbözőbb állatalakokat lehet felfedezni köztük.” (Gárdos György és társai)

 

 "Gortel és Grendel 1926-ban kivonta a vörösvértestekből a lipideket, majd szétterítették a kivonatot a víz felszínén. Azt találták, hogy a kiterített lipid kétszer akkora felületet borított be, mint amekkora a vörösvértestek kiterített felszíne lett volna. Ebből arra következtettek, hogy a vörösvértestek felszínét kettős lipidréteg borítja. J. D. Robertson erősítette meg ezt a feltevést 1959-ben ozmium impregnáció után készített elektronmikroszkópos felvételeken." (Koch Sándor)

 

 "Egy átlagos eukarióta sejt felszíne (gömb) 9x108 nm2Ennek körülbelül felét a lipidek hidrofil fejei, felét a membránfehérjék adják. Egy átlagos integrált membránfehérje „szabad felszíne” ˷ 80 nm2, ez kb. 5,6x106 darab fehérje „felszínt” jelent és mivel egy átlagos lipid fej felszíne a membránban 0,5 nm2, ez összesen  ˷9x 108 lipid fej felszínt jelent.  Eszerint egy fehérje "felszínt" átlagosan 160 lipid fej vesz körül. Talán mondanom se kell, hogy ezek a számok igen durva becslések." (Koch Sándor) Az itt tárgyalt sejt 16 mikron átmérőjű gömb, felszíne 900 μm2, térfogata pedig 2200 μm3.

 

 

 „A biológiai membránok paradigmája a kétdimenziós tengert képező lipid kettősréteg, amelyben membránfehérjék úsznak.” (Westerhoff és társai)

 

 

 „A gazdavédő peptidek, kationos antimikrobiális peptidek (HDP-k/AMP-k) számos tagja az antimikrobiális hatás mellett szelektív, vagy kevésbé szelektív citotoxikus hatással rendelkezik a ráksejtekkel szemben is. E rákellenes peptideknek (ACP-k) nevezett, s egyre népesebb peptidcsoport tagjai, melyek forrásukat és szerkezetüket tekintve igen heterogének, természetes eredetű gyógyszerek ígéretes új osztálya kialakításának alapját képezhetik. A kísérleti eredmények alapján várható az is, hogy a következő évtizedben olyan természetes eredetű, teljesen új hatásmechanizmusú, széles hatásspektrumú peptidekkel és/vagy az azok nyomán megtervezett szintetikus peptidomimetikumokkal gazdagodik a rákterápiás fegyvertár, amelyekkel el- és megkerülhető a konvencionális kemoterápia során fellépő korlátozó tényezők többsége, mindenekelőtt pedig a gyógyszer-rezisztencia kialakulásának veszélye.” (Lapis Károly)

 

 „A bőrrák valamikor a mezőn vagy a kikötőben dolgozókat veszélyeztette, ma már az életüket vitorlázgatással töltő gazdagokat is.” (Fráter Lóránd)

 

 "Rehn már 1895-ben leírta a 2-naftilaminnal dolgozó munkások hólyagrákját." (Issekutz Béla)

 

 "Szent-Györgyi (1941) szerint a fehérjék élő állapotban csak in vivo, az élő sejtben lehetnek, és a kristályosítás során elveszítik "élő" jellegüket. Az élő állapot olyan sajátos fizikai állapot, amely elektronspin-rezonancia (ESR) jelet ad, vagyis paramágneses. Pohl és munkatársai (1977) mérései alátámasztották, hogy az élő szövetek ESR szignáljáért főleg a sejtalkotó részek fehérjéinek szabadgyök-jellege a felelős." (Blázovics Anna) 

 

 "Az aldolase a fructose diphosphatot 2 triose phosphatra bontja." (Magy. Belorv Arch. 1959)

 

 „A morbilli immunszuppressziót okoz és a glomerulonephritis enyhülhet.” (Boda Domokos) 

 

 "Számos nehézfém (vas, réz, mangán, cink, kobalt stb.) megfelelő mennyisége nélkül a homeosztázis nem tartható fenn." (Jákó János)

 

 "Sokszor a betegnek nincs is panasza betegsége fő székhelyére, hanem csak általános vagy következményes tünetek miatt fordul az orvoshoz (pl. a cukorbajos azzal, hogy fogy, sokat iszik és sokat vizel, vagy az akut GN-es azért, mert megdagadt az arca és fáj a feje) vagy a kardiálisan dekompenzálódó, hogy fullad és és estére megdagad a lába)." (Petrányi Gyula)

 

  "A szaporább érverés (tachycardia), mely kardiovaszkuláris betegségben nem mindig fordul elő, egyes, nem vérkeringési kórképekre jellemző lehet (pl. pajzsmirigy-túlműködés). Ez azt jelenti, hogy egy vérkeringési tünet jellemzőbb lehet egy nem vérkeringési betegségre, mint a saját rendszerének megbetegedésére." (Naszlady Attila)

 

 "A nephrosis-szindróma jellegzetesaége a tartós, masszív proteinuria, mely súlyos hypoproteinaemiát és feltűnően nagy ödémát okoz, haematuria és hypertensio nélkül." (Petrányi Gyula) A vizelet fehérje akár >10 g/nap, a plazma összfehérje 40 g/l alá csökkenhet, az oedema akár 10-20 kg testsúlynövekedést okoz.

 

    "Az ún. reninomák jellemző klinikai tünete az extrém hypertensio, mely a tumor eltávolítása után egy csapásra megszűnik." (Endes Pongrác)

 

 "A kinin a tonic jellegű üdítőitalokban a keserű!" (Petrányi Gyula és társai ) 

 

 "A C4 sérülésekor Rohr és Lenz az ennek megfelelő analgesiás zóna mellett a rekeszizom működésének zavarát észlelték." (Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet 1965) 

 

 "Az endothelium az érlumen és az ér simaizomzata között elhelyezkedő egysejtes réteg, melyet újabban teljes joggal endocrin szervnek neveznek, hiszen az itt termelődő anyagok (nitrogén-monoxid, endothelinek stb.) révén ez érrendszerünk egyik fő szabályozó központja." (Kékes Ede)

 

 "Vannak szervspecifikus mérgek (DDD és mellékvesekéreg, szén-tetraklorid és máj, alloxan és inzulintermelő sejtek, szublimát és vese)." (Kelemen Károly)

 

 "Az appendix hossza extrém esetben 30 cm is lehet." (Szentágothai János)

 

 "A legtöbb GGT a vesében van, nem a májban, de a máj betegségeiben van a GGT-nek diagnosztikai jelentősége." (Nemesánszky Elemér)

 

  "Sok endokrin betegség csonteltéréseket okoz, melyek a röntgenfelvételeken láthatóak." (Forgács Sándor)

 

 "Beri-beri is a very-very dangerous disease." (K. F. Wenckebach)

 

   

 

 

RADIOLÓGIAI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK 

 

 "Jobb valamit egyszer látni, mint százszor hallani róla." (kínai mondás)

 

 "Egy kép annyit ér, mint ezer szó." (kínai mondás)

 

 "Mindaz a sok, bonyolult fizikai folyamat, amelyek segítségével az élő szervezet belsejéről képet alkotunk, nem önmagáért való technikai bűvészkedés. Ahhoz szükséges, hogy sérüléseket, kóros állapotokat, különféle betegségeket idejekorán felismerve, közreműködjünk az emberek egészségének helyreállításában." (Fráter Lóránd)

 

 "A képalkotók szakembere olyan segítséget nyújt, amit a számára érthetően feladott kérdésre metodikájával megválaszolhat. Fontos konzíliumnál a személyes jelenlét is szükséges, így többet lehet még a reméltnél is megtudni. Ez a többlet a röntgenes szaktudás, amely helyes kérdésre, a kívánság ismeretében többet is tud mondani, mást is észre tud venni, mint amit a klinikus gondolt." (Széchy Miklós és ifj. Széchy Miklós)

 

 "Önmagát csapja be az, aki azt hiszi, hogy egy képalkotó eljárás terméke - egy röntgen, CT, UH, PET stb. kép - egyszerű rátekintéssel részleteiben megfejthető." (Fráter Lóránd)

 

 "Akárcsak a röntgenképalkotásban a legnagyobb sugárgyengülést, az ultrahangban a legerősebb visszaverődést, a legerősebb jelt a mágnesrezonanciás képalkotásban is fehérrel, a köztes értékeket pedig a szürke skála különféle árnyalataival jelenítjük meg." (Fráter Lóránd)

 

 „A röntgen-morfológia a klinikai kép keretében nyer diagnosztikai tartalmat és jelentôséget.” (Forrai Jenő)

 

 "Még ha a bevetülő árnyékoktól eltekintünk is (bordák, sternum, clavicula, scapula, mamma, m. pectoralis, pleura stb.), a szorosan vett tüdő röntgenképe is igen változatos formavilágot mutat. Mégis lényegesen leegyszerűsödik a látvány, ha tudjuk, hogy a normális tüdő röntgenképén a gyakorlatilag 100%-ban vérrel kitöltött pulmonalis arteriák és venák vonalas árnyékát látjuk. Az érárnyékok azért láthatók  a röntgenképen, mert a bronchusokban levő levegő és a vértartalmú erek sugárelnyelő képessége között jelentős különbség van.

 A kóros tüdő röntgenképén a normális tüdőben látható képelemek mennyisége változhat meg kórosan (hipovaszkularizáció, hipervaszkularizáció stb.). De megjelenhetnek olyan, minőségileg is eltérő képelemek, amelyekhez hasonlóak a normális tüdő felvételén nincsenek (foltárnyékok, üregek)." (Csákány György)

 

Prof. dr. Csákány György (1920-2003)

 

 "40 éven felüli, dohányos férfi beteg esetében a nagyjából kerek, meszet nem tartalmazó, perifériás tüdőárnyék, esetleges unilaterális hiluskiszélesedéssel, nagy valószínűséggel bronchuskarcinóma."(Csákány György)

 

 "A tüdőereken időegység alatt igen sok vér áramlik át." (Csákány György) 

 

 "Az oldalirányú mellkasfelvétel nézésének egyik módszere az ABCDE, vagyis arch of aorta and pulmonary arteries, bronchi, cardiac, diaphragm  and everything else." (Xinran Liu)

 

 "Mammográfiánál a gyűrű alakú meszesedések kivétel nélkül benignusak, mérettől és lokalizációtól függetlenül. Előfordulnak a bőrben és gyakran meszesedett faggyúmirigyeknek felelnek meg." (R. McLelland)

 

 "A képalkotó vizsgálatok alapvető jelentőségűek a májrák (hepatocellularis carcinoma, HCC) szűrésében, kórisméjében és kezelésében. A képalkotók közül az ultrahang, különösen a szűrésben elsődleges."(Jakab Zsuzsa)

 

 "Gócos (fokális) nodularis hyperplasia ultrahangvizgálata: a máj bal lebenyében enyhén echószegény szolid képlet látható, amelyben színes Dopplerrel "kerékküllőszerű" rajzolat mutatható ki."(Jakab Zsuzsa)

 

 "Kis haemangioma ultrahangvizsgálata: a máj jobb lebenyében apró echódús szolid góc látható, amelyben színes Dopplerrel érszerkezet nem mutatható ki."(Jakab Zsuzsa)

 

 "Májcysta ultrahangvizsgálata: a máj jobb lebenyében nagy, echómentes, éles kontúrú, folyadéktartalmú képlet látható."(Jakab Zsuzsa)

 

 "A nyelőcső a hátsó mediastinum iránytűje." (Ratkóczy Nándor) 

 

 "A mesterséges túlium-170-izotóp* (tömegszáma: 170) gamma-sugarakat bocsát ki, amelyek a röntgensugarakra hasonlítanak. Ez a túlságosan tudományosan hangzó mondat olyan gondolatot rejt magában, amely jelentős fordulatot ígér a technika és az orvostudomány hatalmas területén - a röntgenvizsgálatok tanában, a röntgenológiában." (Fialkov)

Fialkov művében (1975) a kémiai elemekről színesen ír, de ezúttal tévedett: a túlium-170 nem lépett a röntgenkészülék helyére.

 

 "Is teleradiology a threat to radiology?" (Palkó András)

 

 "Az MRI kezdeti időszakában azt gondolták, hogy kontrasztanyagokra nincs szükség."( H. J. Weinmann)

 

 "A csontmetasztázisok többsége az axiális csontokban - koponyában, gerincben és medencében - valamint a femurban és a humerusban fordulnak elő, a könyöktől és a térdtől disztálisan csak nagyon ritkán. Utóbbiak 50 %-a az emlő vagy a tüdő cc-jából ered." (Adam Greenspan)

 

 "Az emlőrák a csontmetasztázisok leggyakoribb forrása."(Oláh József)

 

 "Felállítottam egy hipotézist, hogy a vérplazmával azonos ozmolaritású kontrasztanyag nem okoz fájdalmat. Ez nem ionos monomer és dimer kontrasztanyagokhoz vezetett." (Torsten Almén)

 

 "A hallux valgus mintegy 600-szor gyakoribb, mint a hallux varus." (Magyar Reumatológia)

 

 "A negatív mellkas röntgenlelet nem mindig zár ki jelentős betegséget." (Rubens)

 

 "Hiába készítünk kifogástalan felvételt és hiába kitűnő a szakmai felkészültségünk, ha a leletközlésünk nem világos és nem egyértelmű!" (Oláh József)

 

 "Becslések szerint a legegyszerűbb mellkasi röntgendiagnózis, pl. "kóros eltérés nem látható", is legalább 60-70 egyidejű jel, szenzoros esemény integrációját teszi szükségessé." (Bartha László)

 

 "Erdélyi (1963) a radiológus számára lényegesnek tartja a visszajelentést," hogy a vizsgáló meggyőződhessen arról, hogy röntgenológiai tevékenységének eredménye, a röntgenvélemény helyes volt-e, vagy ha ez nem így volt, akkor gondolkodásában a hibát megkeresse. Ehhez az szükséges, hogy a vizsgálat elvégzése után értesüljön arról, hogyan alakult a beteg sorsa, mennyiben adott igazat a kórlefolyás, a műtét vagy a sectio a röntgenvizsgálónak."" (Bartha László)

 

 "A szonogram egy rejtett szervet, a pancreast mutatja, amely nem volt látható az ultrahang, a CT és az MRI előtt." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

 "Sok röntgenfelvételt kell tanulmányozni analitikus módon, hogy jól értsünk a röntgenképekhez." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

 "Az aortaív kalcifikációja nagyon gyakori, szinte normális egy 60 évesben, míg biztosan kóros egy 25 éves egyénben." (Harold Rosenbaum és Jack Hildner)

 

  "Szinte minden esetben súlyos szívbetegség áll fenn, ha a szívcsúcs és a gyomorléghólyag diszkordánsak (ellentétes oldalon vannak), még akkor is, ha a szív bal oldalt és a gyomorléghólyag jobb oldalon helyezkedik el." (Rosenbaum és Hildner)

 

 "A bulbus duodeni alakját hasonlították háromszöghöz, hagymához, paprikához, sapkához, cukorsüveghez és hagymakupolához." (Gaizler Gyula)

 

 "A bulbus duodeni a radiológiában és sok ember életében jelentős helyet foglal el, mely messze meghaladja relatív nagyságát. Ez a jelentőség főleg a nyombélfekély betegség gyakoriságával függ össze." (Rosenbaum és Hildner)

 

 "Abdominális aortogram. Figyelje meg az a. renalisokat. Az aorta jelentősen keskenyebb a veseartériák eredése alatt. Ez tükrözi azt, hogy a két vesén nagy mennyiségű vér, a perctérfogat mintegy 25%-a áramlik át."  (Rosenbaum és Hildner)

 

  "A szív nagysága nagyon jelentős és sok módszert alkalmaztak mérésére." (Rosenbaum és Hildner)

 

 "A benignus májbetegségek az echokép alapján sem egymástól, sem a malignus májbetegségektől nem különíthetők el biztonsággal."(Bohár László)

 

 "Látványos a fejlődés a radiológia területén. Az új képalkotó eljárások bevezetése és állandó fejlesztése - a CT és spirál (helikális) és 3D változatai, a multidetektor CT, a nagy felbontású flat panel volumen CT, a 3D CT angiográfia, a DR és változatai, a DSR és a DSA, a 3D ultrahang, a radionuklid angiogáfia és a perfúziós szcintigráfia, a PET, a PET-CT és a PET-MRI, az MRI és 3D variánsa, a 3D CT-MRI fúziós képalkotás, az MR-artrográfia és az MR-angiográfia - kibővítették a radiológus eszköztárát, könnyítve a diagnózis néha nehéz folyamatát." (Adam Greenspan)

 

 

 „A hagyományos röntgenfelvételeken a csigolyatest alakjának és kontúrjának változásainak megfigyelése fontos információt adhat, a helyes dg-hoz vezethet (ékcsigolya - kompressziós törés, kockacsigolya - SPA, vertebra plana – eozinofil granuloma, bikonkáv csigolya - osteoporosis, elülső centrális csőrszerű csigolya - Morquio-kór, alsó elülső csőrszerű csigolya - Hurler szindróma stb.).” (Adam Greenspan)

 

 "Harminc év alatt szemünk előtt rakétagyorsasággal fejlődött a képalkotás, és alakult ki a modern képalkotó eljárások név alatt összefoglalható diagnosztikus együttes. Egymás után került bevezetésre a termográfia, a xeroradiográfia, a DSA, majd az ultraszonográfia, a CT, a PET és az MR vizsgálati módszer. A szédítő iramú fejlődés nem állt meg, gondoljunk a háromdimenziós képalkotásra, a spirál CT, sonoCT, multislice CT, funkcionális MR vizsgálatokra, a kórterembe szállítható mobil MR készülékekre." (Réti G. Péter)

 

 "Mindent összegezve, ha mindezt a sok újdonságot látjuk, felmerül a kérdés, van-e még tovább is? Vagy itt a "technikai világvége, ahol a lábunkat lelógathatjuk?"" (Somorjai Péter a Nemzetközi Radiológus Kongresszusról, 1973. X. 15-20.) Úgy tűnt, hogy már nem lehet fejlődni...

 

 "Fogyatkoznak a reumatológiai radiológia művelői, templomának papjai. Oltára körül mind kevesebben áldozunk ennek a teljes embert kívánó, szép, speciális szakágnak." (Réti G. Péter)

 

 "A csontok sugárelnyelő képessége lényegesen nagyobb, mint a környező lágyrészeké vagy a porcé. Mindez kedvező feltételeket teremt a kontrasztos röntgenkép készítéséhez.  A különböző kóros behatásokra a csont le- és átépüléssel, újcsontképződéssel reagál, és hasonló jellegű elváltozások a porcszövetben, lágyrészekben is lejátszódhatnak. Mindez a röntgenfelvételen kitűnően nyomon követhető. E szövetek válasza  a különböző behatásokra viszonylag kevés változatosságot mutat, ezért az eltérő eredetű kóros állapotok gyakran azonos vagy hasonló röntgenelváltozást eredményeznek." (Forgács Sándor)

 

 "A csontrendszer felépítésében a lapos boltívek alapvető jelentőségűek." (Gaizler Gyula)

 

 "A két femurnyak és -fej a zárókőként közéjük ékelődő medencével ívszerűen kapcsolódik össze. A combnyakak tengelye a test középvonalában, a súlypont magasságában metszik egymást.

 Minden egyes csigolya a lábhoz hasonló boltívet képez.

 Architectonikusan nézve a deformitás coxa valgánál, pes excavatusnál és csigolyatesttörésnél hasonló. Korán statikai panaszokat okoznak. Az ívek nagysága a megfelelő bioarchitekturális szöggel könnyen meghatározható (τ=90-130º).

 A medence sagittalis vetülete egyenlő oldalú háromszöghöz hasonlít. Ez segít a medencedeformitások és csípőficamok megítélésében."(Gaizler Gyula)

 

 "The sclerotic pedicle: how many causes are there?"(T. R. Yochum et al)

 

 "A sugárvédelemben egy gramm agyvelő többet ér, mint egy tonna ólom." (Seelentag)

 

 "A dózis az információ ára." (Porubszky Tamás)

 

 "A távolság a legjobb sugárvédelem." (Naunyn)

 

 „A veszély a gyermekkorban több szempontból is fokozott:

1. A növekedés, a gyakori sejtoszlás, a szövetek nagyobb víztartalma, a kiterjedt vöröscsontvelő növeli a szervezet sugárérzékenységét.  

2.  A kis méretek miatt a gonádok minden vizsgált szervhez közelebb vannak.  

3.  Nem hanyagolható el az a tény se, hogy a gyermekek további életük során még bőven találkozhatnak – okkal vagy ok nélkül – ionizáló sugárzással.” (Köteles György)

 

 

 „Az epekőileus natív röntgenjelei:

  • vékonybélileus
  • levegő az epeutakban és/vagy az epehólyagban
  • ektópiás epekő” (J. Murfitt)

 

 „A radiológiai képelemzést tovább nehezíti, hogy a különböző szövetek a filmen különböző árnyéksűrűségeket hoznak létre. A levegőárnyék a leggyengébb, ezt követi a zsírárnyék. A zsírszövet árnyékánál valamivel kifejezettebb a lágyrészárnyék, amely lényegében megegyezik a vízével (folyadékárnyék). Ilyen árnyékot adnak az izmok, máj, vese, lép és a folyadékgyülemek.  A  csontárnyék vagy mészárnyék a jóval nagyobb sugárabszorpció miatt az előbbiekénél is lényegesen intenzívebb. Igen erős, ún. fémárnyékot adnak a szervezetbe valamilyen úton-módon bekerült vas, réz stb. tárgyak. A kontrasztanyagok nagy rendszámú elemek (53I, 56Ba) vegyületei, s a rendszám negyedik hatványával arányos sugárgyengülés miatt ezek adják a legkifejezettebb, a kontrasztintenzitású árnyékot.” (Fráter Lóránd)

 

 

Dihlmann "Gelenke-Wirbelverbindungen" c. könyve 

 "A mozgásszervek természetes sugárgyengítés különbségei lehetővé teszik a diartrózisok, szinkondrózisok, szimfízisek, szindezmózisok és csontos alapjaik röntgendiagnosztikáját.

 Az effektív rendszám az egyik tényező, amelytől a röntgensugárzás gyengülése függ. Az effektív rendszám az atomi összetételt tükrözi és az előforduló elemek súlyarányaiból adódik. A csont mindenek előtt kalciumtartalma miatt nagyobb effektív rendszámú, mint a synovialis membrán, a synovia, a capsula fibrosa, az ízületi porc és a szalagok. 

 A röntgensugarak attenuációja ezenkívül függ az átsugárzott anyag sűrűségétől és vastagságától és a röntgensugár hullámhosszától.

 

 Ezért néha az ízületi zsírt pl. az infrapatelláris zsírtestet a térdízületben kisebb sűrűsége és alacsonyabb effektív rendszáma révén a vízekvivalens ízületi alkotórészektől el lehet különíteni. A térdkalács alatti zsírtest csökkent sugárgyengítése a rtg képen mint a film erősebb feketedése jelenik meg. Az ízület belső képleteiről mint pl. a meniscusokról vagy az ízületi tok állapotáról gyanított szakadás vagy zsugorodás esetén mesterségesen létrehozott gyengítéskülönbségek információkat adnak. Az artrográfiánál pl. levegőt fújnak be az ízület üregébe és/ vagy jódos kontrasztanyagot fecskendeznek be az ízület belső terébe. A kettőskontrasztos módszer alkalmazása (levegő vagy elemi gáz befúvása, kevés jódos kontrasztanyaggal  kombinálva) éppígy "mesterséges" kontrasztokhoz vezet az ízületben." (W. Dihlmann)

 

 "A kéz ap. röntgenfelvételén több, mint 20 ízület nézhető át, amelyek ízületi porca csak 1-2 mm vastag. A porcburkolat gyulladásos vagy degeneratív keskenyedése ezért már korán felismerhető. Ennélfogva a kéz röntgenfelvételei a synovialis szövet szisztémás megbetegedéseinél - polyarthritiseknél - és az ízületi porc szisztémás betegségeinél - polyarthrosisoknál - nagy diagnosztikai jelentőségűek." (Dihlmann)

 

 

 "Egy akromegáliás beteg jellegzetes arcvonásai (magas arckoponya, előugró áll (az állkapocs megnagyobbodása), vastag ajkak, az orbita feletti arcus megvastagodása). A koponya röntgenfelvételén ezenkívül még felismerhetők: a corpus és ramus mandibulae közötti szög megnagyobbodik, az orrmelléküregek térfogata megnő, a sella turcica kiszélesedik (a hipofízis elülső lebeny eozinofil adenomája miatt), gyakori a kalvaria általános megvastagodása és/vagy a protuberantia occipitalis externa körülírt megvastagodása." (Dihlmann)

 

 "Az urátkristályok sárgának látszanak, ha a kristály hossztengelye a kompenzátortengellyel párhuzamos, és kékek, ha a polarizációs mikroszkóp kompenzátortengelyére merőlegesen helyezkednek el. A kalcium pirofoszfát kristályok színüket tekintve pontosan fordítva viselkednek."(Dihlmann)

 

"Pneumarthros omarthritisnél obligát (pl. Clostridiumok) vagy fakultatív (bélbaktériumok pl. E. coli)  gázkeltők révén." (Dihlmann)

 

 

A fenti könyv függeléke 

 "Ennek a függeléknek ábráinak túlnyomó többsége nem ritkaság vagy kuriózum, hanem olyan leletek, amelyek előfordulnak a radiológus, a reumatológus vagy az ortopéd szakorvos mindennapi gyakorlatában. Ebben a könyvrészletben az olvasó és a hallgató a probléma - problémamegoldás fogalompár alkalmazásával találkozik.  Talán segítenek az itt bemutatott röntgenképek, hogy a röntgenfelvétel megtekintője az árnyékok (amelyek nemcsak feketék, hanem szürkék vagy paradox módon fehérek is lehetnek) mögé gondoljon." (Dihlmann)

 "Melyik morfológiai képletben lokalizálódik az erős fájdalommal járó mészkicsapódás?"

 "A mészlerakódás a m. gluteus maximus inában van. A röntgenlelet ezért megfelel periarthropathia ("tendinitis - peritendinitis") calcificansnak." (Dihlmann)

 „Ha Ön egy (ebben az esetben) 76 éves betegnél ezt a röntgenleletet (mi ez a lelet?) felfedezi, akkor milyen rövid idejű anamnézist vár és mely dg-t állít fel?”

 „Ostitis pubis prostatectomia után (6 héttel ezelőtt), illetve más kismedencei műtétekre is gondolni kell. Felismerhető a szimfízisrés „kiszélesedése”.” (Dihlmann)

 "Hogyan értelmezi a leletet a condylus lateralis tibiae szélénél?"

 "A meniscus ganglion natív röntgenjele (kortikalizált nyomási erózió kis exostosissal."  (Dihlmann)

 „Hogyan nevezik ezt a típusos röntgenleletet? Különösen melyik képletet érintette a betegség?”

 „Myositis ossificans traumatica (könyökficam után). 26 éves férfi. Mindenek előtt a m. brachialis csontosodott.” (Dihlmann)

 "Ennek a normál szövettani képnek az ismerete szükséges egy bizonyos betegségcsoport megértéséhez. Hogyan nevezik ezt a betegségcsoportot? Honnan vették a szövetmintát, hogy ezt a szövettani metszetet (hematoxilin-eozin festés) előállítsák?”

 „Enteziopátiák, azaz a fibroosszeális átmenet betegségei. A szövettani mintát egy ín tapadásánál vették. Ön felismeri az ínszövetben levő porcsejteket. Definíció szerint rostos porc is van az ín tapadásánál.” (Dihlmann)

 "A jobb felső ugróízület röntgenfelvételei. Miből gondolja, hogy ez a 23 éves fiú futballista?"

 "Számos toktapadás csontosodás, tok kiszakadások reparációja a felső ugróízületen mindenek előtt (hivatásos) labdarúgóknál található." (Dihlmann)

 „Elsősorban melyik megbetegedésre kell Önnek gondolnia, ha felismeri a metakarpofalangeális ízületeken az „atípusos” artrózis leleteket? Melyik két röntgentünet atípusos az MCP artrózisra? (Alul: a kép kinagyított részlete úgy reprodukálva, mintha erős fényforrás előtt néznénk.)”

 „Az MCP ízületek hemokromatózisos oszteoartropátiája atípusos artrózis röntgenjeleivel a metacarpusfejeken, nevezetesen eróziók (lásd II. metacarpusfej) és chondrocalcinosis az ízületi porcban. Ha ilyen elváltozások lépnek fel az MCP ízületeknél, akkor elsősorban hemokromatózisra kell gondolni és csak másodsorban (familiáris, sporadikus vagy szimptómás) chondrocalcinosisra.” (Dihlmann)

 "Melyik betegséget tükrözi vissza a fonatos-szklerotizáló csontátépülés?”

 „A sarokcsont Paget-kórját.” (Dihlmann)

 „A jobb kulcscsont melyik betegségét diagnosztizálja Ön a tomogrammon? Vegye figyelembe, hogy a jobb clavicula megnagyobbodottnak, deformáltnak látszik.”

 „A jobb clavicula Paget-kórja.” (Dihlmann)

 "Írja le a röntgenfelvételből leolvasható rövid idejű anamnézist és állítsa fel a diagnózist."

 "Rövid idővel ezelőtt lábszáramputáció (közlekedési baleset), most anaerob fertőzés (gázgangréna)." (Dihlmann) 

 "A csukló tomogrammján eróziók és ízületi rések keskenyedése láthatók rheumatoid arthritisnél. Mire utal a distalis radiusban a cystaszerű osteolysis és hogyan nevezik?"

 "Az úgynevezett radiuskrypta  a Testut szalag gyulladásos destrukciójának indikátora rheumatoid arthritisnél. Ez a szalag stabilizálja a csuklóízületet. Destrukciója súlyos csuklóinstabilitáshoz vezet." (Dihlmann) 

 "Mely gyakran fájdalmas kóros leletet fedezi Ön fel?"

 "Subungualis exostosist." (Dihlmann)

 "Milyen patológiás, néha panaszokat okozó, néha aszimptomatikus röntgenleletet fedez fel Ön? Nomenklatúra?"

 "Periarthropathia calcificans coxae. A periarthritis coxae egy klinikai fogalom. A gyulladásos komponens nem olvasható le a röntgenképről, ezért a periarthropathia – egy patogenetikailag neutrális terminus. (Dihlmann)

 "Hogyan hangzik a diagnózis? (15 éves fiú)."

 "Dieterich betegség. A III. kézközépcsontfej ischaemiás nekrózisa. A metadiafizeális perioszteális reakció jellegzetes, de nem mindig előforduló lelet." (Dihlmann)

 "Ezen a felvételen feltűnő kóros lelet (mi az?) egy bizonyos ország (melyik ez az ország?) lakóinál különösen gyakran fordul elő."

 "A lig. longitudinale post. csontosodása, különösen gyakori japánoknál." (Dihlmann)

 "Melyik röntgenlelet járul hozzá egészen lényegesen a helyes diagnózishoz?”

 „Az Edgren-Vaino tünet, azaz a discus felé irányuló csontújdonképződés. Az Edgren-Vaino jel a bakteriális spondylitistől való elkülönítéshez rendkívül értékes.”(Dihlmann)

 „Hogyan nevezik ezt a kóros, elmerevedő gerinc leletet egy 71 éves nőbetegnél?” 

 „A spondylosis hyperostotica (DISH) fájdalom nélkül zajlik.” (Dihlmann)

 "Mely röntgentüneteket fedezi fel Ön két különböző betegnek ennek a két DIP ízületének közvetlen közelében, melyek nagyon nagy valószínűséggel egy bizonyos betegségre utalnak?" 

 "Extrakapszuláris "protuberanciákat" a DIP ízületeken mint arthritis psoriatica vagy arthritis psoriatica sine psoriase szinte biztos jeleit."(Dihlmann)

 "Periarthropathia calcificans humeroscapularis. Ha Ön Uhthoff és mtsai elméleti fejtegetéseit ismeri, akkor erről a rtg felvételről el kell tudnia dönteni, hogy a mészlerakódás a rotátorköpenyben csekély fájdalmakkal jár, sőt fájdalmatlan lehet, vagy rendkívül erős fájdalmakat okoz."

 "A mészdepo elmosódott mediális kontúrja az ínmeszesedés reszorpciós fázisára utal. Ezt a fázist nagy fájdalmak kísérik (klinikailag: periarthropathia ("periarthritis") humeroscapularis)."(Dihlmann)

 „Két különböző kóros röntgentünet szembeötlő, melyek ezek?”

 „A meniscusok chondrocalcinosisa és a Stieda-Pellegrini árnyék.” (Dihlmann)

 "A szinkondrózisok (itt: a szimfízis) reakcióinak monotóniája ismert Ön előtt. Hogyan sorolja be az elváltozásokat két idősebb hölgynél?"

 "Mindkét esetben degeneratív szimfízis elváltozásokról van szó. Az eróziószerű kontúrzavarok a sprőd szklerotikus csont beroppanása révén keletkeznek. A fugaközeli kerekded felritkulások nem artrózisos cystáknak felelnek meg, hanem a szövettani felépítésük alapján a csigolya Schmorl-féle porccsomóihoz hasonlítanak. Gyakran multiparáknál fordulnak elő." (Dihlmann)

 "Hogyan értelmezi  a lábszárcsontok mögötti lágyrész csontosodást? 3 oka lehet, melyek ezek?"

 Az Achilles-ínban a csontárnyék tükrözhet poszttraumás, posztoperatív vagy neurogén heterotop osszifikációt, ebben a betegben mint poliomyelitis következménye lépett fel."(Dihlmann)

 "Milyen diagnózist állít fel a patológiás elváltozások és lokalizációjuk alapján?"

 "Adult rheumatoid arthritis lateromediális terjedéssel a metatarsophalangealis ízületeknél." (Dihlmann)

 "4 állítást mondjon e röntgenfelvétel megtekintése után."

 "1. A femurfej harang alakú deformitása. 2. A növekedési porc károsodására vezethető vissza. 3. A harang alakú combfej egy preartrózis 4. Meszesedett tokkondróma" (Dihlmann)

 „Hogyan magyarázza Ön mindkét ívgyökön a röntgeneltéréseket?”

 „A jobb oldalon az ívgyök aplasiás, ellenoldalon pedig megvastagodott.” (Dihlmann)

 "Ezen az előláb felvételen 3 kóros röntgenlelet látszik, melyek ezek?"

 "Hallux valgus műtét utáni állapot, a II. lábközépcsont fejecs elhalása (Köhler II. vagy Freiberg betegség) utáni státusz, artritiszes eróziók a III-V. metarsusfejeknél RA-ban." (Dihlmann)

 „A DL gerinc átmenet oldalirányú röntgenfelvételén melyik betegséget ismeri fel? Mi a diagnosztikusan iránymutató röntgentünet?”

 „Spondylitis ankylopoetica két ún. hordócsigolyával. A hordócsigolyának konvex elülső kontúrja van.” (Dihlmann)

 „Miért tükröz ez a kéz röntgenfelvétel nagyon nagy valószínűséggel primer HPT-t?"

 "A barna tumorok (lásd az I., II., II. és V. kézközépcsontokat) regulatív, szekunder HPT-nál sokkal ritkábban fordulnak elő, mint a mellékpajzsmirigyek autonóm, primer hiperfunkciójánál.” (Dihlmann) Sokkal valószínűbb ebben az esetben a primer, mint a szekunder hiperparatireózis.

 „Melyik betegség okozza a csigolya alakváltozását?”

 „SPA lumbális kockacsigolyákkal.” (Dihlmann)

 "Hogyan sorolja be a tomogrammon a sacroiliacalis ízületek kóros röntgenleleteit?"

 "Tarka képet (buntes Bild) mutató sacroileitis, seronegativ spondarthritisekre, mindenek előtt spondarthritis ankylopoeticára jellemző." (Dihlmann)

 "A lumbális gerinc oldalirányú felvételén két kóros tünet ábrázolódik (melyek azok?), amelyek a helyes kórisméhez vezetnek. Hogy nevezik a betegséget?"

 "SPA LI kockacsigolyával és Romanus laesio (spondylitis anterior) LIV." (Dihlmann)

 "Milyen kontúrelváltozás látszik az alsó ágyéki csigolya testén?"

 "Degeneratív kockacsigolya képződés, amelynél a csigolya elülső kontúrjának kiegyenesedése középen, nem a peremsarkoknál kezdődik." (Dihlmann) 

 „Melyik betegség tükröződik ennek a férfinek a láb röntgenfelvételén?”

 „Acromegalia, felismerhető a megvastagodott (♂ > 25 mm) sarokpárnáról. A calcaneusspornok gyakrabban fordulnak elő és nagyobbak acromegaliában. Ez azonban csak statisztikailag ismerhető fel.” (Dihlmann)

 „A lumbális csigolyatestek hátsó kontúrjára és a térd röntgenízületi résre vetett pillantás a helyes diagnózishoz vezet. Mi a helyes diagnózis?”

 „Akromegália, felismerhető a széles ízületi réssel járó gonartrózisból és a lumbális csigolyatestek dorzális exkavációjából.” (Dihlmann)

 „Ezt a gyermeket életveszélyes betegség fenyegeti, amelyet röntgenképen diagnosztizálni lehet. Mi a diagnózis?”

 „Retrofaringeális tályog egy 3 napos gyermeknél, lásd a trachea kompresszióját.” (Dihlmann)

 "Poszttraumás talokrurális arthrosis és ? koincidenciája."

 "Calcaneus lipoma típusos centrális mészzónával." (Dihlmann)

 "Melyik preartrózis ennek a coxarthrosis deformansnak az alapja?”

 „Idiopátiás protrusio acetabuli.” (Dihlmann)

 „Miért mondja Ön ki a köszvény gyanúját egy 43 éves férfi röntgenképének megtekintése után?”

 „Az I. MTP ízület minden artrózisa traumás anamnézis nélkül és hibás állás (hallux valgus, hallux rigidus stb.) nélkül élete második felében járó férfiben köszvényre gyanús.”(Dihlmann)

 „A beteg válltájéki panaszait mi okozta?”

 „Elsősorban a Pancoast tumor és nem az omartrózis.” (Dihlmann)

 „Milyen kóros leletet ismer fel Ön a könyökízületnél?”

 „Folyadékgyülem a könyökízületben, az elülső és hátsó kubitális zsírpárna tünet látható.”(Dihlmann)

 „Ha Ön egy poliartikuláris megbetegedésnél az előláb területén csontos ankilózist és mutilációt egymás mellett lát, és a beteg csak néhány éve, ebben az esetben 6 éve szenved a betegségben, elsősorban mely betegségre gondol? A helyes diagnózishoz vezeti Önt az öregujj IP ízületének "tátongó" ízületi rése is.”

 „Arthritis psoriatica.” (Dihlmann)

 „Melyik röntgendiagnózist  állítja fel  mely kritériumok alapján?  Melléklelet: a II. ujj alappercének poszttraumás deformálódása.”

 „Köszvény (urátoszteoartropátia). Ön számos lyukdefektust lát. Ezek azonban artritiszes ciszták is lehetnek, lásd az artritiszes réskeskenyedéseket a kéztő területén. Az I. ujj alappercének oszteolízise epi-, meta- és diafizeálisan kiterjed. Nem illik a RA-nél szokásos leletekhez és a diagnózist köszvény irányába tereli.” (Dihlmann)

 "Veleszületett vagy szerzett gerincelváltozásról van szó? Hogyan nevezik?"

 "Veleszületett Klippel-Feil anomália." (Dihlmann)

"Indokolja meg, hogy miért állítja fel neurogén spondylopátia diagnózisát - ebben az esetben tabes dorsalisnál."

 "A neurogén artropátia és a neurogén spondilopátia jellemzője az érintett csontok olyan átalakulása és dezintegrációja, amely a degeneratív és gyulladásos betegségek mértékét messze meghaladja. Ebben az esetben felismerhetők az excesszív discusdestrukciók (vákuumfenoménnel), az LIV és  LV csigolya összeroppanása, az LIV és  LV elülső felszínén excesszív csontújképződés." (Dihlmann)

 „Hogyan sorolja be etiológiailag  egy 33 éves férfi lábán felismerhető patológiás leleteket? Ön lát egy spontán kialakult  ficamot  a tarsometatarsalis területen és perioszteális reakciókat.”

 „A lelet neurogén oszteoartropátiának felel meg.  Trauma vagy infekció klinikai jelei nélkül lépett fel és a beteg hosszú évek óta diabetes mellitusban szenved (diabeteses oszteoartropátia).” (Dihlmann) 

 „Milyen kóros discus leletet diagnosztizál Ön ennél a gyermeknél?"

 "Discitis calcarea CIII-IV-et."(Dihlmann)

 

 

 

 "„Ebben a könyvben olyan nézeteket is kifejezünk és olyan témák is szóba jönnek, amelyekre nem feltétlenül számít az olvasó egy radiológia tankönyvben. Azonban gondolja meg: Szókratész foglalkozására nézve kőfaragó volt." (W. Dihlmann és J. Bandick "Die Gelenksilhouette" című könyvük előszavában) 

 "Etienne de Silhouette XV. Lajos gazdasági minisztere volt." (Dihlmann)

 "A mezokozmosz (Vollmer 1985, 1986) a valóságnak az a tartománya, amit az ember megismerni, tapasztalni, érzékelni képes. A mezokozmosz antropocentrikus nézetből a közepes méretek tartománya, mm-ektől km-ekig, mp-ektől évekig, a grammtól a tonnáig stb." (Dihlmann)

 „A modern adózási technikában már bevált „fuzzy logic” az orosz-török származású észak-amerikai L. A. Zadehtől ered. Ez az életlenség logikája és valódi jelenségeket a fehér és a fekete közötti szürke árnyalatokkal ír le.(Dihlmann)

 "Celsus, egy enciklopédista, végzettsége szerint nem orvos, megnevezte az akut gyulladás 4 kardinális tünetét (rubor, calor, tumor, dolor)." "Később ehhez hozzátették az 5. tünetet, a functio laesat, a gyulladt szerv csökkent teljesítőképességét."(Dihlmann) Celsus minden idők egyik leghíresebb orvosa, ugyanakkor orvosi végzettsége nem volt.

 "Dobverőujjak a röntgenképen (bronchus cc-s páciens)." (Dihlmann) 

 „A calcaneus alatt a talp vastagsága nőknél 23 mm-g, férfiaknál 25 mm-ig normális (felső kép). Akromegaliánál a sarokpárna vastagsága ezen határértékek fölött van (alsó kép).” (Dihlmann) A képeken a mért érték 21 mm, ill. 32 mm. 

 "Tophusos osteolysis a lábon az I. sugárban a lágyrészekbe való terjedéssel. Az óriási tophus mint expanzív térfoglalás jelenik meg: "köszvényes pseudotumor"." (Dihlmann) mintegy 6 cm átmérőjű, a kis ízülethez képest óriási tophus.

 "A zsír különleges szövet - a röntgensugarak számára is." (Dihlmann)

 "Hosszú évek óta RA-ben szenvedő nőbeteg. A szummációs rtg felvételen koncentrikus ízületi rés keskenyedés és eróziók artritiszre utalnak. Az ízületi tok nem vastagabb (3 mm), nincs ízületi folyadék. Ebből egy javulásra következtettek, amit klinikailag megerősítettek." (Dihlmann) Ha a csípőízületi tok vastagsága>6 mm, az kóros.

 "Az erózió latin eredetű szó, kimaródást jelent. A kimaródás különösen gyakori a tok tapadásához közel - a marginális erózió." (Dihlmann)

 Gyulladásos os carpale rheumatoid arthritisben" (Dihlmann) Hasonló elváltozás a lábon is előfordul (os tarsale) 

 "Az arthrosis akkor keletkezik, amikor az ízületi porc degradációja a porcalapanyag szintézisét mennyiségileg meghaladja. Akkor az ízületi porc elveszíti azt a képességét, hogy mint ún. lökéselnyelő (Schockabsorber) hasson; elváltozások lépnek fel, amelyek a röntgenképen visszatükröződnek:

- a röntgen ízületi rés: kezdetben alig észrevehetően kiszélesedik a porc alapállományának víztartalmának növekedése révén, később az ízületi rés keskenyedése

- a csont: adaptív szubkondrális szklerózis

- a subchondralis cysta: a szubkondrális csontgerendák felszívódása, esetleg spongiosa átépülése 

 - a marginális oszteofita: az ízületi porc és a csont határán"(Dihlmann)

 "A kaméleonok olyan gyíkok, amik képesek színüket változtatni. Az artropátiák átvitt értelemben színüket változtatják. A legtöbb artropátiánál vannak tesztízületek pl. a köszvény gyakori az I. MTP ízületben, a diabetes a láb ízületeiben, az ochronosis a lumbális gerincen." (Dihlmann)

 "A köszvény sokféle röntgenképe az urátlerakódás mennyiségének és időtartamának hányadosával magyarázható." (Dihlmann) D. tárgyalja a nagy, a közepes és kettő közötti közepes mennyiség/idő kvócienst: roham, artrózis és tophus.

 „A Charcot-ízületeket Jean M. Charcot idején tabeses, azaz szifiliszes etiológiára vezették vissza. Ez illett a medicina korabeli szellemébe, a legkülönbözőbb kórképek mögött a (pikáns) lueszt feltételezték.” (Dihlmann) 

 

 

Dihlmann és Stӓbler "Gelenke-Wirbelverbindungen" c. könyve: 

 „A stresszadaptáció kétdimenziós, didaktikailag egyszerűsített sémája a röntgenképen”(Dihlmann) Dihlmann, ahogy Gaizler Gyula megállapította, óriási mértékben és szellemesen egyszerűsített, rengeteg gerenda helyett a vázlatos képen öt csontgerenda van, és három dimenzió helyett csak két dimenzió. 

 

 

  

 "A nyaki gerincoszlop a röntgenvizsgálat számára aránylag könnyen hozzáférhető terület. Szükségesnek látszik azonban a durva pathologiás elváltozásokon kívül a minimális elváltozásokra is felhívni a figyelmet, mert ezen a területen, ahol a nyelőcső, a nyaki gerincvelő, az arteria vertebralis, a carotisok, a plexus brachialis és cervicalis gyökei, a sympathicus határköteg aránylag kis helyre szorulnak össze, ezek a minimális elváltozások is súlyos kórképek okaiként szerepelnek." (Kovács Ákos) 

 

"A spondylolysis:

A) csigolyaív-szakadás

B) csigolyaív-szakadás gerinc előrecsúszással

C) leggyakrabban az V. ágyékcsigolyán fordul elő

D) az ívszakadás az arcusok eredésénél van

E) az ívszakadás az interarticularis ívszakaszon van"

"A helyes válasz A, C, E."(Vizkelety Tibor)

 

 "A máj nagysága normális, bal lateralis szöge hegyesszög, kontúrja sima, szerkezete homogén.

Az epehólyag normális helyzetű, kőmentes, az intra- és extrahepatikus epeutak nem tágabbak. 

A pancreas normális nagyságú, sima kontúrú, homogén szerkezetű, a Wirsung-vezeték nem tágabb. 

A lép normális nagyságú, homogén szerkezetű. 

A nagy hasi erek (aorta abd., v. cava inf.) mentén, a máj- és lépkapuban megnagyobbodott nyirokcsomó nem látható. 

A vesék alakja, nagysága és helyzete normális, kontúrjuk sima. Üregrendszerük nem tágabb. 

Patológiás gyomor-bél kokárda nem látható. 

A prostata normális nagyságú, homogén. 

A rekesz normális ívű, felette pleurális, perikardiális folyadék nem látszik. 

Az uterus kp. nagyságú, anteflektált." (Bundschu, Hust és Preim)

 

 "Minden, ami mozog, Doppler-jelet ad!...Egy májcystában vagy az epehólyagban is láthatunk színes jeleket." (Harkányi Zoltán)

 

 „A seminoma, a leggyakoribb heretumor, általában echoszegény, éles határú, néha necroticus részeket tartalmaz.”(Jakab Zsuzsa és Rózsahegyi József)

 

 "Az angiomyolipomás elváltozások hiporeflektív, ún. hyperechoic szolid, éles határú gócok formájában ábrázolódnak a vesecortexen belül. Ha a tumorban a zsírszövet aránya nagy, tükörszerű reflexiót látunk, esetleg halvány mögöttes hangárnyék is felfedezhető, de ennek intenzitása nem olyan, mint kőreflex esetén, és a hangárnyék meglehetősen inhomogén, határa elmosott. Ezek az elváltozások igen szuggesztíven jelennek meg a viszonylag echoszegény parenchymában (fénylő nap tünet)." (Baranyai Tibor)

 "Nincs két egyforma megjelenésű angiomyolipoma. Lehet olyan, amelyben 8% és olyan is, amelyben 80-90% a zsírtartalom." (Baranyai Tibor)

 

 "Az MR-kép protontérkép." (Leo Kaufmann)

 

 "A májszövet valódi zsírtartalma és a CT-képeken mért átlagdenzitás értéke között lineáris összefüggés van: 10%-os zsírtartalom-növekedés 17 H denzitáscsökkenésnek felel meg. Az ép májszövet zsírtartalma 4 %. Enyhe zsírmáj esetén a májszövet zsírtartalma 5-12%, a máj átlagdenzitása ennek megfelelően 35-50 H, közepes fokú zsírmáj esetén a zsírtartalom 15-35%, a májparenchyma átlagdenzitása 0-35 H, míg súlyos zsírmáj esetén a máj átlagdenzitása -50 H-ig csökkenhet. Amikor a máj denzitása 20-30 H-nál alacsonyabb, az ún. fekete máj képét látjuk." (Bartha László) Ritkán a máj sugárelnyelése a víz denzitása (0 HU) alá csökken. 

 

 „A máj denzitását növelik a hemokromatózis (vas), a Wilson-kór (réz), a glikogenózis (glikogén), egyes gyógyszerek pl. arany, jód, platina tartalmú szerek, csökkentik a zsírmáj (lipid) és a Budd-Chiari szindróma.” (Ronald L. Eisenberg)

 

   "A hepatocellularis carcinoma 80-90%-ban fokozott érrajzolatú daganat, vérellátását az arteria hepatica ágrendszeréből kapja. Ezért a daganatot tápláló erek elzárása annak elpusztulásával járhat. A dagantot körülvevő ép májsejtek vérellátásának 70-90%-át a vena portaeból kapják, így az artériás ellátás megszűnésére kevésbé érzékenyek.” (Doros Attila)

 

 

 „A kezeletlen idiopátiás hemokromatózisban a máj denzitása +85 és + 100 HU között van.” (Dihlmann)

 

 "A gland. thyreoidea kifejezetten hiperdenz képletének denzitása 65-100 HE között változhat, amely érték függ az endokrin szerv jódtartalmától és fehérjegazdagságától. Ennek következtében már a natív felvételsoron is jól elkülönül egyéb képletektől a pajzsmirigy.

A zsírszövet a többi lágyrésznél kevésbé denz: -80--120 HU." (Vargha Gyula)

 

 

 "A pajzsmirigy ép körülmények között 60-80-100 HE denzitást mutat és (kis eltérésekkel) azonos értékkel jelentkezik." (Vargha Gyula)

 

 "A nyombélfekély szövődményeinek típusos radiológiai jelei vannak. Szabad perforatio eseteiben már 1 cm3 szabad levegő is könnyen kimutatható a rekesz alatt." (Balogh István)

 

 "Egyes hasi üreges szervek (cholecysta, a duodenum és a coecum retroperitonealis rész) perforatiojakor pneumoperitoneum nem várható, a vékonybelek és a húgyhólyag perforatioja ritkán jár pneumoperitoneummal." (Bartha László)

 

 "Recurrent abdominal pain.

You look at this radiograph and say the patient'pain probably comes from:

heavy smoking,

heavy metal ingestion, 

heavy alcohol ingestion,

heaviness.

 Correct! There are multiple calcifications in the mid-abdomen which follow the course of the pancreas. This is a sign of chronic pancreatitis, most often from alcoholism." (learningradiology honlap)

 

 "A hypophysis-hypothalamus non-invazív morfológiai vizsgálatában utólérhetetlen és egyedülálló módszert jelentett előbb a nagyfeloldású komputertomográfia (CT), majd pedig a mágneses rezonanciás (MR) képalkotás térhódítása." (Karlinger Kinga) 

 

 "A jeladásokra vonatkozó kitételek T1-re értendők. MR-nél figyelembe kell venni, hogy a csont (corticalis) jelhiányos állapota miatt gyakorlatilag nem ábrázolódik. Épp ezért nem válik el a csont a levegőtől, pl. a sinus sphenoidalisban, így annak kontúrja csak akkor körvonalazódik, ha nyálkahártyája megvastagodott. A csontvelő zsírja erős jeladó és szinte világít, a diploéban, os sphenoidaléban. A liquor a vízhez hasonlóan gyenge jelet ad Tsúlyozással. Az agyi struktúrák közepes jeladásúak, a fehérállomány kissé erősebb jeladó, mint a szürkeállomány." (Karlinger Kinga)

 

 "A corpus callosum erős jeladó, tisztán fehérállományi voltánál fogva." (Karlinger Kinga)

 

"A glandula thyreoidea kifejezetten hyperdenz képletének denzitása 65-100 HE között változhat, amely érték függ az endokrin  szerv jódtartalmától és fehérjegazdagságától. Ennek következtében már a natív felvételsoron is jól elkülönül egyéb képletektől a pajzsmirigy." (Vargha Gyula)

 

"A pajzsmirigy ép körülmények között 60-80-100 HE denzitást mutat, amely az egész szerv felett homogénen (kis eltérésekkel) azonos értékkel jelentkezik." (Vargha Gyula)

 

 

 

  "A 43 éves nő végtagjai közül csak a bal felső végtag fejlődött ki rendesen. Röntgenfelvétel a lábszárakról. Mindkét fibula hiányzik." (Traumatológiai és Ortopédiai Közlemények 1959)

 

 

   "A koponya röntgenfelvételek értékelése lehet nagyon egyszerű, máskor rendkívül bonyolult. A legtöbb kóros eltérés könnyen felismerhető. Másrészt vannak nagyon szubtilis, de rendkívül jelentős elváltozások; ezeket egy tapasztalatlan radiológus könnyen elnézheti." (Rosenbaum és Hildner)

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLCSESSÉGEK 

 

 "Barátodat négyszemközt intsed, a nyilvánosság előtt dícsérd." (Seneca)

 

 "Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart." (Seneca)

 

 "Contraria iuxta se posita magis elucescunt."

 "Az ellentétek egymás mellett szemlélve sokkal észrevehetőbbek."

 

  "Repetitio est mater studiorum." 

  "Ismétlés a tudás anyja."

 

 "Szoktasd magad arra, hogy pontosan megértsd, amit a másik ember mond és minél jobban képzeld magad a beszélő helyébe." (Marcus Aurelius)

 

 "Ugyanazon a réten az ökör a füvet, a kutya a nyulat, a gólya a gyíkot keresi." (Seneca)

 

 "Ha nem mutatják a szeretetet, gyakran nem is érzik." (Shakespeare)

 

 "Adversus solem ne loquitur." (Erasmus)

 "Ne vitatkozz azzal, ami világos, mint a Nap."

 

 „Milyen sok elfeledett érték rejtezik a régiek írásaiban, mert azokat csak kevesen olvassák.” (Francis Bacon)

 

"Bolond az, barátom, aki okos mindég!

Félre kell a mord képet néha-néha tenni." (Csokonai)

 

 "A legjobb könyvek azok, amelyekről mindenki azt hiszi, hogy ő is meg tudta volna írni." (Blaise Pascal)

 

 "A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk valaki mást." (Mark Twain)

 

 "Egy ezer fős tömeg nem azonos ezer személlyel..." (Gustave le Bon)

 

 "A tiszta lelkiismeret mennyei érzés, nélküle a királyi szék pusztaság, vele még a halál sem ijesztő." (Széchenyi István)"

 

 "Aki egy kérdést helyesen tett fel, félig már megoldá azt." (Szemere Bertalan)

 

 "Nem az a legfontosabb, hogy mi történik veled az életben. Ami számít, az, hogy te hogyan reagálsz a történések-re." (Selye János)

 

  "Úgy látszik, hogy minden szülés fájdalmas."(Selye János az alkotás folyamatáról)

 

 "Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé." (Rejtő Jenő)

 

 "Ott tudjuk az embert megismerni, ahol alkalma van megnyilatkozni." (Harkai Schiller Pál)

 

 „Ne képzeld, hogy a jellem öreg szmoking; nem arra való, hogy szellőztessük és időnként átalakíttassuk.” (Szerb Antal)

 

 "Nem elég a szemünket kinyitni, hanem világosságot is kell gyújtani." (W. Dihlmann)

 

 "Véleményt lehet alkotni olyan tárgykörben is, ahol biztos talajon állunk és ott is, ahol ismereteink gyérek." (Kovács Ákos)

 

 "Semmivel sem nehezebb a pénzt megkeresni, mint jól elkölteni." (Holbok Sándor) 

 

 "The greatest obstacle to knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." (Daniel Boorstin)

 

 "Egy könyvnek, írónak (vagy politikusnak) a nyilvánosság előtti emlegetése szükségszerűen reklámként, figyelem-felkeltésként szolgál, akár negatívan, akár pozitívan nyilatkozunk róla." (Barna Dániel)